Oversigt | svu

Nye momsregler for gavekort pr. 1. juli 2019

Heldigvis udsteder vi ikke gavekort i Regnskabsskolen, for fra 1/7-19 kommer der nye, besværlige momsregler på det område.

Det er nye regler i EU, der dikterer det. I direktivet står det omtalt som “vouchere”, og det gælder altså også de danske gavekort (men ikke rabatkuponer).

Reglerne i dag

I dag er det sådan, at gavekort går ind under reglerne for forudbetaling, som siger, at hvis hvis forudbetalingen vedrører et specifikt produkt eller ydelse, så skal momsen betales på det tidspunkt, hvor forudbetalingen finder sted, altså her: når gavekortet udstedes.

Hvis ikke betalingen gælder et bestemt produkt – og sådan er det jo oftest med gavekort – så betales momsen først, det øjeblik hvor gavekortet bruges.

Dermed kommer man ikke til at betale moms af alle de mange gavekort, der aldrig bliver brugt (fordi folk mister dem eller glemmer alt om dem), og det har været en ganske god forretning for de erhvervsdrivende. (Efter sigende mister danskerne årligt gavekort for over 2 milliarder kroner!)

Reglerne pr. 1. juli 2019

Fra 1. juli gælder det, at hvis gavekortet kun kan bruges i det land, hvor det er udstedt, og kun til betaling af momspligtige varer/ydelser, så skal man afregne momsen, når man udsteder gavekortet. Og så kommer man altså til at betale moms af de ubrugte gavekort også, hvilket kan gå hårdt ud over forretningernes fortjeneste på ikke-indløste gavekort.

Kan gavekortet derimod bruges i flere lande eller til momsfrie varer/ydelser, så afregnes momsen først, når gavekortet bruges.

Så hvordan kan man håndtere det i praksis?

Hvis man vil slippe for at skulle lave om på sin praksis omkring gavekort, tja, så må man udvide forretningen til enten at sælge aviser, frimærker eller forsikringer (som jo alle er momsfri), eller sørge for at ens gavekort også kan bruges i udlandet, foreslår Dansk Erhverv. Men det er jo ikke muligt for alle.

Bogføringsmæssigt betyder det, at gavekortene enten skal bogføres på en momset konto i driften (så man anser salget – omsætningen – som foregået på tidspunktet for gavekortets udstedelse) eller en momset konto i status, hvor vi så afregner momsen men ikke omsætningen skattemæssigt, før varen faktisk udleveres, og betalingen foregår ved indløsning af gavekortet. Begge dele vil give en korrekt moms, men siden gavekortet i sig selv ikke er en overdragelse af en vare, mener jeg, at det må være mest korrekt at bruge den sidste af de to løsninger: Altså at bogføre udstedelsen af gavekortet på en konto med moms under passiverne, og så – når gavekortet indløses – flytte fra salg til omsætning (og da skal vi så være opmærksomme på momsen, så den ikke bliver afregnet to gange).

Det er også værd at bemærke, at indtil alle gavekort købt før 1/7-2019 er udløbet, skal forretningernes systemer kunne håndtere både de nye og de gamle regler.

Dansk Erhverv skriver, at de “har påpeget overfor Skatteministeriet, at reglerne er unødigt byrdefulde for danske virksomheder, og at vi mener, det er vildledende, at disse byrder ikke er opgjort”, men at der ikke er noget, der tyder på, at reglerne bliver ændret, da der er tale om vedtagne fælles EU-regler.

Skattestyrelsen juridiske vejledning om, hvordan de nye regler skal forstås og håndteres, finder du her: Momsreglerne for vouchere mv.


Andre regler for moms kan du læse om i Skat og moms – får du dine fradrag?, som du kan bestille her:

Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 0 }

Få SVU-godtgørelse, når du vælger økonomistyringskursus

rundkredsRegnskabsskolens 6-ugers kursus i økonomistyring, som handler om bogføring, budgetter, regnskab og økonomi især i mindre virksomheder, er velegnet for alle, som ønsker at få et grundigt indblik i virksomhedens økonomiske redskaber. Vi afholder kurset i samarbejde med KEA og rent praktisk er der tale om 12 kursusdage i løbet af seks uger – i Hellerup.

Kurset kan afsluttes med eksamen, og det giver 10 ETCS-point.

Undervisningen er en kombination af oplæg, emner til diskussion, praktiske øvelser i bl.a. bogføring, beregning af nøgletal, udarbejdelse af budgetter og meget mere. Der er en del læsestof, for ud over “den officielle lærebog”, som du kan låne/købe, får du en række af Regnskabsskolens bøger gratis med, så du også har dem som opslagsbøger efter kurset.

Hvis du er interesseret, kan du enten deltage som ledig eller betale kurset selv. Hvis du selv (eller din virksomhed/arbejdsgiver) skal betale, kan du muligvis få SVU-godtgørelse mens du deltager i kurset. Det er normeret til seks hele uger, og her i 2015 er satsen, man får, 3.308 kr. pr. uge (eller mindre, hvis man vælger også at arbejde ved siden af kurset). Men 3.308 kr. x 6 uger = 19.484 kr. Nyledige, som vi samarbejder med, hjælper gerne med skemaarbejdet, hvis du vil på kurset og gerne vil guides igennem processen.

Du kan læse mere om satsen og se, om du er berettiget hos SVU.dk.

 

Kommentarer { 0 }

Ikke alle kan få SVU pr. 1.2.14

Den 26. februar starter vi i Regnskabsskolen et nyt hold i “Indledende erhvervsøkonomi”, der er et SVU-berettiget kursus. Det er en rigtig attraktiv ordning, fordi man får Statens VoksenUddannelses-støtte til delvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste, både de dage, hvor man er på kursus, og de dage, hvor man forbereder sig. Det betyder, at man får lige så meget i støtte, som der skal betales i kursusafgift ““ og nogle gange mere.

Pr. 1.2.2014 er der vedtaget nye regler for, hvem der kan få støtten. I lovændringen står: “For at få SVU efter bestemmelserne i kapitel 4 til videregående uddannelse må den uddannelsessøgende ikke have gennemført en videregående uddannelse på et niveau højere end uddannelse på erhvervsakademiniveau.”

Du kan læse mere om reglerne her – og se om kurset Indledende erhvervsøkonomi er noget for dig, her.

Kommentarer { 0 }

SVU 2014

Der er nye satser for SVU i 2014. Vi har opdateret satserne på Regnskabsskolens side om SVU, hvor du kan læse mere udførligt om det, men du får dem også her:

SVU-satsen er i 2014 kr. 3.260 kr. pr. uge.

Man må kun søge SVU for den tid, man er fraværende fra arbejdet. Så hvis du er selvstændig og deltager i et kursus, som indeholder 1 eller 2 dages undervisning pr. uge + forberedelse/hjemmearbejde, kan du vælge kun at søge SVU til fire dage om ugen, hvis du stadig vil kunne ekspedere sager for din virksomhed, herunder være i kontakt med kunder/medarbejdere. I så fald kan du regne satsen ud sådan her for et kursus, som varer fire uger:

Dagssats for SVU (652 kr.) * antallet af dage, du ikke arbejder (4 dage om ugen i fire uger = 16) = 10.432 kr. (hvor personer, som søger om fuld SVU for alle fire uger vil få 13.040 kr.).

I Regnskabsskolen tilbyder vi kurset Indledende erhvervsøkonomi, som er SVU-berettiget. Læs mere om det her.

Kommentarer { 0 }

SVU – Statens Voksenuddannelsesstøtte

Uha, der er mange regler at sætte sig ind i. Som nu SVU-reglerne: Man kan under visse omstændigheder få uddannelsesstøtte som (delvis) kompensation for manglende arbejdsindtægt under uddannelse. SVU-beløbet er 3.064 kr. pr. uge (2011), som udbetales til arbejdsgiveren, hvis man får løn under uddannelsen, eller personligt, f.eks. hvis vi taler om en selvstændigt erhvervsdrivende med egen virksomhed.

Regnskabsskolens nye kursus i regnskab og økonomi for iværksætter- og vækstvirksomheder er sammensat af to dele a tre uger. Begge er “fagspecifikke kurser på videregående niveau”, og det er derfor, jeg har været nødt til at sætte mig ind i reglerne: Kurset kan vælges som 6 ugers uddannelse i en ledigehedsperiode, men det er også muligt at deltage, hvis man er i arbejde eller driver egen virksomhed. Prisen pr. uge er 3.500 kr. Og så kan man altså søge og få SVU som kompensation for manglende arbejdsindtægt, mens man går på kurset.

Ansøgning om SVU skal man have hjælp til. Derfor er det super godt, at vi samarbejder med nyledige.dk, for det er dem, som styrer alt det med Jobcentre, deltagerbetaling, tilmelding – og SVU.

 

Se satserne for 2014 her

Kommentarer { 1 }