Oversigt | statskassen

Bidragstallet – et nyt målebegreb?

En udsendelse med Frank Aaen om store internationale virksomheder, der ikke betaler selskabsskat i Danmark, fik mig til at tænke på, at vi burde have et målebegreb, der fortæller, hvor meget en virksomhed egentlig bidrager med til statskassen. Det kunne man kalde “bidragstallet”. Hør mere her:

Mit bud på, hvad bidragsregnskabet skal bestå af, er som sagt:

Samlede momsindbetalinger

+ virksomhedsskat

+ indbetalte A-skatter og AM-bidrag

+ evt. lønsumsafgift + eventuelle punktafgifter

= Bidragstallet

Har du forslag til beregningen? Så kommenter gerne.

Kommentarer { 1 }