Oversigt | selskabsformer

Du kan stifte et IVS fra d. 1. januar 2014

Der er som bekendt kommet en ny selskabsform, IVS, men endnu har det ikke været muligt at oprette sådan et hos Erhvervsstyrelsen. Forleden meldte de ud, at det tekniske nu er ved at være på plads, så man vil kunne oprette et Iværksætterselskab fra d. 1. januar 2014.

Det er jo fint, at vi nu kan få et selskab til 1 kr. Men jeg skal lige erindre om, at iværksætterselskaberne skal følge de samme regler som anpartsselskaberne: Selskabet får sin egen juridiske identitet og der skal indsendes årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Og som i de øvrige selskaber, må der ikke hæves penge ud af selskabet uautoriseret, det vil sige hævningerne skal ske som regulære lønudbetalinger (eller udbytte, men her har iværksætterselskaberne nogle begrænsninger, fordi der skal spares op, indtil egenkapitalen er 50.000 kr.). Så administrativt er IVS=ApS og altså tungere end de personlige ejede virksomheder som f.eks. enkeltmandsfirmaer.

 

Kommentarer { 0 }

Ny og attraktiv selskabsform på vej: Iværksætterselskab

Der er fremsat et lovforslag om ændring af selskabsloven. Ændringen, som formentlig bliver en realitet, vil betyde, at vi får en ny selskabsform, et iværksætterselskab (IVS). Meget kort fortalt:

Et iværksætterselskab fungerer stort set som et ApS, men kapitalkravet er kun minimum 1 kr. Selskabskapitalen skal indskydes i kontanter, og mindst 25 % af IVS’ets årlige overskud skal spares op. Selskabet kan ikke udlodde udbytte.

Et iværksætterselskab kan omregistreres til et anpartsselskab, hvis selskabet har en selskabskapital og en reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag på minimum 50.000 kr.

Du kan læse et uddybende indlæg om det af advokat Jacob Tøjner her: GUIDE: Hvad er et Iværksætterselskab?

Kommentarer { 7 }