Oversigt | webreg

Det er gratis at oprette en enkeltmandsvirksomhed

Via Martin Thorborgs videoblog  (indlægget med den charmerende overskrift: Fuck Holger), blev jeg opmærksom på, at det fra 1. april 2011 kommer til at koste et beløb at registrere et selskab: 670 kr. (via Webreg) eller 2.150 kr., hvis registreringen sker pr. papir.

Der er tale om selskaber, altså ikke personlige virksomheder som enkeltmandsfirmaer og formentlig heller ikke interessentskaber, selvom disse ikke specifikt er nævnt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nyhedsnotat om emnet.

Da omkostningen vedrører etablering af en virksomhed går jeg ud fra, at den ikke er fradragsberettiget – ligesom advokat- og revisorbistand i forbindelse med selskabsetablinger ikke er det. Jeg har (i modsætning til Martin Thorborg) ikke så ondt af, at der er indført et – trods alt beskedent – gebyr for registreringen af selskaber. Men synes, at adgangen til fuldt fradrag for rådgivernes arbejde i forbindelse med etableringen skal genindføres.

Derimod er jeg meget tilfreds med, at de personligt ejede virksomheder er fritaget for afgift: Det er et godt princip at alle borgere kan meddele, at de ønsker at tjene deres penge gennem selvstændig virksomhed. Rigtig mange store virksomheder er startet som små enkeltmands-foretagender – det er en velfungerende virksomhedsform, som ofte bruges af iværksættere.

Kommentarer { 5 }