Oversigt | mellemregning

Brevkasse: Hvordan afstemmer jeg banken med de mange private køb?

SpørgsmålHej Anette

Vi har haft en enkeltmandsvirksomhed i nogle år, hvor min mand primært arbejder og indkøber, og jeg tager resten. Men problemet er at han har brugt kortet MEGET privat. Jeg er i tvivl om hvordan jeg gør ifht. bankafstemning.

Vi skal til revisor næste uge og er lidt flov over det sjusk der er i regnskabet med alt det private. (Det private er selvfølgelig ikke trukket fra eller noget)

Hvordan afstemmer jeg korrekt?

Venlig hilsen
Anna

SvarHej Anna

Hvis du bogfører alle de private hævninger:

Debet: Mellemregning
Kredit: Bank

Så er det gjort korrekt, og så vil du kunne afstemme din bank.

De bedste hilsner
Anette

Kommentarer { 0 }

Mistet Dankort – og mellemregning

Jubii!

Jeg har fået mit nye Dankort. Efter at have tabt mit Dankort på en gåtur, hvor jeg – for at slippe for tasker – have fyldt jakkelommerne med alle fornødenheder, stod jeg så der uden – og i disse coronatider, hvor jeg køber stort set alt på nettet, er kortet nærmest en nødvendighed.

Heldigvis har jeg et firma-Dankort. Men da firmaet er et ApS, må jeg under ingen omstændigheder låne penge af firmaet – det vil sige, at jeg ikke må bruge Dankortet til private formål med mindre firmaet skylder mig penge, jeg kan “hæve af”.

Så det første jeg gjorde, da jeg opdagede, at jeg havde mistet kortet, var at ringe til banken og få det spærret. Det næste, jeg gjorde, var at overføre et par tusinde kroner fra min private lønkonto til firmakontoen: På den måde skylder firmaet mig penge, som jeg så kan hæve af.

De penge har jeg så brugt en del af i løbet af den seneste uges tid – men de er ikke brugt op. Så der står stadig et lille beløb, firmaet skylder mig. Og det er helt fint: Firmaet må gerne skylde mig penge – men ikke omvendt. Havde der været tale om en enkeltmandsvirksomhed, ville det ikke være nødvendigt at holde så meget øje med det, men for selskaberne er det sådan, at ejerne ikke må låne penge, og selv et lille lån i en kort periode skal registreres som “ulovligt anparthaverlån” – og den slags går jeg jo slet ikke ind for at få noteret i årsrapporten, så det er bare med at vige uden om.

I regnskabet kan du aflæse mellemregningen og se, om du skylder firmaet penge eller omvendt: Hvis saldoen på mellemregning er i minus (kredit), skylder firmaet dig penge. Og det er det, vi ejere af selskaber, går ind for. I enkeltmandsvirksomhederne kan der godt være flere konti (eller under egenkapitalen), som spiller ind, og da kan saldoen helt lovligt være både i plus og minus.

Hvordan ser det ud med din mellemregning?

…..

Ved du ikke, hvordan mellemregningen ser ud? Eller hvor du skal finde ud af det henne?

Så er det måske værd at kikke på et af Regnskabsskolens e-kurser, som du kan deltage i hjemmefra og lige når det passer dig:

Regnskabsskolens e-kurser

 

Kommentarer { 0 }

Anpartshaverlån ikke længere ulovlige (men!)

Hidtil har det været sådan, at ejeren af et selskab ikke måtte låne penge af sin virksomhed. I en enkeltmandsvirksomhed har det aldrig været noget problem: Her er kan man overføre penge til og fra firmaet, som man har behov for, og man må gerne skylde firmaet penge. Men i et selskab har det været sådan, at mellemregningen med ejeren absolut ikke måtte gå i minus! Det hed et ulovligt anpartshaverlån/aktionærlån.

Det er ændret pr. 1. januar i år: Anpartshaverlån er ikke længere ulovlige. Men der er dog nogle betingelser – 3 stk – der skal være opfyldt:

  1. Selskabet skal have penge til det. Det dur ikke, at lånet medfører en negativ egenkapital i selskabet.
  2. Lånet skal ydes på markedsvilkår. Man må ikke have bedre betingelser, end hvis man lånte pengene “ude i byen”. Det betyder helt konkret, at lånet skal tilbagebetales med (markeds)renter.
  3. Lånet skal godkendes på generalforsamlingen.

Det er altså stadig ikke så ligetil som i enkeltmandsvirksomhederne, hvor man bare kan bruge lidt af firmadankortet og så sætte pengene ind igen, når man har dem.

Er man hovedaktionær og har medbestemmelse i selskabet, skal man også betale skat af de penge man låner.

Men er man mindretalsaktionær, er der nu gode muligheder for at låne penge fra selskabet.

Personligt synes jeg, det er en god ordning, for jeg ved, at der er adskillige holdingselskaber ude omkring, som har rigeligt at gøre med – og hvis man så kan hjælpe en mindretalsaktionær (læs: Sit barn) til f.eks. at starte en virksomhed med et lån på gode vilkår, så er alle glade :)

Tak til Revsbæk Revision for inspirationen til dette indlæg.

Kommentarer { 1 }

Indskud i personligt ejede virksomheder – og hvordan får du pengene ud igen?

Selvangivelsen som papirbåd

Der er forskel på reglerne for indskud og hævninger i personligt ejede virksomheder, altså enkeltmandsfirmaer og interessentskaber, og selskaber. Dette indlæg handler om de personlige virksomheder.

Der er ikke noget krav om en egenkapital, når man starter et I/S eller en enkeltmandsvirksomhed. Men de fleste har alligevel brug for et mindre eller større beløb – der er brug for penge for at tjene penge. Eller rettere: Der er brug for midler – for et indskud kan godt bestå af andet end kontanter.

Der er mulighed for at skyde penge (eller ting) ind i starten eller undervejs, det eneste, som er meget vigtigt er, at det bliver registreret rigtigt i bogføringen, for ellers kan man risikere at gå glip af et skatte- og momsmæssigt fradrag for de ting, der eventuelt er lagt ud for med private midler.

Hvis du indskyder ting
Det hænder, at en ny virksomhed starter op med, at ejeren indskyder aktiver: Det kan være et varelager, en bil, IT-udstyr eller lignende. Den type indskud skal vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, og man kan ikke afløfte momsen i forbindelse med indskuddet. Vurderingen går på, at det, man indskyder, skal medtages i regnskabet til en realistisk – gentager: realistisk – brugtpris. Hvis du f.eks. vil indskyde en computer, er du derfor nødt til at finde ud af, hvad den ville kunne sælges til brugt og så bruge den pris.

Når aktivet overdrages til firmaet, skal der ske følgende i bogføringen:

Debet: Beløbet bogføres (uden moms) på den konto, det vedrører, f.eks. “Køb af IT-udstyr”
Kredit: Mellemregningen. Det er en konto i gruppen “Egenkapital”.

Hvis der er tale om et I/S skal der i bogholderiet laves en konto for hver af interessenterne, så vi har “Mellemregning Anders”, “Mellemregning Pernille” osv., så man hele tiden kan holde øje med, hvor stort et beløb hver interessent har skudt ind i (og senere måske hævet ud af) virksomheden.

Hvis du betaler regninger for firmaet
Det kan hænde, at virksomheden er presset på likviditeten, og ejeren beslutter sig for at betale en udestående regning med private midler. Det er helt OK at gøre. Og super vigtigt at registrere det, fordi regningen SKAL med i regnskabet, selvom den ikke fremgår af virksomhedens bankkonto, ellers mister du fradrag og evt. moms.

Debet: Den konto, regningen vedrører, f.eks. “Kontorartikler” eller “Husleje”.
Kredit: Mellemregningen.

Hvis du indskyder kontante beløb
Debet: Firmaets bankkonto (hvis det er der, du har overført pengene til)
Kredit: Mellemregningen

Når du hæver pengene ud igen
Det er værd at holde øje med saldoen på din mellemregning. Den viser nemlig, hvor meget, du har hævet til dig selv i “løn”. Så længe mellemregningen står i Kreditsiden (i mange bogførngssystemer betyder det, at der er minus foran saldoen), kan man lidt groft sagt sige, at firmaet skylder dig penge. Men efterhånden som du hæver penge, vil saldoen gå i Debet, og så betyder det, at du ikke længere hæver dit indskud retur, men er begyndt at trække midler ud af firmaet. Og det er jo også helt i orden – og i de fleste tilfælde er det formålet med virksomheden: At tjene penge, man kan leve af.

Hold også øje med virksomhedens foreløbige resultat: Det skal gerne være lige så stort eller større end det beløb, du hæver ud til dig selv. Ellers dræner du virksomheden for midler og måske lever du “over evne”. (Vi kan tilbyde et regnskabstjek i Regnskabsskolen, hvis du er bekymret for dette. Det koster ca. 1.000 kr. og varer ca. 1½ time og foregår som et møde, hvor vi sammen gennemgår din økonomi punkt for punkt, indtil vi er sikre på, at du har det overblik, du har brug for.)

Så når du hæver penge i virksomheden skal der ske følgende i bogføringen:

Debet: Mellemregningen
Kredit: Banken (hvis du hæver pengene fra virksomhedens bankkonto)

Og tjekpunkterne er:

1. Hold øje med resultatet, så du ikke hæver mere, end du tjener
2. Så længe Mellemregningen står i Kredit, har du indskudt mere, end du har hævet
3. Husk, at du hæver ubeskattede midler. Få styr på din B-skat senest, når Mellemregningen går i Debet eller der begynder at være et overskud på virksomhedens bundlinje.

Erfaringen siger mig, at jeg lige må gentage det med interessentskaberne: Hvis du er interessent i et I/S, så SKAL I lave en mellemregningskonto til hver af interessenterne – der går kludder i det, hvis I tror, I kan huske det hele. Det gælder også, selvom I er kærester eller har været bedste venner siden børnehaveklassen.

Vil du høre mere om økonomien i nye virksomheder? Regnskabsskolen holder jævnligt gratis informationsmøder for iværksættere, hvor jeg taler en hel masse om fradrag, skat og svarer på spørgsmål om lige, hvad du har brug for at vide. Læs mere om Regnskabsskolens informationsmøder her. Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet her på siden og få besked, når vi/jeg har arrangementer også i andre byer end Københavnstrup.

Kommentarer { 28 }

Brevkasse: Mellemregning eller indskud

Når jeg lige nu køber noget til min nystartede virksomhed betaler jeg af egen lomme kontant, skal jeg bogføre de beløb under summa summarums konto privat indskud eller skal jeg bruge mellemregningskontoen, jeg vil jo gerne kunne hæve tilsvarende beløb igen senere hvis virksomheden kommer med et overskud. er det lige meget hvilken konto jeg vælger?

I princippet er det underordnet om du vælger den ene eller anden, så længe du gør det konsekvent. Men hvis du på et senere tidspunkt skulle få brug for at blive beskattet efter virksomhedsskatteordningen, vil det være nødvendigt at skelne, sådan at store private indskud i virksomheden bliver bogført på “private indskud” eller noget tilsvarende mens midlertidige udlæg (som det, du har gang i lige nu) skal bogføres på “mellemregningen”.

PS: Til det andet spørgsmål, du har sendt til brevkassen, om varelager: Der er allerede en del indlæg om det emne: https://anettesand.dk/?s=varelager. Prøv at se, om ikke du kan finde svaret der.

Kommentarer { 5 }

Brevkasse: Privat Iphone overgår til firma

Jeg har en iPhone, som jeg har købt privat. Jeg bruger den nu i min nystartede enkeltmandsvirksomhed – og vil gerne trække telefonen fra inden for multimedieordningen / -beskatningen. Jeg tænker derfor, at jeg som virksomhed vil købe
telefonen af mig selv privat, således at jeg kan få lavet en købstransaktion i min virksomhed.

Mit spørgsmål er så hvad jeg gør rent momsmæssigt. Jeg kan jo ikke udstede en
kvittering/regning privat inkl. moms, så der er vel ikke noget momsmæssigt i en sådan transaktion, eller hvad?

Mobiltelefonen kan indskydes til en realistisk brugtpris. Og du har ret: Der er intet momsfradrag i denne transaktion.

Dbh
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Er mellemregningen en skraldespand?

Min revisor stiller mit regnskab op med de tal jeg kommer med. Under “passiver” optræder posten “hævet privat” og jeg kan ikke fatte, hvordan det tal fremkommer? Har prøvet at regne baglæns for at se, om jeg kan finde ud af det, men nej. Det må jo kunne uddrages af de tal, han har fået fra mig? Eller er det bare det tal, som er nødvendigt for at kompensere for et beløb, som der ikke kan gøres rede for på anden måde?

Du skriver ikke noget om, hvordan du afleverer tallene. Hvis du har bogført i et rigtigt regnskabsprogram, bør man kunne se på kontoen linje for linje, hvordan beløbet på Hævet privat er fremkommet i løbet af året, og herfra kan man så finde ud af, hvor meget revisoren selv har reguleret.

Hvis du har afleveret tallene som oversigtstal, måske lavet i et regneark eller almindelige sammentællinger, er det højst sandsynligt, at revisoren har haft nogle store differencer, fordi der ikke er foregået et egentligt dobbelt bogholderi.

Der kan være nogle oplagte fejlmuligheder: Har du medtaget regninger vedrørende 2008, som ikke er betalt i 2009 – og ved revisoren, hvilke der er betalte, og hvilke der ikke er? Og fakturaer til kunder – er der styr på, hvem der måtte skylde hvad?  Der kan også være nogle store udsving, hvis der er tale om et ikke-korrekt opgjort varelager.

Regnskabet skal opfylde følgende krav: Når årets resultat lægges til (eller trækkes fra) Egenkapitalen, hvoraf Private hævninger kan være en del af det, skal aktiver og passiver være lige store.  Hvis alt andet er veldokumenteret, er der kun Egenkapitalen at regulere i, og det er måske det, revisoren har gjort. Jeg kan ikke komme det nærmere uden at se materialet, men du er velkommen til at booke en times individuel undervisning i Regnskabsskolen, hvis vi skal gennemgå det sammen.

Kommentarer { 0 }