Oversigt | iværksætterselskab

Brevkasse: Omdanne IVS til ApS – hvordan med kapitalen?

SpørgsmålHej Anette

Jeg har et IVS som jeg dannede for et par år siden, det burde have været som APS men tingene skulle bare gå lidt hurtigt dengang. Nu er sagen den at jeg gerne vil omdanne til APS og har efter dette regnskabsår en egenkapital på 80.000,-. Så burde omdannelsen være en formsag. Men det er det iflg. min revisor ikke. Men skal så åbenbart kigge på det efterfølgende kvartal også, og da jeg kun har 4% af min omsætning i dette kvartal er der på papiret et stort underskud og derfor kan man ikke omdanne selskabet. Kan det virkeligt være rigtigt?

Så nu er den nye lov at alle ivs selskaber skal omdannes til APS inden for to år. Så hvis jeg om to år har en egenkapital på lad os sige 150.000 i årsregnskabet men til gengæld et budgetteret underskud i 1. kvartal på 111.000, bliver mit selskab så tvangsopløst? Det virker jo helt vanvittigt når man har overskud hvert år. Er godt klar over jeg kan skyde de 40.000 ind som anpartskapital men kapitalen er jo til stede i selskabet.

Mvh
Jesper

SvarHej Jesper

Jeg har rådført mig med statsaut. revisor Søren Revsbæk, og han svarer:

“Det korte svar er ja, man skal også se på det efterfølgende kvartal. Det lange svar er:

Vil man omregistrere sit IVS til et ApS, skal der nu være kr. 40.000 i egenkapital, og det skal dokumenteres. Det kan man nu fremover gøre på to måder.

Enten så lader man sit regnskab revidere (altså rigtig revision). Hvis revisor laver en påtegning uden bemærkninger, og der samlet er de kr. 40.000, så kan man beslutte at omdanne selskabet på den ordinære generalforsamling. Det har man 5 måneder til. Så, hvis selskabet slutter regnskabsår pr. 31.12., og der er der er de kr. 40.000, så kan man altså beslutte det hele frem til 31/5. Det står i den ny lovs § 5, stk. 1.

Men, det er nok de færreste som lader deres IVS revidere, så vi er ovre i den anden mulighed: En vurderingsmandserklæring.

En vurderingsmandserklæring vil sige, at revisor laver en erklæring om, at nu er der de kr. 40.000, og man kan omregistrere til ApS. I sådan en erklæring skal man se på om “kapitalen er til stede på beslutningstidspunktet”, og den må maksimalt være 4 uger gammel. Det vil sige, at vil man fejre Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag ved at omregistrere sit IVS til ApS den 16. april 2019, så skal der laves en erklæring om, at de kr. 40.000 er på plads nu. Regnskabet pr. 31.12.18. kan ikke bruges, for det er mere end 4 uger gammelt.

I praksis vil man nok se på bogføringen, f.eks. pr. 31.3.19., og bruge den til at se, om kapitalen er der. En revisorerklæring om omregistrering af IVS til ApS har det man kalder “høj grad af sikkerhed.” Det vil sige, at revisor skal lave et grundigt kontrolarbejde – revisionsarbejde – for at tjekke værdierne. Det er ikke som at opstille et regnskab, hvor man bare læser tallene igennem. Så, man skal også være forberedt på at det kan tage tid at lave erklæringen.”

Søren kan kontaktes via Revsbæk Revision.

Dbh.
Anette


Søren Revsbæk er forfatter til bogen Skat for selvstændige – med virksomhedsordningen. Den finder du i Regnskabsskolens bogshop her:

Kommentarer { 0 }

Vil du have et Iværksætterselskab? Så skal du skynde dig!

Uret tikkerJeg følger med i FSRs nyheder og har lige læst om, at Erhvervsministeriet har undersøgt iværksætterselskaberne, som har eksisteret siden 2014. Der er over 40.000 af slagsen.

Det viser sig (og for mig ikke overraskende), at der er flere problemer med iværksætterselskaberne end med anpartsselskaberne: På grund af den lave indskudskapital er det oplagt at lave et iværksætterselskab, hvis formålet er snyd og svindel. Og det er da også det, der er problemet ifølge FSR og Erhvervsministeriet. Du kan læse nyheden, som linker videre til undersøgelsens resultater, her: FSR: Iværksætterselskaberne er et kuldsejlet eksperiment

Personligt har jeg ikke været i kontakt med iværksætterselskaber, som svindler. Men jeg har været i kontakt med rigtig mange iværksættere, som af forskellige rådgivere er blevet anbefalet at lave et IVS (altså et iværksætterselskab) – uden at disse rådgivere har gjort sig den ulejlighed at gennemgå alle de regler og administrative rutiner, der følger med. Og det tager jo tid at lukke sådan et selskab, hvis man skulle have fortrudt. Der skal indhentes betalingserklæring fra SKAT, og langt de fleste har brug for en revisor eller tilsvarende – og det koster jo alt sammen. Et af problemerne i den ovennævnte rapport er, at rigtig mange IVS-er bliver sendt til tvangsopløsning, hvilket altså er en lukning på statens regning.

Så nu trækker mange i trådene for, at IVS’erne skal afskaffes. Vil du have et? Så må du hellere til at rykke nu :).


Læs om regnskabskravene i forskellige virksomhedstyper – og meget, meget mere i Forstå dit regnskab – og dine konkurrenters

Kommentarer { 0 }

De nye iværksætterselskaber – og deres årsrapporter

20150114_123507_1Jeg har for ganske nylig haft (endnu) et spørgsmål fra en ejer af et iværksætterselskab – IVS, som gav lidt anledning til bekymring. Spørgsmålet gik på, om man måtte udbetale løn til sig selv via lønsystem eller om man skulle hæve penge og selv afregne B-skat – hvilket spørgeren troede, var standarden.

Nu, hvor vi er kommet hen over 1. januar og de første IVS-ere så småt begynder at tænke på årsafslutning/årsrapport viser det sig, at mange har oprettet et iværksætterselskab uden at være klar over, at reglerne omkring IVS-ernes årsrapport og selvangivelse er præcis lige så komplicerede som reglerne er for anpartsselskaber. Hverken mere eller mindre: Hvis det er et lille selskab med en begrænset omsætning, antal ansatte og værdi af aktiverne, er det såmænd ikke så store krav. Men krav – det er der. Og det er ikke altid, at de rådgivere, som har hjulpet folk i gang med deres iværksætterselskaber, har gjort det helt tydeligt og klart, at der skal indrapporteres en årsrapport og selskabet får sin egen selvangivelse. Herudover er der flere, som ikke har fået fravalgt revision – men dog mange, som har.

Alt i alt har vi nu nogle små selskaber, hvoraf nogle har en ganske beskeden omsætning for slet ikke at tale om bundlinje, hvor ejerne ikke lige var klar over, at der også bliver brug for hjælp til at udarbejde årsrapport og udfylde selvangivelse.

Samtidig har en nogle bogholdere vist interesse for lige netop det emne: Udarbejdelse og indberetning af årsrapport og selvangivelse for små klasse B-virksomheder.

Så nu har vi lavet et kursus i Regnskabsskolen som handler om netop dette. I første omgang udbyder vi det til personer, som arbejder professionelt med bogholderi, fordi vi tager afsæt i en virkelig case og derfor er det nødvendigt, at kursisterne kan deres debet/kredit-gymnastik i forvejen. Det er tre kursusdage fordelt over tre uger med masser af viden og praktiske øvelser – det gælder om både at opfylde årsregnskabslovens krav og også at virksomheden får sit korrekte, skattemæssige resultat.

Det bliver super spændende at få gennemført 1. hold, og skulle du få lyst til at deltage, så kan du tilmelde dig her.

Det er vores første regulære efteruddannelsesinitiativ for bogholdere, så vi har gang i mange ting lige nu for at sikre, at det bliver en succes, hvor bogholderne virkelig får noget godt med sig hjem fra kurset. Jeg glæder mig til at se det komme op at stå.

Kommentarer { 1 }

Iværksætterselskabet koster 671 kr. at starte (mindst)

“Nu kan du stifte selskab for kun 1 kr.” lød det i iværksættermiljøet i forbindelse med, at den nye selskabsform IVS blev introduceret. Og det er da også rigtigt, at kravet til startkapital er 1 kr., men man vil få flere udgifter end det.

Selskabet skal registreres i Erhvervsstyrelsens selskabsregister, og det koster et gebyr på 670 kr. Ud over det, vil de fleste vælge at få hjælp til det, f.eks. fra en revisor eller rådgiver, og det koster jo også lidt. Samtidig skal alle ApS-reglerne om regnskabsaflæggelse overholdes, så den del er også dyrere end at have en enkeltmandsvirksomhed. (Som jeg tidligere har lavet en video om her: Fravalg af revision er ikke det samme som fravalg af revisor)

Du kan finde relevante oplysninger og links på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her: http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/644119/5

 

Kommentarer { 0 }

Du kan stifte et IVS fra d. 1. januar 2014

Der er som bekendt kommet en ny selskabsform, IVS, men endnu har det ikke været muligt at oprette sådan et hos Erhvervsstyrelsen. Forleden meldte de ud, at det tekniske nu er ved at være på plads, så man vil kunne oprette et Iværksætterselskab fra d. 1. januar 2014.

Det er jo fint, at vi nu kan få et selskab til 1 kr. Men jeg skal lige erindre om, at iværksætterselskaberne skal følge de samme regler som anpartsselskaberne: Selskabet får sin egen juridiske identitet og der skal indsendes årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Og som i de øvrige selskaber, må der ikke hæves penge ud af selskabet uautoriseret, det vil sige hævningerne skal ske som regulære lønudbetalinger (eller udbytte, men her har iværksætterselskaberne nogle begrænsninger, fordi der skal spares op, indtil egenkapitalen er 50.000 kr.). Så administrativt er IVS=ApS og altså tungere end de personlige ejede virksomheder som f.eks. enkeltmandsfirmaer.

 

Kommentarer { 0 }

Fravalg af revision, men ikke fravalg af revisor

I april havde jeg et indlæg om, at der var en ny og attraktiv selskabsform på vej, Iværksætterselskab. Den er siden kommet, og det får mange iværksættere til at overveje, om de vil stifte sådan et. Hvis du er en af dem, skal du være opmærksom på, at et IVS ikke er lettere at administrere end et ApS. Du skal derfor overveje, om du faktisk har brug for et selskab, eller du lige så godt kan drive din virksomhed som en personligt ejet virksomhed.

Vælger du at stifte et IVS, har du mulighed for at fravælge revision, men det er ikke det samme som at fravælge revisor, og sådan en (eller en anden regnskabskyndig) kan det være ganske fornuftigt at have.

Se min video her om iværksætterselskaberne og fravalg af revision:

Kommentarer { 2 }

Ny og attraktiv selskabsform på vej: Iværksætterselskab

Der er fremsat et lovforslag om ændring af selskabsloven. Ændringen, som formentlig bliver en realitet, vil betyde, at vi får en ny selskabsform, et iværksætterselskab (IVS). Meget kort fortalt:

Et iværksætterselskab fungerer stort set som et ApS, men kapitalkravet er kun minimum 1 kr. Selskabskapitalen skal indskydes i kontanter, og mindst 25 % af IVS’ets årlige overskud skal spares op. Selskabet kan ikke udlodde udbytte.

Et iværksætterselskab kan omregistreres til et anpartsselskab, hvis selskabet har en selskabskapital og en reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag på minimum 50.000 kr.

Du kan læse et uddybende indlæg om det af advokat Jacob Tøjner her: GUIDE: Hvad er et Iværksætterselskab?

Kommentarer { 7 }