Oversigt | vennetjenester

Skal der betales skat af vennetjenester?

Vennetjeneste

Hvor går grænsen mellem vennetjenester og sort arbejde? Skattestyrelsen skrevet om det her: Familie- og vennetjenester

Kort fortalt: Du må gerne hjælpe familie og venner uden at få betaling for det. For at betagtes som en vennetjeneste, må ydelsen ikke “have en væsentlig økonomisk værdi for modtageren”. Du må altså gerne hjælpe en god ven med at bygge en carport, men bygger du et helt hus for ham, skal han beskattes af værdien af det arbejde, du har udført.

Er der betaling mellem jer i form af penge eller gaver – eller en ydelse i bytte – skal I begge beskattes. Ellers er det sort arbejde.

Pas på venners hjælp, hvis du er virksomhedsejer

For en måneds tid siden kom der en afgørelse fra Landsskatteretten, hvor en butiksindehaver havde været sygemeldt og fået sygedagpenge i næsten et år, men alligevel havde drevet forretningen videre ved hjælp af seks venner og bekendte, der på skift havde passet butikken uden at få betaling for det.

Det var jo pænt af dem, men det var ikke gratis for butikkens ejer. Han blev beskattet af de 151.600 kr., man skønnede, at hjælpen havde været værd.

Han fik ikke medhold i, at han så måtte have ret til fradrag, svarende til at han havde lønnet dem. Den del af afgørelsen ser BDO kritisk på i deres artikel om sagen, som du kan læse her: Beskatning af vennetjenester

Så: Det er betydelige tjenester, der skal ske, før man bliver beskattet – men det er vigtigt at være opmærksom alligevel.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Skat af frivilligt arbejde for privatskole

Hej Anette.
Jeg har en datter der går på en privatskole som skal til at bygge nye lokaler i den forbindelse har der været tale om at vi som forældre meget gerne vil bidrage med det vi nu kan.

Jeg er blevet spurgt om jeg vil hjælpe med regnskab og er kommet i tvivl om hvor jeg står rent skattemæssigt. Skal jeg som selvstændig beskattes af det regnskabsarbejde jeg laver vederlagsfrit for f.eks min datters skole eller andre
insitutioner ? Og hvad med andre fagfolk der ikke er selvstændige skal de beskattes af det arbejde de laver for skolen.

Mange hilsener
Tanja

Hej Tanja.

Det er et interessant spørgsmål, fordi grænsen mellem sort arbejde og vennetjenester er svær at tegne for SKAT: Hvis jeg fejer din havegang, vil du så klippe mit hår – og skal vi betale SKAT af det eller er det en vennetjeneste?

Hvis der er tale om skattepligt, vil det ikke være jer, som yder arbejdet, men skolen, der bliver skattepligtig. Hvis en håndværker (eller bogholder), som arbejder for gratis gør det i et omfang, som modsvares af reklameværdi, f.eks. ved at blive nævnt som bidragsyder, så alle i lokalsamfundet kan se, hvem der har bidraget til projektet, kan reklameværdien være så stor, at den modsvarer den ydelse, håndværkeren (eller bogholderen) har ydet, og så er der tale om et sponsorat: Der bliver byttet ydelser og ingen bliver skattepligtige.

Ligger den frivillige indsats ud over hvad man med rimelighed kan sige er et “bytteforhold” mod sponsorat, vil virksomhederne ikke kunne trække udgifter til materiale eller løn fra i virksomhedens regnskab. Men derfor kan håndværkeren jo godt yde en indsats i sin fritid.

Jeg mener, at man kan komme ret langt uden at der bliver tale om beskatning bl.a. fordi det er en skole – formentlig en selvejende institution – hvor ingen enkeltperson særligt nyder godt af en læmpelig fortolkning af “vennetjeneste-begrebet”. Men hvis I vil være helt sikre, bør I bruge 300 kr. på at få et bindende svar fra SKAT om, hvor langt I må gå. Det vil være en fordel, hvis I får skolens revisor til at hjælpe jer med at formulere spørgsmålet om, hvorvidt det frivillige arbejde på nogen måde bliver skattemæssigt bliver sidestillet med en indtægt for skolen, så ikke budgettet vælter på, at I har forsøgt at spare nogle penge.  Bindende svar for virksomheder – klik her.

Kommentarer { 0 }