Oversigt | selvangivelsen 2011

Den udvidede selvangivelse 2011

Den udvidede selvangivelse for 2011 skal indsendes elektronisk. SKAT ser meget nødig papirudgaven (og fra næste år bliver papirversionen så vidt vides helt afskaffet). Ikke desto mindre: Den foreligger nu, og der er meget få ændringer i forhold til tidligere år. Dog har SKATs grafikere indset, at de ikke kan presse flere punkter ind på de tre sider, så nu er forsiden også kommet i brug.

Hent den udvidede selvangivelse 2011 her.

Har du lyst til at høre mere: Dana inviterer til et arrangement i Værløse, hvor jeg fortæller om blandt andet selvangivelsen. Ganske gratis. Og hyggeligt bliver det. Læs mere her.

Kommentarer { 0 }

Multimediebeskatning for selvstændige

Nu hvor jeg har set, hvordan den udvidede selvangivelse 2010 ser ud og konstateret, at mulitmediebeskatningen ikke er nævnt med et ord, hverken på side 3 eller 4, er der ikke længere usikkerhed omkring, hvordan bogføringen og registreringen på selvangivelsen skal ske:

Hvis multimedierne er løbende beskattet via lønseddel (f.eks. for indehavere af selskaber, hvor ejeren får løn via lønbureau hver måned): Der skal ingenting gøres. SKAT har allerede fået oplysningerne, og beskatningen er sket løbende. Er der tale om sporadisk udbetaling af løn til ejeren, skal indberetningen af lønnen for 2010 inklusive multimediebeskatningen på 3.000 kr. være SKAT i hænde senest den 17. januar 2011, hvis det skal foregå rettidigt.

Hvis der ikke er afregnet løbende multimedieskat (f.eks. indehavere af personligt ejede virksomheder), skal der bogføres en egenandel på 3.000 kr. (ingen momskode) ind i kredit i driften og i debet på Mellemregning/Hævet privat/Ikke fradragsberettigede udgifter i egenkapitalen. Hermed bliver beskatningen korrekt. Yderligere må beløbet føres i rubrik 350: Private andele, hvor der så skal sættes x i “andet”, siden multimedierne mærkeligt nok ikke har fået sit eget punkt her.

Kommentarer { 6 }

Den udvidede selvangivelse 2010

Så har jeg fået fingrene i et eksemplar af den udvidede selvangivelse 2010. Du kan hente et pdf-eksemplar her.

Den ligner jo sig selv, selvangivelsen. Men hvis man skimmer den godt igennem (og det gjorde jeg, for at finde ud af, hvordan multimediebeskatningen skal registreres) er der en lille ændring i forhold til sidste år: Rubrik 11 hedder nu “lønindkomst, bestyrerlseshonora, multimedier, fri bil mv. før fradrag af AM-bidrag”. Og det er det eneste tidspunkt, den nye multimediebeskatning viser sig i den udvidede selvangivelse. Det betyder, at selvstændige skal regulere for mulitmediebeskatningen i selvangivelsen, det skriver jeg lige et særligt indlæg om.

Har du brug for et kursus i årsafslutning? Vi har (få) ledige pladser på tirsdag, den 11. januar 2011 kl. 9.30 – 16.00.

Kommentarer { 3 }