Webinar om skattemæssige fradrag – i morgen

Vi har omsider fundet et webinarsoftware, som virker og vi kan finde ud af at bruge. Så det er store ting!!!

Kom med i morgen, altså onsdag, den 14.2.18 kl. 19.00, hvor emnet er “skattemæssige fradrag”.

Vær med i morgen, når jeg fortæller om skattemæssige fradrag. Bliv opdateret på takster, regler og den svære balance:

Tilmelding her.

Kommentarer { 0 }

….. så der er ikke så længe til nu. Sammen med Birger holder jeg et årsregnskabskursus for enkeltmandsvirksomheder. Det koster kun 400 kr. at komme med – og jeg sidder lige netop nu og er i gang med materialet (elsker at lave kursusmateriale, når jeg er i god tid).

Kurset kan du læse om her:
https://regnskabsskolen.dk/butik/kurser/aarsregnskab-for-enkeltmandsvirksomheder/

Det passer fint med, at kurset bliver afholdt lige et par dage efter, at selvangivelsen udkommer – og derfor kan vi få de helt rigtige rubrikker mv. i materialet til kurset :).

Lige netop i disse dage er jeg ved at lave en årsafslutning for en lidt større virksomhed. Og det er super godt lige at komme det hele igennem: Det minder mig om, hvorfor halvårsafstemninger er guld værd :).

Så – hvis du har en enkeltmandsvirksomhed og gerne vil have din selvangivelse afleveret både hurtigt og korrekt – så er det nu, du skal tilmelde dig på det ovenstående link.

Kommentarer { 0 }

Nyt register: Tjek om du skal have et LEI-nummer

Gæsteindlæg af Kasper Kyndsberg fra DinVirksomhed ApS

I en tid, hvor alle selvstændige så småt forbereder sig på den nye Persondataforordning, hvor der skal laves procedurer for opbevaring, deling, oplysning og sletning af data, får vi et nyt register – LEI-registret.

Vi oplever mange kunder, der de seneste måneder har fået en e-mail fra deres finansielle institut med krav om, at de fremadrettet skal have et LEI-nummer for at kunne handle værdipapirer.

LEI står for “Legal Entity Identifier” og er et unikt nummer, som alle, der foretager finansielle transaktioner, skal have, for at man kan spore afsender og modtager i hele verden. LEI-nummeret er indført som en global ISO-standard og vedtaget af G20-landene og er således en global standard. EU har valgt at implementere standarden, og fra den 3. januar er det bl.a. et krav at selskaber, der køber og sælger værdipapirer på et reguleret marked (børsen), skal have et LEI-nummer.

Groft sagt er LEI-nummeret svarende til et CPR-nummer/CVR-nummer for finansielle virksomheder, så uanset hvad virksomheden kalder sig eller måske sidenhen skifter navn til, vil man altid have et unikt nummer, der præcist identificerer to parter i en finansiel transaktion.

Selve systemet administreres af en global organisation – Global Legal Identifier Foundation – der godkender lokale administratorer af LEI-numre. De lokale administratorers service består i at tildele LEI-numre til den enkelte aktør og verificere deres oplysninger. For Danmarks vedkommende er det dybest set at koble CVR-nummer og oplysninger herfra sammen med det tildelte LEI-nummer.

Som det er nu, er det kun juridiske personer (altså selskaber – ApS, IVS, A/S m.fl.), der skal have et LEI-nummer for at kunne købe og sælge værdipapirer på Børsen – du, jeg og hr. og fru Jensen skal altså ikke have et LEI-nummer, for at vi kan købe og sælge værdipapirer som privatpersoner.

Der findes forskellige udbydere af LEI-numre, hvor vi ser priser på en ca. 1.000 kr. for selve registreringen og 500 kr. om året for at have sit LEI-nummer. Det skal man kalkulere med, hvis man gerne vil købe eller sælge sine værdipapirer, hvis man køber og sælger gennem sit selskab.

Du kan finde mere information om LEI-systemet her:
Finanstilsynet: https://finanstilsynet.dk/Ansoeg-og-Indberet/LEI-kode

OpenLeis (Engelsk): http://openleis.com/info/about_the_LEI_system (Hos OpenLei’s kan du slå alle LEI-numre op)

WikiPedia (Engelsk): https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Entity_Identifier

Kommentarer { 2 }

Vigtige datoer i 2018

For os med egen virksomhed (og os, som bogfører for de selvstændige) er der en række datoer i løbet af året, vi endelig ikke må glemme: Frister for angivelse og betaling af moms, lønsumsafgift, B-skat m.m.

Engang havde SKAT en praktisk kalenderfunktion på deres hjemmeside, hvor man kunne få en kalender tilpasset ens egen virksomhed, men den findes ikke mere, så vi må være mere lavpraktiske. Download listen over vigtige datoer i 2018 herunder, og slet de linjer der ikke vedrører dig – så har du en tilpasset oversigt til opslagstavlen.

Vigtige datoer 2018

Obs! Bruger du SKATs app, er dér en mulighed for at overføre de datoer, der er relevante for netop din virksomhed, direkte til din kalender.


Bliv i stand til bedre at tage ansvar for dit eget regnskab eller få en mere kvalificeret snak med din revisor – læs Årsafslutning i bogholderiet:Årsafslutning i bogholderiet

Kommentarer { 0 }

Rejseafregningsskema 2018

Rejseafregningsskemaet for 2018 er nu klar. Kilometergodtgørelse og diætsatser er ændret i forhold til 2017. Du kan downloade skemaet her (Excel-fil):

Rejseafregningsskema 2018

 


Få styr på fradragene – køb Bogen om fradrag her:

Kommentarer { 0 }

First Monday – en gruppe for dig, der bogfører selv

Jeg har i årevis sagt til selvstændige, at de skal se at få fejet foran deres dør (=bogført deres bilag) månedligt, og ikke bare engang hvert halve år. Opgaven bliver lettere og sjovere, hvis man ikke er så meget bagud – og nu er der tilmed gratis hjælp at hente, så der er ingen undskyldning!

Jeg startede nemlig for noget tid siden Facebook-gruppen First Monday. Navnet hentyder til, at jeg er online i gruppen den første mandag hver måned som hotline.

Gruppen er udelukkende for iværksættere og selvstændige, som bogfører deres eget regnskab. Den er ikke for bogholdere, for det vil ændre diskussionen i gruppen, hvis nogle spørger om deres kunders regnskaber, og gruppen er specifikt til hjælp til de selvstændige selv.

Det foregår sådan, at du skriver dit spørgsmål i et nyt opslag. Mit svar + evt. debat ligger så lige nedenunder. Altså: Hvert spørgsmål skal have sit eget indlæg. Jeg er klar til at svare på spørgsmål kl. 19-20, men bliver hængende længere, hvis der er mange spørgsmål.

Og der spørges om alt muligt, f.eks.:

“Jeg har en IVS, og skal derfor hensætte mindst 25% af mit overskud efter skat til en bunden reserve. Men hvordan bogføres dette? Under “Egenkapital” har jeg et konto til “Registreret kapital”, som indeholder mit oprindelig indskud. Jeg er med på at denne konto skal krediteres de 25%. Men hvad skal jeg debitere? Skal jeg debitere “Overført resultat fra tidligere år”?”

Eller

“Skal man bogføre hver enkelt kundesalg fra webshop? Eller samler man sammen for en hel dag/måned?”

Eller

“Jeg har en faktura som er i EUR, og som omregnes til DKK, og med dansk moms, kan du hjælpe mig med bogføringen?”

Det er altså meget bredt, og der er plads til det hele – dog kun akutte og aktuelle problemer. Brevkassespørgsmål af mere generel karakter henvises til brevkassen her på bloggen.

Gruppen er ikke aktiv på andre tidspunkter end den første mandag hver måned.

Du kan melde dig ind i gruppen her: First Monday

Kommentarer { 0 }

Kasi-sagen: Interessant afgørelse om sponsorater

Jeg har før skrevet om de betingelser, der skal være opfyldt, for at sponsorater er fradragsberettigede for en virksomhed:

 • Synlighed/værdi for pengene: De penge (eller øvrige værdi), du yder, skal modsvares af en eksponering, som kan berettige den omkostning, sponsoratet udgør for din virksomhed.
 • Relevans: Dit valg af sponsorat skal træffes ud fra, hvor du forventer, at dine kunder eller potentielle kunder vil se dig.
 • Ikke private interesser: Når fradragsmuligheden for et sponsorat skal vurderes, ser SKAT på, om sponsoratet finder sted ud fra ejerens/direktørens private overvejelser, eller om sponsoratet virkelig er i virksomhedens interesse.

Nu er der imidlertid kommet en meget interessant landsretsafgørelse i den meget omtalte Kasi-sag, som nok vil få indflydelse på, hvordan den slags sager vurderes fremover.

Det fortæller BDO i deres seneste nyhedsbrev.

Sagen kort

Kasi ApS (selskabet bag smykkefirmaet Pandora) indgik for en del år siden sponsoraftaler for op mod 280 mio. kr. med fodboldklubben Brøndby IF og håndboldklubben AG København. Ifølge selskabet var det naturligvis for at opnå reklameværdi, men det godtog SKAT ikke. De mente, at der måtte være tale om maskeret udlodning*.

*”Et selskab og dets aktionærer kan, som selvstændige rets- og skattesubjekter, drive samhandel med hinanden eller i øvrigt indgå bindende aftaler med hinanden. De skattemæssige følger af sådanne dispositioner adskiller sig som udgangspunkt ikke fra konsekvenserne af tilsvarende aftaler mellem uafhængige parter.

Mellem et selskab og dets aktionærer og mellem koncernforbundne selskaber indgås undertiden aftaler med et indhold, der afviger så meget fra almindelige forretningsmæssige dispositioner, at de kun kan anses opnået i kraft af aktionærindflydelsen. Sådanne aftaler kan ikke tillægges skattemæssig virkning efter deres indhold.

Formålet med aftaler af denne art er i første række at undgå den dobbeltbeskatning hos selskab og aktionær, der fremkommer ved, at indkomsten først beskattes i selskabet og dernæst hos aktionæren, når selskabets indkomst udloddes som ikke fradragsberettiget udbytte.”

Denne forklaring er sakset fra Tax.dk – her kan du læse resten

Første afgørelse i Landsskatteretten

Landsskatteretten gav SKAT ret og begrundede det med, at “der var et misforhold mellem sponsoraternes størrelse og den reklame, som virksomheden opnåede i kraft af disse”.

I første omgang vandt SKAT altså sagen, men den blev så anket til Østre Landsret.

Landsrettens afgørelse

Landsretten nåede frem til det modsatte resultat. Det begrundede de ifølge BDO’s artikel med

 • at sponsoratets størrelse ikke oversteg markedsprisen for den slags
 • at den usikkerhed, der er forbundet med en sådan vurdering,  må komme virksomheden til gode.
 • at sponsoraterne var egnet til ikke bare at gøre virksomheden kendt i Danmark, men også på sit hovedmarked i Tyskland
 • at virksomheden udnyttede sponsoratet kommercielt
 • at sponsoraterne havde til formål at skabe grobund for nye aktiviteter i virksomheden og
  at tiltrække medarbejdere til denne.

Min kommentar

Jeg er lidt overrasket over Landsrettelsens afgørelse, for jeg troede også, det havde betydning, at det var holdingselskabet, ikke driftsselskabet, som ydede sponsoratet, og havde egentligt forstået det sådan (på middelmådige avisartikler), at det var en del af begrundelsen for afslaget. Men egentlig er det jo logisk nok: Hvis holdingsselskabets indtægtskilde er, at driftsselskabet klarer sig godt….

Herudover er det rigtig fint, at Landsrettet har set lidt mere holistisk på hele sagen, end Landsskatteretten gjorde, og bl.a. lagde til grund, at også det at tiltrække kvalificerede medarbejdere kan være en del af argumentet for et sponsorat.

Og “usikkerheden kommer virksomheden til gode”. Ja. Tak.


Vil du have inspiration til, hvad du kan, må og skal – og nogle eksempler på, hvad du overhovedet ikke må trække fra, så køb Bogen om fradrag her:

Bogen om fradrag 2016

Kommentarer { 0 }

Kilometerpenge/kørselsgodtgørelse 2018

Kørepengene/kørselsgodtgørelsen/kilometerpengene er en af de satser, som rigtig mange selvstændige følger med i, og de er meldt ud fra SKAT for 2018.

Efter at være faldet nogle år i træk, er de nu steget – meget lidt.

Kørselsgodtgørelse: 2017 2018
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 353 øre/km 354 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 193 øre/km 194 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 52 øre/km 53 øre/km
Kørselsfradrag mellem hjem og arbejde:
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 193 øre/km 194 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 97 øre/km 97 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 193 øre/km 194 øre/km

 

Du kan finde flere satser og beløbsgrænser for 2018 hos SKAT her

 

Kommentarer { 2 }

Er det 20% eller er det 25% moms, vi skal regne med?

Jeg holdt foredrag i går aftes og fik et spørgsmål om moms: Er det 20% eller er det 25%, vi skal regne med?


Vil du have styr på alt det med moms? Så læs:

Kommentarer { 0 }

[Gæsteindlæg] Moms og omvendt betalingspligt – hvordan er det nu?

Af gæsteblogger Lars Roslyng

National omvendt betalingspligt er regler omkring moms på blandt andet computere, mobiltelefoner og lignende, der trådte i kraft i midten af 2014. Reglerne er sat i verden for at forsøge at forhindre momssvig. Grundlæggende betyder ”omvendt betalingspligt”, at det er køberne og ikke sælgerne, der er ansvarlige for at indberette og betale moms, når der handles mellem virksomheder.

Er du køber, skal du selv beregne og betale moms af de varer, der er omfattet af reglerne. Som udgangspunkt skal disse varer nemlig faktureres uden moms.

Generelt er det min erfaring, at det kører nogenlunde gnidningsfrit med håndteringen af den omvendte betalingspligt. Men som med så mange andre nyere regler, så er der en risiko for, at man misforstår eller -tolker delelementer. Der er derfor nogle få ting, man skal være opmærksom på – både som køber og sælger.

Momsreglerne har undtagelser
Siden indførslen har jeg oplevet flere eksempler på virksomheder, der har været faretruende tæt på at komme i klemme, fordi de som købere har misforstået momsreglerne, eller fordi de som sælgere ikke har haft økonomisystemer, der var gearede til at håndtere de nye regler.

En af faldgruberne er, at der er virksomheder, der er undtaget fra reglerne. Hvis man som virksomhed leverer mere end 50 procent af de omfattede varer til private kunder, er man ikke indbefattet af den omvendte betalingspligt. Det kan have konsekvenser for både køber og sælger, hvis man ikke er opmærksom på, om virksomheden er indbefattet af reglerne.

Det kan som køber være svært at bedømme, om det er køber eller sælger, der er forpligtet til at betale momsen. Det kan her betale sig at undersøge, om virksomheden, man køber fra, er indbefattet af reglerne omkring omvendt betalingspligt.

Oplever man, at man fejlagtigt modtager en faktura med moms – enten fordi sælger ikke har været opmærksom på reglerne, eller fordi de fejlagtigt tror, de er undtaget fra reglerne – skal man bede om en kreditnota og en ny og korrekt faktura. Forkert opkrævet moms er nemlig ikke fradragsberettiget, og derfor skal man beregne og betale moms af det fulde beløb på regningen – inklusive den allerede angivne moms.

IT-system skal kunne klare momsreglerne
Som sælger betyder reglerne først og fremmest som tidligere nævnt, at man skal være opmærksom på, hvilken kundegruppe man leverer til. Samtidig skal man have øje for, om køberen er afgiftspligtig, altså har et gyldigt CVR-nummer.

Derudover er det afgørende, at den sælgende virksomheds it- og faktureringssystem er opdateret til at håndtere reglerne.

Reglerne for national omvendt betalingspligt omfatter:

 • Mobiltelefoner
 • Bærbare pc’er og tablets
 • Integrerede kredsløbsordninger som eksempelvis mikroprocessorer og centrale databehandlingsenheder
 • Spilkonsoller som PlayStation, Nintendo Wii, Xbox og lignende

Skribent:

Lars Roslyng er uddannet revisor og har mange års erfaring i at rådgive virksomheder om regnskab og økonomi. I Azets er Lars Roslyng leder af afdelingen ”Vi brænder for de små”, som hjælper mindre virksomheder og iværksættere med regnskabet.

Læs mere på azets.dk/regnskab

 


Hvilken form vælger du?

Kommentarer { 0 }

Støttede din virksomhed Knæk Cancer?

I lørdags sendte TV2 det store indsamlingsshow Knæk Cancer. Hvis din virksomhed støttede sagen, skal du huske, at du ikke nødvendigvis kan trække beløbet fra i dit regnskab.

For at være fradragsberettiget skal en udgift skal medgå til at “erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten” i virksomheden, og det er svært at argumentere for, at det er nødvendigt med donationer.

Selskaber (men ikke personligt ejede virksomheder) kan fradrage støtte til forskning, hvis modtageren er på SKATs liste over institutioner, der er godkendt til at modtage gaver efter Ligningslovens § 8 H. Her kan du se SKATs liste for 2016.

Der er også den mulighed, at donationen giver dig en tilstrækkelig reklameværdi til, at SKAT vurderer, at den kan trækkes fra. Bevisbyrden er din! Derfor kan det godt betale sig at tjekke det med SKAT, inden du kaster penge efter en god sag i den tro, at du kan få fradrag.

Relevans er nøgleordet: Det er måske relevant for én virksomhed at støtte Center For Sund Aldring, mens det er helt irrelevant af for en anden. Der skal være en sammenhæng mellem donationen og din indkomsterhvervelse, og du skal bruge din donation i reklameøjemed. Beløbets størrelse skal også hænge fornuftigt sammen med den reklameværdi det har.

Hvis SKAT tvivler på dine (evt. private) motiver for at donere til en bestemt sag, kan en donation i værste fald blive sidestillet med et ulovligt aktionærlån og blive beskattet hos ejeren.


Er du i tvivl om, om din udgift kan trækkes fra? Læs Bogen om fradrag:

Bogen om fradrag 2016

Kommentarer { 0 }

Styresignaler!

Indimellem refererer jeg til styresignaler, og det er fordi det er den slags vejledninger, som SKATs medarbejdere skal lægge til grund, når de træffer deres afgørelser. Ofte udkommer styresignalerne, fordi der er sket en ændring i praksis, eller der er nogle regler, som har været uklare, og hvor man nu gerne vil have en mere ensartet sagsbehandling.

Dermed er de også interessante og relevante for os som bogholdere og revisorer: Når vi skal beslutte, om dette eller hint “går an”, er det praktisk at vide, hvordan SKAT vil se på sagen.

Indimellem giver styresignalerne anledning til stor tumult i revisorkredse, f.eks. hvis et styresignal om moms på fast ejendom ændrer den praksis, der allerede er udbredt. Mens styresignalerne andre gange kun påvirker i en meget snæver kreds.

Jeg læser ikke alle styresignalerne. Men jeg skimmer overskrifter og finder de, som er interessante.

Hvis du har lyst til at læse med, sker det her:

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=80859&segment=Styresignal


Har du styr på skatten? Læs Bogen om skat – med virksomhedsordningen

Bogen om skat - med virksomhedsordningen

Kommentarer { 0 }

Barsel.dk – satsen er steget pr. 1.10.17

Jeg fik brev fra Samlet Betaling for et par uger siden:

Brev fra Samlet Betaling

Pr. 1.10. er betalingen til barsel.dk altså steget fra 750 kr. om året til 950 kr. pr. fuldtidsmedarbejder om året.

Selv om det selvfølgelig altid er kedeligt at skulle af med flere penge som arbejdsgiver, må jeg indrømme at jeg ærgrede mig særligt meget over netop denne stigning: Regnskabsskolens nye og møjsommeligt opdaterede udgave af Håndbog for nye chefer var lige udkommet, og så var en af satserne allerede forældet. Det er altså surt!

Vi har nu løst det sådan, at vi har fået det rettet i pdf-udgaven, og så får alle, der køber den trykte udgave indtil 1/1-18, automatisk bogen tilsendt som pdf også. Bedre kan vi ikke gøre det.

Håndbog for nye chefer kan du købe her: Håndbog for nye chefer

Kommentarer { 0 }

Takster og satser 2018

SKAT har offentliggjort en del af de nye beløbsgrænser for 2018. Der er nogle ændringer i forhold til 2017, som jeg har fremhævet med fed skrift.

2017 2018
Bundskat 10,08 pct. 11,15 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat (efter at AM-bidrag er trukket) 479.600 kr. 498.900 kr.
Skatteloft, personlig indkomst 51,95 pct. 52,02 pct.
Gaver til velgørende formål 15.600 kr. 15.900 kr.
Værdi af fri bil
Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) til 300.000 kr. 25 pct. 25 pct.
Over 300.000 kr. 20 pct. 20 pct.
Straksafskrivning af småaktiver 13.200 kr. 13.500 kr.
Diæter & rejsegodtgørelse
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn 487 kr. 498 kr.
Tillæg, særlige lande 152 kr. 156 kr.
Logigodtgørelse 209 kr. 214 kr.
Befordringsfradrag
Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage) 1,93 kr. 1,94 kr.
Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km) 0,97 kr. 0,97 kr.
Kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil)
Skattefri kørselsgodtgørelse for de første 20.000 km 3,53 kr. 3,54 kr
Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km 1,93 kr. 1, 94 kr.
Pensionsbeskatning
Maks. Indskud på ratepension og ophørende livrenter, PBL § 16 53.500 kr. 54.700 kr.
Personalegoder
Bagatelgrænse for personalegoder med forbindelse til arbejdet 5.900 kr. 6.100 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder uden forbindelse til arbejdet 1.100 kr. 1.100 kr.
Bagatelgrænse for julegaver 800 kr. 800 kr.
Værdien af fri telefon, computer og internet 2.700 kr. 2.800 kr.
Overgrænse for ægtefælle vedr. 25 pct.nedslag 3.600 kr. 3.700 kr.

 


Bliv rustet til årsafslutningen – køb Årsafslutning i bogholderiet her:

Årsafslutning i bogholderiet


Grundkursus i bogføring – klik her, og tag Regnskabsskolens store kursus. Kan også tages som e-kursus.

Kommentarer { 0 }

[Gæsteindlæg] Har du styr på momsen, når kunden ikke betaler?

Af gæsteblogger Lars Roslyng

Momsreglerne kan være komplicerede, hvis tingene stikker lidt uden for en normal køb og sælg-situation. Helt grundlæggende har de fleste styr på, at hvis man sælger en momspligtig vare eller ydelse til en kunde, så skal man betale moms, når man fakturerer. Så langt så godt.

Hvis kunden ender med ikke at betale regningen, kan man få reguleret sin moms, så man som sælger ikke ender med at have betalt moms for en indtjening, man aldrig har fået.

Men jeg oplever ofte, at der hos flere virksomheder hersker tvivl om, hvornår man har ret til at lave denne efterregulering. Er det efter én eller tre rykkere? Efter inkassovarsel? Eller måske først når et eksternt inkassofirma har rykket et givent antal gange?

Og ja, det er kompliceret. Så her er en kort og overskuelig gennemgang af de gængse regler på området.

Over eller under 3.000 kroner?

Ifølge reglerne skelnes der helt grundlæggende mellem regninger (inklusive moms) på under og over 3.000 kroner.

For regninger op til 3.000 kroner kan man som virksomhed lave momsefterreguleringen, når man selv eller ens advokat har rykket for betalingen. Samtidig er der et krav om, at der ikke er foretaget handler med kunden de seneste 12 måneder. Her kommer der dog et ’men’, for som noget særligt er dette krav ikke ufravigeligt, da der kan opstå tilfælde, hvor et samarbejde bliver nødt til at fortsætte på trods af skyldnerforholdet.

Hvis den oprindelige regning lyder på mere end 3.000 kroner, er der som udgangspunkt større krav. Blandt andet siger reglerne, at der skal være foretaget en passende indsats for at inddrive gælden, og at der er lavet en vurdering af skyldnerens evne til at betale.

I praksis ingen øvre beløbsgrænse

Ifølge SKAT behøver inddrivelsen ikke være foretaget af en inkassovirksomhed. Reglerne har ellers før i tiden været tolket, som om det var en betingelse, men en præcisering fra 2015 fra SKAT slår fast, at det ikke er tilfældet.

Der er i praksis ingen øvre grænse for, hvornår man skal gå rettens vej, før man kan få tilbagebetalt momsen for et skyldent beløb. Det giver også sig selv, for med større regninger over 10.000 kroner vælger virksomheden i praksis oftest at inddrive gælden ved hjælp af ekstern bistand.

Hvis der efter denne korte gennemgang er yderligere tvivl om momsen ved ubetalte regninger, så vil jeg anbefale, at man kontakter sin revisor eller en regnskabsekspert.


Skribent:

Lars Roslyng er uddannet revisor og har mange års erfaring i at rådgive virksomheder om regnskab og økonomi. I Azets er Lars Roslyng leder af afdelingen ”Vi brænder for de små”, som hjælper mindre virksomheder og iværksættere med regnskabet.

Læs mere på azets.dk/regnskab

 

 Hvilken form vælger du?

Kommentarer { 0 }

Håndbog for nye chefer – sådan bliver den

Sådan kommer den til at se ud, den nye Håndbog for nye chefer

Bogen udkommer den 25.9, samme dag, som vi har vores store løn-dag i Regnskabsskolen.

(Løndagen: Det bliver lidt af en fest med op mod 80 bogholdere og løninteresserede og besøg af tre af de nye lønprogrammer.)

Men bogen glæder jeg mig til at se, det er jo en “stor” bog med over 300 sider, hvor ansættelsen fra vugge til grav gennemgås, og du får konkrete oplysninger, gode råd og en enkelt historie i ny og næ….

Hent indholdsfortegnelsen og en læseprøve her: http://regnskabsskolen.dk/wp-content/uploads/2017/07/H%C3%A5ndbogForNyeChefer2017_LIGHT.pdf

Jeg har tidligere holdt reception i anledning af en bogudgivelse – og for at sige det som det er, var det ikke nogen større succes. Så jeg synes selv, at jeg ved at slå det sammen med et stort arrangement har fået det bedste ud af dagen – jeg glæder mig :).

Kommentarer { 0 }

Moms (eller ikke) på personlig træning, klaverundervisning mv.

SKAT har udsendt et styresignal om ændring (genoptagelse) i praksis for momsfritagelse i forbindelse med undervisning.

Det handler om at “undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv.”, som blev pillet ud af bestemmelsen om momsfritagelse i momsloven i 1994, fremover er med igen.

Så der var altså andre end mig – nemlig Skatterådet – der syntes, det var en fejl, at f.eks. klaverundervisning ikke var momsfritaget.

Det, der afgør, om undervisning er momsfritaget, er, om undervisningen svarer til “skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse, herunder omskoling, samt anden undervisning, der har karakter af egentlig skolemæssig eller faglig uddannelse”.

Undervisningen skal “udvise et fagligt indhold og niveau svarende til undervisning på aftenskoler, musikskoler, folkeskoler, erhvervsskoler mv.”.

De skoler er momsfritaget, så det er kun rimeligt, at tilsvarende undervisning – også den der leveres 1 til 1 – ikke skal pålægges moms. Men vær opmærksom på, at der skal være tale om et reelt lærer/elev-forhold.

Underviser man i “legemsøvelser” – det kunne være som personlig træner i et fitnesscenter – så er det ikke nok, at man vejleder eleven et par timer i, hvordan hun bruger centrets maskiner, og så ellers overlader hende til sig selv det meste af tiden. Der skal være tale om reel undervisning, hvor lærer og elev kontinuerligt arbejder sammen i et forløb.

Læs hele styresignalet her: Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. – styresignal


Styr på momsen? Læs Moms og momsfradrag – en guide til iværksættere og selvstændige

Kommentarer { 2 }

Hvad kan man bruge diplombogholderkurset til?

Der findes ikke en officiel, SU-berettiget erhvervsuddannelse til bogholder. Der findes nogle finans- og økonomiuddannelser, men ikke nogle, der giver praktisk erfaring med bogføring. Og de uddannelser varer typisk også nogle år. Så de fleste, der specifikt vil være bogholdere – og gerne hurtigt – kigger i retning af private kursusudbydere som Regnskabsskolen.

Siden 2009 har vi uddannet diplombogholdere. Det er en uddannelse, der afsluttes med en eksamen og (som navnet antyder) et diplom. Uddannelsen varer 11 uger, hvis man følger et hold fra start til slut, men den kan også tages i et andet tempo, hvis man vil det. F.eks. kan den tages som “blended learning”, dvs. primært e-kursus med enkelte fremmødedage og nogle onlinesessioner med en personlig underviser.

En af vores store forcer her på skolen er, at underviserne her ikke bare er teoretisk dygtige, men også har en solid erfaring fra den virkelige verden, fordi alle sidder med rigtige bogføringssager til daglig.

Men hvad bruger vores kursister egentlig uddannelsen til?

 

Flere jobmuligheder

For nogle kursister er diplomkurset et led i at gøre sig mere attraktiv for kommende arbejdsgivere. De er måske ledige og har enten ingen regnskabserfaring, men vil meget gerne have job i en regnskabsafdeling, eller også har de en meget specifik erfaring fra en regnskabsafdeling, hvor de f.eks. har siddet med udelukkende debitor- eller kreditor-bogholderi. På diplomkurset kommer de så hele vejen rundt og er rustet til flere jobs.

 

Brancheskift

Nogle er bare trætte af den hylde, de er havnet på, og vil gerne prøve noget nyt. Andre er pga. sygdom el.lign. nødt til at få job i en anden branche. Uddannelsen til diplombogholder kræver ingen forudsætninger, så selv kursister uden regnskabserfaring kan på de 11 uger, uddannelsen varer, blive i stand til at skifte branche.

“For mig, har mødet med regnskabsskolen, betydet, at jeg har kunnet forsætte mit arbejdsliv. Jeg måtte skifte spor, efter flere år i andet erhverv.
Vibeke Fuchs

 

Selvstændig bogholder

En del af vores kursister bliver selvstændige bagefter.

Mange har allerede enkelte kunder, men savner det fulde grundlag for at påtage sig andre opgaver, hvor der f.eks. indgår lønbehandling eller andet, der er mere kompliceret, end de har lyst til bare at læse sig til i en bog.

Det kan også være ledige, der er trætte af at sidde fast i dagpengesystemet, og slipper ud af det ved at springe ud i et liv som selvstændig.

“Regnskabsskolens diplomkursus har gjort at jeg fik mod på at starte op som freelancebogholder. Jeg har aldrig i min tidligere karriere haft noget med regnskab at gøre, men dette kursus viste mig at det ikke er raketvidenskab, men blot almindelig sund fornuft. Jeg har været så heldig at have Birger som primær underviser, og hans humor og fantastiske pædagogiske evner gjorde at regnskab jo ikke er så tørt, som jeg først havde ventet. Jeg kan kun anbefale diplomkurset til alle, der måtte have den mindste interesse for regnskab!”
Pernille Nørgaard, Nørgaard Bogføring

 

Efteruddannelse

Nogle har arbejdet med regnskab i mange år, men har aldrig fået teorien på plads eller mangler erfaring på væsentlige områder. De er måske startet med at bogføre i deres ægtefælles virksomhed og har taget nogle småkurser i den forbindelse, men har aldrig rigtig lært bogføring fra grunden og føler derfor ikke helt, at de “ved, hvad de laver”.

Andre får nyt arbejdsområde på deres eksisterende arbejdsplads, og virksomheden sender dem derfor på kursus hos os.

”Jeg gennemførte Diplombogholderkurset i efteråret 2014 og har meget at takke Regnskabsskolen for! Inden jeg gennemførte kurset, havde jeg kun overfladisk kendskab til bogføring og regnskab, da en ekstern partner ordnede vores regnskab mm. for os. Efter kurset har vi på min arbejdsplads hjemtaget vores bogholderi, så jeg nu varetager budgettering, bogføring, fakturering, regnskabsafslutning, lønadministration og alt hvad det ellers medfører at være bogholder.
Dorte Gravesen, Administrativ koordinator

 

Andre igen vil bare gerne have diplom på deres kunnen og nøjes med at tage de moduler, de halter i, og slutte af med eksamen.

 

Er der støttemuligheder?

Nogle får kurset betalt af jobcenteret, f.eks. i forbindelse med et revalideringsforløb. Hvis du er ansat i en virksomhed med overenskomst, er der muligvis en kompetencefond, som kan give tilskud. Men de fleste betaler selv privat eller får kurset betalt af deres virksomhed.

Du kan læse mere om uddannelsen her – næste hold starter d. 16. august 2017:

Diplomkursus for bogholdere

Kommentarer { 0 }

Hvad sker der, hvis du ikke indberetter selvangivelsen til tiden? (Fristen er i dag)

I dag er det sidste frist for at indberette den udvidede selvangivelse på SKATs TastSelv. Men hvad nu, hvis du ikke kan nå det?

Du kan søge om udsættelse, hvis der er “særlige omstændigheder”

Nu burde årsregnskab og selvangivelse ikke komme bag på de selvstændige, så “at du ikke lige fik afleveret bilagene til revisoren til tiden”, vil SKAT ikke betragte som en gyldig grund! SKAT giver kun udsættelse i ret få tilfælde, så der skal være tale om ret alvorlig sygdom eller lignende.

Fristen for at søge om udsættelse er også i dag.

Hvis du ikke overholder fristen

Hvor meget du skal betale for at overskride fristen, afhænger af din skattepligtige indkomst. Var den i 2016 under 467.300 kr., så skal du betale 100 kr. i tillæg for hver dag du overskrider fristen, dog højst 2.500 kr. i alt.

Var din indkomst højere end det, er tillægget 200 kr. pr. dag, dog højst 5.000 kr.

Også her kan du blive fritaget under “særlige omstændigheder” og kan indsende en ansøgning, hvis du mener at være ramt af sådan nogle. Den kan du indsende her: Søg om fritagelse for skattetillæg

Læs afgørelserne

Det er nok en god ide lige at læse på SKATs hjemmeside, hvordan de forholder sig, og hvordan de tidligere har afgjort sager om henstand, hvis du er i tvivl om, om du har en god sag. Læs mere her:

A.B.1.1.9 Henstand med selvangivelsesfristen og skattetillæg

Se især afsnittet med afgørelser, domme og kendelser nederst på siden. Der kan du f.eks. læse, at det ikke er grund nok, hvis du sidder i fængsel, og at det, at man får bevilget udsættelse, ikke altid er ensbetydende med, at man så ikke skal betale skattetillægget på de op til 2.500/5.000 kr.

Kommentarer { 0 }

Håndbog for nye chefer (og deres regnskabsfolk) – ny og opdateret udgave på vej

Måske kan nogle af jer huske den? Håndbog for nye chefer, som udkom i 2011. Det er en af de bøger, som vi fik udsolgt fra forlaget – men dog ikke så hurtigt, som man kunne have ønsket sig. Ikke desto mindre har jeg fået nogle henvendelser i løbet af de seneste par år angående en opdateret udgave – og nu er den på vej: Jeg har deadline med teksten i morgen, mandag, og så ruller processen derudad…. forventet udgivelsesdato midt i august, altså lige efter sommerferien.

Spekulerer lidt over titlen: Måske bliver det bare det samme igen? Jeg kan ikke finde på noget bedre. Har du et forslag? Så lad mig det endelig vide.

Så lige nu skriver jeg altså blogindlæg og holder pause – for det er faktisk ikke så let med den reviderede udgave af bogen. En del tekst kan genbruges, men ud over alle de praktiske og faktuelle oplysninger, er der også nogle kapitler i bogen, hvor jeg kommer med forslag til, hvordan man kan håndtere uenighed med medarbejderne fra de helt små dagligdags ting til opsigelse og bortvisning. Og selvom også de dele skal handle om praktiske håndteringsmåder, kommer jeg jo ikke uden om, at der også er en del af mine egne personlige erfaringer og holdninger, med i bogen.

Så: Hvornår mener jeg det samme, som jeg gjorde i 2011? Og i hvilke tilfælde skal afsnit eller kapitler skrives om, fordi jeg har noget andet at byde ind med, end jeg havde for 6 år siden? Er mine eksempler tidssvarende – og hvor skal der opdateres?

Det er altid en personlig ting at skrive en bog, men mange af dem, jeg har lavet, har været lettere end denne. Men jeg er næsten færdig og foreløbig tilfreds med resultatet. Har dog lige nogle skrappe søndagstimer for mig….

Jeg regner med, at den kommer til at fylde knap 300 sider, og indholdet bliver:

Forord

1. Ansættelse af en medarbejder.

Rekruttering, jobopslag/stillingsannoncer, skriftlige ansøgninger, uopfordrede ansøgninger, ansættelsesprocedure, ansættelseskontrakt, arbejdsopgaver: pålæg og aftale, frigørelsesattest og erklæring om fratræden, konkurrence- og kundeklausul, immaterielle rettigheder, it, første arbejdsdag, prøvetid

2. Forskellige ansættelsesformer

Funktionær, månedslønnet eller timelønnet, elev/læring (EUD-elev), deltids­ ansat, tidsbegrænset ansættelse/vikariat, direktør, revalidering, virksomhedspraktik og løntilskud, under 18 år, ansættelse af familiemedlemmer, ulønnet arbejdskraft, freelancere, honorar, sort arbejde

3. Løndannelse

Økonomi og lønpakker – hvad koster en medarbejder?, akkord, provision, bonus og fantomaktier, løntillæg, frynsegoder med og uden kontantlønsnedgang, skat af fri telefon, pensionsordning, bil til rådighed, hjemmearbejdsplads, gaver og gratiale, kurser, efter- og videreuddannelse, kørsel og rejser, fritvalgsordning, naturalieløn, lønforhandling, underhåndsaftaler

4. Økonomi

Lønberegning, ATP, AES – arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring, AUB – arbejdsgiverenes uddannelsesbidrag, AFU – Arbejdsmarkedets fond for udstationerede, barselsfond/ barsel.dk, arbejdsskadeforsikring, forsikringer ud over lovpligtige

5. Personaleadministration.

Lønbehandling, uregelmæssige lønudbetalinger, ændring af ansættelsesvilkår, SKAT, skriftlighed, rygepolitik, medarbejderhåndbog

6. Arbejdstid.

Frokostpause og andre pauser, flekstid, merarbejde, overarbejde og afspadsering

7. Ferie og fridage.

Ferie med løn, feriepenge/feriegodtgørelse, ferieplanlægning, ikke afholdt ferie, helligdage og søgnehelligdagsbetaling, fridage, feriefridage

8. Sygdom og andet fravær.

Sygdom, lægebesøg, sygedagpenge og sygedagpengerefusion, stress, langvarig sygdom, deltidssygemelding mulighedserklæring og fastholdelsesplan, barnets første sygedag, omsorgsdage, graviditets-, barsels og forældreorlov, anden orlov, borgerligt ombud, private problemer

9. Ledelse, miljø og kultur på arbejdspladsen.

Sikkerhed og arbejdsmiljø, MUS (medarbejderudviklingssamtale), overvågning,  anerkendelse, ros og kritik, kommunikation og møder, kommer for sent/gå for tidligt, private aktiviteter, herunder sociale medier, sociale arrangementer, betroelser, mobning

10. Problemer i ansættelsen.

Pjæk og udeblivelse, illoyalitet, tyveri/snyd/svind, tjenstlig samtale, advarsel, bortvisning

11. Fratrædelse.

Opsigelse og afskedigelse, opsigelsesvarsel og ferieafholdelse, opsigelse på grund af sygdom og 120-sygedagsreglen for funktionærer, suspension og frit­ stilling, G-dage/ledighedsdage, anbefaling, tjenestebevis og reference, usaglig afskedigelse, exit-samtale/MAS (medarbejderafviklingssamtale), administrativ afslutning

12. Arbejdsmarkedets parter

Fagforening og a-kasse, arbejdsgiverforening, overenskomst, tillidsrepræsentant og samarbejdsudvalg

13…Afsluttende bemærkninger og tjekliste.

14…Love.

Bilag

Detaljeret indholdsfortegnelse

Som du kan se, er det en stor historie. Ansættelse fra vugge til grav. Og målrettet nye arbejdsgivere – men også brugbar for bogholdere og andre, som har personaleadministrative opgaver.

Hvis du får Regnskabsskolens nyhedsbrev, bliver du orienteret, når bogen kommer. Hvis du gerne vil have en særskilt besked, så skriv til mig direkte til nybog@anettesand.dk, så får du en mail, når vi er klar til at sælge og kender udgivelsesdatoen (og bliver ikke skrevet på nogen liste…).

Kommentarer { 0 }