Oversigt | eIndkomst

Lønsystemer – full service eller discount

Siden ATP-huset sidste år valgte at ændre indbetalingsformen, har hvert enkelt lønsystem skulle til- eller fravælge den løsning, hvor ATP overføres automatisk. Valget har været et enten eller: Enten overfører lønsystemet ingen af de bidrag, der skal betales til ATP-huset eller også overfører lønsystemet dem alle. Bortset fra feriepengene – dem kan alle systemerne godt klare stadigvæk.

Nu har det lige været 1. februar – har du husket at få betalt ATP-en? Hvis du bruger Danløn eller Proløn eller – åh nej, laver løn i et hjemmebikset regneark – skal det nemlig ifølge det nye og smartere system ske ved at indtaste det papirbilag, ATP-huset har sendt dig midt i januar måned i netbanken. Ved hjælp af det også “smarte” nemlogin, hvis du da ikke har glemt nøglekortet hjemme eller venter på at få et nyt tilsendt.

Hvis udviklingen fortsætter på denne måde, vil vi snart være i gang med et udskilningsløb blandt lønsystemerne: Dem der kan det hele, og dem der kun kan klare de mest basale opgaver. Dataløn for eksempel, kan klare at betale både ATP-en og også AER, AES og ATP-finansieringsbidrag – altså: Du får slet ingen girokort fra ATP-huset, og skal derfor heller ikke holde øje med, om de bliver betalt til tiden eller ej.

Det er mærkværdigt, at til trods for, at alle taler om at lette de administrative byrder for de selvstændige i Danmark, ser det ud til, at der bliver flere og flere praktiske ting, vi selv skal tage os af. Eller: Være omhyggelige med valg af leverandører til. Den næste store “forbedring” bliver listeangivelserne, som fra ca. midt i året skal indsendes månedligt – uanset om du betaler moms månedligt, kvartalsvis eller halvårligt. Men det kommer der mere om, når jeg har den præcise dato. Oprindeligt var den 1.1.2011, men SKAT har udsat sagen, formentlig fordi de har så travlt med at betale møde-moms tilbage til de store virksomheder, at de ikke kan nå at implementere de nye listeregler. Og godt for det!

Kommentarer { 0 }

Problemer med eIndkomst: Dobbelt hovedkort

Så er der et kvarter til sidste lønafregning skal være på plads for 2008 for de af jer, der bruger Danløn. Så der er nok drøn på tasterne rundt omkring.

Jeg sluttede mine sidste lønninger i går, det kunne ikke lade sig gøre før, fordi eIndkomst ikke har indlæst skattekort siden den 23.12, så Danløns fleksible indberetningsfrister bliver noget mere stive af, at eIndkomst nu også skal bidrage til festen.

I Inloco Regnskab laver vi løn for en række virksomheder, og vi har tidligere oplevet, at en medarbejders hovedkort ikke blev brugt, selvom medarbejderen ikke var ansat andre steder end hos denne ene virksomhed. Hovedkortet var angiveligt sendt til en tidligere arbejdsgiver.

Nu har vi så også oplevet en situation, hvor en medarbejder, som er ansat i flere virksomheder samtidig, får tildelt og bruger sit hovedkort to gange. Det er et stort problem, fordi medarbejderen så uforvarende kommer til at betale for lidt i skat.

Vi er nogle, som er ganske spændte på, hvordan årsafslutningen kommer til at spænde af.

Kommentarer { 2 }

Løn som B-indkomst via cvr-nummer?

Jeg har fået et konsulent job hos en forening med almennyttigt formål. Jeg vil oprette en virksomhed og firmaet skal så honoreres for de ydelser jegleverer. Så skal der jo opkræves moms. Foreningen vil helst undgå moms og mener de kan udbetale honorar som B-indkomst til mig på mit CPR som så skal figurer som indtægt i firmaet. Er det en gangbar model ?

Nej, det mener jeg ikke, at det er.  Der er to problemer:

For det første kan man ikke udbetale honorar jævnligt, så vil det være at sidestille med A-indkomst og skal behandle som sådan. A-indkomst kan ikke indgå som en del af indtjeningen i en personligt ejet virksomhed.

For det andet kan du ikke modtage honorar via din virksomhed ud over enkeltstående tilfælde, da det vil være en omgåelse af momsloven. Kun i tilfælde af, at du i din virksomhed har en omsætning på under 50.000 kr. inden for 12 måneder.

Foreningen må betale momsen, eller du må blive ansat på almindelige lønmodtagervilkår.

Kommentarer { 0 }

SKATs kalender

Jeg har nævnt det tidligere, men gør det igen:

SKAT har et udmærket redskab, hvor du ved at svare på 10-11 enkle spørgsmål, kan få en færdig kalender med alle deadlines for din virksomhed i 2009 ud som .pdf.  Vi skal glæde os, hver gang SKAT laver noget, der virker godt!

Lav din egen skatte-kalender her.

Kommentarer { 0 }