Oversigt | indberetning

Multimediebeskatning for selvstændige

Nu hvor jeg har set, hvordan den udvidede selvangivelse 2010 ser ud og konstateret, at mulitmediebeskatningen ikke er nævnt med et ord, hverken på side 3 eller 4, er der ikke længere usikkerhed omkring, hvordan bogføringen og registreringen på selvangivelsen skal ske:

Hvis multimedierne er løbende beskattet via lønseddel (f.eks. for indehavere af selskaber, hvor ejeren får løn via lønbureau hver måned): Der skal ingenting gøres. SKAT har allerede fået oplysningerne, og beskatningen er sket løbende. Er der tale om sporadisk udbetaling af løn til ejeren, skal indberetningen af lønnen for 2010 inklusive multimediebeskatningen på 3.000 kr. være SKAT i hænde senest den 17. januar 2011, hvis det skal foregå rettidigt.

Hvis der ikke er afregnet løbende multimedieskat (f.eks. indehavere af personligt ejede virksomheder), skal der bogføres en egenandel på 3.000 kr. (ingen momskode) ind i kredit i driften og i debet på Mellemregning/Hævet privat/Ikke fradragsberettigede udgifter i egenkapitalen. Hermed bliver beskatningen korrekt. Yderligere må beløbet føres i rubrik 350: Private andele, hvor der så skal sættes x i “andet”, siden multimedierne mærkeligt nok ikke har fået sit eget punkt her.

Kommentarer { 6 }

Skattesnyd: SKAT informerer om bødens størrelse

SKAT gør, hvad de kan, for at inddrive penge, og jeg synes, der er kommet en ny og mere proaktiv tone i deres kommunikation på hjemmesiden på det seneste. Se for eksempel her, hvor de forklarer, hvad det koster, hvis en selvstændig glemmer at indberette sin indkomst: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1781317&vId=0

Det er da skrevet, så man kan forstå det!  Man kunne ønske, at skribenten også fik sin pen hen over de breve, der så bliver sendt ud til selvstændige erhvervsdrivende, f.eks. om eIndkomst. For i den direkte, skriftlige henvendelse til enkeltpersoner og virksomheder, lader pædagogikken stadig en del tilbage at ønske.

Kommentarer { 1 }