Oversigt | studenterkørsel

Studenterkørsel – med eller uden moms

Hvad er reglerne for studenterkørsel? Der er dukket et spørgsmål op om, hvorvidt studenterkørsel kan sælges momsfrit under hensyntagen til, at det er en planlagt personbefordring i rute. Argumentationen er god nok, idet anden personbefordring er momsfri – men kan vi finde et endeligt svar på spørgsmålet?

Der er dels nogle henvisninger her, som både omfatter studenterkørsel og personbefordring:

Den juridiske vejledning:

Personbefordring

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1921182.205476#1921182

Afgiftsfritagelse for bilen

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947275&vId=205476

Retsinfo:

Bekendtgørelse om studenterkørsel, optog mv.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1827

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der
anvendes til studenterkørsel, optog mv.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22294

Men ingen af dem nævner specifikt momsspørgsmålet.

På Konkurrence- og Forbrugersttyrelsens hjemmeside står der specifikt, at man skal huske ved bestilling af studenterkørsel, at prisen skal indeholde moms: http://www.forbrug.dk/Artikler/Test-og-raad/Boern-og-unge/Studenter/Hestevogne

Så selvom det vil være logisk at kunne købe og sælge studenterkørsel momsfritaget, kan jeg ikke finde noget officielt organ, som støtter den antagelse, men det modsatte.

Kommentarer { 2 }