Oversigt | fakturering

Brevkasse: Skal jeg fakturere i 2019 eller 2020?

SpørgsmålHej Anette

Jeg har fulgt din blog og brevkasse en del. Mange tak for de mange nyttige info. Jeg kan dog ikke finde ud af hvordan man skriver til brevkassen med mit spørgsmål.

Jeg har en enkeltmandsvirksomehed som IT Projektleder og blev i tvivl omkring årsafslutningen.

Jeg er hyret ind til en kunde igennem et rekrutteringsvirksomhed og det er dem jeg fakturer (altså ikke slutkunden). Her i december arbejder jeg frem til 20. dec og er på ferie frem til 6. januar 2020.
Aftalen er at jeg skal sende min faktura sidste dag i måneden efter godkendt timeseddel fra slutkunden, men der er jeg jo ikke hjemme,
Må man sende den d. 6. Januar 2020 selv om ydelsen er udført i dec. 2019?

Mvh
Jan

SvarHej Jan

Tak for din mail. Man skriver normalt til brevkasse@anettesand.dk.

Du kan godt sende fakturaen den 6. januar 2020 vedrørende arbejde, som er udført i 2019. Men regnskabsmæssigt skal du flytte den tilbage: Skatten følger tidspunktet for arbejdets udførelse, mens momsen følger fakturatidspunktet.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Skal jeg fakturere en kunstner med eller uden moms?

SpørgsmålHej Anette

Jeg er forholdsvis nystartet som Dekorations- og Malermester, og skriver moms på alle mine fakturaer.

Jeg har dog lige indledt et samarbejde som assistent hos en kunstner, og aflønnes som freelance på timebasis. Kunstneren har en momsfritaget virksomhed, og vil have at jeg sender en faktura uden moms på mine arbejdstimer. Hendes kunder betaler heller ikke moms af de værker de køber.

Min bogholder har dog sagt at jeg SKAL have moms for mit arbejde, ellers risikerer jeg at skulle betale den af egen lomme. Jeg mener selv at min løn blot skal opgives som indtægt, så jeg betaler skat af den.

– Hvad mener du er korrekt?

Lisbeth

SvarHej Lisbeth

Hvis kunstneren skal have en faktura, skal der moms på. Ingen tvivl om det.

Men du har jo mulighed for at blive ansat af kunsteren, sådan at du får løn i stedet for at fakturere. På den måde vil I kunne undgå momsen – men det kræver jo mere administration fra kunstnerens side.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Kan en leverandør kræve betaling 3 år tilbage?

SpørgsmålHej Anette!

Har du erfaring med forsinkede regninger fra en serviceyder? Jeg har netop fra mit mikroforlags webshopudbyder modtaget en faktura med krav om betaling med tilbagevirkende kraft af 35 måneders betalingsgatewaygebyr, som deres regnskabsansvarlige åbenbart har overset, og som derfor aldrig er blevet tilføjet deres normale kvartalsfaktura. Ekstraregningen er på knap 9.000 kr., og det kan vel gøre selv den bedste lille forlagsiværksætter bleg om næbbet! Og så lige op til jul”¦

Ved du, hvordan jeg skal forholde mig i denne situation? På den ene side har de jo ydet denne service, så det er rimeligt nok, at de vil have betaling for den ““ men på den anden har jeg på nettet fundet fgl. udtalelse fra Forbrugerhotlinen:

“Hvis en erhvervsdrivende ved en fejl har opkrævet et for lavt beløb for en ydelse, er det under visse omstændigheder muligt for den erhvervsdrivende at opkræve det manglende beløb på et senere tidspunkt. Den erhvervsdrivende kan risikere at miste sit krav, hvis den erhvervsdrivende ikke opkræver beløbet inden for tre år.”

Hvilke omstændigheder er der monstro tale om?
Kommentarer og input er yderst velkomne!

Ulla

SvarHej Ulla

Som udgangspunkt er du som virksomhed ikke nær så godt beskyttet som private forbrugere. Så min umiddelbare fornemmelse er, at “det kan de godt”. Men jeg er jo ikke jurist, måske skal du spørge en advokat om det? Du kan også vælge at kontakte dem og fortælle, at det i dit tilfælde er et stort problem med en sådan ekstraregning og så se, om ikke du kan forhandle ned til halv pris eller noget, der minder om det – de har jo begået en fejl, og derfor kan man godt forestille sig, at de vil være parate til at give et afslag i prisen for at beholde dig som tilfreds kunde.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Skal jeg fakturere med eller uden moms?

SpørgsmålHej Anette

Hvis jeg har lejet et lejemål m/moms til min virksomhed, hvor jeg vil leje noget af det ud til en anden virksomhed (f.eks. en behandler, som ikke er momspligtig), hvordan skal jeg så forholde mig ift. fakturering? Skal jeg sende faktura med eller uden moms på den del jeg videreudlejer?

Hilsen
Tina

SvarHej Tina

Selvom din lejer ikke er momsregistreret, skal du alligevel fakturere med moms.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Skift fra I/S til ApS – skal jeg sende nye fakturaer?

SpørgsmålHej Anette,

Vi havde I/S virksomhed, men skiftede til ApS fornylig.

Jeg sendt 3 faktura med forkerte virksomheds oplysninger til kunder og alle fakturaer er betalt nu. Skal jeg sende kredit-nota og nye fakturaer?

Ainura

SvarHej Ainura

Det er vigtigt, at kunderne er orienteret om, at firmaet har skiftet status. Men da du nu allerede har fået pengene, vil jeg mene, at det er tilstrækkeligt, at du skriver en mail til hver kunde om, at der skete en fejl, og at du fremover vil fakturere fra ApS-et. Så laver du en overførsel af beløbene og en “intern faktura”, hvor ApS-et fakturerer I/S-et, så pengene OG skattebetalingen lander det korrekte sted.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 3 }

Brevkasse: Hvordan fakturerer jeg korrekt kunder for transport?

SpørgsmålHej Anette

Tak for en super god blog, hvor vi regnskabsnovicer kan finde svar på alverdens regnskabs-spørgsmål.

Mit spørgsmål er, at jeg som rådgivende konsulent ofte har fly/taxa/tog-rejser ud i både ind- og udland til mine kunder – og her har jeg efterfølgende videresendt bilaget til dem, som transportgodtgørelse. Det har jeg gjort uden at sætte moms på – og uden avance. På samme måde har jeg faktureret for kørsel i egen bil (statens takst) uden at momse.

Vore kunder er både moms- og ikke-momsregistrerede. Nu vil jeg gerne i gang med Dinero og her bliver jeg i tvivl, om metoden er godkendt – og på hvilken måde jeg kan køre den form for udlæg og kørselsgodtgørelse i Dinero. Jeg håber, at du kan hjælpe mig.

De bedste hilsner Lone

SvarHej Lone

Normalt lægger man moms oven på rejseudgifterne, f.eks. kørepenge. Men man kan behandle befordringen i forbindelse med rejser som “udlæg”, hvor man lægger udgiften ud for sin kunde og på den måde undgår at lægge moms oveni. Det er dog en betingelse, at det er den direkte udgift, der viderefaktureres, og at du altså ikke tjener penge på udlægget.

Det er sandsynligvis nødvendigt, at du laver flere konti i din kontoplan end dem, du finder i Dinero som standard – navnlig hvis du gerne vil holde øje med, hvor meget af din kørsel du faktisk får viderefaktureret til kunderne og det adskilt fra det øvrige salg.

Dbh.
Anette

Svar redigeret 3.1.15/as

Kommentarer { 4 }

Brevkasse: Kan jeg afslå at sende en ny faktura?

SpørgsmålHej Anette,

Har solgt varer til en mand, der har to ApS, 1 og 2. Blev bedt om at fakturere varerne til ApS 1, da ApS var nyoprettet. Min faktura blev accepteret og beløbet betalt.

Nu har en mig ukendt mand henvendt sig og bedt mig sende en kreditnota til ApS 1, og samtidig sende en ny faktura til ApS 2 på samme beløb.
Umiddelbart synes jeg det må være en sag for de to ApS indbyrdes, men har jeg ret til at afslå deres anmodning?

Ulla

SvarHej Ulla

Jeg er enig med dig. Det må være et internt anliggende. Det ApS, du har solgt varerne til, kan sælge dem videre til det andet uden problemer.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Momsfri undervisning af kommunalt ansatte?

SpørgsmålHej Anette
Jeg har et spørgsmål vedr. moms af undervisning.
Jeg er selvstændig og holder egne kurser, som er momspligtige, Men nu er jeg blevet spurgt af Psykiatrifonden om at undervise på et kursus for børnegruppeledere, som de afholder for kommunalt ansatte ved hjælp af penge fra statens puljemidler. Det er altså ikke med gevinst for øje. Kursisterne får kurset gratis.
Vil du mene, at det falder indenfor reglerne om momsfritagelse?
Jeg vil jo gerne gøre det momsfrit, fordi Psykiatrifonden ikke – ligesom kommunerne får momsen retur fra staten, så det vil blive en ekstra udgift for dem, hvis jeg momser dem.

Tak for i øvrigt mange gode svar, man kan finde her på din side.
Hilsner
Ingelise

SvarHej Ingelise

Jeg kan godt forstå, at du spørger, for det ER virkelig meget svært. Man kan jo sige, at du sælger undervisningen med gevinst for øje, men spørgsmålet er, om vi ikke her kan se dig som en underleverandør til nogen, som sælger momsfri undervisning til en kommunal institution – og så er det momsfritaget. Psykiatrifonden har formentlig prøvet det hele før, så du kan høre, hvordan de plejer at gøre. Alternativet er at ringe til SKAT og fremlægge sagen, men som du lige beskriver den her, ville jeg tro, at det er momsfri undervisning. (Men man kan aldrig være 100% sikker uden at have hele historien.)

Dbh.
Anette

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Fordeler jeg en faktura på 12 mdr. med eller uden moms?

SpørgsmålHej Anette,

Jeg har et spørgsmål , som følgende,

Jeg har en faktura på et årsabonnement på kr. 4.800, incl. moms, som jeg gerne vil fordele ud på 12 måneder i 2014 , men spørgsmålet er så , fordeler jeg beløbet incl. moms ? , det vil jo være lettere af hensyn til momsafstemningen,

På forhånd tak for svar

Med venlig hilsen
Jørgen

SvarHej Jørgen

Det korrekte er, at momsen følger faktureringstidspunktet. Men når nu der er tale om købsmoms, og det derfor betyder, at SKAT tilgodeses, mener jeg ikke, der er noget problem i at fordele, som du skriver. Dog er det meget vigtigt, at momsen bliver afløftet i det korrekte år, så hvis der er tale om en faktura, som dækker både 2014 og 2015, skal der ske en manuel korrektion af momsen.

Var der tale om et salg, er der ingen tvivl: Momsen afregnes i den periode, som vedrører faktureringstidspunktet, og må ikke skubbes fremad.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Hvad er din holdning til elektroniske bilag?

SpørgsmålHej Anette

Jeg er i gang med at tage en bachelor i finans og er nu i gang med et projekt om elektroniske bilag. I den forbindelse vil jeg gerne høre hvad din holdning er til dette? Evt fordele og ulemper ved det.

På forhånd mange tak for hjælpen!

Med venlig hilsen
Heidi

SvarHej Heidi

Elektroniske bilag kan være smart, men er et problem, hvis det stiller større krav til de mindre selvstændige. F.eks. i øjeblikket, hvor man fakturerer til det offentlige i OIOXML-formatet, skal mange virksomheder ind og gentaste fakturaen på virk.dk – eller købe tillæg til deres økonomisystem. Altså enten flere udgifter eller mere arbejde.

Hvis det kan udvikles på en måde, hvor alle økonomisystemer kan levere og modtage disse, er det en rigtig god og tidsbesparende idé.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Skal der moms på undervisning til en erhvervsskole?

SpørgsmålHej Anette

Jeg er en nyopstartet enkeltmandsvirksomhed som grafiker, og jeg er en smule bange for, at jeg måske har faktureret forkert.

Jeg blev i sommers hyret til, at undervise 4 dage på en erhvervsskole. Jeg fik at vide af kollegaer, at denne form for undervisning var momsfritaget, og jeg fakturerede derefter. Jeg er nu blevet i tvivl og håber derfor du kan kaste noget lys over de lettere kringlede regler.

Håber virkelig du kan hjælpe mig!

Med venlig hilsen
Ole

SvarHej Ole

Netop fordi der er tale om en erhvervsskole er det korrekt at fakturaen skal være momsfri. Men hvis du i øvrigt skal undervise, er det som hovedregel momset, hvis ikke undervisningen leveres til enten en aftenskole eller en offentlig uddannelse.

Dbh.
Anette

SvarTusind tusind tak!

Du har reddet min dag og det gode humør!

Mvh

Ole

Kommentarer { 3 }

Brevkasse: Er der rigtigt at der ikke skal moms på mine foredrag?

SpørgsmålHej Anette

Jeg holder en del foredrag forskellige steder bl.a. for fagforeninger (f.eks. FOA). Jeg lægger altid moms på mine foredrag. En af mine kunder skrev følgende til mig: Ved du at du ikke skal svare moms af kurser/foredrag afholdt i foreninger, hvor kun medlemmer af foreningen kan deltage?

Er det rigtigt??

Håber du kan hjælpe ““ det er jo altid hos dig, jeg søger, når jeg skal finde svar på spørgsmål indenfor regnskab :-)

De bedste hilsner

Helle

SvarHej Helle

Tak for det – jeg er glad for at høre, at du finder svar hos mig, når du har brug for det.

Foredraget er ganske rigtigt momsfritaget. Dog ikke fordi der er tale om en forening, hvor kun medlemmer har adgang til arrangementet, men fordi foredrag er kunstnerisk virksomhed. Læs evt. SKATs vejledning her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1947096&chk=208670

Dbh.
Anette

 

Kommentarer { 7 }

Brevkasse: Fodterapeut – hvilket regnskabsprogram skal jeg vælge?

SpørgsmålHej Anette

Jeg kan slet ikke finde ud af hvilket regnskabsprogram jeg skal vælge…

Jeg er fodterapeut, mine behandlinger er momsfritaget, men cremesalget er momspligtigt, jeg skal betale lønsumsafgift og vil gerne kunne udskrive fakturaer – som både regner med og uden moms (uden når jeg har lavet en behandling, og med når jeg sælger en creme) – kan du give nogle gode eksempler på nogle programmer??? Har lige installeret SummaSummarum, men det duer vist ikke til mine ønsker, vel – eller har jeg bare ikke fundet fidusen?

Håber du kan hjælpe.

Hilsen
Sine

SvarHej Sine

Alle de ønsker, du har til et regnskabsprogram, kan SummaSummarum opfylde. Så jeg tror, at du måske ikke bruger det helt korrekt, hvis du ikke kan få det til at virke. Du ville nok opleve nogenlunde de samme forhindringer, hvis du forsøgte dig med et af de andre.

Regnskabsskolen kan tilbyde dig en times undervisning (a 575 kr. + moms) – eller mere, hvis du gerne vil have hjælp til opsætningen, sådan at dine fakturaer, moms mv. fungerer korrekt.

Dbh.
Anette

Læs om Regnskabsskolens individuelle undervisning her

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Moms på faktura i hobbyvirksomhed?

SpørgsmålKære Anette

Jeg har lavet mit lille firma om til et Hobbyfirma i samråd med min revisor, og så ville jeg blot høre om jeg skal slette det punkt hvor der står “moms” på mine fakturaer?

Jeg ser frem til at høre fra dig. På forhånd TAK.

Med venlig hilsen

Elisabeth

SvarHej Elisabeth

Hvis du ikke er momsregistreret, skal der heller ikke moms på fakturaen, så du sletter bare punktet i din fakturaskabelon. Når du når op på et salg på 50.000 kr. inden for 12 måneder (eller kan se, at du vil nå derop), skal du momsregistreres.

Du kan evt. læse mere om det at have hobbyvirksomhed på hobbyvirksomhed.dk

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

Bytteri mellem virksomheder

Det er helt almindeligt blandt iværksættervirksomheder, at man bytter varer og ydelser. Hvis du bytter med andre, er der to ting at være opmærksom på:

For det første: Der indgår fakturaer i bytteriet! Du kan ikke arbejde for nogen uden at udstede en faktura. Og omvendt kan du ikke betale med dit eget arbejde uden at få en faktura for det, du har købt. Økonomisk går det umiddelbart lige op, hvis ydelserne er momsede og har samme værdi: Hvis du sælger noget til 1.000 kr. og køber noget andet til 1.000 kr., bliver det skatte- og momsmæssigt det samme, hvis der ingen aktivitet havde været. Men er der aktivitet, og faktureringen undlades, er det sort arbejde. Og sort arbejde er ulovligt. Regnskabsmæssigt ser det i mange tilfælde også bedre ud, at du har haft en omsætning på 1.000 kr., selvom pengene er brugt, end ikke at have nogen omsætning overhovedet.

For det andet: Bytteriet duer kun, når begge parter sælger »b2b« (business to business). Det vil sige, at hvis den ene af jer har en ydelse, som er fradragsberettiget og den anden ikke har, er der et problem. Du kan altså ikke betale for din private frisørregning med en portion visitkort til frisørens butik. Fordi det ene er en privat udgift, som ikke vedrører firmaet, og det andet er en almindelig driftsudgift, som er fradragsberettiget.

Samhandelen med andre iværksættervirksomheder kan styrke din og dit netværks udvikling, sådan at I hurtigere end ellers vil kunne få de ting, I ønsker jer. Så fortsæt endelig bytteriet ““ men husk fakturaen.

Kommentarer { 2 }

Kreditnotaer

Kreditnotaer er en omvendt faktura, der angiver, at der står penge til afregning. En kreditnota kan du få brug for i flere forskellige sammenhænge.

De fleste af os har modtaget en kreditnota på et eller andet tidspunkt: Hvis vi har købt noget, som er blevet returneret, har vi fået en kreditnota, som angiver, at der er penge på vej retur, eller at den regning, vi skal betale, nu er mindre end før, fordi vi har leveret en vare tilbage.

Det er da også den mest almindelige anvendelse af kreditnotaer: Hvis en kunde leverer en vare tilbage eller I aftaler et afslag i prisen på grund af problemer med leveringen, er det kreditnotaen, som sammen med den faktura, der er udstedt, viser, hvor meget kunden i alt skal betale.

Kreditnotaens indhold
Kravene til en kreditnota er de samme som til en faktura: Der skal være de samme oplysninger på kreditnotaen som på fakturaen, inklusive et nummer. Kreditnotaerne kan have sin egen nummerserie, men det mest almindelige er, at fakturaer og kreditnotaer deler nummerserie, så når en kreditnota udstedes, bruges det næste nummer i fakturarækkefølgen.

Afregning med kreditnota
Kreditnotaer kan også bruges som afregningsbilag, selvom der ikke er en faktura involveret: Hvis opgørelse af et mellemværende mellem dig og en leverandør af en ydelse påhviler dig, kan du udstede en kreditnota for at angive, hvor meget du skylder leverandøren. Der kan f.eks. være tale om en sælger, som skal have en procentdel
af omsætningen: Når du har opgjort omsætningen og beregnet, hvad du skylder sælgeren, udsteder du en kreditnota som dokumentation til dit eget og sælgerens bogholderi, inden du overfører pengene.

Interne kreditnotaer
Laver du en fejl i en faktura i dit regnskabsprogram, ophæves fejlen ved at lave en kreditnota, som udligner den forkerte faktura. Der er tale om en intern kreditnota, som ikke sendes til kunden men alene sikrer, at dit regnskab bliver korrekt, og at der ikke kan være tvivl om, hvilken indtægt, du har haft.

Derimod er det ikke OK at bruge en kreditnota til at udligne en faktura, som af den ene eller anden årsag aldrig er blevet betalt af kunden. Der er nemlig særlige regler for, hvornår og hvordan ubetalte fakturaer skal afskrives, og det sker ikke ved hjælp af interne kreditnotaer.


Lær mere i Bogen om bogføring for begyndere:

Bogen om bogføring for begyndere

Kommentarer { 22 }

Færre krav til fakturaen

Ifølge Erhvervsbladet.dk er der vedtaget en lov, som gør, at kravene til de fakturaer, vi udsteder, bliver mindre. Samtidig skulle det være tilladt helt at undlade fakturaerne, når der handles B2B. Jeg har ledt på SKATs hjemmeside og har ikke kunnet finde nogen pressemeddelelse eller vejledning om emnet.

Imidlertid: Skulle du handle med en virksomhed, som nægter at udskrive en faktura til dig, synes jeg ikke, du skal acceptere det, med mindre der f.eks. ligger en underskreven kontrakt til grund for betalingen. I tilfælde af uenighed om leveringen, er fakturaen et ualmindelig godt dokument at have i hænderne.

Skulle du se flere artikler om emnet eller – meget gerne – finde en meddelelse fra SKAT om det, så læg endelig et link.

Artiklen i Erhvervsbladet er her.

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Fakturering i 2010 vedrørende 2009

Hej Anette

Jeg har et spørgsmål omkring hvorvidt man som nyopstartet virksomhed må fakturere arbejde der er udført før virksomhedens opstartsdato.

Jeg lavede noget arbejde for en kunde i december 2009, men da jeg ikke ville bøvle med at skulle lave årsregnskab og alt muligt for én måned ventede jeg med at starte min virksomhed til januar 2010. Nu prøver jeg så på at finde ud af om der er noget galt i min plan ““ altså om SKAT vil sig “hov” når jeg i 2010 fakturerer arbejde fra sidste år. Umiddelbart tænker jeg at der ikke burde være noget galt (i værste fald kommer jeg vel bare til at skulle betale mere i skat hvis nu jeg i 2010 skulle ryge op i topskatten).

Tror du jeg har rodet mig ud i noget bøvl?

Mvh Peter

Hej Peter

Du har ikke rodet dig ud i noget bøvl (endnu): Det er OK at være bagud med faktureringen. Der er der faktisk ret mange der er, jeg kender nogle håndværkere, som kun fakturerer ud ca. 4 gange om året – og da ofte lige før momsafregningen. Økonomisk set er det – ud fra flere vinkler – en dårlig idé, men sådan er det nu engang.

Imidlertid er reglerne sådan, at man skal betale skat af de beløb, man har tjent – uanset om faktureringen er sket eller ej. Det vil sige, at du bør medregne den ikke-fakturerede indkomst i din 2009-selvangivelse, selvom du først sender fakturaen nu i 2010. Det er nemlig ikke faktureringstidspunktet, der gælder.

Hvis du kommer fra Københavnsområdet, vil jeg foreslå dig at komme til et af Regnskabsskolens informationsmøder, hvor vi netop vender den slags spørgsmål. Det er gratis at være med og plejer at være både hyggeligt og udbytterigt for deltagerne.

Læs om Regnskabsskolens informationsmøder her.

Dbh
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Faktura ved depositum?

Hej Anette, og tak for en super brevkasse.

Jeg har lige et spørgsmål vedr. depositum: Jeg har lejet halvdelen af et lokale ud til en kollega. (vi deler det) Han skal betale depositum og jeg har givet ham et bilag i form af et underskrevet papir, hvor beløb, dato osv. fremgår. Det er den måde jeg har betalt depositumet på lokalet, som jeg lejer og han jo så lejer halvdelen af, af mig. Hans kone som bogfører for ham, mener at hun skal bruge en faktura på beløbet. Der er tale om rent erhversmæssige forhold og vi er begge selvstændige, Der er ikke moms på depositumet.

Har jeg gjort det rigtigt eller skal jeg lave faktura på depositumet ligesom jeg gør på hans husleje?

Tak for de pæne ord om bloggen.

Jeg synes egentlig, du har gjort, som du skulle: Du har lavet et bilag, som viser, hvad beløbet dækker og med underskrift, dato og hele molevitten.  På den anden side, hvis din kollegas kone meget gerne vil have en faktura, så kan hun da godt få det, ikke? Det er ikke til at vide, hvilken begrundelse, hun har, men hvis det giver ro i hjemmet, så lav en faktura til dem.  Det ændrer ikke noget på bogføringen af din indbetaling: Den vedrører stadig ikke dine indtægter men er et passiv, da det er penge, du skylder væk. Ligesom det depositum, du selv har betalt for lokalet er et aktiv, fordi du får pengene retur, når du fraflytter lejemålet.

Dbh
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Fakturering tilbage i tiden

Kan man ikke i Summa lave en faktura tilbage i tiden?

Nej. Det vil sige: Man kan lave fakturaer tilbage til datoen for den sidst udstedte. Har du lavet en faktura den 20.12 kan du godt tilbagedatere en faktura til samme dato nu, men ikke til dagen før.

Lige netop styring af fakturaer og debitorkartoteker er et af de steder, man skal være forsigtig i SummaSummarum, fordi progammet ikke understøtter to åbne regnskabsår samtidig. Så sørg for at få faktureret alt for 2008 ud nu.

 

Kommentarer { 3 }