Oversigt | underskud

Brevkasse: Hobbyvirksomhed med underskud

SpørgsmålJeg er 92 år og driver fortsat en butik, som jeg har haft i 60 år.

Grundet sygdom har jeg haft underskud i nogen år. Det har bevirket, at skat for et par år siden ændrede min forretning til en hobbyvirksomhed.

Indebærer det, at jeg ikke længere er regnskabspligtig, men kun fortsat skal opgive den indtægt, jeg har på forretningen ?

Vil jeg fortsat kunne få tilbagebetalt skat trukket på min pension, når jeg har underskud på min hobbyvirksomhed?

Venlig hilsen
A. N. Sørensen

SvarHej A. N. Sørensen

Det er korrekt, at du skal opgive dit skattemæssige overskud på selvangivelsen, som du selv skriver. Men når man har en hobbyvirksomhed, kan man ikke få fradrag i den øvrige indkomst, hvis virksomheden har underskud, så du kan ikke længere få tilbagebetalt skat, som er trukket af din pension, hvis du har underskud i virksomheden.

De bedste hilsner
Anette Sand

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan kursusudgifter fra 2016 trækkes fra i 2017?

SpørgsmålHej Anette

I 2016 havde jeg en del udgifter til onlinekurser, hvor jeg lærte at lave onlinekurser med mit faglige indhold. Det er først her i 2017, at jeg så småt begynder at få lidt indtægt på mine egne onlinekurser. Udgifterne dertil betyder desværre at 2016 giver et underskud på et 5-cifret beløb. Jeg er først blevet momsregistreret d. 1.1.2017. Kan jeg vælge at tage de udgifter med mig til 2017 regnskabet? Både for at vise et pænere regnskab 2016 og for at kunne trække momsen på udgifterne fra?

Hvad kalder jeg i øvrigt disse onlinekurser sådan rent regnskabsmæssigt? (uddanelse? ekstern bistand? kurser?)

TAK for dig og for din hjælp.

Venlig hilsen
Karina

Karina

SvarHej Karina

SKAT plejer at acceptere, at udgifter, som er direkte forbundet med virksomhedens drift, kan medtages – og nogle rådgivere siger op til seks måneder før. Men det står ikke skrevet nogen steder, og der er slet ingen tvivl om, at en evt. godkendelse afhænger af typen af udgift: Det er lettere at få godkendt et varelager eller køb af domæne end f.eks. kurser.

Umiddelbart vil jeg ikke mene, at du kan få fradrag i virksomheden for deltagelse i det kursus, du nævner, i 2017 men i 2016, hvor du har afholdt udgiften og deltaget i kurset. Heller ikke selvom der er en momsfordel i at skubbe udgiften.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Skal jeg angive flere års underskud i rubrik 112?

SpørgsmålHej Anette,

Tak for din gode bog om bogføring for begyndere, den har været en stor hjælp til at finde rundt i det her afsindige skattebureaukrati. Men der er en enkelt ting jeg ikke synes jeg kan finde noget om i bogen, så jeg håber du kan svare på det her.

Jeg udvikler software (momsregisteret enkeltmandsfirma), men på grund af tekniske problemer og forsinkelser har jeg ikke fået solgt noget endnu (forventer noget salg i 2016) og har derfor haft et mindre underskud både 1. og 2. år (2014/2015) på grund af udgifter til nødvendig software og lignende.

På selvangivelsen sidste år angav jeg så underskuddet fra 2014 under rubrik 112. Men hvad gør jeg så i år? Skal jeg lægge underskuddet fra 2014 sammen med underskuddet fra 2015 og så anføre summen i rubrik 112 på selvangivelsen for 2015? Eller hvad?

m.v.h.
Richard

SvarHej Richard

Du skal ikke medtage resultatet for 2014 men kun 2015 i den skattemæssige opgørelse: Hvis du tager 2014 med, vil du få den skattemæssige værdi af resultatet for 2014 med to gange, og det er jo ikke tanken. Du skal derfor kun skrive underskuddet for 2015 i rubrik 112.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

Underskud og angrebet egenkapital

Vi får ofte situationsrapporter fra erhvervslivet: Hvordan har de danske virksomheder det egentlig? Desværre er det ikke altid, at det er klart og præcist eller let og overskueligt.

Derfor var det rigtig fint at få Danske Revisorer FSRs rapport om udvikling i underskud og egenkapital frem til 3. kvartal 2013 i hånden. Det er en lille, klar analyse, som viser, at det går bedre for virksomheden end det har gjort i lang tid.

I rapporten interesserer man sig for to ting:

– Antallet af virksomheder, som genererer et underskud
– Antallet af virksomheder, som har en egenkapital mindre end mindstekravet

Begge dele er interessant – og hvis man kombinerer de to og dermed ser på de hårdest ramte virksomheder, får man følgende billede:

virksomhedsstatistik

 

 

 

 

 

 

Vi ser, at selvom vi ikke er nede på niveauet før finanskrisen, er virksomhederne dog på rette vej.

Rapporten indeholder også en brancheopdelt oversigt, hvor det fremgår, at hotel- og restaurationsbranchen klarer sig dårligst mens det går helt udmærket for kategorien “landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri”.

Selvom tallene viser bedringer synes jeg dog stadig, at det er tankevækkende, at 36% af virksomhederne kører med underskud i øjeblikket. Du kan se alle tallene selv:  Link til pdf.

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Hvad skal jeg skrive i rubrik 112 i årsopgørelsen?

SpørgsmålHej Anette.

Jeg er nu i gang med årsopgørelsen og vide ikke, hvad skal jeg skriver i rubrik 112 “underskud af selvstændig virksomhed før renter og før overførsel fra konto for opsparet overskud”. Jeg havde ikke positiv omsætninger i 2012, men omkostninger for e-conomic og hjemmesiden.

Nu har jeg slukket virksomheden til 28. Februar og har også slukket aftalen med e-conomic. Jeg har kun 6 fakturen fra 2012.

Skal jeg regner alle omkostninger sammen og set dette bifrag i rubrik 112, eller kun momsen?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Jørg

SvarHej Jørg

Jeg har lavet et videosvar til dig, som du kan se her:

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan underskud flyttes til næste år?

Hej!

Jeg startede virksomhed sidste år og har haft store udgifter til kurser og workshops. Og næsten ingen indtægter. Kan jeg overføre underskuddet til næste år, så jeg kan udnytte det til
fradrag?

Hvis din virksomhed er et selskab, f.eks. ApS eller A/S, vil underskuddet blive overført til næste år. Er din virksomhed personligt ejet, f.eks. et I/S eller et enkeltmandsfirma, vil underskuddet give dig et fradrag i din øvrige personlige indkomst, når du udfylder din selvangivelse.

De udgifter, som er fradragsberettigede erhvervsmæssigt skal medgå til at “erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten”. For personligt ejede virksomheder vil det vedrørende kurser betyde, at kun kurser, som har en vedligeholdelse funktion men ikke angår erhvervelse af nye kompetencer, er fradragsberettigede. Det vil sige: Du må ikke tilegne dig ny viden men godt holde dig opdateret inden for dit fag. Du skriver ikke noget om dine kursers art, men “store” udgifter får mig til at advare dig om den begrænsede fradragsret.

Spørgsmål om skattepligtig indkomst fradragsberettigede udgifter er altid oppe at vende på Regnskabsskolen informationsmøder, og du er meget velkommen: http://regnskabsskolen.dk/ivkurser/infomode

Dbh
Anette

Kommentarer { 0 }