Oversigt | kontoplan

Mest populære downloads her på bloggen

Så har jeg igen været inde for at se på statistikken. Det er både sjovt og relevant at se, hvilke indlæg, der er bedst besøgt, det giver mig en idé om, om jeg er på rette vej….

Indlæg, hvor der er filer med, er populære. Og lige nu er t0p-10 listen:

Rejseafregningsskemaet for 2016

 anettesand.dk/wp-content/rejser2016.xls

Rejseafregningsskemaet for 2015

 anettesand.dk/wp-content/rejser2015.xls

Goodwillberegningsskema

 anettesand.dk/goodwillberegning.xlsx

Momsafstemningsark

 anettesand.dk/momsafstemning.xlsx

Arbejdstidsskema

 anettesand.dk/arbejdstid.xlsx

Rejseafregning 2016 til Mac

 anettesand.dk/wp-content/rejser2016-macosx-numbers.numbers.zip

Kontoplan til ApS i SummaSummarum

 anettesand.dk/ss-aps.zip

Kørselsregnskab, kopiark

 anettesand.dk/wp-content/K?rselsregnskab-kopiark.pdf

Engelsk kontoplan (SummaSummarum)

 anettesand.dk/engelskkontoplan.xls

Driftsbudget, 12 måneder anettesand.dk/wp-content/driftsbudget.xls

 

… så smut ind og hent, hvad du kan bruge :).

Kommentarer { 0 }

Bogføring af værktøj og redskaber

toolsDagens besøgende havde spørgsmål til kontoplanen, som han ikke syntes, passede til virksomhedens aktiviteter. For eksempel var det umuligt at finde ud af, hvad det koster virksomheden pr. medarbejder pr. år i værktøj og redskaber.

I virkeligheden passer Dineros, e-conomics, SummaSummarums, Saldis og alle de andre økonomisystemers standardkontoplaner udmærket til de fleste virksomheder. Problemet er nærmere sproget. Men de er ikke specifikke nok – jeg tror, jeg må til at i gang med at lave nogle standardkontoplaner til forskellige faggrupper….  Heldigvis er der vide rammer for kontoplanens opbygning, så man kan lave præcis den kontoplan, som giver mest mening for virksomhedens ejer eller leder.

I dag var det især redskaber og værktøj, som var emnet: Hvordan bogfører vi en boremaskine til 3.000 kr.? Og hvad med alt “håndværktøjet”? En skruetrækker kan jo godt holde i nogle år, men den kan også forsvinde i løbet af ingen tid, hvis den bliver glemt hos en kunde.

Vi endte med at lave to konti: En til “småværktøj”, som vi lagde sammen med vareforbruget, simpelthen fordi det var det mest logiske for ejeren, som selv bogfører bilagene. Og en anden til de lidt større anskaffelser, som vi lagde nederst i resultatopgørelsen sammen med afskrivningerne, og lige neden under “straksafskrivning af småaktiver”.

Du kan også få din kontoplan tilpasset, så den passer præcist til din virksomhed. Tilpasningen kan sikre, at arbejdet glider lettest muligt samtidig med, at du får de tal ud fra bogføringen, som du skal bruge for at styre økonomien. Hvis du skal have hjælp til det, kan du købe en time eller to af Regnskabsskolens populære individuelle undervisning.

Kommentarer { 0 }

Fem populære værktøjer, der letter arbejdet i bogholderiet

Her på bloggen har jeg med tiden lagt en del værktøjer, der letter arbejdet i bogholderiet. Som regel er det regneark, der gør det lettere at få overblik eller lave en beregning. Her får du de fem mest populære downloads p.t.

Rejseafregningsskemaet

Hvert år melder SKAT taksterne ud for diæter og kilometerpenge, men ud over at kende satserne, skal du også kunne beregne dem rigtigt. Det går hurtigt hen og bliver lidt besværligt. Det er nok derfor, rejseafregningsskemaet her er den mest downloadede fil på bloggen. Regnearket har beskyttelse på de felter, man ikke må taste i, men der er ingen adgangskode til beskyttelsen, så du kan ændre i arket efter behov.

Hent rejseafregningsskemaet her

Momsafstemningsarket

Året er snart slut, og i forbindelse med årsafslutningen (især) skal du sikre dig, at der er styr på momsen. Ofte vil man finde mindre differencer – og ind imellem nogle ret store, som vi jo helst selv skal finde, før SKAT gør det. I momsafstemningsarket kan du sammenligne det, der er bogført, med det, du har indbetalt, og se om der er en difference, så du evt. skal lave en efterangivelse.

Hent momsafstemningsarket her

Goodwillberegneren

Goodwill hører under de immaterielle anlægsaktiver i regnskabet. Den dækker grundlæggende over den lidt diffuse værdi af “virksomhedens omdømme”. Beregnes den i forbindelse med, at virksomheden skal sælges, er den til forhandling mellem køber og sælger. Beregnes den derimod i forbindelse med en virksomhedsomdannelse, er sagen en anden. Her har SKAT lavet en vejledende goodwillberegning, og det er den du får i arket her.

Hent goodwillberegneren her

Kontoplanen

Et regnskab bør være stillet op på en bestemt måde, som ligner “œalle andres”, og helst i den rækkefølge, der er nævnt i Årsregnskabsloven. Virksomheder er selvfølgelig forskellige, og der er derfor forskel på, præcis hvilke konti man har brug for i regnskabet. Denne standardkontoplan kan du bruge som udgangspunkt når du skal opbygge din egen.

Hent kontoplanen her

Driftsbudgettet

Når du laver et budget for din virksomhed, er det en god ide at tage udgangspunkt i kontoplanen. På den måde bliver den senere budgetopfølgning (har vi nået de mål, vi har sat os?) meget nemmere. Her får du en skabelon til et driftsbudget, du kan udfylde med dine egne tal.

Hent budgetskabelonen her

Kommentarer { 4 }

Ny SummaSummarum kontoplan til selskaber

SummaSummarums standardkontoplan, som de fleste bruger som udgangspunkt, er tænkt til personligt ejede virksomheder. Hvis du skal bogføre for et selskab, er der derfor både nogle konti, som ikke kan/skal/må bruges og også nogle, der mangler. For eksempel hele skattebogføringen for selskabet.

Med udgangspunkt i et typisk ApS kommer her en standardkontoplan, som er bygget op over den almindelige kontoplan (så du skal ikke lære nye kontonumre udenad), men som er mere komplet i forhold til bogføring for et selskab.

Du kan hente filerne her (der er tale om en backup af SummaSummarum, en tekstfil med kontoplanen til indlæsning i evt. andet økonomisystem og samme i et regneark).

Kommentarer { 6 }