Oversigt | halvårsregnskab

Hvad bruger du dit halvårsregnskab til?

De fleste er måske klar med halvårsregnskabet i løbet af juli eller starten af august måned. Men nogle har først helt styr på det den 1. september – altså i går – fordi det ikke bliver lavet før i sidste øjeblik i forhold til momsafregningen.

Hvad bruger du dit halvårsregnskab til? Læser du det overhovedet igennem, eller er det bare et spørgsmål om, hvorvidt momsen ifølge regnskabsprogrammet rammer nogenlunde inden for de grænser, du anser som sandsynlige?

Når halvårsregnskabet er klar, er det tid til at

 • lave budgetopfølgning: Hvordan er 1. halvår gået i forhold til den plan, som budgettet er udtryk for?
 • korrigere virksomhedens handlinger i 2. halvår: Er der noget, vi skal have rettet op på – er der en særlig indsat, der skal gøres, for at året som helhed forløber fornuftigt?
 • begynde at overveje, hvordan næste år ser ud. De fleste vil skulle lægge budget her i slutningen af året, og for mindre virksomheder plejer november at være “budgetmåneden”, hvor driftsbudgettet for det kommende år bliver færdiggjort og eventuelt fremlagt for bestyrelsen

Når du laver budgetopfølgning, behøver det ikke bare at være en sammenligning krone til krone mellem det budgetterede og realiserede. Du kan også med fordel beregne nogle væsentlige nøgletal. Alle “de sædvanlige” kan selvfølgelig være gangbare, men måske har netop din virksomhed brug for nogle helt særlige nøgletal.

Gode nøgletal har en direkte kobling til virksomhedens strategiske mål, de er simple og let målbare. De afspejler virksomhedens produktion/salg af kernekompetencer. De nøgletal, som er centrale for måling i forhold til at opnå virksomhedens langsigtede strategi, kalder man nogle gange Key Performance Indicators. Eller KPI. Og stor set alle KPI’erne kræver, at man har adgang til virksomhedens egne regnskabsdata og statistikmateriale. Afhængigt af, hvilken virksomhed der er tale om, kunne det for eksempel være:

 •  Omsætningsindeks
  Et indekstal, som viser, hvordan omsætningen stiger eller falder, målt ud fra en given startdato.
 • Gennemsnitlig omsætning
  Målt pr. kunde, pr. ordre, pr. kvadratmeter eller pr. medarbejder.
 • Belægningsgrad
  F.eks. i hoteller/vandrerhjem, kontorudlejning.
 • Dækningsgrad
  Pr. afdeling, pr. vare eller for virksomheden som helhed.
 • Kassations- og svindprocenter
  Både i produktion og salg.
 • Antal reklamationer/returneringer
  Samlet for virksomheden eller pr. enhed, medarbejder eller varetype.

For at være brugbare skal nøgletallene kunne bruges til at evaluere virksomhedens aktiviteter og vise vejen mod handlinger, som vi skal gennemføre for at nå de ønskede mål.

Brugt på den måde, kan en analyse af dit eget regnskab give dig stærke redskaber til din styring af virksomheden.

Hvis du har brug for inspiration til, hvordan du kan beregne nyttige nøgletal for din egen virksomhed, så kik på Bogen om nøgletal – du kan få den som pdf til en rørende lav pris – eller betale lidt mere for den trykte udgave.

Er du allerede erfaren bogholder, har vi et særligt tilbud om et kursus i controlling, budgettering og prognoser.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Halvårsregnskab

Hej Anette. Vi er ved at købe hus, og banken har bedt om lønsedler. Men jeg har jo ikke nogen fast løn. Bankrådgiveren bad så om et halvårsregnskab. Jeg bogfører i Summasummarum og er ajour til 30. juni 2009. Hvad skal jeg printe ud for at banken får et halvårsregnskab?

Det kommer an på, hvor præcist det halvårsregnskab skal være. Hvis du udskriver rapporten “resultat og balance” vil bankrådgiveren få en indikation af, hvordan det går, men et egentligt halvårsregnskab er der ikke tale om.

Hvis du skal lave et rigtigt halvårsregnskab, skal du lave stort set de samme reguleringer, som vi gør inden årsafslutningen. Det er forskelligt, hvor meget der skal gøres fra virksomhed til virksomhed, men f.eks.:

 • Varelageret skal optælles og varelagereguleringen bogføres.
 • Debitorerne skal gennemgås og eventuelle tab registeres
 • Eventuelt udført men ikke faktureret arbejde skal registreres
 • Alle kreditorer skal være bogført (og periodiseret)
 • Periodiseringer og hensættelser fra 2008 skal afstemmes
 • Ikke bogført kørselsgodtgørelse mv. skal bogføres
 • Afskrivninger på driftsmidler, goodwill osv. skal beregnes

Jeg ville i dit “lille” regnskab ikke bogføre alle ændringerne men flytte tallene over i et regneark fra SummaSummarum og derefter regulere og udskrive regnearket som halvårsregnskab til banken. Hvis det virker uoverkommeligt, kan du købe et par timers individuel undervisning i Regnskabsskolen og få hjælp til det. Men hør lige banken først, om det er nødvendigt – det er muligt, at de kan klare sig med en råbalance (resultatopgørelse og balance) direkte fra SummaSummarum.

Kommentarer { 0 }