Oversigt | skattereform 2013

Fri bil – de nye 2013-regler

På Facebook fandt jeg et indlæg af Jacob Tøjner, DitSelskab.dk, som jeg har fået lov også at bringe her, da det kan være relevant både for selvstændigt erhvervsdrivende og lønnede medarbejdere:

Du skal betale skat af fri bil (firmabil)   Hvis du kører privat i en bil, som din arbejdsgiver stiller rådighed for dig, har du “fri bil til rådighed” (firmabil). Det skal du betale skat af.

Det beløb, du skal betale skat af, beregnes som en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Det har ingen betydning, hvor meget du bruger bilen.

Hvis du har fri bil til rådighed, skal du betale skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg.   Det har ingen betydning for skatten, hvor meget du kører i bilen.  Din arbejdsgiver sørger for, at det kommer med på din årsopgørelse, og du dermed får betalt din skat.   Du kan selv skrive det på din forskudsopgørelse (hvis det ikke allerede står der), hvis du vil betale skatten løbende gennem året.

Fra 2013 gælder der nye regler for beskatning af fri bil (også for allerede indregistrerede biler).

Log på TastSelv for at tilføje værdien af fri bil på din forskudsopgørelse, rubrik 10   Sådan fastsætter du bilens værdi  Uanset hvad bilen er værd, bliver skatten beregnet ud fra en minimumsværdi på 160.000 kr.  For nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er højst tre år gamle, sættes værdien til nyvognsprisen. Det gælder kun i det indkomstår, hvor bilen er indregistreret første gang og de to efterfølgende år. I det fjerde og følgende indkomstår nedsættes værdien til 75 procent.

Fra 1. januar 2013 bliver reglerne ændret, så nedsættelsen til 75 procent først sker efter 36 måneder. Ændringen gælder også allerede indregistrerede biler. Hvis du har en firmabil indregistreret i december 2010, vil du derfor ikke få nedsat beregningsgrundlaget til 75 procent af nyvognsprisen med virkning fra januar 2013, men først med virkning fra december 2013.

For brugte biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, anvendes købsprisen som grundlag for beregningen, dog som minimum 160.000 kr.  Du skal betale skat af 20 eller 25 procent af bilens værdi plus et miljøtillæg   Hvis bilen er højst 300.000 kr. værd, skal du betale skat af 25 procent af værdien plus et miljøtillæg. Hvis bilen er mere end 300.000 kr. værd, så skal du betale skat af 25 procent af de første 300.000 kr. og 20 procent af resten plus et miljøtillæg.

Om miljøtillægget

Miljøtillægget er på samme størrelse som den årlige ejerafgift. Er bilen ikke omfattet af reglerne om ejerafgift, anvendes vægtafgiften. Det betyder altså, hvis du i 2012 har en fri bil til rådighed, hvor ejerafgiften er på 5.000 kr., så er miljøtillægget også på 5.000 kr. Fra 2013 stiger miljøtillægget med 50 procent. Dermed vil miljøtillægget for den samme bil være 7.500 kr. i 2013.   Undtagelse: Udligningstillægget på dieselbiler og eventuelt privatbenyttelsestillæg skal ikke medregnes. Disse to poster fremgår af opkrævningen, så arbejdsgiveren nemt kan trække dem fra.

 

Kommentarer { 2 }