Oversigt | restskat

Frivillig indbetaling af acontoskat – kan det betale sig?

Sidste frist for frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber er d. 20. november. Det gælder indkomståret 2014. Spørgsmålet er så, om det kan betale sig for virksomheden, eller om det bedre kan betale sig at tage sig af restskatten senere. Betaler du senere, skal du naturligvis betale renter til SKAT. Men hvis du skal låne pengene i banken, og bankens rente er højere end SKATs, så kan det jo bedre betale sig at skylde SKAT pengene. Det afhænger altså af din likviditet.

Procentsatser 2014

Hvis du får en restskat og ikke har indbetalt den frivilligt, ryger der 4,6 % på i rentetillæg. Har du indbetalt restskatten frivilligt, får du en dekort på 0,3 % af det beløb, du har indbetalt.

Hvis du får indbetalt for meget, får du pengene tilbage med en rentegodtgørelse på 1,1 %.

 


Vil du vide mere om skat for de personligt ejede virksomheder? Køb Bogen om skat her.

Kommentarer { 0 }

Restskat: Skal du betale eller lade være?

SKAT opfordrer os til at betale evt. restskat inden den 31.12 for at undgå deres dag-til-dag-renter. Spørgsmålet er, om det er en god idé?

I modsætning til bankerne, behandler SKAT alle borgere ens, når det gælder renteberegningen. Renten er 3,4% indtil 1. juli. Derefter kommer der procenttillæg, og så bliver det dyrt. Du kan se SKATs opgørelser af renter og procenttillæg her.

3,4% er jo ikke meget, og sammenlignet med de kassekreditter og banklån, som selvstændige tilbydes i øjeblikket, er det jo en rigtig attraktiv rente. Dog skal vi huske, at der ikke er noget skattemæssigt fradrag for renten, hvorimod der er delvist skattefradrag (i det nedenstående eksempel anslået til 34%) vedrørende bankrenterne.

Men alligevel… Med eksemplet her, kan vi konkludere at selvom du mister skattefradrag, kan det bedre betale sig at betale af på noget bankgæld, hvis renten til banken er omkring 5% eller højere. Men KUN indtil 1. juli 2012: Når procenttillægget kommer på, er de lånte penge hos SKAT meget dyre.

 

 

 

 

 

 

 

(og tak til Kasper fra Revsbæk Revision for godt samarbejde igen igen :))

Denne beregning er KUN ment som illustration – du skal selv regne på det, før du gør noget. For eksempel gælder den ikke, hvis du samlet set har en positiv kapitalindkomst men kun for personer, som har en negativ kapitalindkomst, altså betaler flere renter end de får ind på indeståender.

Kommentarer { 0 }