Oversigt | rejse

Takster og satser 2013

Så er der nye takster og satser for 2013. Ændringerne i forhold til 2012 ligger i bundskatten, bundgrænsen for topskat og skatteloftet for den personlige indkomst.

2012 2013
Bundskat 5,64 pct. 5,83 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse
for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket)
389.900 kr. 421.000 kr.
Skatteloft,
personlig indkomst
51,5 pct. 51,7 pct.
Bagatelgrænse
for visse personalegoder
5.500 kr. 5.500 kr.
Værdi af
fri bil
Fra
160.000 kr. (minimumsbeløb) – 300.000 kr.
25 pct. 25 pct.
Over
300.000 kr.
20 pct. 20 pct.
Straksafskrivning
af småaktiver
12.300 12.300
Diæter
– rejsegodtgørelse:
Kostgodtgørelse
for andre lønmodtagere pr. døgn
455 kr. 455 kr.
Logigodtgørelse
pr. døgn
195 kr. 195 kr.

 

Har du styr på dine fradrag? Køb Bogen om fradrag her

Kommentarer { 2 }

Takster og satser 2012

2011 2012
Bundskat 3,64 pct. 4,64 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse
for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket)
389.900 kr. 389.900 kr.
Skatteloft,
personlig indkomst
51,5 pct. 51,5 pct.
Bagatelgrænse
for visse personalegoder
5.500 kr. 5.500 kr.
Værdi af
fri bil
Fra
160.000 kr. (minimumsbeløb) – 300.000 kr.
25 pct. 25 pct.
Over
300.000 kr.
20 pct. 20 pct.
Straksafskrivning
af småaktiver
12.300 12.300
Diæter
– rejsegodtgørelse:
Kostgodtgørelse
for andre lønmodtagere pr. døgn
455 kr. 455 kr.
Logigodtgørelse
pr. døgn
195 kr. 195 kr.

Se også: Kørselstakster 2012, rejseafregningsskema 2012.

Har du styr på dine fradrag? Køb Bogen om fradrag her

Kommentarer { 6 }

Brevkasse: Diæter – fradrag for morgenmad

Hej Anette
Jeg er i tvivl om beregningen af 15% diæt reduktionen for morgenmad.  Beregnes den kun på hele døgn eller også
på timer?

F.eks. en rejse på 2 døgn og 17 timer. Samlet diæt er 1232,32, men er reduktionen 2 gange 68,25 eller 2,708 (2 + 17/24) gange 68,25?

Er der en regel omkring dette eller bestemmer man selv?

Mvh
Jan

Hej Jan

Reduktionen er antal måltider: Hvert måltid beregnes til et beløb (for morgenmads vedkommende er det 15% af døgnsatsen for diæter, altså 68,25 kr.). Så tæller du op: Hvor mange gange har du rent faktisk fået morgenmad betalt på turen? Det er det antal, der skal fradrages i den udbetalte diætsats. Brug evt. mit rejseafsregningsskema.

Dbh
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Fradrag ved arbejde i Tyskland

Hej Anette!

Jeg vil gerne spørge om følgende:

jeg arbejde i første halvår 2008 i Tyskland, kørte hjemmefra Søndag ved 16.00 og var som regel hjemme fredag omkring kl 18 -19.Jeg fik af mit firma udbetalt diæter men kun fra tirsdag og frem til fredag, da de regner det som arbejdsdøgn- hvilket de også gør ved arbejde i Danmark.

Hvilket beløb kan der fratrækkes i 2008 pr. døgn? Når jeg kun er hjemme i mindre end 48 timer?

Jeg er ikke selv ekspert i de regler. Men jeg er heldig at have et fantastisk netværk og har fået følgende svar retur fra en skattekyndig:

“Ingen ting desværre.

Fredag og søndag regnes som tilstødende rejsedage, hvor du kun kan få 1/24 pr. påbegyndt time, du er væk. Du kan derfor få godtgørelse for 4 fulde døgn (mandag – torsdag) og for to brudte døgn (tilsammen 26-27 timer), eller hvad der svarer til i alt 5 døgn og 2 timer. Du har fået godtgørelse fra arbejdsgiveren for 5 døgn, og er der ved berettiget til fradrag for de resterende 2 timer.  Da dine lønmodtagerudgifter i året skal reduceres med 5.000 kr. vil der dog ikke være noget tilbage at fratrække.”

Kommentarer { 2 }