Oversigt | personaleudgifter

Influenzavacciner – hvad med skatten?

Influenzasæsonen nærmer sig. Så nu er spørgsmålet: Kan du betale for, at dine medarbejdere bliver vaccineret – og uden at de bliver beskattet af det?Vaccinesprøjte

Man arbejder med 2 forskellige bagatelgrænser for personalegoder:

  • Goder stillet til rådighed for arbejdet – 6.200 kr. (2019)
  • Mindre personalegoder – 1.200 kr. (2019)

Beløbsgrænsen betyder, at hvis den samlede værdi af goder i den kategori overstiger bagatelgrænsen, vil medarbejderen blive beskattet af det fulde beløb. Medarbejderen skal i så fald selv påføre det samlede beløb på sin selvangivelse.

En influenzavaccine betragtes som et personalegode under den lave beløbsgrænse, hvis den tilbydes alle medarbejdere i virksomheden, er uden væsentlig værdi og foregår på arbejdspladsen.

Man kan også nøjes med at tilbyde vaccinen til nøglemedarbejdere, som vanskeligt kan undværes. Så hører vaccinen ind under den høje beløbsgrænse.

Kun hvis vaccinen er tvingende nødvendig for at medarbejderen kan udføre sit arbejde – det kan f.eks. være i forbindelse med en udlandsrejse – er det skattefrit for medarbejderen.

Kan du som selvstændig trække din egen vaccine fra?

Dig med enkeltmandsvirksomhed kan kun trække din egen vaccine fra, hvis du skal vaccineres for at kunne udføre dit arbejde. Det kan altså være i forbindelse med en nødvendig rejse til et land, der kræver en bestemt vaccine. Almindelig influenzavaccine vil altså normalt ikke være fradragsberettiget for ejere af enkeltmandsvirksomheder.

Du kan læse mere om reglerne på Skattestyrelsens hjemmeside her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234878

 


Du kan læse mere om fradragsregler i Skat og moms – får du dine fradrag?Skat og moms - får du dine fradrag

 

Kommentarer { 0 }

Fradrag for sommerfesten?

I aften holder vi sommerfest i Regnskabsskolen. Det gør vi hvert år for personalet og vores faste freelancere. Måske har I også sådan nogle arrangementer i dit firma? Her kan du høre, hvad reglerne for fradrag i den forbindelse er:

Opsummeret:

  • Medarbejdere: Fuldt fradrag
  • Freelancere (og andre, som har en forretningsmæssig tilknytning til virksomheden): Fradrag efter reglerne for repræsentation, dvs. fradrag for 25 % af udgiften
  • Bestyrelsesmedlemmer: Fuldt fradrag, da de tæller som medarbejdere
  • Private venner: Intet fradrag.

Der må ikke løftes moms af noget af det.

Kommentarer { 0 }

Kaffe er ikke bare kaffe

Når du har en virksomhed, er det ikke helt ligegyldigt, hvem der drikker den kaffe, du indkøber. Der er nemlig forskel på, hvornår du må trække udgiften fra i dit regnskab, og hvor meget af momsen du må løfte af. Det har jeg lavet en lille video om, som du kan se her:

Er du interesseret i at lære mere om moms? Så kig på vores kursus Moms i praksis, eller Bogen om moms i Danmark.

Kommentarer { 0 }