Oversigt | splitmoms

Splitmoms – find den rigtige momskode

Hvis du har både momsede og ikke-momsede aktiviteter i din virksomhed, får du sandsynligvis brug for at lave andre momskoder i dit bogføringsprogram end dem, der ligger i programmet i forvejen. For i hvert fald e-conomic gælder det dog, at du ikke uden videre kan bruge den momsprocent, det umiddelbart virker logisk at regne sig frem til.

Lad os sige, at den momsede del af din forretning står for halvdelen af din omsætning, og du derfor kun må løfte halvdelen af momsen af, når du køber kuglepenne til kontoret. Så virker det oplagt, når du opretter din splitmomskode i e-conomic, at skrive 12,5, altså halvdelen af de fulde 25 % moms,  i feltet “Sats i %”. Men det er ikke korrekt.

Vores momsfradrag ikke er nemlig ikke 12,5 % af det samlede beløb, men 12,5 % af den faktiske udgift uden moms. Der skal derfor stå 11,11 i feltet.

For at spare dig for at skulle regne “baglæns-procenter”, kan du her downloade en nem splitmomsberegner. Den har tidligere ligget som funktion, du direkte kunne taste i, her på bloggen, men nu får du den i stedet som Excel-ark: Splitmomsberegner

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan regulerer jeg forkert splitmomsfordeling ved årsafslutning?

SpørgsmålHej Anette

Da jeg lavede mit årsregnskab for 2014 færdigt, kunne jeg konstatere at min splitmomsfordeling har været forkert. Jeg har kørt med 50/50 fordi jeg ikke anede hvordan det ville gå, men det viser sig nu at jeg har haft 75 % momsede aktiviteter, så jeg må jo løfte lidt mere moms af end jeg har gjort. Det er omkring 1000 kr. som jeg måske så bare kan angive mindre denne gang, men det skal vel bogføres så mine momskonti stemmer. Hvordan gør jeg det? Skal jeg have fat i hver enkelt af de konti jeg har splitmoms på, og ompostere mine køb, eller er der en nemmere måde?

Venlig hilsen
Anja

SvarHej Anja

Det vil være mest rimeligt at regulere splitmomsbeløbet med en enkelt postering. I dit tilfælde, hvor der kan løftes mere moms af end først antaget, vil bogføringen altså være:

Debet: Købsmomskontoen
Kredit: En reguleringskonto i driften, lav evt. en konto, som hedder “regulering splitmoms”, og læg den nederst i administrationen, cirka sammen med “kassedifferencer” – eller hvad du nu har dernede.

Herefter skal du lave momssatsen om i økonomisystemet, sådan at du fremover kører med den sats, 2014 viste.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Splitmoms – blandede momsede og ikke-momspligtige aktiviteter

Mange virksomheder har både momsede og ikke-momsede aktiviteter. Det gælder store dele af sundhedsområdet, hvor læger eksempelvis udsteder attester med moms og behandlere sælger bøger og redskaber. Undervisere sælger momsede kurser og ikke-momset undervisning afhængig af, hvem køberen er. Journalister sælger momset redigering og ikke-momsede artikler.

Momsregnskabet bliver lidt mere kompliceret, hvis du har både momsede og ikke-momsede aktiviteter i din virksomhed:

  • Købsmomsen må afløftes, hvis købet vedrører momspligtige indtægter
  • Købsmomsen må ikke afløftes, hvis købet vedrører ikke-momsede indtægter
  • Købsmomsen må delvist afløftes, hvis købet vedrører både de momsede og ikke-momsede indtægter.

Hvis der er tale om, at halvdelen af indtægterne i en virksomhed kommer fra momsede aktiviteter, mens den anden halvdel kommer fra ikke-momsede aktiviteter, vil den særlige momskode for de udgifter, som vedrøre1420113858566r begge dele være 12,5 % (eller 10 % af regningen inklusive moms). Jo flere momsfri aktiviteter, jo lavere bliver den del af momsen, som vi må afløfte på fællesudgifterne.

Det vil sige, at virksomheder med blandede aktiviteter skal have en særligt beregnet momskode ind i deres bogføring for at få momsen til at passe.

I praksis er det umuligt for de fleste at sige, hvor stor en procentdel af aktiviteterne, der er momsede og hvor stor en del, der er momsfri. Ingen kan jo vide, hvor meget kunderne efterspørger af de to typer varer/ydelser.

Første år, hvor virksomheden har både momsede og ikke-momsede aktiviteter, må man derfor fastsætte sit momsfradrag for begge typer aktiviteter efter et skøn. Altså et kvalificeret gæt. Når året er omme, kan man regne præcist ud, hvad momsfradraget skulle have været og må så regulere, hvis man ikke har gættet helt præcist.

Andet år bruger man den procentdel, der blev fundet det første år, og regulerer så ved årsskiftet. Det giver ingen mening at ændre momskoderne månedligt. Det er for besværligt og SKAT anbefaler, at man hele året bruger sidste års sats med efterfølgende regulering i forbindelse med årsafslutningen i bogholderiet.

Nu er det jo sjældent, at vi har en virksomhed med præcist 50% momsfrit salg, men hvis du ikke er klar over fordelingen, kunne det være et relevant sted at starte. Du kan så, når året er omme, korrigere momssatsen fra 12,5% til den faktiske sats, som både kan være højere og lavere.

Denne fordeling i forhold til omsætningen bruges ikke i forbindelse med fast ejendom, da de regler er ganske særlige. Det kan du læse lidt om i “Moms og momsfradrag – en guide til iværksættere og selvstændige“, hvor der også er regneeksempler på, hvordan en momsafregning med splitmoms kan se ud.

Kommentarer { 0 }

Hotelmoms – nyt fra 1.1.14

Der sker ikke SÅ mange ændringer omkring moms her ved nytår. Der er dog en enkelt, nemlig hotelmomsen, som igen bliver reguleret. Dvs. ikke selve momsen men hvor stor en del af momsen, man må afløfte.

I øjeblikket er der 50% momsfradrag for hotelovernatninger i det omfang, de er specificeret på fakturaen og derfor ikke blandet sammen med f.eks. morgenmaden. Det samme gælder fremover, dog er der 75% fradrag for momsen pr. 1.1.14 – så vi skal igen til at lave nye momskoder i økonomisystemet. 18,75% eller – hvis bilaget tastes direkte i en kassekladde og momsen derfor skal omregnes for at blive korrekt (hvilket er tilfældet i både e-conomic og SummaSummarum): 17,65. Regn selv efter i momskodeberegneren.

 

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Moms på regninger til det offentlige

Kære Anette!

Fantastisk side – Tusind tak!

Min specifikke udfordring kan jeg ikke umiddelbart finde svar på så jeg håber du kan hjælpe mig – evt. hjælpe mig videre? Det drejer sig om moms på ydelser leveret til Uddannelsesinstitutioner.

Jeg er i tvivl om hvordan jeg forholder mig mht. moms når jeg har leveret en ydelse til Roskilde  Universitetscenter. Ydelsen består i udarbejdet materiale/tekster til profilering af deres website. Skal jeg pålægge denne ydelse moms og hvordan indberetter jeg (hvis ikke der skal pålægges moms) så korrekt ved kommende momsopgørelse?

Tusind tak for din hjælp!

Tak for de søde ord – jeg er glad for, at du synes om bloggen.

Du skal lægge moms på regningen. Tekster/materiale til website er ikke en momsfritaget ydelse. Derimod ville undervisning, leveret til Roskilde Universitetscenter, være momsfritaget, fordi der er særlige regler omkring moms på undervisning. Hvis du en anden gang skal levere momsfrit til en offentlig myndighed, skal du ikke gøre noget særligt ved momsindberetningen men “bare” ignorere spørgsmålet. Hvis der er tale om mere end end mindre, enkeltstående opgave, skal du derimod sætte dig ind i området “splitmoms”, hvor der bliver et begrænset momsfradrag på nogle udgifter, hvis man leverer momsfri ydelser. Det kan man læse om i Bogen om moms: http://regnskabsskolen.dk/boger/bogen-om-moms/. (Hvis du følger linket, kan du også finde et eksempel fra momsbogen: Kapitlet om ikke-momsede udgifter.).

 

Kommentarer { 4 }

Splitmoms – restaurationsmoms – hotelmoms

Hvis vi skal beregne 12,5 % moms – altså halvdelen af momsen f.eks. i forbindelse med hotelophold, skal momskoden i kassekladden (i hvert fald i SummaSummarum og e-conomic) ikke være 12,5. For når beløbet tastes i kassekladden, bliver momssatsen beregnet af det fulde beløb. Det, vi må afløfte i moms, er ikke 12,5 % af det fulde beløb, men 12,5 % af beløbet uden moms.

Derimod kan momskoden 12,5 % fungere fint, når man bruger debitor- og kreditormodulet.

Men i de fleste tilfælde vil regninger med delvis moms, f.eks. hotelmoms, restaurantmoms og – for nogle virksomheders vedkommende også splitmoms – blive bogført direkte i kassekladden. For at spare dig for at skulle regne “baglæns-procenter”, kommer her en

SPLITMOMSBEREGNER

som er super enkel at bruge: Du taster den momssats, du må afløfte i første linje og får den momskode, du skal bruge i kassekladden, nedenunder: Download splitmomsberegneren her

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Moms af multimedier, bogføring

Hej Anette.
Så vidt jeg ved gælder det at, hvis et multimedie bruges både privat og erhvervsmæssigt, kan der kun fradrages den erhvervsmæssige andel af momsudgifterne – den del af momsen der ikke kan fradrages momsmæssigt, kan man fratrække i den skattepligtige indkomst.

Mit spørgsmål er: Hvordan bogføres dette fradrag?
Mvh.
Johnny

Det er (desværre) korrekt: Forestil dig hvilket rod vi kan få ud af det i en virksomhed med 10 sælgere, som alle har en mobiltelefon til rådighed.

Du skal lave en vurdering af, hvor meget multimediet, f.eks. mobiltelefonen, bruges erhvervsmæssigt. Og så skal du, når du bogfører udgiften ikke bruge en konto med fuld moms, men lave en ny momskode. Hvis f.eks. du taler halvt privat og halvt erhvervsmæssigt i mobiltelefon, må du afløfte 12,5% moms. Se e-conomics vejledning i beregning af momskoder her.

Hvis du ikke vil rode med momskoder, kan du bogføre helt uden moms hele året, og så i forbindelse med 4. kvartals afregning lave en manuel bogføring, hvor du beregner, hvor meget moms, du må afløfte og bogfører det direkte på købsmomskontoen (med mobilkontoen som modkonto, hvis det er en mobiltelefon, vi taler om).

 

Kommentarer { 0 }

Splitmoms – beregningen af momskoder

Momskoderne skulle jo være ligetil at lave. Men det er de ikke: Hvis vi må afløfte en fjerdedel af momsen (for eksempel i forbindelse med restaurantbesøg), er det en fjerdeldel af 25%, altså 6,25%. Dog kan vi ikke bruge momskoden 6,25%, fordi vores momsfradrag ikke er 6,25% af det samlede beløb men 6,25% af den faktiske moms.

Hvis vi køber for 1.000 kr., udgør momsen af købet 200 kr. Og vi må trække en fjerdel fra i vores momsregnskab, altså 50 kr.

Men hvis vi beregner, hvor meget 50 kr. er ud af det samlede køb på 1.000 kr., er det ikke 6,25%. Vi får en difference, for 6,25% af 1.000 kr. er 62,50.

e-conomic har lavet et par eksempler og en vejledning på, hvordan man beregner. Se e-conomics vejledning i beregning af momskoder her.

Kommentarer { 1 }