Oversigt | rejsegodtgørelse

Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2017

Som bekendt foregår arbejdet i en virksomhed ikke altid i selve virksomheden. Nogle gange er det nødvendigt at rejse, og de nødvendige udgifter, som opstår i forbindelse med rejsen, betales som regel af arbejdsgiveren.

Når vi her taler rejseudgifter, så drejer det sig om rejser, som varer mindst 24 timer, og her omfatter rejseudgifterne befordring frem og tilbage, selve udgiften til overnatning samt bespisning på rejsen.

Der er 2 måder, rejseudgifterne kan betales på:

  • Arbejdsgiver betaler alle udgifter, som er fradragsberettigede, og bilagene bogføres i bogholderiet
  • Der udbetales diæter efter statens takster til den rejsende. Ved udbetaling af diæter får virksomheden fradrag for diætudbetalingen, og den rejsende bliver ikke beskattet af beløbet.

De satser, som diæter udbetales efter, er maksimumsatser pr. døgn. Satserne fremgår af skemaet, og som du kan se, er der særlige regler for turistchauffører:

Satser

2016

2017

Logi pr. døgn

205 kr.

209 kr.

Kost pr. døgn

477 kr.

487 kr.

Kost for turistchauffører pr. døgn ved rejse i Danmark 

75 kr.

75 kr.

Kost for turistchauffører pr. døgn ved rejse i udlandet

150 kr.

150 kr.

Hvis rejsen varer mere end et døgn, beregnes fradraget med 1/24 af satserne pr. påbegyndt time. Her finder du rejseafregningsskema med 2016-satserne. Rejser under et døgn er ikke omfattet af rejseafregningsreglerne.

Særlige regler for selvstændige og lønmodtagere, som får diæter som fradrag

Man skal være opmærksom på, at der er en øvre grænse for selvstændigt erhvervsdrivende (og for lønmodtagere, som ikke får diæterne udbetalt af arbejdsgiveren, men i stedet for tager dem som et fradrag). Loftet er på 26.800 kr. i 2017 (26.200 kr. i 2016). Det betyder, at alle rejseaktiviteter ud over dette beløb ikke kan betales med skattefri diæter, men kun efter regning, hvor de faktiske udgifter bogføres.

Til gengæld er det tilladt at “plukke”. Man kan derfor vælge, at firmaet betaler for hotellet (de 209 kr. til logi rækker ikke langt), og at man får diætbeløbet udbetalt. Husk, at hvis hotellet inkluderer morgenmad, skal kosttaksten nedsættes. Det samme gælder, hvis man får betalt frokost af en samarbejdspartner, eller firmaet betaler for middagen, hvis rejsen har noget repræsentation inkluderet.

De nedenstående satser skal nedsættes med procenter for hvert måltid, som den rejsende ikke skal betale af sine diætpenge:

Fri kost 75 procent
Fri morgenmad 15 procent
Fri frokost 30 procent
Fri aftensmad 30 procent

 

Hvis du lægger procenterne sammen (eller kikker på “fri kost”), giver det kun 75 % af det samlede kostbeløb. De resterende 25 % er til “småfornødenheder”, såsom en kop kaffe, mens du venter på toget, eller en avis til at læse på hotelværelset.

Samlet set er det altså en glimrende og fleksibel ordning, som er let at administrere for alle – også de af os, som har svært ved at huske at gemme alle småbilagene undervejs på en rejse.


Læs mere om fradrag i Skat og moms – får du dine fradrag?

Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 6 }

Diæter: Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2015

Arbejdet i en virksomhed foregår, som vi alle ved, ikke altid i selve virksomheden. Nogle gange er det nødvendigt at rejse og de nødvendige udgifter, som opstår i forbindelse med rejsen, betales som regel af arbejdsgiveren.

Når vi her taler rejseudgifter, så drejer det sig om rejser, som varer mindst 24 timer og her omfatter rejseudgifterne befordring frem og tilbage, selve udgiften til overnatning samt bespisning på rejsen.

Rejseudgifterne kan betales på 2 måder:

  • Arbejdsgiver betaler alle udgifter, som er fradragsberettigede og bilagene bogføres i bogholderiet, eller
  • Der udbetales diæter efter statens takster til den rejsende. Ved udbetaling af diæter får virksomheden fradrag for diætudbetalingen og den rejsende bliver ikke beskattet af beløbet.

De satser, som diæter udbetales efter, er maximumsatser pr. døgn. Satserne fremgår af skemaet og der er, som du kan se, særlige regler for turistchauffører:

Satser

2015

2014

Logi pr. døgn

202 kr.

199 kr.

Kost pr. døgn

471 kr.

464 kr.

Kost for turistchauffører pr. døgn ved rejse i Danmark 

75 kr.

75 kr.

Kost for turistchauffører pr. døgn ved rejse i udlandet

150 kr.

150 kr.

Hvis rejsen varer mere end et døgn, beregnes fradraget med 1/24 af satserne pr. påbegyndt time. Her finder du rejseafregningsskema med 2014-satserne. Rejser under et døgn er ikke omfattet af rejseafregningsreglerne.

Særlige regler for selvstændige og lønmodtagere, som får diæter som fradrag

Man skal være opmærksom på, at der er en øvre grænse for selvstændigt erhvervsdrivende (og for lønmodtagere, som ikke får diæterne udbetalt af arbejdsgiveren, men i stedet for tager dem som et fradrag). Loftet er på 25.900 kr. i 2015 (25.500 kr. i 2014). Det betyder, at alle rejseaktiviteter ud over dette beløb, som i 2015 svarer til godt 38 rejsedøgn, ikke kan betales med skattefri diæter men kun efter regning, hvor de faktiske udgifter bogføres.

Til gengæld er det tilladt at “plukke”. Man kan derfor vælge, at firmaet betaler for hotellet (de 202 kr. til logi rækker ikke langt) og at man får diætbeløbet udbetalt. Husk at kosttaksten skal nedsættes, hvis hotellet inkluderer morgenmad. Det samme gælder, hvis man får betalt frokost af en samarbejdspartner eller firmaet betaler for middagen, hvis rejsen har noget repræsentation inkluderet.

Den nedestående satser skal nedsættes med procenter for hvert måltid, som den rejsende ikke skal betale af sine diætpenge:

Fri kost 75 procent
Fri morgenmad 15 procent
Fri frokost 30 procent
Fri aftensmad 30 procent

 

Hvis du lægger procenterne sammen (eller kikker på “fri kost”) giver det kun 75% af det samlede kostbeløb. De resterende 25% er til “småfornødenheder”, såsom en kop kaffe, mens du venter på toget eller en avis til at læse på hotelværelset.

Samlet set er det altså en glimrende og fleksibel ordning, som er let at administrere for alle – også de af os, som har svært ved at huske at gemme alle småbilagene undervejs på en rejse.

Kommentarer { 40 }

Brevkasse: Hvordan fakturerer jeg korrekt kunder for transport?

SpørgsmålHej Anette

Tak for en super god blog, hvor vi regnskabsnovicer kan finde svar på alverdens regnskabs-spørgsmål.

Mit spørgsmål er, at jeg som rådgivende konsulent ofte har fly/taxa/tog-rejser ud i både ind- og udland til mine kunder – og her har jeg efterfølgende videresendt bilaget til dem, som transportgodtgørelse. Det har jeg gjort uden at sætte moms på – og uden avance. På samme måde har jeg faktureret for kørsel i egen bil (statens takst) uden at momse.

Vore kunder er både moms- og ikke-momsregistrerede. Nu vil jeg gerne i gang med Dinero og her bliver jeg i tvivl, om metoden er godkendt – og på hvilken måde jeg kan køre den form for udlæg og kørselsgodtgørelse i Dinero. Jeg håber, at du kan hjælpe mig.

De bedste hilsner Lone

SvarHej Lone

Normalt lægger man moms oven på rejseudgifterne, f.eks. kørepenge. Men man kan behandle befordringen i forbindelse med rejser som “udlæg”, hvor man lægger udgiften ud for sin kunde og på den måde undgår at lægge moms oveni. Det er dog en betingelse, at det er den direkte udgift, der viderefaktureres, og at du altså ikke tjener penge på udlægget.

Det er sandsynligvis nødvendigt, at du laver flere konti i din kontoplan end dem, du finder i Dinero som standard – navnlig hvis du gerne vil holde øje med, hvor meget af din kørsel du faktisk får viderefaktureret til kunderne og det adskilt fra det øvrige salg.

Dbh.
Anette

Svar redigeret 3.1.15/as

Kommentarer { 4 }

Brevkasse: Bogholderen udbetaler mig for lidt

SpørgsmålJeg har et spørgsmål: I det firma hvor jeg arbejder, laver jeg rejseafregninger hver uge, og indsender bilag. Mit problem er så, at hvis jeg indsender en afregning på x kr, så sker der det, at vores bogholder, ikke udbetaler beløbet, men et mindre beløb.

Jeg har så prøvet meget diplomatisk at bede hende om at sende en besked, om hvilken fejl der er i afregning, således at vi kan få rettet op på, f.eks. at jeg ikke laver samme fejl hver gang.

Problemet er så, at bogholder nægter pure at sende noget som helst dokumentation på den ændring hun har foretaget.

Det der så gør det hele totalt komisk, er at vores elektroniske system har en funktion, hvor der sendes en email med hele regnskabet, og med ordlyden, at afregningen er godkendt (altså det oprindelige beløb).

Jeg ligger således inde med en email, hvor hun skriver hun har godkendt, men samtidigt kan jeg på min netbank se, at ikke hele beløbet er overført.

Har du en ide til, hvordan jeg kan “slå” hende oven i hovedet, evt. vores fælles chef (firmaejer)

Jeg mener jo at de strider mod god bogføringsskik.

Håber du kan give mig en lille ide.

mvh Torben

SvarHej Torben

Det er din chefs ansvar, at bogholderen overholder firmaets regler for rejsegodtgørelse. Jeg har lavet et videosvar til dig her:

Dbh.

Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Krav på godtgørelse for småfornødenheder?

SpørgsmålHej Anette,

Jeg har lige et hurtigt spørgsmål omkring rejsegodtgørelse. Jeg har på mit arbejde en kollega der har rejst for et andet firma, og de har afholdt alle udgifter til denne rejse, dermed har jeg intet bilag modtaget fra denne rejse. Mit spørgsmål går så på, om han har krav på, at få udbetalt skattefri godtgørelse på småfornødenheder? Dog er der blevet faktureret timer vedr. denne rejse til det pågældende firma.  Hvis han har, hvordan kan jeg rette det for 2012?

Har også en kollega som har været på kursus i England, udgifter hertil er blevet betalt af min arbejdsplads, har hun krav på småfornødenheder også?

Håber du kan svare mig på dette. På forhånd tak.

Melder mig snart til et af dine kurser ;-)

Med venlig hilsen

M. R.

SvarHej M.

Tak for din mail. Jeres medarbejdere har ikke krav på et beløb til småfornødenheder. For rejsegodtgørelse efter statens takster er ikke noget, som arbejdsgiveren har pligt til at betale. Kun, hvis det er en del af ansættelsesaftalen. Arbejdsgiveren kan godt lave en aftale med medarbejderne om, at der kun kan rejses efter regning, eller at der udbetales et beløb, som er lavere end statens satser. Satserne er max-beløbet for, hvad der kan udbetales, uden at medarbejderne bliver skattepligtige af beløbet.

Det er derfor noget, din chef skal afgøre. Og jeg vil foreslå en fremadrettet løsning, hvis det er. For diæter mv. skal indberettet til SKAT, og selvom det ikke betyder noget for medarbejderens skattepligtige indkomst, vil det alligevel være besværligt at gøre det nu, hvor fristerne for indberetning for 2012 er overskredet.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan bogføres/indberettes fradrag for kost og logi?

SpørgsmålKære Anette

Fantastisk side du har her. Jeg har allerede lært en masse nyt.

Jeg har en lille virksomhed (endnu ikke momsregistreret). Jeg har udgifter i forbindelse med rejser og kan derfor få kost og logi-fradrag.  Skal disse fradrag indberettes i rubrik 53 eller blot indgå i mit regnskab som indberettes som B-skat? – Altså indgå som en beløb under udgifter?

Jeg håber du kan hjælpe. På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Maria

SvarHej Maria

Hvis du ikke har en selvstændig virksomhed, skal du indberette på selvangivelsen.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Rejseafregningsskema for 2013

Så har jeg et nyt rejseafregningsskema klar for 2013. Ændringen i forhold til 2012 ligger i kilometergodtgørelsen der er steget til 3,82 kr.

Klik her for at hente rejseafregningsskemaet (Excel-fil)

Kommentarer { 17 }

Takster og satser 2013

Så er der nye takster og satser for 2013. Ændringerne i forhold til 2012 ligger i bundskatten, bundgrænsen for topskat og skatteloftet for den personlige indkomst.

2012 2013
Bundskat 5,64 pct. 5,83 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse
for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket)
389.900 kr. 421.000 kr.
Skatteloft,
personlig indkomst
51,5 pct. 51,7 pct.
Bagatelgrænse
for visse personalegoder
5.500 kr. 5.500 kr.
Værdi af
fri bil
Fra
160.000 kr. (minimumsbeløb) – 300.000 kr.
25 pct. 25 pct.
Over
300.000 kr.
20 pct. 20 pct.
Straksafskrivning
af småaktiver
12.300 12.300
Diæter
– rejsegodtgørelse:
Kostgodtgørelse
for andre lønmodtagere pr. døgn
455 kr. 455 kr.
Logigodtgørelse
pr. døgn
195 kr. 195 kr.

 

Har du styr på dine fradrag? Køb Bogen om fradrag her

Kommentarer { 2 }

Takster og satser 2012

2011 2012
Bundskat 3,64 pct. 4,64 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse
for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket)
389.900 kr. 389.900 kr.
Skatteloft,
personlig indkomst
51,5 pct. 51,5 pct.
Bagatelgrænse
for visse personalegoder
5.500 kr. 5.500 kr.
Værdi af
fri bil
Fra
160.000 kr. (minimumsbeløb) – 300.000 kr.
25 pct. 25 pct.
Over
300.000 kr.
20 pct. 20 pct.
Straksafskrivning
af småaktiver
12.300 12.300
Diæter
– rejsegodtgørelse:
Kostgodtgørelse
for andre lønmodtagere pr. døgn
455 kr. 455 kr.
Logigodtgørelse
pr. døgn
195 kr. 195 kr.

Se også: Kørselstakster 2012, rejseafregningsskema 2012.

Har du styr på dine fradrag? Køb Bogen om fradrag her

Kommentarer { 6 }

Rejser: Rejseafregningsskemaet 2012

Så er rejseafregningsskemaet for 2012 klar med de nye kørselstakster og de uændrede diætsatser.

Hen rejseskemaet som regneark her.

Kommentarer { 14 }

Brevkasse: Diæter – fradrag for morgenmad

Hej Anette
Jeg er i tvivl om beregningen af 15% diæt reduktionen for morgenmad.  Beregnes den kun på hele døgn eller også
på timer?

F.eks. en rejse på 2 døgn og 17 timer. Samlet diæt er 1232,32, men er reduktionen 2 gange 68,25 eller 2,708 (2 + 17/24) gange 68,25?

Er der en regel omkring dette eller bestemmer man selv?

Mvh
Jan

Hej Jan

Reduktionen er antal måltider: Hvert måltid beregnes til et beløb (for morgenmads vedkommende er det 15% af døgnsatsen for diæter, altså 68,25 kr.). Så tæller du op: Hvor mange gange har du rent faktisk fået morgenmad betalt på turen? Det er det antal, der skal fradrages i den udbetalte diætsats. Brug evt. mit rejseafsregningsskema.

Dbh
Anette

Kommentarer { 2 }

Rejseafregningsskemaet 2011

Så har jeg fået opdateret rejseafregningsskemaet. Der er ikke så mange ændringer, fordi diætsatserne ikke har ændret sig fra 2010 til 2011, men kilometergodtgørelsen er steget og derfor ændret. Og så har jeg ændret en smule i teksten, så skemaet forhåbentlig er endnu lettere at bruge.

Rejseafregning – skema med 2011-takster hentes her (åbner som xls-fil).

Kommentarer { 11 }

Satser og beløbsgrænser 2011

Obs! Find takstene for 2012 her

Topskat:
Topskattegrænse (før AM-bidrag):   423.804 kr.
Topskattegrænse (efter AM-bidrag):    389.900 kr.

Topskatten udgør  15%
Befordring hjem-arbejde:
25-100 km:            2,00 kr./km.
Over 100 km:        1,00 kr./km.

Erhvervsmæssig kørsel i egen bil:
Indtil 20.000 km:         3,67 kr./km.
Ud over 20.000 km:        2,00 kr./km.

Rejsegodtgørelse/rejsefradrag:
Kost og småfornødenheder:    455 kr./døgn
Logi:        195 kr./nat
Loft over rejsegodgørelse/fradrag:    50.000 kr./år

Øvrige satser:

Straksafskrivning af småaktiver    12.300 kr.

Multimediebeskatning          3.000 kr.
Ægtefællesrabat (ny i 2011):       25%

Skattefri lejlighedsgaver til ansatte      700 kr.

Bagatelgrænse for visse personalegoder     5.500 kr.

Topskat:
Topskattegrænse (før AM-bidrag)    423.804 kr.
Topskattegrænse (efter AM-bidrag)     389.900 kr.
Topskatten udgør        15%
Befordring hjem-arbejde:
25-100 km:            2,00 kr./km.
Over 199 km:        1,00 kr./km.
Erhvervsmæssig kørsel i egen bil:
Indtil 20.000 km:         3,67 kr./km.
Ud over 20.000 km:        2,00 kr./km.
Rejsegodtgørelse/rejsefradrag:
Kost og småfornødenheder    466 kr./døgn
Logi            195 kr./nat
Loft over rejsegodgørelse/fradrag:    50.000 kr./år
Øvrige satser:
Straksafskrivning af småaktiver    12.300 kr.

Multimediebeskatning          3.000 kr.
Ægtefællesrabat (ny i 2011):       25%
Skattefri lejlighedsgaver til ansatte      700 kr.
Bagatelgrænse for visse personalegoder     5.500 kr.

Se en let læst e-bog om alle din virksomheds fradrag.

Kommentarer { 20 }

Brevkasse: Arbejde i en anden del af landet

Min datter, som bor i Nordborg på Als, har fået nogle vikariater i Kalundborg. Det bliver 2-3 sammenhængede dage, når der er brug for hende. Hun er lige blevet færdig med sin HG og er pt. arbejdsløs. Hun har talt med A-kassen og fået en frigørelsesattest, så alt det er der tjek på.Hun vil meget gerne arbejde og kører gerne
langt. Hun overnatter hos mig i Kalundborg, når hun er på job. Hun kører 280 km hver vej + der er broen. Hvad kan bedst betale sig for hende mht. kilometerpenge/diæter?

Mens jeg leder efter en brevkasse, hvortil jeg kan henvise lønmodtagere og andre, som har spørgsmål vedrørende skat mv. men som ikke er iværksættere, gør jeg en undtagelse vedrørende det ovenstående spørgsmål. (Kender du en god skattebrevkasse for borgere uden egen virksomhed, så send mig meget gerne et link.)

Din datter kan fradrage rejseudgifterne med 1,90/0,95 pr. km. på selvangivelsen. Du kan se et eksempel fra SKATs hjemmeside på en beregning her, fordi der er mere end 24 km. frem og tilbage. Herudover kan hun fradrage broafgiften – husk at få og gemme kvitteringer, som skal matche de dage, hun har fået løn for. I de tilfælde, hvor din datter ikke kører ud og hjem men overnatter og derfor er væk mere end 24 timer fra sin bopæl, kan hun yderligere få et fradrag til mad og overnatning. Brug evt. et skema til rejseafregning til at holde styr på timerne. Taksterne er her. Hvis din datter kommer til at rejse så meget, at hun er berettiget til fradrag for mad og overnatning på over 50.000 kr., falder diæt-reglerne væk, og hun kan kun fratrække de faktiske udgifter.

Kommentarer { 0 }

Rejseafregning – skemaet for 2010

Selvom diætsatsen og de øvrige rejseafregningstakster for 2010 er nøjagtig magen til 2009, har jeg alligevel opdateret regnearket, så der ingen tvivl er om, at det er de korrekte tal, der er med i skemaet.

Husk at max. grænsen for diæter som enten fradrag på selvangivelsen eller som udbetaling til ejeren af en virksomhed er 50.000 kr. fra og med 2010. Se evt. indlægget om det her.

Hent rejseafregningen som regneark her.

Kommentarer { 12 }

Den nye 50.000 kr.s grænse for diæter/rejsegodtgørelse

Der har været nogle spørgsmål om den nye 50.000 kr.s begrænsning på diæter efter statens takster.

Det skyldes, at man skal skelne mellem lønmodtagere og selvstændige, og for lønmodtagernes vedkommende om der er tale om et fradrag på selvangivelsen eller en udbetaling fra arbejdsgiveren.

Selvstændige:
Man kan fratrække ubegrænset udgift, når det sker efter konkrete bilag (som i dag). Man kan max. fratrække kr. 50.000 når det sker efter statens satser (diæterne).

Lønmodtagere:
Man kan max. fratrække – altså som fradrag på selvangivelsen – kr. 50.000. Det er efter min opfattelse både når der er tale om faktiske udgifter og om diæter som man selv beregner, altså statens takster. Man kan modtage ubegrænset beløb i skattefri rejsegodtgørelse (kost/logi, diæter om man vil) fra arbejdsgiver. Reglen rammer således primært lønmodtagere som er udstationeret i kortere eller længere perioder og som indtil nu har kunnet fratrække de høje diæter i meget stor udstrækning.

Men hvis arbejdsgiveren udbetaler er der ingen problemer og hvis den selvstændige fratrækker de faktiske udgifter efter regning er der heller ingen problemer.

Som selvstændig kan man stadig kombinere diæter og fradrag efter regning, f.eks. konkrete hotelregninger + diætesatsen for kost. Så må vi bare ikke fradrage mere end kr. 50.000 efter diætsatsen.

Se takster og satser for 2012 her

Får du de fradrag du skal have? Køb Bogen om fradrag her

Kommentarer { 95 }