Oversigt | selskabers selvangivelse

De nye iværksætterselskaber – og deres årsrapporter

20150114_123507_1Jeg har for ganske nylig haft (endnu) et spørgsmål fra en ejer af et iværksætterselskab – IVS, som gav lidt anledning til bekymring. Spørgsmålet gik på, om man måtte udbetale løn til sig selv via lønsystem eller om man skulle hæve penge og selv afregne B-skat – hvilket spørgeren troede, var standarden.

Nu, hvor vi er kommet hen over 1. januar og de første IVS-ere så småt begynder at tænke på årsafslutning/årsrapport viser det sig, at mange har oprettet et iværksætterselskab uden at være klar over, at reglerne omkring IVS-ernes årsrapport og selvangivelse er præcis lige så komplicerede som reglerne er for anpartsselskaber. Hverken mere eller mindre: Hvis det er et lille selskab med en begrænset omsætning, antal ansatte og værdi af aktiverne, er det såmænd ikke så store krav. Men krav – det er der. Og det er ikke altid, at de rådgivere, som har hjulpet folk i gang med deres iværksætterselskaber, har gjort det helt tydeligt og klart, at der skal indrapporteres en årsrapport og selskabet får sin egen selvangivelse. Herudover er der flere, som ikke har fået fravalgt revision – men dog mange, som har.

Alt i alt har vi nu nogle små selskaber, hvoraf nogle har en ganske beskeden omsætning for slet ikke at tale om bundlinje, hvor ejerne ikke lige var klar over, at der også bliver brug for hjælp til at udarbejde årsrapport og udfylde selvangivelse.

Samtidig har en nogle bogholdere vist interesse for lige netop det emne: Udarbejdelse og indberetning af årsrapport og selvangivelse for små klasse B-virksomheder.

Så nu har vi lavet et kursus i Regnskabsskolen som handler om netop dette. I første omgang udbyder vi det til personer, som arbejder professionelt med bogholderi, fordi vi tager afsæt i en virkelig case og derfor er det nødvendigt, at kursisterne kan deres debet/kredit-gymnastik i forvejen. Det er tre kursusdage fordelt over tre uger med masser af viden og praktiske øvelser – det gælder om både at opfylde årsregnskabslovens krav og også at virksomheden får sit korrekte, skattemæssige resultat.

Det bliver super spændende at få gennemført 1. hold, og skulle du få lyst til at deltage, så kan du tilmelde dig her.

Det er vores første regulære efteruddannelsesinitiativ for bogholdere, så vi har gang i mange ting lige nu for at sikre, at det bliver en succes, hvor bogholderne virkelig får noget godt med sig hjem fra kurset. Jeg glæder mig til at se det komme op at stå.

Kommentarer { 1 }