Oversigt | feriekonto

Den nye ferielov – særligt for ejere/direktører i egne selskaber

Den nye ferielov er stærkt på vej – de første ændringer sker allerede her i starten af januar, hvor vi tager hul på et nyt – og forkortet – ferieår.

For langt de fleste – lønmodtagerne – er der ikke så meget at tage stilling til: Vi skal indordne os under både overgangsordningen og de nye regler.

Men hvis du er ansat i dit eget selskab, kan du allerede nu overveje, om du vil være med i overgangsordningen eller skippe udenom.

For som ansvarlig ledelse er du ikke omfattet af hverken ferie- eller funktionærloven. Som ansat ansvarlig direktør har man ofte regler skrevet ind i ansættelseskontrakten, som tager udgangspunkt i de to love, men hvis du er eneste ansatte, er det jo ikke sikkert, at du har fået skrevet en ansættelseskontrakt med dig selv.

I forhold til den nye ferielov betyder det, at du selv kan bestemme, om du skal omfattes af overgangsordningen: Overgangsordningen betyder, at virksomheden skal indbetale et beløb, svarende til 12,5% af årslønnen, til

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

og pengene får du først igen, når du går på folkepension (eller på anden vis træder ud af arbejdsmarkedet).

Det kan være en god, skjult opsparing. Alt efter, hvordan pengene bliver beskattet: Bliver de beskattet nu, er det for mange en dårlig forretning, men bliver de først beskattet, når vi går på pension, kan det være en fordel. Men det er på den anden side også en likviditetsmæssig byrde – og hvis du er ung, er det rigtig mange år, du skal undvære pengene. (Jeg er ved at undersøge det med beskatningen – det er bare svært at finde den rigtige at spørge…)

For almindelige lønmodtagere er der ingen vej udenom: Virksomhederne må i gang med at spare op. Alternativet er at undlade at indbetale pengene, men så skal de forrentes.

Men for dig, som er direktør og ejer i dit eget firma, kan du vælge ikke at være med. Det gør du ved fra 1. januar 2019 ikke at have nogen ferieordning. Dvs. ikke vælge ferie med løn (eller til Feriekonto) men ferieordning: Ingen. I Danløn ser det sådan ud:

 

 

 

 

I Danløn – og nogle af de andre lønsystemer – kan man ikke bare skifte ferieordning midt i året. Og siden overgangsordningen starter den 1.9.2019, er det nu, altså i forbindelse med januar-lønnen, du skal have truffet din beslutning, hvis du gerne vil undgå at indbetale et års feriepenge til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

I januar (inden deadline for lønkørslen) afholder Regnskabsskolen et kursus til en meget favorabel pris, hvor vi gennemgår reglerne i ferieloven. Det kan du jo overveje at tilmelde dig – læs mere om det her: Den nye ferielov – update og praktisk håndtering i bogholderiet


Få styr på lønnen – køb Løn og lønbogføring for begyndere – med overgangsordningen til den nye ferielov:

Kommentarer { 8 }

Nye frister for feriepenge

Får du læst al din elektronske mail? Eller åbner du bare e-boksen, hvis du får besked om, at der er noget særlig vigtigt?

Hvis du har ansatte, som får feriepenge, har du fået brev fra Feriekonto i går. Det er ikke så vigtigt, men alligevel kan det være rart at vide:

Fristen for betaling af feriepenge til feriekonto er blevet kortere. Den er nu:

Udklip

(Klippet direkte fra Feriekontos brev til mig.)

Den anden ændring vedrører kun de, som betaler feriepenge af bonus mv., hvor opgørelsen sker så sent, at feriepengene ikke kan komme med i den almindelige afregning. Nu kan man ved at indberette til SKAT med en særlig kode undgå, at der beregnes renter af de lovligt forsinkede feriepenge. Tidligere skulle der søges om fritagelse for renter hos Feriekonto. Så læs lige brevet, hvis du har brug for den funktion.

Kommentarer { 0 }

Danløn overfører (heller) ikke feriepenge længere

For et par år siden droppede Danløn aftalen med ATP, sådan at brugerne selv skal overføre – evt. ved hjælp af PBS. I modsætning til Dataløn – eller Multidata, som helt klart gør sig umage for at løse flere og flere opgaver for deres kunder, går Danløn den modsatte vej og laver et mere skrabet lønsystem, hvor stadig flere overførsler IKKE sker automatisk.

Her fra 1. kvartal 2012 er det feriepengene, det går ud over. Hvis du bruger Danløn, skal du være opmærksom på, at feriepengene for 1. kvartal 2012 og fremover ikke bliver overført automatisk. Du skal selv indbetale for 1. kvartal, og herefter kan du vælge at tilmelde betalingen til PBS, når du modtager det første indbetalingskort (og har betalt det) fra Feriekonto.

Jeg aner ikke hvorfor. Måske er det for at kunne bevare den lave pris. På den anden side ville det være smart, hvis man kunne vælge det gamle system med “alle overførsler ordnes af Danløn”, evt. mod en merbetaling – løsningen fungerer, som den er nu, men der er virkelig tale om et discountprodukt efterhånden.

Kommentarer { 0 }