Oversigt | nulpunktsomsætning

Faste omkostninger er en glidebane

Her i forbindelse med årsafslutningen får jeg talt med mange selvstændige om omkostningsstrukturen i deres virksomheder. Der ser ud til at tegne sig et billede: Når virksomheden ikke længere er helt ny men har klaret sig godt i et par år, stiger de faste omkostninger. Og nogle gange mere, end det egentlig var tanken, at de skulle. Det, at virksomheden ikke længere er i “kamp for overlevelses”-fasen gør, at vi ikke er så omhyggelige med at gennemgå og vurdere hver enkelt udgift, vi påfører virksomheden: Der bliver købt ekstra ind af både det ene og det andet, møbler bliver anskaffet og PC-en er måske i en lidt højere kvalitet end tidligere, abonnementer bliver ikke sagt op i tide, julegaverne til de ansatte bliver lidt større og i det hele taget begynder vi at rejse på 1. klasse – både på den ene og anden måde.

Her i 2015 har jeg især lagt mærke til, at udgifterne til software stiger meget: Det er løbende, små abonnementer til økonomisystem, Microsoft-konti, Podio, Dropbox og alle mulige andre: De koster næsten ingenting pr. medarbejder pr. måned, men når vi lægger det hele sammen, bliver det alligevel en anseelig udgift. Jeg arbejder derfor på at få isoleret og synliggjort den type abonnementer i de regnskaber, hvor det kan være relevant at holde øje med omkostningen.

Jeg har tidligere skrevet om nulpunktsomsætningen, som viser, hvor meget vi skal tjene for at betale de faste omkostninger, når man tager hensyn til dækningsbidraget i virksomheden. Det er et nyttigt nøgletal, men til de ovenstående overvejelser er det egentlig nok at se på de faste omkostninger.

De faste omkostninger er alt, hvad der ikke er variabelt. Sådan kort fortalt. Så alle de udgifter, som ikke stiger eller falder direkte med salgets størrelse, hører under de faste omkostninger. De variable er: Vareforbrug, produktions (time-)løn og køb af fremmed arbejdskraft. De faste er: Faste lønninger, reklame, husleje, administration mv.

Så jeg vil foreslå dig, at du regner ud, hvor store dine faste udgifter var i 2014. Og i 2013. Og ser på dit budget 2015 – følger det en tendens? Og er det dig, der styrer den? Eller er du ude på en glidebane, hvor det pludselig går hurtigere, end du havde tænkt dig?

✵ Reklame:
Hvis du har brug for et par timers individuel undervisning til regnskabsgennemgang, så kontakt Regnskabsskolen på post@regnskabsskolen.dk eller tlf. 33330161. Eller læs mere her.

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Nøgletal i restaurant

Hej Anette.
Spændende hjemmeside du har.

Jeg har forsøgt mig lidt forskellige steder at finde  nøgletal til at budgettere en ny restaurant men det er ikke lige
til. Min egen revisor henviser til HORSTAS nøgletal men de er jo kun gennemsnitlige. Så mit spørgsmål er
hvor mange procent af en omsætning budgetterer man til:

Løn, Vareforbrug, Husleje, El/gas/vand/varme, samt øvrige udgifter (admin, revision, telefon etc.)

Håber du kan hjælpe mig.

Tak for din mail, jeg er glad for at du synes om bloggen. Dit spørgsmål derimod er lidt sværere at svare på. Hvis du har adgang til HORSTAs data, er det faktisk et godt bud, ellers ville jeg i dit sted overveje at spendere kr. 1.600 for at deltage i deres nøgletalskonference. Både fordi du der kan få en masse officiel statistisk men ikke mindst, fordi de øvrige deltagere vil være rigtig gode sparringspartnere for dig, og du skal jo ud at have et netværk inden for branchen.

Vareforbruget (køkkenprocenten) og lønningerne er de krititske faktorer. De øvrige udgifter er faste, dvs. du kan ikke gøre ret meget ved dem undervejs, og de er stort set ikke afhængige af, om der er travlt = et stort salg eller alt for god tid = et lille salg i restauranten. Derfor gælder det om at få den del så lille så muligt, og de kan ikke beregnes som en procentdel af omsætningen.

Lad os – som tænkt eksempel – forestille os, at du bruger 30% af omsætningen på varekøb og har “øvrige faste udgifter” inklusive lønninger på 100.000 kr. månedligt. Så ser tallene sådan ud:

Dækningsgrad: 70
Faste omkostninger: 100.000
Nulpunktsomsætning (altså hvor meget du skal sælge for, for ikke at få underskud): 142.857

Du kan se beregningen af nulpunktsomsætningen her.

Dbh
Anette

Kommentarer { 0 }