Frivillig nedlukning giver også kompensation

Låst dør

Hvis du har en virksomhed, som er berørt af diverse corona-restriktioner, så har du mulighed for frivilligt at holde lukket og få kompensation på lige fod med andre berørte virksomheder. Det kræver naturligvis, at din nedlukning er begrundet i corona.

Det fremgår af en politisk aftale indgået den 18. december 2021, som siger, at “virksomheder, der fortsat har mulighed for at drive forretning, men som bliver ramt af begrænsninger på dele af deres åbningstid, mulighed for salg af alkohol eller arealkrav, kan vælge at lukke frivilligt ned.”

Der gælder de samme krav til omsætningsnedgang, antal hjemsendte medarbejdere mv. som ved tvungen nedlukning.

Erhvervsstyrelsen har lavet en oversigt over de aktuelle kompensationsordninger på Virksomhedsguiden.dk

Og på virk.dk finder du selvbetjeningsløsningerne.

Kommentarer { 0 }

Nye momsregler – undgå prischok

Undgåprischok.dk er en informationsside fra Toldstyrelsen, som fortæller om nye momsregler pr. 1. juli 2021.

Der var tidligere en bagatelgrænse, sådan at varer under 80 kr. købt i lande uden for EU var fritaget for moms. Den bagatelgrænse er nu fjernet.

Varer købt uden for EU lægges der 25 % moms på. Derudover kan der komme et transportørgebyr på – typisk 150-250 kr.

Du skal være opmærksom på, at nogle webshops godt kan have en europæisk webadresse, men varerne, du køber, kommer reelt fra f.eks. Kina. Så husk at læse betingelserne grundigt igennem, når du handler på nettet.

undgåprischok.dk svarer Toldstyrelsen på ofte stillede spørgsmål, så kik der, hvis du har brug for flere oplysninger.

 


Find reglerne for skat og moms i bogen Skat og moms – får du dine fradrag?

Skat og moms - får du dine fradrag?

Kommentarer { 0 }

Vigtige datoer og frister i 2022

Her får du en oversigt over datoerne for indberetning og indbetaling af moms, lønsumsafgift, A-skat, ATP, feriepenge osv. i 2022:

Januar

17. januar

 • Lønsumsafgift
 • A-skat – små og mellemstore virksomheder
 • A-skat – store virksomheder – juni 2021

20. januar

 • B-skat
 • Samlet betaling 3. kvartal 2021

25. januar

 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)
 • EU-salg u/moms 4. kvartal 2021

31. januar

 • A-skat – små og mellemstore virksomheder – maj 2021
 • A-skat – store virksomheder

Februar

7. februar

 • ATP – 4. kvartal 2021
 • Feriekonto

10. februar

 • A-skat – små og mellemstore virksomheder

21. februar

 • B-skat

25. februar

 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)

28. februar

 • A-skat – store virksomheder

Marts

1. marts

 • Moms 2. halvår 2021
 • Moms 4. kvartal 2021

10. marts

 • A-skat – små og mellemstore virksomheder

21. marts

 • B-skat
 • Aconto selskabsskat

25. marts

 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)

31. marts

 • A-skat – store virksomheder

April

11. april

 • A-skat – små og mellemstore virksomheder

19. april

 • Lønsumsafgift
 • Samlet betaling 4. kvartal 2021

20. april

 • B-skat

25. april

 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)
 • EU-salg u/moms 1. kvartal 2022

29. april

 • A-skat – store virksomheder

Maj

2. maj

 • Årsopgørelsen (lønmodtagere)

9. maj

 • ATP – 1. kvartal 2022
 • Feriekonto

10. maj

 • A-skat – små og mellemstore virksomheder

16. maj

 • Etablerings-/iværksætterkonto

20. maj

 • B-skat

25. maj

 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)

31. maj

 • A-skat – store virksomheder

Juni

1. juni

 • Moms 1. kvartal 2022

10. juni

A-skat – små og mellemstore virksomheder

27. juni

 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)

30. juni

 • A-skat – store virksomheder

Juli

1. juli

 • Restskat 2021 m/rentetillæg
 • Oplysningsskema (tidl. udvidet selvangivelse)

11. juli

 • A-skat – små og mellemstore virksomheder

14. juli

 • Samlet betaling 1. kvartal 2022

15. juli

 • Lønsumsafgift

20. juli

 • B-skat

25. juli

 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)
 • EU-salg u/moms 2. kvartal 2022

29. juli

 • A-skat – store virksomheder

August

8. august

 • ATP – 2. kvartal 2022
 • Feriekonto

10. august

 • A-skat – små og mellemstore virksomheder

15. august

 • Lønsumsafgift – endelig afregning (hvis regnskabsåret  = kalenderåret)

17. august

 • Månedsmoms for juni

22. august

 • B-skat
 • Restskat

25. august

 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)

31. august

 • A-skat – store virksomheder

September

1. september

 • Moms 1. halvår 2022
 • Moms 2. kvartal 2022

12. september

 • A-skat – små og mellemstore virksomheder

20. september

 • B-skat
 • Restskat

26. september

 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)

30. september

 • A-skat – store virksomheder

Oktober

10. oktober

 • A-skat – små og mellemstore virksomheder

14. oktober

 • Samlet betaling 2. kvartal 2022

17. oktober

 • Lønsumsafgift

20. oktober

 • B-skat
 • Restskat

25. oktober

 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)
 • EU-salg u/moms 3. kvartal 2022

31. oktober

 • A-skat – store virksomheder

November

7. november

 • ATP – 3. kvartal 2022
 • Feriekonto

10. november

 • A-skat – små og mellemstore virksomheder

21. november

 • B-skat
 • Selskabsskat
 • Aconto selskabsskat

25. november

 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)

30. november

 • A-skat – store virksomheder

December

1. december

 • Moms 3. kvartal 2022

12. december

 • A-skat – små og mellemstore virksomheder

27. december

 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)

30. december

 • A-skat – store virksomheder
Kommentarer { 0 }

Så let kan du få stjålet dit selskab

Gæsteindlæg af revisor Kasper Kyndsberg

Fredag den 17. december klokken 16:58 fik jeg en mail fra en af mine klienter.

I selskabets eBoks havde han fået et sammenskrevet resumé fra Erhvervsstyrelsen om, at en person i den anden ende af landet nu var sat ind som direktør og ejer af hans selskab.

Når man er indsat som direktør i et selskab, betyder det, at man er tegningsberettiget for selskabet og kan indgå aftaler på selskabets vegne. Man kan f.eks. oprette kreditkort, quicklån, købe på kredit hos leverandører mv.

Min første tanke var, at nogen nok var kommet til at skrive et forkert CVR-nummer i forbindelse med en omregistrering af selskabet.

Men jeg blev hurtigt klogere.

Hvordan laver man registreringer på et selskab?

I Danmark er det faktisk utroligt nemt at lave registreringer på et selskab. Alle registreringer på et selskab kan laves, hvis man har et NemID. Og det kan være et hvilket som helst NemID.

I min egen forretning laver jeg rigtigt mange registreringer for mine klienter, og jeg bruger både mit private og mit erhvervsNemID.

Med et hvilket som helst dansk NemID kan du sætte hvem som helst ind som ejer og direktør i et dansk selskab, når bare du kender CPR-nummeret på den, du vil sætte ind som direktør.

Du – som læser dette indlæg – kan derfor slå et hvilket som helst dansk CVR nummer op på virk.dk, logge ind med dit eget NemID og sætte en hvilken som helst person ind som ejer og direktør for pågældende selskab.

Det eneste, du kan gøre for at forhindre hvem som helst i at gøre dette, er at sætte password på dit selskab på www.virk.dk – mere om det i afslutningen.

Sagen bliver mere mistænkelig

Jeg gik ind på www.cvr.dk og kunne se, at vedkommende, der var ejer og direktør i min klients selskab, var blevet direktør og ejer af to selskaber, der opererer inden for samme branche, der har med handel at gøre, på samme dato.

Jeg kunne også se, at vedkommende tidligere havde været ejer af en virksomhed – men inden for mekanikerbranchen.

Jeg syntes derfor, at det virkede meget mistænkeligt. Jeg forsøgte at komme i kontakt med vedkommende, men det lod sig ikke umiddelbart gøre. Jeg forsøgte at logge ind på www.virk.dk og lave registreringen om – men nu var der sat et password på selskabet, så kun selskabets tegningsberettigede kunne lave registreringer!

Og nu vidste jeg, at der var noget galt.

Selskabets direktør forsøgte i første omgang at kontakte politiet, men de ville i første omgang ikke modtage en anmeldelse. Det er jo den typiske situation med politiet, uden at jeg i øvrigt skal kritisere etaten. Ring igen på mandag, var meldingen i første omgang.

Jeg fik dog fat i politiet i den retskreds, hvor den nye ”ejer” var hjemmehørende, og der var de faktisk søde til at ringe tilbage inden for 2 timer, selvom det var spisetid fredag aften.

Kreditbedrageri

Hvorfor var det vigtigt at få fat i nogen hurtigt? Jeg kender almindeligvis ikke så meget til, hvordan kriminelle opererer, igennem mit arbejde. Det er ikke meget snyd og bedrag, jeg støder på i min hverdag. Men jeg har en baggrund som lægdommer i Østre Landsret, og derfra kender jeg til gengæld noget til, hvordan organiserede kriminelle tjener deres penge.

En af måderne, motorcykelentusiaster og andre inden for det segment kan tjene penge på, er at lave kreditbedrageri.

Man finder en stråmand – en svag sjæl, der enten har en gæld til nogle inden for kredsen af de organiserede kriminelle, eller som i øvrigt bare er lette at presse. De fungerer som stråmænd. Stråmanden får man så til at opbygge en stor kreditgæld og deler herefter de penge, man har fået opbygget i gæld med stråmanden.

De sager, jeg selv deltog i som domsmand, handlede om, at man fik en svag sjæl til at lave en enkeltmandsvirksomhed, få kontokort til varehuse, der sælger elektronik, byggematerialer eller andre ting, der er let omsættelige. Så kunne man f.eks. sende stråmanden ind at købe 3 iPhones, og give stråmanden den ene.

Det samme kan man gøre i situationen, som min klient var i. Stråmanden skynder sig at få oprettet nogle kontokort, køber varer og giver dem til bagmændene, der så omsætter dem hurtigst muligt.

Det har selvfølgelig en pris. I disse sager med stråmændene bliver bagmændene straffet for at presse en stråmand. Men stråmanden hænger stadig på den gæld, han har stiftet – den forsvinder ikke. Stråmanden kan også ofte ende med at blive straffet, da han vidste – eller burde have vidst – at den gæld, der blev stiftet, ikke kunne betales tilbage.

Men det er ligegyldigt for kreditorerne – de ender med et tab, da stråmanden jo sjældent har mulighed (eller særlig lyst) til at betale pengene, der er snydt for, tilbage.

I denne sag ville bedrageriet fungere på samme måde, med en enkelt undtagelse.

Stråmanden vil kunne stifte gæld for selskabet, tage varerne til bagmændene – men selskabet vil så hænge på gælden. For kreditorerne, der har solgt til selskabet, har jo solgt i god tro, da de har handlet med den tegningsberettigede for selskabet.

Selskabet har selvfølgelig et krav imod stråmanden, men han vil som regel være insolvent og tage den straf, han nu engang får, uden nogensinde at betale pengene tilbage til selskabet.

Det er en meget grim situation.

Samtalen med politiet

Jeg fik – som nævnt tidligere – politiet til at kontakte mig, så jeg kunne lave en anmeldelse af tyveriet af selskabet på min klients vegne.

Og politiet var søde til at optage rapport. Som det ofte er, når man laver en anmeldelse, så får man også en indikation fra politiet om, hvad de tænker om sagen. Og her tænkte politiet, at det meget vel kunne være, at vedkommende, der var sat ind som direktør, var stråmand for nogle bagmænd.

Politiet sagde dog, at de ikke rigtigt kunne gøre så meget i situationen, da den ville kræve efterforskning.

Nu var jeg naturligt nok nervøs for, at mine klienter kan få et alvorligt økonomisk tab, hvis svindlerne når at stifte en masse gæld, hen over weekenden, og jeg forsøgte at få politiet til at kontakte vedkommende med det samme. Det ville politiet ikke, da de – som sagt – formentlig skulle i gang med en efterforskning. Så de ville hellere vente.

Til gengæld foreslog de, at vi øjeblikkeligt kontaktede selskabets forsikringsselskab, så de var varskoet om, at der kunne komme et økonomisk tab, der muligvis skulle dækkes.

Jeg har ikke undersøgt mine klienters forsikringsforhold til bunds, men jeg mener ikke jeg har nogen klienter, der har forsikret sig imod denne type svindel, så det var ikke tilfredsstillende.

Men mine klienter kunne ikke stort andet end at få spærret selskabets bankkonto og skrive på deres Facebook-side, at nogen havde stjålet deres selskab.

Erhvervsstyrelsen, hvoraf det jo fremgår, at svindlerne ejer og er direktør for selskabet, har desværre ikke en weekendvagt, så man kan lave en omregistrering med det samme.

Hvad gør man, hvis man er udsat for tilsvarende situation?

Hvis du bliver udsat for en tilsvarende situation, skal du melde sagen til politiet i den retskreds, hvor den nye ejer/direktør er hjemmehørende.

I det mindste er det let at identificere, hvem der er sat ind som direktør og ejer, da det fremgår af www.cvr.dk.

Dernæst (eller samtidig) skal man kontakte Erhvervsstyrelsen. Både på indberet@erst.dk med en nøje beskrivelse og naturligvis pr. telefon tillige og forklare sagens sammenhæng.

I mange situationer vil Erhvervsstyrelsen acceptere, at der er sket svindel, og hjælpe med en hurtig tilbage-registrering, da det er noget, der sker oftere og oftere.

Hvordan forhindrer man, at nogen stjæler ens selskab?

www.virk.dk kan man sætte et password på sit selskab. Så skal man taste passwordet, hvis man laver omregistreringer på selskabet. Det betyder, at alle stadig kan lave registreringerne, hvis bare de kender passwordet.

De fleste danske selskaber har ikke passwordbeskyttelse. Når det er således, tror jeg, at det har at gøre med, at det gør tingene mere besværligt for os revisorer, advokater og bogholdere, når vi hjælper med at lave diverse registreringer for selskaberne.

Vi lever i et tillidsbaseret land, og når man skriver under med et NemID, regner både borgerne og myndighederne med, at det er ærlige mennesker, der med deres ord står bag de registreringer, de laver.

Derudover er der også det praktiske forhold, at det kun er den tegningsberettigede (altså direktøren), der kan sætte password på et selskab på virk.dk

Men efter weekendens oplevelser vil min opfordring være, at man sætter password på sit selskab.

Det gøres på følgende måde:

Gå ind på www.virk.dk, og vælg ”Log på” i højre hjørne:

Herefter logger du på med NemID, nøglefil eller MitID:

Med mit eget personlige NemID kan jeg administrere to forskellige selskaber, hvor jeg er tegningsberettiget:

Jeg vælger nu det selskab, jeg gerne vil sætte password på, og er herefter logget ind som det selskab (se højre hjørne):

I samme billede er der også mulighed for at ”Ændre virksomhed”. Hvis man klikker ind på denne, kommer man til selvbetjeningsløsningen for at ændre en virksomhed. Klik på ”Start selvbetjening”:

Der kommer nu et pop-up-vindue, hvor man først skal acceptere Erhvervsstyrelsens betingelser for brug af deres system:

Dernæst søger man den virksomhed ud, man gerne vil administrere (her bruger jeg mit eget selskab):

Og herinde finder jeg så muligheden for at kunne passwordbeskytte mit selskab:

Husk, du skal være tegningsberettiget for selskabet for at kunne lave registreringen.

Kommentarer { 0 }

Rejseafregningsskema 2022

Rejseafregningsskemaet for 2022 er nu klar. Kilometergodtgørelse og diætsatser er ændret i forhold til 2021. Du kan downloade skemaet her (Excel-fil):

Rejseafregningsskema 2022

 


Få styr på fradragene – køb Skat og moms – får du dine fradrag? her:

Skat og moms - får du dine fradrag?

Kommentarer { 0 }

Dagpengesatser 2022

Fra 1. januar 2022 er der reguleringer på dagpengesatserne:

G-dage

Hel godtgørelse                                                                         893 kr. pr. dag
Halv godtgørelse                                                                       447 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede                                                                      19.351 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede                                                                        12.901 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)       15.868 kr. pr. md.
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt)        10.579 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)     13.836 kr. pr. md.
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)        9.224 kr. pr. md.

Kommentarer { 0 }

Takster og satser 2022

SKAT har offentliggjort de nye beløbsgrænser for 2022. Ændringerne i forhold til 2021 har jeg fremhævet med fed skrift.

2022 2021
Bundskat 12,10 pct. 12,09 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat (efter at AM-bidrag er trukket) 552.500 kr. 544.800 kr.
Skatteloft, personlig indkomst 52,07 pct. 52,06 pct.
Gaver til velgørende formål 17.200 kr. 17.000 kr.
Værdi af fri bil:
Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) til 300.000 kr. 24 pct. 25 pct.
Over 300.000 kr. 21 pct. 20 pct.
Straksafskrivning af småaktiver 31.000 kr. 30.700 kr.
Diæter & rejsegodtgørelse:
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn 539 kr. 532 kr.
Tillæg, særlige lande 168 kr. 166 kr.
Logigodtgørelse 231 kr. 228 kr.
Befordringsfradrag:
Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage) 1,98 kr. 1,90 kr.
Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km) 0,99 kr. 0,95 kr.
Kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil):
Skattefri kørselsgodtgørelse for de første 20.000 km 3,51 kr. 3,44 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km 1,98 kr. 1,90 kr.
Pensionsbeskatning:
Maks. Indskud på ratepension og ophørende livrenter, PBL § 16 59.200 kr. 58.500 kr.
Personalegoder:
Bagatelgrænse for personalegoder med forbindelse til arbejdet 6.600 kr. 6.500 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder uden forbindelse til arbejdet 1.200 kr. 1.200 kr.
Bagatelgrænse for julegaver 900 kr. 900 kr.
Værdien af fri telefon, computer og internet 3.000 kr. 3.000 kr.

 

Du kan også slå de gældende skattesatser op her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568


Hvis du vil have styr på fradragsreglerne, så læs Skat og moms – får du dine fradrag?

Skat og moms - får du dine fradrag?

 


Grundkursus i bogføring – klik her, og tag Regnskabsskolens store kursus. Kan også tages som e-kursus.

Kommentarer { 0 }

Kørselstakster 2022

Nogle af de mest “populære” satser, rigtig mange selvstændige følger med i, er kørselsgodtgørelsen/kilometerpengene, og de stiger i 2022:

Kørselsgodtgørelse: 2022 2021
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 351 øre/km 344 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 198 øre/km 190 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 55 øre/km 54 øre/km
Kørselsfradrag mellem hjem og arbejde:
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 198 øre/km 190 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 99 øre/km 95 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 198 øre/km 190 øre/km

 

Du kan finde flere satser og beløbsgrænser for 2022 hos SKAT her


Find fradragsreglerne i bogen Skat og moms – får du dine fradrag?

Skat og moms - får du dine fradrag?

Kommentarer { 0 }

Fik du hjælpepakker? Husk slutafregningen!

I sidste uge skrev en af Regnskabsskolens kunder og var lidt i panik. En af hans bekendte, som også var selvstændig, havde fået en rykker for slutafregning i forbindelse med den hjælpepakke, han havde modtaget sidste år – med besked om, at det hele skulle betales tilbage, hvis han ikke overholdt fristen. Vores kunde havde hverken fået brev om slutafregning eller eller en rykker i sin e-Boks, så hvad nu med denne her frist??

Det viste sig, at vores kunde havde modtaget hjælpepakke for en periode, der slet ikke var åben for slutafregning endnu, så der var altså ingen grund til panik. Men eftersom en del selvstændige har modtaget en rykker – med ny frist d. 30. oktober – er det relevant at minde om: Husk slutafregningen, hvis du har fået hjælpepakker!

De perioder/ordninger, der i skrivende stund er åbne for slutafregning, er:

 • Lønkompensation mellem 9. marts og 29. august 2020
 • Faste omkostninger mellem 9. marts og 8. juni eller 8. juli 2020
 • Tabt omsætning til selvstændige mellem 9. marts og 31. august 2020
 • Tabt B-indkomst til freelancere mellem 9. marts og 31. august 2020
 • Tabt A- og B-indkomst til freelancere mellem 9. marts og 31. august 2020

Slutafregningen foregår på virk.dk, og de har en artikel om hvordan slutafregningen foregår, som du kan læse ved at klikke her. I den står der også, at du kan ansøge om ekstra 30 dage til at indberette slutafregningen, hvis du ikke kan nå det inden d. 30. oktober.

Hvorfor skal jeg lave en slutafregning?

Da du ansøgte om kompensation, måtte du lave et gæt på, hvor meget nedlukningen ville koste dig i omsætning. Nu skal Erhvervsstyrelsen så have tallene for, hvordan det så faktisk gik. Det kan altså vise sig, at du har fået for meget udbetalt, hvis ikke din omsætning gik så meget ned, som du havde forventet. Skal du betale mere end 10.000 kr. tilbage, vil du kunne få en afdragsordning.

Beierholm har en grundig artikel om emnet her: Slutafregning af hjælpepakkerne

Kommentarer { 0 }

Reglerne om fri bil justeret pr. 1. juli 2021

Hvis en virksomhed ejer en bil, som en medarbejder (eller ansat ejer) har til rådighed, f.eks. bruger til kørsel mellem hjem og arbejde hver dag, så er der tale om fri bil, og det skal brugeren beskattes af.

Beregningen af beskatningsgrundlaget – altså det beløb, der skal betales skat af – vil normalt blive foretaget af den forhandler, der sælger bilen til virksomheden. Men det er jo rart, hvis man kender de regler, der gælder for beregningen.

Det er retten til at bruge bilen, der udløser beskatningen – ikke hvor meget den bliver brugt.

Det beløb, medarbejderen eller den ansatte indehaver af en firmabil årligt bliver beskattet af, udregnes på baggrund af bilens værdi + tillæg.

Folketinget har besluttet at ændre beregningerne, så fra og med 1. juli 2021 er satserne for beregning af den skattepligtige værdi ændret, miljøtillægget steget, og ladestandere til firma-el-biler fritaget for beskatning.

Når vi snakker fri bil, er der tale om en ”ny bil” de første 36 måneder efter bilens første indregistrering. Her vil beskatningsgrundlaget hidtil være beregnet som 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20 % af bilens værdi over de 300.000 kr. Hertil har vi hidtil skullet lægge et miljøtillæg på 150 % af ejerafgift.

De nye regler, der er trådt i kraft, arbejder henimod en fælles sats i stedet for de 25 % og 20 %. Så i 2021 er satserne ændret til 24,5 % og 20,5 %. Det fortsætter i de kommende år med en regulering på 0,5 % årligt, hvilket betyder, at vi i 2025 rammer en fælles sats på 22,5 %, som den procentsats, vi tager af bilens værdi.

Ligesom tidligere vil der fortsat være en mindsteværdi for beregningen på 160.000 kr. som det laveste beregningsgrundlag. Bilen vil også fortsat være at betragte som ny de første 36 mdr., hvor det er bilens nypris, der ligger til grund for beregningerne. Er bilen mere end 36 måneder gammel ved købet, er det bilens købspris, der er beregningsgrundlaget.

Miljøtillægget forhøjes til 250 % i 2021, til 350 % i 2022, 450 % i 2023, 600 % i 2024 og 700 % fra og med 2025.

De nye regler betyder, at du skal beregne værdien af fri bil for alle medarbejdere i juli 2021, januar 2022, januar 2023, januar 2024 og januar 2025.

Satser for bilens værdi

Husk miljøtillægget!


Vil du læse om reglerne for beskatning af meget mere end biler? Køb Skat og moms – får du dine fradrag her

Skat og moms - får du dine fradrag?

Kommentarer { 0 }

Ny aftale om revisionspligt

Et bredt Flertal i folketinget er blevet enige om at styrke indsatsen mod snyd ved at lave en ny aftale om revision. Aftalen skal “bidrage til, at færre virksomheder begår fejl i deres regnskaber og angivelser af skat og moms”.

Aftalen betyder blandt andet, at flere virksomheder skal benytte en revisor, når de aflægger årsregnskab.

Ifølge Erhvervsministeriet viser en undersøgelse fra 2018, at virksomheder, der anvender revisor, laver færre fejl i deres indberetninger. Samme undersøgelse viser, at det udgør en særlig risiko for svindel, at der kan gå op til 23 måneder, fra en virksomhed er stiftet, til den skal indberette sit første årsregnskab.

Læs den fulde aftale på Erhvervsministeriets hjemmeside

Jeg hæfter mig især ved punkt 1: “Indførelse af krav om revisorerklæring efter eget valg for flere virksomheder i risiko-brancher“.

Risikobrancherne er 11 brancher, som ofte ikke angiver skat og moms korrekt og rettidigt:

 • Vejgodstransport
 • Flytteforretninger
 • Restauranter
 • Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
 • Event catering
 • Anden restaurationsvirksomhed
 • Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
 • Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
 • Webportaler
 • Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
 • Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Og punkt 2: “Revisionspligt for virksomheder med stor balancesum“, som lyder:

Efter de gældende regler kan virksomheder i regnskabsklasse B fravælge revision, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overstiger to af følgende tre størrelsesgrænser:

1) En nettoomsætning på 8 mio. kr.

2) en balance på 4 mio. kr. og

3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Partierne er enige om, at virksomheder, hvis balancesum overstiger 50 mio. kr., fremover ikke skal kunne fravælge revision, uanset at virksomheden ikke overstiger to af de tre størrelsesgrænser for fravalg af revision. Initiativet pålægger dermed alle virksomheder med en meget stor balancesum revisionspligt.”

Jeg vil jo egentlig tro, at de fleste virksomheder, hvis balancesum er omkring 50 mio. kr., bruger revisor. Men dermed er det jo ikke sikkert, at der foregår en revision. Mange virksomheder har en “revisor ind over” årsrapporten, uden at der foregår en egentlig revision. Der kan være tale om en gennemgang af regnskabet (som er mindre grundig og dermed slider mindre på revisorens ansvarsforsikring) eller almindelig hjælp, assistance, til regnskabets opstilling og indberetning.

Men listen over de brancher, som er omfattet siger noget om, hvor problemerne er størst. Også værd at vide som bogholder.

 

Kommentarer { 0 }

Kontantforbuddet nedsættes fra 50.000 til 20.000 kr.

Ifølge Hvidvaskloven har det indtil nu været ulovligt for visse erhvervsdrivende (alle, der ikke er advokater, revisorer, ejendomsmæglere eller inden for den finansielle sektor) at modtage kontanter for 50.000 kr. eller derover.

Folketinget har nu vedtaget at beløbet pr. 1. juli 2021 nedsættes til 20.000 kr.

Der er flere ændringer, som du kan læse om her: Lovændring

Kommentarer { 0 }

Island som blikfang

Jeg har været i Island i juni, og som selvstændig er det jo om at benytte lejligheden til at få nogle anderledes videoer i kassen, så ikke vores Facebook-annoncer bliver en evig gentagelse af de samme gamle baggrunde og rekvisitter.

Det kom der bl.a. denne lille video ud af, som jeg håber vores annoncebureau kan få noget sjov ud af:

Kommentarer { 0 }

Pas på mails fra “direktøren” i ferieperioden

Jeg har skrevet om det før, og det er højsæson for den slags i ferieperioden: CEO-fraud – altså det, at nogen udgiver sig for at være firmaets direktør, som beder økonomimedarbejderne om at overføre penge.

Igen i år har to af Regnskabsskolens medarbejdere fået en falsk mail fra “mig”, og jeg kan konstatere, at svindlerne bliver bedre og bedre til at få deres mails til at se ægte ud. Se her:

Eksempel på CEO-fraud

Afsenderen afslører sig som falsk med den ekstra (ukendte) mailadresse i afsenderfeltet, men ellers kunne den jo se ægte ud – endda med Regnskabsskolens kontaktinfo i en “signatur” i bunden – som dog ikke ligner en, jeg/vi bruger, men det ved en ny medarbejder måske ikke. Og så kalder jeg aldrig mig selv “direktør” under mit navn.

Heldigvis er medarbejderne i Regnskabsskolen vågne over for den slags. Husk at gøre dine medarbejdere og kolleger opmærksomme på, at de skal være det samme.

Kommentarer { 0 }

Hvordan bruges fradrag på lønsedlen? [Gæsteindlæg]

Gæsteindlæg af revisor Kasper Kyndsberg

Min hustru går for tiden på VUC, og hun viste mig en gammel eksamensopgave fra 2015, hun havde fået. Når den nu handlede om løn og skat, var det nok noget, jeg kunne forklare lidt om.

For opgaven var sådan set interessant. Den handlede om at lave en skatteberegning på en årsindkomst for en SU-modtager, der også har et job.

Hvad min kone ikke helt forstod, var, hvad de mange mellemregninger egentlig gik ud på. Hvad er AM-bidrag, hvad er et personfradrag? Betaler man virkelig 40 % i skat af sin indkomst?

På vores kursus for diplombogholdere går vi løndelen igennem og underviser vores kursister i at lave en lønseddel helt fra bunden. Og vi gennemgår, hvad de forskellige delelementer på en lønseddel er. Og, hvis man virkelig gerne vil nørde skatteberegning, går vi dybt ned i den på vores kursus i Virksomhedsskatteordningen.

Men en ting, vi ikke helt når på vores kurser, er at illustrere, hvordan fradraget fungerer set fra lønmodtagerens side. Og det tænkte jeg, var et godt udgangspunkt for et lille blogindlæg, da mange bogholdere og revisorer får spørgsmål om netop dette.

Opgaven, min kone havde fået, gik på, hvor meget en SU-modtager, der får 70.000 i løn og 30.000 i løn, får udbetalt på et år efter skat.

Pudsigt nok forventer man ikke, at en afgangselev i den danske folkeskole kan mestre alle mellemregningerne i en skatteberegning, så beregningen er forsimplet, så man i regnestykket alene tager udgangspunkt i, at man har et personfradrag. Det tror jeg ikke skyldes, at eleverne i den danske folkeskole er for dumme til at kunne beregne det, men fordi en fuld skatteberegning er ekstremt kompliceret med mange bevægelige dele.

Så i den simple opgaveløsning beregner vi simpelthen bare med en trækprocent på 40% og tager ikke højde for andre fradrag (herunder beskæftigelsesfradrag).

Så opgavens forudsætninger var (mine egne afrundede tal):

SU: 70.000
Løn: 30.000
Personfradrag: 46.700 (2021-sats)
Trækprocent: 40 %

Og det var i princippet slut på opgaven.

Men hvor meget får personen udbetalt i SU, og hvor meget får hun udbetalt i løn? Det var her, jeg syntes, opgaven blev rigtig interessant.

Regnestykke 1

Hvis vi vender beregningen på siden, så vi kan beregne SU og Løn hver for sig, får vi de samme tal, men vi får også en fordeling:

Regnestykke 2

Og her kan man se, at personfradraget jo skal anvendes på enten den ene eller den anden indkomst. Nøjagtigt ligesom de ansatte, der får løn eller indkomst fra mere end ét sted.
For normalt kan man som lønmodtager kun bruge sit skattefradrag ét sted. Dvs. at alt ens fradrag går på hovedindkomsten, mens man bruger trækprocenten på bikortet.

I ovenstående valgte vi at bruge personfradraget på SU’en, og dermed ender personen med at få udbetalt 86,7 % af sin SU, men kun 55,2 % af sin løn.

I forhold til den oprindelige beregning er intet ændret – her ser vi blot, hvordan indkomsten fordeler sig.

Lidt firkantet anlagt kan man sige, at ovenstående person af en lønindkomst på 30.000 kun får udbetalt 16.560 kr. Dermed ville hun kun miste 16.560 kr. på et år, hvis hun undlod at arbejde.

Hvis vi skal nørde lidt ekstra

Pointen i mit blogindlæg står ovenfor, men her er lidt ekstra nørderi:

For i virkelighedens verden mangler opgaven – og beregningen – ligningsmæssige fradrag. Man får 10,6 % i beskæftigelsesfradrag og 4,5 % i jobfradrag.

Det ville give et lille ekstra 4.530 kr. i fradrag pga. indtægten på 30.000 kr. De to typer af fradrag er dog ligningsmæssige fradrag, og dem kan man kun trække fra i kommuneskatten. Derfor vil de i en gennemsnitskommune give en reduktion af den betalte skat på 25,6 %.

Så derfor 4.530 kr. x 25,6 % = 1.160 kr. skal betales mindre i skat.

Og reduktionen ville komme det samme sted, som vi anvender personfradraget. Derfor ville personen i opgaven faktisk få udbetalt 1.160 kr. ekstra i SU, fordi hun har et arbejde. Fordi fradraget kun anvendes på den ene indkomst, selvom den rent faktisk vedrører den anden indkomst.

Det er tungt at forklare lønmodtageren – uanset om han gør rent, eller hun er ingeniør – men med forsimplede tal håber jeg, at dette kan illustrere for de fleste, hvad skattekortet går ud på, og at man ikke bliver snydt for noget fradrag.


Kasper KyndsbergRevisor Kasper Kyndsberg underviser i Regnskabsskolen, bl.a. i VSO. Læs alt om kurset Grundlæggende VSO for personligt ejede virksomheder.

Kommentarer { 0 }

Beløbsgrænsen for straksafskrivning hæves kraftigt

“Straksafskrivning af småaktiver” er en beløbsgrænse vi selvstændige går op i, for den betyder, at der f.eks. er en grænse for, hvor dyr en computer vi kan købe i firmaet, hvis vi gerne vil trække hele udgiften fra i år.

Computere

Sidste år var grænsen 14.100 kr., og på Skatteministeriets officielle liste over taksterne står der lige nu, at satsen for 2021 er 14.400 kr.

Der er imidlertid vedtaget en ændring i afskrivningsloven, som forventes at træde i kraft i morgen, og det betyder, at beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver hæves til 30.000 kr. for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter.

Det er jo en betydelig ændring.

Måske har du allerede afsluttet dit 2020-regnskab og lavet dit oplysningsskema – og hvad gør du så?

Du kan uden videre genåbne dit oplysningsskema indtil fristen udløber. Den er normalt 1. juli, men er i færd med at blive udsat tre måneder ligesom sidste år.

Grænsen gælder til og med 2022 og er et af regeringens coronainitiativer – i håb om at investeringslysten i virksomhederne stiger med den øgede straksafskrivningsmulighed.


Du kan læse mere om straksafskrivning – og meget andet – i Regnskabsskolens nye udgave af Skat og moms – får du dine fradrag?

Skat og moms - får du dine fradrag?

Kommentarer { 1 }

Ny affaldsbekendtgørelse – ja tak, men …

Jeg har fået en fin mail om, at “en revideret udgave af affaldsbekendtgørelsen trådte i kraft per 1. januar 2021”.

I mailen kan jeg læse, at “der er nye lovbestemte krav […] om udsortering af småt brændbart (restaffald) plus minimum 12 affaldstyper til genanvendelse:

1. Glasaffald
2. Metalaffald
3. Plastaffald (blød/hård)
4. Papiraffald
5. Papaffald
6. Mad/bioaffald
7. Haveaffald
8. Træaffald
9. Tekstilaffald (fra 2022)
10. Mad- og drikkekartonaffald
11. Farligt affald (f.eks. batterier, elektronik, emballage fra håndsprit, maling etc.)
12. Genanvendeligt PVC-affald

Og det er jo meget godt. Vi vil gerne være miljøvenlige i Regnskabsskolen. Men … mon afsenderen lige kunne kikke forbi vores køkken og entre og anvise, hvilke beholdere vi skal have – og især hvor de skal være …?

Regnskabsskolens indgangsparti Regnskabsskolens køkken

Kommentarer { 0 }

Gavekort til oplevelser bliver skattefrie i år

Som arbejdsgiver må du gerne give dine ansatte smågaver i løbet af året, uden at medarbejderne skal betale skat af værdien. Det kan du op til en bagatelgrænse på 1.200 kr. (2021).

Bagatelgrænsen fungerer sådan, at hvis den overskrides, skal medarbejderen betale skat af hele værdien – ikke kun den del der overskrider grænsen.

Sådan har det været i mange år, men nu har man vedtaget et nyt lovforslag, der lægger lidt til:

Oven i den eksisterende bagatelgrænse må du her i 2021 give medarbejderne oplevelsesgavekort, uden at de bliver beskattet af værdien. Også her er bagatelgrænsen 1.200 kr.

Det kan f.eks. være gavekort til:

 • Overnatninger på hotel, vandrerhjem, motel eller campingplads inkl. mad, drikke, og hvad der ellers er inkluderet i overnatningsprisen
 • Mad og drikke på restaurant, cafe, pølsevogn, bar eller to-go.
 • Billetter til forlystelsesparker, biografer, teatre, koncerter, zoologiske haver, museer mv.

Det er vedtaget for at sætte gang i oplevelsesindustrien, der jo (som så mange andre) har oplevet en betragtelig nedgang i omsætningen som følge af corona.

Reglen gælder kun gavekort, der er udstedt/udstedes i 2021, men de behøver ikke blive indløst i år.

Medarbejderne må kun få skattefri gavekort af én arbejdsgiver.

 


Læs mere om bagatelgrænser for skattefri gaver – og meget andet – i Skat og moms – får du dine fradrag? som netop er udkommet i en opdateret 2021-udgave.

Skat og moms - får du dine fradrag?

Kommentarer { 0 }

Indsigelse mod faktura – kan skyldners indsigelse forhindre inkasso?

Gæsteindlæg af Torben Stohn

Torben Stohn er chef for Advokaternes Inkasso Service (AIS). AIS inddriver ubetalte fakturaer for deres klienter, og de har som de eneste advokater i Danmark integration til e-conomic, Dinero og Billy Regnskabsprogram. Hvis et krav er bestridt, har det været opfattelsen, at man ikke kunne tage et sådan krav til inkasso. Det er en forkert opfattelse, og i denne artikel behandler Torben emnet indsigelser i inkassoager.

Kan jeg sende en faktura til inkasso, hvis skyldner har rejst en indsigelse?

Ja! Du må gerne sende dit krav til inkasso, selv om skyldner er uenig i dit krav. Skyldner kan ikke forhindre din inkassosag ved blot at sende en indsigelse. Indsigelsen skal dog besvares i forbindelse med, at kravet tages til inkasso.

Din inkassopartner har pligt til at behandle indsigelsen i inkassobrevet (påkravsskrivelsen). Det er derfor centralt, at du orienterer din inkassopartner om indsigelsen, når du sender dit krav til inkasso. I CloudCollect har vi derfor gjort det muligt at markere et krav som bestridt. Klienten sætter ganske enkelt et flueben ud for de fakturaer, hvor skyldner har rejst indsigelser.

I praksis vil din inkassopartner forklare skyldner, hvorfor indsigelsen afvises, og kravet vil blive sendt i fogedretten, hvis betalingen udebliver. Hvis skyldner fastholder indsigelsen, kan dit krav ikke sendes i fogedretten. I stedet skal du stævne skyldner. Det er kun en advokat som kan repræsentere dig i civilretten, og derfor er det en fordel for dig at bruge advokater til inkasso frem for et inkassofirma.

Kan jeg sende mit krav i fogedretten, hvis skyldner må forventes at være uenig i dit krav?

Nej! du kan ikke sende dit krav i fogedretten, hvis skyldner har sendt en indsigelse, eller du må forventes, at skyldner er uenig i dit krav. Skyldner har stadig muligheden for at rejse en indsigelse, efter at du har sendt dit krav i fogedretten, men indsigelserne skal sendes til fogedretten, inden 14 dage fra fogedretten har oplyst skyldner om, at kravet nu er sendt i fogedretten (forkyndelse).

Kan jeg kræve et rykkergebyr, hvis skyldner har en indsigelse mod kravet?

Ja! Det forhold, at skyldner er uenig i dit krav, udelukker ikke, at du kan sende et rykkerbrev med et inkassovarsel til skyldner. Du kan både kræve rykkergebyrer, inkassogebyr, og et fast kompensationsgebyr.

Kan jeg kræve, at skyldner betaler min advokat for at behandle indsigelsen?

Nej! Skyldner har krav på at få sin indsigelse behandlet, og du skal betale for den tid, din advokat skal bruge på at behandle indsigelsen. Omkostningerne til din advokat, kan du ikke kræve, at skyldner betaler.

Hvad koster en sag med indsigelser?

Din advokat fastsætter prisen ud fra indsigelsens karakter og størrelsen af kravet. Hvis indsigelsen er simpel, vil udgiften til din advokat være begrænset.

Vi er et hold af jurister og advokater, som behandler sager med indsigelser. Har du spørgsmål til en konkret sag, kan vi kontaktes på telefon 66 80 40 40. Jeg har skrevet en uddybende artikel om, hvordan du skal håndtere en sag med indsigelser – artiklen er udgivet af Billy Regnskabsprogram.

Er du kunde hos Regnskabsskolen, kan du få rabat på vores inkassoløsning

Kommentarer { 0 }

Ændringer i One stop moms fra 1. juli 2021

Hvis din virksomhed leverer ydelser elektronisk til privatpersoner i andre EU-lande, er der nogle særlige regler, du skal være opmærksom på.

Reglerne gælder, hvis du leverer følgende typer af ydelser (ikke udtømmende liste):

 • Elektroniske ydelser, f.eks. hosting, vedligeholdelse og ajourføring af software og hardware, databaser stillet til rådighed, billeder, tekster, information, musik, film, spil (herunder spil om penge), fjernundervisning, datingsites m.v.
 • Teleydelser, f.eks. telefoni (både fastnet og mobil), videotelefoni, voicemail, viderestilling, personsøger, fax, audioteksttjenester og telefonkort.
 • Radio- og tv-programmer (broadcasting).

Hvis du leverer disse ydelser til private i andre EU-lande, skal din virksomhed registreres, indberette og betale moms i hvert enkelt af de lande, hvor du sælger ydelserne – til deres lokale momssats.

Det kan være noget omfattende, så i stedet kan du vælge at tilmelde dig One stop moms-ordningen, hvor du kan indberette det hele samlet til Skattestyrelsen i Danmark.

Ændring fra 1. juli 2021

Fra 1. juli 2021 omfatter ordningen også salg af varer og øvrige ydelser til private, og den skifter i samme omgang navn til Moms One Stop Shop (også kaldet MOSS). Der indføres desuden en grænse, så momsen først skal betales i forbrugerens hjemland, når salget overstiger 10.000 euro (ca. 74.415 danske kroner) pr. kalenderår.

Hvis det samlede salg til private i andre EU-lande på et kalenderår er under 10.000 euro, kan din virksomhed i stedet vælge at indberette og betale i Danmark efter de danske momsregler. Da momssatserne er forskellige i hvert enkelt EU-land, og flere EU-lande har forskellige momssatser, vil det dog være en god ide at regne på, hvad der bedst kan betale sig for dig.

Bemærk, at hvis dine varer er pålagt visse punktafgifter (f.eks. alkohol og forarbejdet tobak), kan du ikke benytte ordningen til de varer.

Er du allerede medlem af den eksisterende One stop moms-ordning, bliver du automatisk medlem af Moms One Stop Shop.

Ved redaktionens afslutning var de nye regler endnu ikke implementeret, og vi har derfor ingen praktisk erfaring at videregive, men du kan læse alt om ordningen på skat.dk.
Salg til kunder uden for EU vil fortsat være fritaget moms.

Du kan læse mere på SKATs hjemmeside her: Nye momsregler ved salg til private i EU fra 2021


Ovenstående er et uddrag fra Regnskabsskolens kommende opdaterede udgave af Skat og moms – får du dine fradrag?

Skriv dig op til nyhedsbrevet ude i højre side, hvis du vil have besked, når den kan købes.

Kommentarer { 0 }