Oversigt | selskaber

Kontrollerede transaktioner

Hvis du har en personligt ejet virksomhed, kan du springe dette indlæg over, men det er relevant for dig, der ejer et selskab:

Sidste år blev reglerne for kontrollerede transaktioner strammet. Siden 4. september 2019 har man skullet indberette dem mere nøjagtigt, end man skulle tidligere.

Men hvad er kontrollerede transaktioner, og hvordan indberetter man dem? Det kan du læse på statsaut. revisor Søren Revsbæks blog her:

Hvad er kontrollerede transaktioner?

Søren Revsbæk

 


Søren er forfatter og medforfatter af Regnskabsskolens bøger om skat. Dem finder du her:

Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 0 }

Vil du have et Iværksætterselskab? Så skal du skynde dig!

Uret tikkerJeg følger med i FSRs nyheder og har lige læst om, at Erhvervsministeriet har undersøgt iværksætterselskaberne, som har eksisteret siden 2014. Der er over 40.000 af slagsen.

Det viser sig (og for mig ikke overraskende), at der er flere problemer med iværksætterselskaberne end med anpartsselskaberne: På grund af den lave indskudskapital er det oplagt at lave et iværksætterselskab, hvis formålet er snyd og svindel. Og det er da også det, der er problemet ifølge FSR og Erhvervsministeriet. Du kan læse nyheden, som linker videre til undersøgelsens resultater, her: FSR: Iværksætterselskaberne er et kuldsejlet eksperiment

Personligt har jeg ikke været i kontakt med iværksætterselskaber, som svindler. Men jeg har været i kontakt med rigtig mange iværksættere, som af forskellige rådgivere er blevet anbefalet at lave et IVS (altså et iværksætterselskab) – uden at disse rådgivere har gjort sig den ulejlighed at gennemgå alle de regler og administrative rutiner, der følger med. Og det tager jo tid at lukke sådan et selskab, hvis man skulle have fortrudt. Der skal indhentes betalingserklæring fra SKAT, og langt de fleste har brug for en revisor eller tilsvarende – og det koster jo alt sammen. Et af problemerne i den ovennævnte rapport er, at rigtig mange IVS-er bliver sendt til tvangsopløsning, hvilket altså er en lukning på statens regning.

Så nu trækker mange i trådene for, at IVS’erne skal afskaffes. Vil du have et? Så må du hellere til at rykke nu :).


Læs om regnskabskravene i forskellige virksomhedstyper – og meget, meget mere i Forstå dit regnskab – og dine konkurrenters

Kommentarer { 0 }

Ejerregistret: Nu skal også de reelle ejere registreres

En virksomhed kan have flere slags ejereFor et par år siden fik vi Det Offentlige Ejerregister, hvor alle ejere af selskaber skal registreres. Og som advokat Jacob Tøjner formulerede det dengang: “Det er ikke indført fordi EU har fundet på det ““ der er simpelthen tale om selvstændig tankevirksomhed fra danske jurister og politikere.”

Registreringen betyder, at man siden har kunnet læse om ejerne på cvr. dk – se f.eks. her: Regnskabsskolen på cvr.dk (kik under revisor, ledelse, tegningsregel …)

Men nu skal vi igen til at registrere selskabernes ejere. Denne gang de “reelle ejere”, hvilket altså ikke behøver at være sammenfaldende med de faktiske ejere.

Dem, vi hidtil har skullet registrere, var de “legale ejere”, som er “personer eller virksomheder, der har stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed”.

De reelle ejere, vi nu skal registrere, er “fysiske personer, der i sidste instans direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler”.

“En tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne” er desværre ikke en entydig størrelse. Som udgangspunkt svarer det til, at man ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden, men man kan også eje mindre og stadig være legal ejer. For eksempel hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. Virksomheden skal altså lave en konkret vurdering af, hvem de reelle ejere er, og registrere det.

Der er tale om personer: Så hvis du ejer et holdingselskab, som ejer et driftselskab – så er det dig som person, der skal registreres som reel ejer i begge selskaber.

De nye regler træder i kraft d. 23. maj, og fristen for at få registreringen på plads – det skal ske på virk.dk – er d. 1/12-17.

Læs informationen fra Erhvervsstyrelsen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/nye-regler-om-registrering-af-reelle-ejere-traeder-i-kraft-23-maj-2017

Det er angiveligt et initiativ, som er et led i kampagnen mod økonomisk kriminalitet. Men personligt tvivler jeg på, at den gavnlige effekt kan måle sig med et besvær, vi hermed påfører især alle de små anpartsselskaber og iværksætterselskaber. Men der er jo ingen vej udenom, og derfor kan vi lige så godt få gang i det allerede fra næste uge.

Har du styr på, hvem de reelle ejere er i din virksomhed?


Spar penge på revisorassistance: Deltag i Regnskabsskolens 3-dageskursus Årsrapporter og selvangivelse for bogholdere

Kommentarer { 0 }

Anpartshaverlån ikke længere ulovlige (men!)

Hidtil har det været sådan, at ejeren af et selskab ikke måtte låne penge af sin virksomhed. I en enkeltmandsvirksomhed har det aldrig været noget problem: Her er kan man overføre penge til og fra firmaet, som man har behov for, og man må gerne skylde firmaet penge. Men i et selskab har det været sådan, at mellemregningen med ejeren absolut ikke måtte gå i minus! Det hed et ulovligt anpartshaverlån/aktionærlån.

Det er ændret pr. 1. januar i år: Anpartshaverlån er ikke længere ulovlige. Men der er dog nogle betingelser – 3 stk – der skal være opfyldt:

  1. Selskabet skal have penge til det. Det dur ikke, at lånet medfører en negativ egenkapital i selskabet.
  2. Lånet skal ydes på markedsvilkår. Man må ikke have bedre betingelser, end hvis man lånte pengene “ude i byen”. Det betyder helt konkret, at lånet skal tilbagebetales med (markeds)renter.
  3. Lånet skal godkendes på generalforsamlingen.

Det er altså stadig ikke så ligetil som i enkeltmandsvirksomhederne, hvor man bare kan bruge lidt af firmadankortet og så sætte pengene ind igen, når man har dem.

Er man hovedaktionær og har medbestemmelse i selskabet, skal man også betale skat af de penge man låner.

Men er man mindretalsaktionær, er der nu gode muligheder for at låne penge fra selskabet.

Personligt synes jeg, det er en god ordning, for jeg ved, at der er adskillige holdingselskaber ude omkring, som har rigeligt at gøre med – og hvis man så kan hjælpe en mindretalsaktionær (læs: Sit barn) til f.eks. at starte en virksomhed med et lån på gode vilkår, så er alle glade :)

Tak til Revsbæk Revision for inspirationen til dette indlæg.

Kommentarer { 1 }

Selskaber: Udbytte skal nu altid indberettes digitalt

Fra d. 1. juli har selskaber skullet indberette oplysninger om udbytte og udbyttemodtagere digitalt, dvs. via TastSelv Erhverv på SKATs hjemmeside. Det har altid været en mulighed, så det er ikke fordi, det nu er blevet nemmere, men nu er det altså den eneste mulighed.

Her kan du læse mere om udbytte og udbytteskat.

Kommentarer { 0 }

Kort over skatteoplysninger for selskaber i Danmark

Denne her er rigtig sjov: http://www.firmaskat.dk/

Det er et kort over selskaber i Danmark, og det viser med en farvet prik om selskabet på adressen har betalt skat i 2011 eller ej. Ved at klikke på prikken kan man se, hvor meget de har betalt, og man kan klikke sig videre til SKATs hjemmeside, hvor man kan se hvem selskabet evt. er sambeskattet med. Oplysninger om selskaber kan man finde mange steder, så det her er bare en anderledes måde at vise det på.

På kortet er der kun oplysninger om 2011, så det er naturligvis bare et øjebliksbillede, som ikke nødvendigvis siger så meget, men det er altid sjovt at se hvad naboen betaler.

Når du bruger kortet, skal du være opmærksom på, at der vil være visse virksomheder, som ikke betaler selskabsskat, selvom de har et overskud. Det kan f.eks. skyldes, at de i et tidligere regnskabsår har haft et underskud, som giver “skatterabat“. At man ikke betaler selskabsskat, er altså ikke ensbetydende med, at selskabet har et underskud.

Hvem har du lyst til at tjekke ud?

Adressesøgning på firmaskat.dk

Vil du vide mere om skat? Køb “Bogen om skat” her

 

Kommentarer { 0 }