Oversigt | skatterabat

Skatterabat ved virksomhedsstart

I Radio24syv i fredags nævnte jeg, at man kan få skatterabat, hvis man har underskud i forbindelse med en virksomhedsstart, og nu er jeg blevet bedt om at forklare, hvad jeg egentlig mener med det.

Skatterabat er jo heller ikke det helt korrekte udtryk. Men det handler om, at hvis man driver en virksomhed og får underskud det første (og måske flere) år, så vil det underskud, virksomheden giver, blive modregnet.

For personligt ejede virksomheder (I/S og enkeltmandsvirksomheder):

Hvis man har startet en personligt ejet virksomhed, som giver underskud, vil dette underskud blive modregnet i anden personlig indkomst. Hvis virksomheden f.eks. giver 50.000 kr. i underskud, vil man få skatten tilbage af de sidste 50.000 kr., man har tjent (eller fået i dagpenge). Hvis man slet ikke har betalt skat i året men f.eks. har levet af en opsparing, bliver fradraget flyttet frem, så man kan bruge det næste år.

For selskaber, f.eks. anpartsselskaber og aktieselskaber:

Har et selskab underskud, vil underskuddet blive gemt til næste år og modreget i næste års overskud (hvis der bliver et overskud, selvfølgelig – ellers “spares det op” til året efter). Det vil sige, at hvis virksomheden har haft et underskud på 40.000 kr. i år 1 og får et overskud på 50.000 kr. i år 2, skal der ikke betales selskabsskat af de 50.000 kr. men kun af 50.000-40.000 kr.=10.000 kr.

 

Kommentarer { 4 }