Oversigt | satser og takster 2014

2014-satser for medarbejderrelaterede godtgørelser

Pr. 6. januar gælder nye satser inden for en række medarbejderrelaterede godtgørelser:

Statens Voksenuddannelsesstøtte

SVU: 652,00 kr.

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikret: 815,00 kr.
Deltidsforsikret: 543,00 kr.
Dimittendsats, fuldtidsforsikret: 668,00 kr.
Dimittendsats, deltidsforsikret: 445,00 kr.

50 %-satsen (ungesatsen)

Fuldtidsforsikret: 408,00 kr.
Deltidsforsikret: 272,00 kr.

Dagpenge ved sygdom og fødsel

Ugebeløb: 4.075,00 kr.
Timesats: 110,14 kr.

G-dage

Hel godtgørelse: 815,00 kr.
Halv godtgørelse: 408,00 kr.

Omregningssatsen

Til omregning af indtægt til timer ved ukontrollerbar arbejdstid: 217,03 kr.

Kommentarer { 0 }

SVU 2014

Der er nye satser for SVU i 2014. Vi har opdateret satserne på Regnskabsskolens side om SVU, hvor du kan læse mere udførligt om det, men du får dem også her:

SVU-satsen er i 2014 kr. 3.260 kr. pr. uge.

Man må kun søge SVU for den tid, man er fraværende fra arbejdet. Så hvis du er selvstændig og deltager i et kursus, som indeholder 1 eller 2 dages undervisning pr. uge + forberedelse/hjemmearbejde, kan du vælge kun at søge SVU til fire dage om ugen, hvis du stadig vil kunne ekspedere sager for din virksomhed, herunder være i kontakt med kunder/medarbejdere. I så fald kan du regne satsen ud sådan her for et kursus, som varer fire uger:

Dagssats for SVU (652 kr.) * antallet af dage, du ikke arbejder (4 dage om ugen i fire uger = 16) = 10.432 kr. (hvor personer, som søger om fuld SVU for alle fire uger vil få 13.040 kr.).

I Regnskabsskolen tilbyder vi kurset Indledende erhvervsøkonomi, som er SVU-berettiget. Læs mere om det her.

Kommentarer { 0 }