Oversigt | udland

Nye regler for moms i EU-lande

Når vi køber b2b i EU-lande, får vi en faktura uden moms og skal indberette den tekniske “erhvervelsesmoms” som i stort set alle tilfælde betyder, at momsen ikke skal betales men bare oplyses.  Men nogle gange er der moms på fakturaen, enten pga. fejl i oplysningerne ved faktureringen eller fordi der er tale om et køb, hvor der afregnes direkte, og hvor der ikke kan udstedes en momsfri faktura. For eksempel faglitteratur, som vi køber i en lokal boghandel, mens vi er i udlandet.

Hidtil har reglerne været sådan, at man enten kunne søge momsen refunderet fra det pågældende EU-land eller bare medtage hele regningen inklusive det udenlandske momsbeløb i virksomhedens skattemæssige regnskab: Vi har altså kunnet bogføre hele regningen som en udgift på en konto uden momskode på.

Det ændrer sig nu: Pr. 1. januar 2010 er det ikke længere tilladt at trække udenlandsk moms fra i det danske skatteregnskab. Til gengæld skulle det angiveligt blive lettere at søge om den udenlandske momsrefusion, fordi det kan ske direkte gennem SKATs tast-selv. Det nye system hedder e-Moms.

Så bliver det jo spændende, om SKAT kan få den del af hjemmesiden op at køre pr. 1.1.2010. Og om de øvrige EU-lande også kan. Det bliver også interessant at se, hvordan dokumentationen skal afleveres – skal der scannes bilag, og i givet fald: Hvilket format skal de afleveres i? Hvor mange detaljer skal udfyldes for hver kvittering? Hvor lang sagsbehandlingstid er der – kan vi forvente at få momsen refunderet f.eks. inden for samme måned, som der er søgt, og vil pengene komme fra de forskellige lande direkte eller vil der være tale om, at vi får en “moms-konto” hos SKAT? Og kan SKAT så tilbageholde pengene, hvis der er anden offentlig gæld?

Selvfølgelig vil skattevæsenet få et lille overskud på ordningen, der er trods alt mange, som køber småting ind ved rejser i udlandet, ligesom der er en del udenlandske webshops, måske især i de større EU-lande, som ikke er vant til at skulle producere ikke-momsede EU-fakturaer. Der er heller ingen tvivl om, at administrationen vil blive tungere i vores små virksomheder rundt omkring.

Det bliver spændende at se den konkrete vejledning, SKAT skal udgive om emnet. Har du adgang til en kopi af den allerede nu, er jeg meget interesseret i at få fingrene i den.

Kommentarer { 4 }