Oversigt | kørepenge

Kørselstakster 2020

Nogle af de mest “populære” satser, rigtig mange selvstændige følger med i, er kørselsgodtgørelsen/kilometerpengene, og de falder i 2020 – undtagen for cyklisterne:

Kørselsgodtgørelse: 2020 2019
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 352 øre/km 356 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 196 øre/km 198 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 54 øre/km 53 øre/km
Kørselsfradrag mellem hjem og arbejde:
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 196 øre/km 198 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 98 øre/km 99 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 196 øre/km 198 øre/km

 

Du kan finde flere satser og beløbsgrænser for 2020 hos SKAT her


Find fradragsreglerne i bogen Moms og skat – får du dine fradrag?

Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kørepenge-maks. ved provisionsløn – er det lovligt?

SpørgsmålHej

Jeg er ikke selvstændig, men jeg har et spørgsmål omkring kørselsgodtgørelse.

Jeg er blevet tilbudt et job som kørende sælger, og i kontrakten står der er jeg maks kan få kørepenge for 25% af min optjente provision. Dvs. At hvis jeg kører ud til en kunde og de takker nej til mig, så får jeg ingen kørepenge for den køretur.

Mit spørgsmål er så, er det lovligt og tilladt?

Mvh. Casper

SvarHej Casper

Det er en usædvanlig ordning og ikke særlig attraktiv for dig. Der er for så vidt ikke noget ulovligt i den, men systemet giver netop ikke motivation til at søge ekstra kunder, så det virker heller ikke interessant for virksomheden – lidt afhængigt af, hvilken branche, vi er i, selvfølgelig. Men i dit sted ville jeg nu kontakte fagforeningen og høre for en sikkerheds skyld.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

Kørselsgodtgørelsen 2017

Så er satserne meldt ud fra SKAT. Kørepengene – eller kørselsgodtgørelsen – eller kilometerpengene (kært barn mange navne) er en af de satser, som rigtig mange selvstændige følger med i og bruger hele tiden.

Igen i år er kørselsgodtgørelsen faldet. Det bliver altså billigere og billigere at køre bil.

Kørselsgodtgørelse: 2017 2016
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 353 øre/km 363 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 193 øre/km 199 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 52 øre/km 52 øre/km
Kørselsfradrag mellem hjem og arbejde:
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 193 øre/km 199 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 97 øre/km 100 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 193 øre/km 199 øre/km
Kommentarer { 2 }

Kørselsgodtgørelse til ansatte

Jeg får mange spørgsmålsmål i brevkassen, som jeg ikke kan besvare alle sammen om det samme emne: Forskellige variationer over emnet: “Hvad har jeg ret til fra min arbejdsgiver i diæter og – især – kørselsgodtgørelse”. At få udbetalt kørepenge efter kørebog kan være en attraktiv gode, i hvert fald hvis man kører i en lille og billig bil: Den skattefri takst på 3,80 kr./km. (2012) de første 20.000 km. rækker langt.

Imidlertid er kørselsgodtgørelse ikke en rettighed, som alle medarbejdere automatisk har. Det afhænger af den aftale (ansættelsesbrev eller overenskomst) som medarbejderen har med arbejdspladsen. Heller ikke beregningsmåden er fastlagt ved lov.

Derfor – og som svar til flere:

  • Kørepengenes størrelse fastsættes af virksomheden eller i forhandling mellem virksomheden og medarbejderen. Der er mange (offentlige) institutioner, som kun betaler den lave takst på 2 kr. pr. km., og det er helt i orden. Man kan betragte beløbet på 3,80 kr./km. som max.-grængen for, hvad der kan udbetales, uden at medarbejderen bliver skattepligtig af beløbet.
  • Medarbejdere, som har forskellige arbejdspladser, har ikke krav på at få rejsen betalt af arbejdsgiveren, men det kan godt aftales, at virksomheden betaler kørepenge, hvis medarbejderen skal arbejde et andet sted end den faste arbejdsplads og derfor har merudgifter. Der kan være tale om kørepenge (høj eller lav takst), refusion af billetter til offentlige befordringsmidler eller andet.
  • Beregningen af kørselsgodtgørelsen skal aftales i virksomheden. Nogle steder beregner man fra hjemmet og ud til kunden (eller hvor det nu er, medarbejderen skal hen), andre steder beregner man hvor man kilometer, medarbejderen kører ekstra. Dvs. hvis medarbejderen bor i Roskilde og arbejder i København men skal på besøg i Hillerød, skal differencen mellem turen til København og turen til Hillerød beregnes.
  • Der skal altid – og uden undtagelse – afleveres dokumentation, f.eks. i form af en kørebog. Der kan aldrig – aldrig – udbetales kørselsgodtgørelse til medarbejdere, som ikke faktisk har kørt. Jeg har hørt om et tilfælde, hvor en medarbejder var i Aalborg og fløj fra København med billige flybilletter. Som han ikke afleverede til virksomheden – i stedet afleverede han køreregnskab, som giver en meget større udbetaling. Det er ulovligt.

Problemet opstår (naturligvis) oftest i virksomheder, som ikke har en fast politik på området. Medarbejderen “antager” noget, uden egentlig at have forhørt sig om reglerne, og arbejdsgiveren “antager” noget andet. Som regel ender det med at blive dyrere for arbejdsgiveren, end han/hun havde tænkt sig.

Derfor kan det godt svare sig at lave regler, første gang emnet kommer på bane. Vi taler ikke om store, forkromede tillæg til ansættelseskontrakten, men et enkelt lille regelsæt: Sådan gør vi her i virksomheden.

Er der tale om en medarbejder, som skal køre meget, er det dog vigtigt, at del del med kørselsgodtgørelsen bliver aftalt allerede i forbindelse med ansættelsen, da forskellen mellem f.eks. den høje og lave takst (eller om medarbejderen selv skal tage fradraget på selvangivelsen) kan give en reallønsforskel for medarbejderen.

Kommentarer { 20 }

Brevkasse: Høje eller lave kørselstakster?

som selvstændig, praktiserende arkitekt har jeg konsulenttjeneste/rådgivning for et udvalg under Undervisningsministeriet som indebærer jævnlig kørsel til destinationer i primært Slesvig/Holsten.

Der er divergerende meldinger om hvilken sats der skal anvendes – tidligere den høje,  nu den lave sats. Alle andre kunder i firmaet betaler højeste sats.

Det er grundlæggende op til arbejdsgiveren (og/eller til forhandling mellem lønmodtager og arbejdsgiver). Der er mange offentlige myndigheder som vælger kun at udbetale den lave sats, hvilket de gerne må. Den høje takst på i 2011 3,67 kr./km. er den absolutte maksimale sats, hvis kørepengene skal udbetales skattefrit.

Kommentarer { 1 }

Kørselstakster for 2010

De nye takster for kilometergodtgørelsen er kommet. Og der er en nyhed: Godtgørelsen for brug af egen cykel i firmaets tjeneste er steget fra 40 til 48 øre pr. kørt kilometer. Herudover er der ingen ændringer.

Den skattefri kørselsgodtgørelse er i 2010 fortsat: 3,56 kr./km. for de første 20.000 km. pr. år. Herefter 1,90 kr./km. HUSK dokumentation!

For befordring mellem hjem og arbejde gives der også et uændret fradrag:

24-100 km./dag: 1,90 kr.
over 100. km./dag: 0,95 kr.

Læs mere på SKAT om befordringsfradrag mv.

Kommentarer { 27 }

Brevkasse: Refusion af kørsel fra sommerhus

Kørsel fra sommerhus i stedet for fra hjemmeadresse … Jeg er selvstændig og driver kursusvirksomhed (sprogundervisning i virksomheder) og oversættelse. Nogle kursister har ikke holdt sommerferie og derfor ønsket at få deres lektioner sommeren igennem (1 gang ugentlig).

Jeg fakturerer kørsel til virsomheden (fra mit hjem 50 km). Afstanden til viksomheden er 200 km fra mit sommerhus. Kan jeg lade min egen virksomhed godtgøre forskellen på de 150 km hver vej som jeg har måttet tilbagelægge for at komme fra mit feriested til den arbejdsstedet?

Tilsvarende, hvis jeg tager fra sommerhuset (200 km) og til undervisningstedet, og derfra hjem (50 km), hvordan er forholdet så? Uafhængigt heraf fakturerer jeg naturligvis de 2 x 50 km iht. kontrakten.

Tak iøvrigt for informationen om den månedlige fakturering af kørsel.

Nej. Den kørsel, du kan refundere dig selv gennem firmaet er kørsel fra virksomhedens adresse og ud i verden. Og tilbage til virksomheden igen. Hvis du flytter din adresse til sommerhuset, kan du på selvangivelsen få kørselsgodtgørelse, hvis sommerhuset er din permanente bolig.

Selv tak angående månedlig fakturering: Det er rart at høre, at oplysningerne her fra bloggen bliver brugt.

Dbh
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Firmabil eller kørselsgodtgørelse?

Hej Anette. Min gamle bil skal skiftes ud, og nu er jeg i tvivl om det kan betale sig at købe en ny eller om ApS-et skal købe den. Hvordan er det med SKAT? Hvad kan bedst betale sig.

Om du skal vælge at købe bilen som en firmabil eller privat og få kørselsgodtgørelse kan jeg ikke svare på på det foreliggende grundlag. Meget generelt kan man sige, at jo flere kilometer, der skal køres for firmaet, jo større er sandsynligheden for, at det bedst kan betale sig at købe bilen privat. Men det afhænger også af prisen og af din personlige skat. TAX.dk har lavet en beregner som viser, hvilke økonomiske konsekvenser der er, men der er så ikke taget hensyn til papegøjeplader eller ander ordninger. Alt i alt tager det noget tid at beregne sig frem til et præcist resultat. TAX.dks skatteberegner er mit bedste bud, når jeg ikke har flere oplysninger, så prøv den her (åbner i nyt vindue).

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kørselsgodtgørelse og VSO

jeg kører min lille virksomhed efter virksomhedsordningen. Hvis jeg bruger min egen bil til indtægtsgivende arbejde, kan jeg vel hæve den skattefrie km-godtgørelse, men hvordan håndteres det i virksomhedens regnskab (hæverækkefølge mv).

Ja, du kan hæve kørselsgodtgørelse efter statens takster som alle andre. Du skal føre kørebog eller have tilsvarende dokumentation. Hvis du hver måned beregner kørselsgodtgørelsen (i 2009 er den kr. 3,56 pr. km. for de første 20.000 km) og bogfører den som en driftsudgift og med “indskudt privat” som modkonto pr. den sidste dag i hver måned, så har du registreret, at virksomheden skylder dig pengene, for nu at sige det lidt firkantet. Og så kan du samme dag eller senere hæve pengene ved at bogføre dem i debet på “hævet privat” og ud af banken. Alternativt  kan du lave en bankoverførsel med det samme: Bogføre udgiften som udbetalte kilometerpenge og direkte ud af banken ved at overføre dem til din private konto.

Kommentarer { 0 }

Kørsel direkte fra hjem til kunde

Jeg sidder her med et spørgsmål vedr. kørselspenge som jeg ikke helt kan greje. Mine kolleger er også godt forvirrede fordi man kan se det logiske i det fra 2 sider.

Vores “Time – Dagpenge ansvarlige” har en udlægning af hvorfra man beregner godtgjorte km, som jeg finder aldeles underlig, men ikke desto mindre kan den vel sagtens være korrekt. For at forklare hvad jeg mener, er jeg nødt til at lave 2 tænkte eksempler:

På mit arbejde har jeg en del kørsel (lad os sige kundebesøg), som bliver godtgjort med den høje takst, og det er jo fint nok. Problemet opstår dog når jeg skal beregne antallet af km.

Her er et fiktivt regnestykke:

Vi siger jeg har bopæl i Århus og arbejder i Fredericia. Ind i mellem kører jeg på kundebesøg i Aalborg, men jeg vælger selvfølgelig at køre i egen bil direkte til Aalborg i stedet for at køre til Fredericia først.

Afstanden er:
Århus til Fredericia = 85 km
Århus til Aalborg = 120 km
Fredericia til Aalborg = 205 km

Her er 2 udlægninger af hvordan man beregner den kørsel, hvoraf 2. eksempel er den jeg har fået at vide er korrekt, men synes altså at den virker lidt uretfærdig:

1) Jeg kører på kundebesøg i Aalborg direkte fra mit hjem i Århus.
Da jeg jo ikke skal til Fredericia først kører jeg reelt 120 km x 2 ture. Ergo “sparer” jeg mit firma for 85 km (Fredericia til Århus). Mine kørselspenge beregnes derfor således: 3,56kr x 120 km x 2 ture. I alt 854,40kr udbetalt. Her kan man lidt groft sagt sige at min arbejdsgiver har sparet turen fra Fredericia til Århus hvilket er 605,20kr i kørepenge + ekstra tidsforbrug. Jeg holder helt skattefar udenfor regnestykket, fordi alt kørsel denne dag er reelt i arbejdstiden.

2) Jeg kører på kundebesøg i Aalborg direkte fra mit hjem i Århus.
Da jeg jo ikke skal til Fredericia først kører jeg reelt 120 km x 2 ture. Men da jeg alligevel skulle have kørt 85 km til og fra arbejde (Fredericia – Århus) skal jeg modregne disse i kørselspengene hvilket giver en beregning der ser således ud: (120 km x 2 ture) minus (85 km x 2 ture) x 3,56kr = 249,20kr. De 2 x 85km skal jeg så afregne med skattefar senere fordi det er privat kørsel til arbejde (nogle km som jeg i virkeligheden ALDRIG har kørt?!). Altså sparer jeg min arbejdsgiver for løntimer, men taber selv penge, opgiver “falske” km til Told og Skat. Lidt groft sagt tjener min arbejdsgiver på det.

Jeg kan delvist godt se logikken i sidste beregning omkring km jeg “alligevel ville have kørt” der skal trækkes fra, men ellers halter det gevaldigt med logikken.

I eksempel 1 vil jeg spare mit firma for time- og kørselspenge, for jeg kunne jo vælge at køre til arbejdet først at hente mine papirer (og få kørselsfradrag ved skattefar) og kører derfor hele turen fra Fredericia til Aalborg. Jeg vil tro at dette lovmæssigt er helt i orden, men personligt finder jeg det ret umoralsk, fordi det ikke er decideret nødvendigt hvis jeg husker at tage mine papirer med hjem dagen før.

I eksempel 2 vil jeg spare mit firma for time- og kørselspenge, fordi det er nemmere for alle parter, at jeg kører direkte til kunden i Aalborg. Jeg bliver så straffet af reglerne, som vil have at jeg skal trække 2 x 85 km fra til mit arbejde, OG tvinges til at opgive dem til skattefar i stedet selvom jeg aldrig har kørt dem. Dvs. mere regnskab der skal holdes af både dig selv og skattefar.

Nu er eksemplet givet med mange km fra hjemmet til arbejde, men du kunne jo risikere at du havde præcist 11 km til arbejde, og derfor ikke kunne få kørselsfradrag ved skattefar, og derfor “mistede” 2 x 11 km i et regnestykke.

Så spørgsmålet til brevkassen er vel reelt: Er det virkelig korrekt at reglerne er så kringlede som eksempel 2, og er det i så fald kun mig der synes de er tåbelige? Jeg mener også man er på kant med loven når man opgiver km man aldrig har kørt til Told og Skat som i eksempel 2. Jeg vil mene at eksempel 1 er det der tilgodeser alle parter og giver mindst besvær, men det er jo lige meget hvis det er forkert.

Min første impuls var: Selvfølgelig har du ret. Det er forkert, med al den omregning og snyderi med skattefradraget. Men for nu at være på den sikre side, konsulterede jeg min revisor og fik det bekræftet:

Arbejdsgiver kan, i indtil 60 dage/60 gange kørsel til det samme sted, udbetale kørselspenge til lønmodtageren jf. Ligningslovens § 9C stk. 6. D.v.s. der kan uden problemer udbetales den høje takst for kørsel mellem Århus og Aalborg og der skal ikke ske nogen modregning.

Den kørsel man har “sparet” mellem Århus-Fredericia skal der naturligvis ikke ske nogen beregning af. Der skal ikke ske nogen modregning af en teoretisk sparet værdi og der kan naturligvis ikke gives noget fradrag for en kørsel man ikke har haft, heller ikke som normalt befordringsfradrag jf. 9 C.

Man kan således ikke lægge en “rimelighedsbetragtning” ind i reglerne om at virksomheden har “sparet” og det skal SKAT “kompensere” for, eller omvendt, eller hvad man nu forestiller sig.

Der kan gives kilometerpenge for konkret kørte km. som arbejdsgiveren beordrer og kontrollerer. Og, der kan foretages alm. befordringsfradrag for de km. som arbejdsgiver ikke giver kilometerpenge til.
—-

Så I må tage drøftelsen på din arbejdsplads.

/Anette


Læs mere om fradrag i Skat og moms – får du dine fradrag?

Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 5 }