Oversigt | erhvervsstyrelsen

Forsinket årsrapport til Erhvervsstyrelsen

Fristen for indsendelse af årsrapporter for selskaber til Erhvervsstyrelsen er fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Det vil sige, at for de selskaber, som har et regnskabsår, der følger kalenderåret, er der travlhed i revisionskontorerne i disse dage – de allersidste skal på plads nu. For hvis de ikke bliver indsendt, er der konsekvenser.

Du kan læse Erhvervsstyrelsens information om konsekvenser af forsinkede årsrapporter her.

Kommentarer { 0 }

Du kan stifte et IVS fra d. 1. januar 2014

Der er som bekendt kommet en ny selskabsform, IVS, men endnu har det ikke været muligt at oprette sådan et hos Erhvervsstyrelsen. Forleden meldte de ud, at det tekniske nu er ved at være på plads, så man vil kunne oprette et Iværksætterselskab fra d. 1. januar 2014.

Det er jo fint, at vi nu kan få et selskab til 1 kr. Men jeg skal lige erindre om, at iværksætterselskaberne skal følge de samme regler som anpartsselskaberne: Selskabet får sin egen juridiske identitet og der skal indsendes årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Og som i de øvrige selskaber, må der ikke hæves penge ud af selskabet uautoriseret, det vil sige hævningerne skal ske som regulære lønudbetalinger (eller udbytte, men her har iværksætterselskaberne nogle begrænsninger, fordi der skal spares op, indtil egenkapitalen er 50.000 kr.). Så administrativt er IVS=ApS og altså tungere end de personlige ejede virksomheder som f.eks. enkeltmandsfirmaer.

 

Kommentarer { 0 }

CVR-nummer? Så skal du have en digital postkasse

Erhvervsstyrelsen har meldt ud at alle virksomheder, foreninger mv. skal oprette en digital postkasse senest d. 1. november i år. I den vil man fremover modtage sin post fra det offentlige. Du skal nok blive mindet om det, for de vil lave en informationskampagne efter sommerferien, men du kan jo også vælge allerede nu at oprette postkassen her.

Læs mere om det i Erhvervsstyrelsens pressemeddelelse her: Lovpligtig digital postkasse til virksomheder og foreninger

Kommentarer { 2 }