Oversigt | sygedagpengeforsikring

Få sygedagpenge fra dag 1

Som jeg før har skrevet her på bloggen, kan du som selvstændig med enkeltmandsvirksomhed eller I/S tegne en forsikring hos Arbejdsdirektoratet, der giver dig ret til dagpenge under sygdom. Den årlige præmie er faldet med næsten 50 %, og i stedet for at skulle vente i 3 uger, kan du nu få sygedagpenge fra dag 1 eller 3, afhængigt af hvilken ordning du vælger. Det er altså blevet superbilligt at sikre dig mod økonomisk tab, hvis du skulle blive syg, så selv om selvstændige generelt er meget lidt syge, er det værd at overveje, om ikke det nu knapt kan betale sig at lade være.

Læs mere om ordningen på Arbejdsdirektoratets hjemmeside her.

Kommentarer { 7 }

Sygedagpenge – arbejdsgiverperioden forlænges

Indtil 2012 har arbejdsgiverperioden – det vil sige den periode, hvor vi ikke kan få sygedagpenge fra det offentlige men selv skal betale (hvis lønmodtageren får løn under sygdom, hvilket de fleste gør) – været 21 dage. Men fra sygdom, som opstår efter 1.1.2012, er det ikke 21 dage længere men 30 dage.

Virksomheder, som udbetaler løn – men ikke over 6,5 mio. årligt – kan forsikre sig ud af problemet så i hvert fald en del af udgiften ved at have syge medarbejdere, bliver dækket af sygedagpenge allerede fra 2. sygedag. Det er en god forsikring, fordi sygdom ofte varer netop mellem 2 og 30 dage og heldigvis sjældent længere.

Samtidig med, at arbejdsgiverperioden er blevet forlænget, er prisen for forsikringen også steget: Fra 0,69% af lønudgiften i 2011 til 0,76% i 2012.

Kommentarer { 0 }