Oversigt | EU moms

Ny bog om moms og momsfradrag

moms-og-momsfradrag-15Så er det i morgen, vi har udgivelsesdato på den nye momsbog. Jeg har skrevet den sammen med John Hannover, som er en ivrig debattør og iværksætterrådgiver med en god ballast fra det private erhvervsliv.

Bogen har flere emner med, end den sidste, jeg skrev. Vi har de nye regler med om bl.a. omvendt betalingspligt, og forholdene omkring køb og salg uden for Danmark er også dækket.

Bogen hedder “Køb bogen Moms og momsfradrag her” – og det er lige det, bogen er: En guide for personer som rent praktisk skal forholde sig til momsafregninger og momsregler.

Over 40% af virksomhederne i Danmark laver fejl i deres momsafregninger ifølge SKATs complianceundersøgelser. Og det siger noget om, at reglerne er vanskelige. Bogen er på 139 sider, og momsvejledningen, som nu er en del af den juridiske vejleding, er på over 700 tætskrevne sider. Så vi behandler emnerne på den måde, at vi gennemgår de grundlæggende regler og de mest interessante undtagelser. Herudover særlige afsnit om de spørgsmål, som oftest giver fejl (f.eks. tøj, rejser, biler, udlægsmoms, kunstnermoms, repræsentation mv.). Bogen er god til at danne et overblik over reglerne og til at slå konkrete ting op i men den er ikke uddybende. Dog mener jeg, at rigtig mange selvstændige vil blive klædt bedre på til at lave korrekte momsafregninger. Så jeg er glad for den.

Du kan se indholdsfortegnelsen her: Moms og momsfradrag: Indholdsfortegnelse. Og så kan du smutte over i Regnskabsskolens webshop og Køb bogen Moms og momsfradrag her. Du kan få den både som pdf og i trykt udgave – eller begge, hvis du vil :).

 

Kommentarer { 1 }

Brevkasse: Hvad gør jeg med svensk købsmoms?

SpørgsmålHej
Tak for en god brevkasse
Jeg har et spørgsmål.
Jeg er momsregistreret og ønsker at købe nogen varer i Sverige og videresælge dem i min webbutik. De skal købes i en almindelig dagligvarebutik og der er derfor Svensk købsmoms på. Hvad gør jeg med købsmomsen, kan jeg trække den fra? Jeg er nødt til, at købe varerne på den måde, da jeg ikke i første omgang kan købe så store mængder som leverandøren ønsker, og jeg tjener stadigvæk lidt på produktet.

Med venlig hilsen
Camilla

SvarHej Camilla

Det er lidt et problem med den svenske moms, for den kan ikke fratrækkes i dit danske momsregnskab. Du må heller ikke (længere) bare ignorere den og bogføre bilaget, som om der ikke var moms på.

Du har derfor to muligheder:

1. at betale den svenske moms selv (privat) med beskattede midler – og det er jo ikke særlig attraktivt eller

2. søge momsen retur via SKATs tast-selv. Du skal tilmelde dig særskilt for at få adgang til den del, herefter er der nogle skemaer, som skal udfyldes, og så vil du inden for et halvt år få den svenske moms retur via det danske skattevæsen.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Afhentningskøb (moms)

Udtrykket “afhentningskøb” dækker i SKATs sprogbrug over, når en køber fra et andet EU-land køber en vare i Danmark og henter den selv. Eller omvendt. På SKATs informationsmøde for rådgivere, som jeg deltog i i tirsdags, blev vi informeret om, at kontrollen på dette område bliver skærpet. Der sker nemlig det, at de danske sælgere sælger varerne momsfrit, siden vi taler om en vare, som skal føres ud af Danmark. (Problemet er selvfølgelig, at den ikke altid bliver det, og at sælgeren ikke kan kontrollere, hvor køberen kører hen med vognlæsset, når overleveringen er sket.)

Den korrekte metode er at lægge dansk moms på varen, siden leveringsstedet er afgørende, og leveringsstedet er Danmark. Når køberen så kommer hjem til sit eget land, kan han søge om momsen retur via de offentlige systemer. Det kan nok bare blive lidt svært at overbevise køberen om, at det er en god og nyttig arbejdsopgave.

 

Kommentarer { 3 }

Validering af momsnummer

Jeg er ved at skrive en artikel til et kommende nummer af Iværksætteren om moms. Og det er sådan set en vanskelig opgave: Hvordan koger man SKATs momsvejledning (på ca. 750 sider) ned til noget brugbart og forståeligt på ca. 5.000 tegn?

En af de oplysninger, som skal med er, at hvis man sælger varer til en momspligtig kunde i et andet EU land, skal regningen være uden moms. Til gengæld er man som sælger forpligtet til at tjekke, at den pågældende virksomhed har et gyldigt momsnummer. Det skal bruges i forbindelse med de kvartalsvise indberetninger til SKAT (som tidligere hed listeangivelser).

Valideringen af momsnummeret – altså tjek op på, om det findes og er gyldigt – kan foregå på Europa-kommissionens hjemmeside: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=da.

 

Kommentarer { 5 }

Brevkasse: Moms ved køb af varer i Sverige

SpørgsmålHej!

Hvordan skal jeg forholde mig mht moms, hvis jeg vil købe varer i Sverige til videresalg i Danmark?

med venlig sommerhilsen
Gitte

SvarHej Gitte

Når du som momspligtig virksomhed køber varer i et andet EU-land, skal den faktura du får af dem, være uden moms. For at de kan levere sådan en til dig, skal du oplyse dem dit CVR-nummer med DK foran, f.eks. DK 11223344.

Du skal så på sælgers vegne afregne momsen til den danske stat. Det gør du ved at beregne 25 % af varekøbet og indberette dette i rubrikken “Moms af varekøb i udlandet”, når du indberetter moms. Du har dog fradrag for købsmomsen, så i praksis betyder det ikke noget. Det er blot en registrering af, at der er sket en handel med et andet EU-land. Beregningen vil ske automatisk, hvis du bogfører købet på en konto, der har tilknyttet en momskode til EU-moms, f.eks. konto 2800 i SummaSummarum eller konto 1320 i e-conomic.

Ved videresalget skal du ikke forholde dig anderledes, end hvis varerne var købt i Danmark.

For virksomheder, som har både momsede og ikke-momsede aktiviteter, er reglerne anderledes, så det ovenstående gælder kun for varer mv. som er indkøbt i et EU-land, og som vedrører fuldt momspligtigt salg.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan bogføres faktura fra UK med 20 % moms?

SpørgsmålHej Anette

Jeg har lige et spm til dig: Vi har en leverandør af ydelser -€“ vist nok et us-selskab, men bosiddende og fakturaudskrivende
fra UK. De har sendt os fakturaer med 20 % moms. De kan ikke, som andre, lave faktura til EU uden moms (reverse charging), og vi har forsøgt at få dem til at så i det mindste at lave en faktura med 25 % moms -€“ men det kan de heller ikke. Ja man må undres!
Hvad er nu rigtigst når jeg skal bogføre fakturaen:

–    At bogføre den uden moms (dvs. vi trækker ikke noget fra og betaler heller ikke noget)
–    At bogføre den som om vi har betalt 25 % moms (dansk moms)
–    At bogføre den med 25 % ydelsesmoms, vel vidende at der ikke er styr på det i den anden ende af fakturaen.

Hilsen
Dorte

Svar

Hej Dorte

Det er ikke så godt! Faktisk er det noget værre rod, de bør (skal) kunne levere en momsfri faktura, hvis de fakturerer fra et EU-land.

I må ikke bogføre den uden moms, I må heller ikke bogføre den, som om I har betalt dansk moms, og I må slet ikke bogføre den med ydelsesmoms, når der er engelsk moms på fakturaen. Jeres eneste mulighed er at søge momsen tilbage, dvs. gennem SKATs tast-selv-erhverv anmode den engelske stat om at betale momsen tilbage til jer. SKAT har lavet et modul til det, som I kan tilmelde jer. Det er desværre lidt besværligt, men ikke desto mindre er det den eneste korrekte måde at gøre det på.

Jeg har set andre virksomheder i samme situation, som bare bogfører den type bilag ind uden moms (og undlader indberetningen). Dermed bliver varen 20% dyrere, fordi virksomheden betaler momsen uden at kunne løfte den af. Og det er ikke det korrekte måde at gøre det på. Faktisk er det sådan, at hvis man vælger ikke at søge momsen retur, så må man ikke undertrykke momskoden og “bare” betale momsen: Den skal så bogføres som en ikke-fradragsberettiget udgift.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

Får du momsen galt i halsen? – Om refusion af betalt moms i andre EU-lande

Jeg har tidligere skrevet om den undersøgelse, som viste, at 40% af de virksomheder, SKAT har kontrolleret for moms, har fejl i momsafregningen. Foreløbig kun 40%. Undersøgelsen bygger på regnskabsmateriale fra 2008, og jeg er rimelig sikker på, at når (hvis) SKAT gentager undersøgelsen for 2010 og 2012, vil tallene se endnu værre ud.

Navnlig det uanstædigt tåbelige vanskelige momsrefusionssystem kommer til at skabe mange fejl. Det går ud på, at hvis vi som danske virksomheder betaler moms i et andet EU-land, skal der søges om refusion, det er ikke tilladt bare at “undertrykke” momsen og trække udgiften fra i det skattemæssige regnskab. SKAT har fået udviklet et modul i tast-selv til formålet. Problemet er ikke SKATs system men

1. dårlige og svært tilgængelige, overfladiske vejledninger og
2. manglende ensartethed mellem de forskellige EU-lande

Jeg vil nøjes med overordnet at beskrive den indledende fase for de, som skal i gang med at søge om momsrefusion. Men måske skulle man sætte sig ind i det, der er basis for et helt nyt forretningsområde her. Måske baseret på en procentdel af det beløb, man får kradset ind?

Prodedure for indledende øvelser vedrørende momsrefusion fra EU-lande:

Hver enkelt selvstændig skal sætte sig ind i de forskellige EU-landes varierende momsregler, fordi momsen refunderes ikke efter de danske regler men efter hver enkelt lands egne regler. Hvilket vil sige, at udenlandske virksomheder altså skal vide, at der kun kan søges om halv momsrefusion vedrørende hotelovernatninger i Danmark. Gad vide, hvordan reglerne er i Estland, Belgien eller Grækenland?

Herefter skal bilagene sammentælles: Vi skal finde ud af, om de falder ind under bagatelgrænsen. Som det fremgår af dette instruktive og oplysende regneark, kolonne K, er der bagatelgrænser. Bagatelgrænsen for, hvornår man må søge refusion, er på enten 50 EURO eller 400 EURO pr. periode (kvartal), men det har desværre været umuligt at på præcise oplysninger om, hvornår der er tale om 50 EURO og hvornår det er de mere rimelige 400 EURO, der gælder.

Hvis momsværdien af vores køb falder ind under bagatelgrænsen, kan vi undlade at søge om momsrefusion uden at bogføre momsen særskilt på en konto for ikke fradragsberettigede udgifter. Hvis momsen er større end de enten 50 eller 400 EURO, skal vi vælge, om vi ønsker at søge momsrefusion eller hellere vil vælge at bogføre momsværdien på en konto for ikke-fradragsberettigede udgifter.

Vælger vi at søge momsrefusion, forestår der nu et gedigent stykke administrativt arbejde, hvorunder man i det ovennævnte regneark – som altså er et meget vigtigt redskab, der (som det fremgår i bunden af regnearket) jævnligt opdateres af SKAT – skal finde ud af, om det pågældende land, der skal refundere momsen, kræver scannede kopier af bilagene sammen med anmodningen om momsrefusion, det er kolonne N og O.

Så kommer koderne! Vi skal ikke bare forholde os til koder, men til subkoder og sub-subkoder. Nogle lande boycutter dog sub- og sub-sub og nøjes med koder. Læs herom i kolonne C i det allerede nævnte regneark. Inden du åbner det næste, som er en oversigt over, hvilke lander der bruger hvilke af de 209 mulige koder, subkoder og sub-subkoder. Det kan du finde her.

Med den rigtige kode, evt. scannede kopier af bilagene og den rette tilmelding hos SKATs tast-selv, er vi nu klar til at søge. Jeg har ikke selv haft anledning til at udfylde ansøgningen men har ladet mig fortælle, at der er tale om et betragteligt arbejde. Heldigvis har SKAT en vejledning om, hvordan man gør, hvori de blandt andet henviser til, at virksomheden kontakter de enkelte lande vedrørende refusion af udgifter, afholdt på “forenklet faktura”. En liste over de forskellige EU-landes skattemyndigheder er vedhæftet vejledningen.

Så følg trygt vejledningen fra SKAT her.  Du er garanteret, at du får dine momspenge retur inden seks måneder. I mellemtiden skal dit beregnede momstildgodehavende bogføres som et aktiv, og kontoen afstemmes (nulstilles ved hjælp af valutakursdifferencekontoen), når beløbet indgår.

Spørgsmålet er: Kender alle selvstændige disse regler? Og: Følger de dem? Er de små selvstændige faktisk interesserede i at betale deres bogholder/revisor penge for at søge moms retur – eller ender det med at blive dyrere, end det ville være blevet bare at betales momsen selv?

Eller går det sådan, at vi i SKATs næste complianceundersøgelse konstaterer, at vi på momsområdet falder igennem, så SKAT finder fejl i mere end halvdelen af de virksomheder, de tjekker?

(Link til SKATs pressemeddelelse og undersøgelsen findes i dette indlæg.)

Kommentarer { 1 }

Momskursus med 50% rabat

Vi har ledige pladser på vores momskursus mandag, den 30. august kl. 13.00 – 16.00. Du får 50% rabat, hvis du tilmelder dig netop den dag og skriver “blog” i feltet til bemærkninger. Så det er en virkelig god pris – og du får “Bogen om moms” med hjem.

Læs mere og tilmeld dig her.

Kommentarer { 0 }

Nye momsregler – jeg beder skatteministeren om hjælp

Nogle af de nye momsregler er mere smidige end andre. Momsrefusion, som ellers er ændret fortrinsvis for at lette de selvstændiges administration, har brug for en bagatelgrænse. Nu.

Bogen om moms udkommer den 16. juni.

 Se indholdsfortegnelse, læs et prøvekapitel og køb den her.

Kommentarer { 1 }

Mens vi venter på Bogen om moms..

Bogen om moms er på vej: Om ganske få dage vil du kunne forudbestille den, og vi har udgivelsesdato den 16. juni. Bogen handler om moms: Hvordan man beregner den, hvilke udgifter der er momsfradrag på, hvordan vi klarer beregningerne i virksomheder med både momsede og ikke-momsede indtægter, kunstnermoms, udlægsmoms, brugtsmoms – og så selvfølgelig alle reglerne om køb og salg inden for og uden for EU.

Vi fejrer lidt på forhånd med dette

S U P E R T I L B U D:

Hvis du tilmelder dig momskurset på onsdag, den 2. juni 2010, får du – ud over “sidste-øjebliks-rabat” på 50% også Bogen om moms tilsendt gratis som e-bog på udgivelsesdatoen. Skriv “blog” i beskedfeltet, når du tilmelder dig her.

Kommentarer { 2 }