Oversigt | udenlandske kort

Konkurrence på udenlandske betalinger

Mange webshops modtager udenlandske betalingskort, fordi man mister salg ved kun at kunne tilbyde kunderne en Dankortløsning (eller Paypal). Indtil nu har der ikke været så mange valgmuligheder med hensyn til leverandør, og man har derfor måttet finde sig i nogle ret urimelige vilkår – blandt andet at PBS/Teller har beholdt pengene på deres konto i op mod fire uger.

Her er et alternativ, hvor man får sine betalinger i løbet af to bankdage.

Kommentarer { 4 }