Oversigt | udgifter

Brevkasse: Kan kursusudgifter fra 2016 trækkes fra i 2017?

SpørgsmålHej Anette

I 2016 havde jeg en del udgifter til onlinekurser, hvor jeg lærte at lave onlinekurser med mit faglige indhold. Det er først her i 2017, at jeg så småt begynder at få lidt indtægt på mine egne onlinekurser. Udgifterne dertil betyder desværre at 2016 giver et underskud på et 5-cifret beløb. Jeg er først blevet momsregistreret d. 1.1.2017. Kan jeg vælge at tage de udgifter med mig til 2017 regnskabet? Både for at vise et pænere regnskab 2016 og for at kunne trække momsen på udgifterne fra?

Hvad kalder jeg i øvrigt disse onlinekurser sådan rent regnskabsmæssigt? (uddanelse? ekstern bistand? kurser?)

TAK for dig og for din hjælp.

Venlig hilsen
Karina

Karina

SvarHej Karina

SKAT plejer at acceptere, at udgifter, som er direkte forbundet med virksomhedens drift, kan medtages – og nogle rådgivere siger op til seks måneder før. Men det står ikke skrevet nogen steder, og der er slet ingen tvivl om, at en evt. godkendelse afhænger af typen af udgift: Det er lettere at få godkendt et varelager eller køb af domæne end f.eks. kurser.

Umiddelbart vil jeg ikke mene, at du kan få fradrag i virksomheden for deltagelse i det kursus, du nævner, i 2017 men i 2016, hvor du har afholdt udgiften og deltaget i kurset. Heller ikke selvom der er en momsfordel i at skubbe udgiften.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Hvad betaler jeg reelt for noget jeg må trække fra?

SpørgsmålHej
Som iværksætter vil jeg gerne spørge om følgende: Jeg har fået vide at jeg kan trække firmaudgifter fra i skat. Jeg er nu i tvivl om hvad den reelle udgift til noget vil være. Hvis jeg fx køber en com til 10.000 kr, kan jeg trække 10000 fra, men det betyder jo ikke at com’en er gratis. Kan man så finde ud af hvad jeg reelt selv skal betale for den?
Vh mads

Svar

Hej Mads

Det afhænger af hvad du ellers har af indtægter og udgifter. Jeg har lavet et videosvar til dig:

Dbh.
Anette

Bogen om fradrag kan købes her

 

Kommentarer { 0 }

Firmabetalt kursus til dig og til dine ansatte

Reglerne for, hvilken type undervisning, der er fradragsberettiget,
er besværlige. Ikke alle kan få fradrag for de samme kurser.

Vi skal lære hele livet! Uddannelse, videreuddannelse og efteruddannelse er populært hos politikerne, som ad den vej forsøger at geare os til at være omstillingsparate og mobile på arbejdsmarkedet. For iværksættere og små selvstændige virksomheder, kan kurser dog blive en dyr fornøjelse ““ især hvis udgiften viser sig ikke at være fradragsberettiget.

Ansatte:

For medarbejdere gælder det, at virksomheden kan betale de omkostninger, der for forbundet med deltagelse i undervisning, og medarbejderen er som udgangspunkt ikke skattepligtig af beløbet. Både kortere og længerevarende kurser, men ikke undervisning som “etableres med henblik på en fremtidig indkomst”, altså direkte kompetencegivende uddannelser. Omkostningerne, som er omfattet af Ligningslovens § 31, er kursusgebyr, undervisningsmateriale, befordring til og fra kurset samt fortæring og overnatning. Der gælder særlige momsregler for kurser: Momsfradrag kan opnås hvis kursusfakturaen er påført moms, der er dog kun en fjerdedel momsfradrag på logi og forplejningsdelen af kurset. Reglen gælder ikke, hvis “kurset udelukkende har privat karakter for modtageren”, indholdet skal altså have erhvervsmæssig relevans.

Ejere:

Hvis der er tale om, at ejeren selv skal på kursus, viser en række afgørelser i Landsskatteretten, at man skal være påpasselig ved valg af uddannelsen, navnlig længerevarende eller kostbare uddannelser.  Den skal have direkte relevans for virksomheden og kurset skal medvirke til at ajourføre og vedligeholde den viden, der er indtægtsgrundlaget i den selvstændige virksomhed. Der kan derfor godt findes kurser, som nogle selvstændige vil få godkendt mens andre vil få nægtet fradrag.

Det betyder, at der skal være tale om opdatering, efteruddannelse eller kurser, som angår den praktiske drift af virksomheden. Hvis den selvstændige har familie ansat, vil der kun kunne betales for kurser i samme omfang som for øvrige ansatte.

Få et bindende forhåndssvar

Man kan hos SKAT få et bindende forhåndssvar for 300 kr. Spørgsmålet skal formuleres klart, og der skal kunne svares ja eller nej på det. I tvivltilfælde omkring kurser/efteruddannelse kan det være en god idé på forhånd at få godkendt fradraget for at undgå et uventet skattesmæk, hvis det viser sig, at du og SKAT ikke er helt enige om, hvornår der er tale om efteruddannelse og hvornår det er kompetencegivende videreuddannelse. Der har allerede været mange spørgsmål om emnet, og afgørelserne kan læses på http://skat.dk.

Kommentarer { 30 }

Firmabil eller privatbil ““ og hvilken farve plader?

Det er et spørgsmål om, hvor man slipper billigst i skat, når valget mellem privat bil eller firmabil skal træffes.

Mange virksomheder har behov for at have bil til. Hvis der er tale om kørsel med varer, er det ofte en gulpladebil, men er det personbefordring, taler vi om en bil på hvide plader.

Momsmæssigt er der forskel på biler med gule og hvide plader:

For gulpladebiler, som kun anvendes til erhverv, er der momsfradrag både for køb og drift af bilen. Men hvis bilen anvendes delvist til privat kørsel, skal der betales en tillægsafgift i henhold til Vægtafgiftsloven (på mellem 900 og 5.500 kr., afhængigt bilens størrelse), og man kan ikke trække moms fra ved købet.

Hvidpladebilerne kan man ikke trække moms fra. Hverken ved købet eller driften af bilen..

To beregningsmetoder for erhvervsmæssig kørsel i privat bil

Princippet er, at virksomheden udbetaler et skattefrit beløb til ejeren eller medarbejderen, som stiller bilen til rådighed for erhvervsmæssig kørsel.

Er der tale om en medarbejder, skal der føres kørebog, og der udbetales  max kr. 3,35 pr. kørt kilometer op til 20.000 km. Herefter falder satsen til kr. 1,78.

Hvis det er en enkeltmandvirksomhed, der er tale om, kan ejeren få refunderet kilometergodtgørelse efter de ovennævnte takster.

Eller man kan beregne de faktiske udgifter ved bilens drift og så fordele dem procentmæssigt. Også i dette tilfælde er det tilrådeligt med en kørebog, fordi skønsmæssige ansættelser altid kan betvivles.

Det interessante ved denne metode er, at ud over de faktiske udgifter, kan man medregne en andel af de afskrivninger, der ville have været, hvis bilen havde været taget ind i firmaet. Dette er en fordel ved køb af nye biler, hvor afskrivningen er stor, hvorimod kilometergodtgørelsen bedre kan betale sig ved ældre biler, hvor afskrivningen generelt er mindre.

Beskatning af fri bil

Hvis firmaet ejer og driver bilen, og ejeren eller en ansat har den til rådighed for privat kørsel, bliver personen beskattet af værdien. For en ny bil er der tale om 25% af bilens pris op til 300.000 kr. og en lavere % herefter. Dog mindst 40.000 kr.

Som regel kan det bedst betale sig med firmabil, hvis det ikke er et gammelt lig, og der køres mange private kilometre. Men i hvert enkelt tilfælde er det nødvendigt at sætte sig ned og beregne sig frem til, hvilken ordning, som giver de bedste skattemæssige vilkår. Når der skal tages højde for skat, moms og tages hensyn til både firma og privat, er det en beregning, der godt kan tage lidt tid.

Vil du vide mere om dine fradragsmuligheder? Køb Bogen om fradrag her

Kommentarer { 66 }

Bogføring af depositum

Jeg er ved at overtage et lejemål. Og har derfor et spørgsmål. Jeg betale et beløb, lad os sige 40.000 for at overtage dette lejemål som er dækkende depositum. Hvordan bliver sådan noget bogført? Kan jeg bare bogføre det som en engangsudgift, skal det afskrives eller hvordan?

Depositum er et aktiv. Du får (måske) pengene tilbage, når opsiger lejemålet. Derfor skal det bogføres på en konto “deposita” i aktiverne i status. Hvis der er moms på dit depositum, skal du trække hele momsen fra nu.

Kommentarer { 11 }

Klædt på til jobbet – om arbejdstøj og profilbeklædning

Reglerne om arbejdstøj er i princippet ligetil: Hvis en medarbejder får stillet arbejdstøj til rådighed, skal hun ikke beskattes af det, og virksomheden kan trække omkostningen fra. Tilsvarende for selvstændige uden ansatte.  Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, før man uden videre kan uniformere hele firmaet:

Tøjet skal have en særlig karakter, sådan at det ikke kan erstatte almindelig beklædning. F.eks. kitler, sikkerhedstøj eller uniformer. Eller arbejdet skal medføre et ekstraordinært stort slid eller tilsmudsning af tøjet.

Hvis du arbejder inden for et fag, som kræver speciel beklædning, skal du kunne forklare dine tøj køb, for dem er der jævnligt spørgsmål om fra SKAT. F.eks. kunstnere, som bruger særlig beklædning til sceneoptræden: Hvordan kan man vide, at tøjet ikke også kan bruges privat? Hovedreglen er, at tøjet ikke skal kunne erstatte privat beklædning.

Profilbeklædning eller arbejdstøj

Hvis du som arbejdsgiver ønsker, at medarbejderne benytter særligt tøj i arbejdstiden eller ved specielle anledninger, f.eks. salgsarrangementer eller messer, taler vi om profilbeklædning.

Hvis tøjet kan bruges privat, skal der betales skat af værdien. Men hvis der er isat (diskret men synligt) logo, er det en lidt anden sag: Virksomheden kan fradrage hele udgiften, og der er også momsafdrag. Medarbejderne skal være skriftligt orienteret om, at beklædningen kun er til erhvervsmæssig brug, og at tøjet, skal leveres tilbage ved ophør med jobbet.

Faktisk skal tøjet beskattes som B-indkomst til trods for de store begrænsninger i brugen, men profilbeklædning falder ind under “bagatelgrænsen”, og tøjet kan derfor udleveres skattefrit, hvis ikke der har været ydet personalegoder for et samlet beløb, som i år er kr. 5.100 pr. medarbejder.

For selvstændige uden ansatte gælder den ovennævnte regel ikke, her anses tøjet for at erstatte almindelig beklædning og er derfor ikke en fradragsberettiget udgift.

T-shirts som reklame

T-shirts og tilsvarende småindkøb med virksomhedens navn/logo (under 100 kr. + moms), som produceres i et stort antal og uddeles til en ubestemt kreds af modtagere er reklameudgift med mindre der er tale om arbejdstøj, og i begge tilfælde er udgiften fuldt fradragsberettiget.

Kommentarer { 4 }