Oversigt | egenkapital

Brevkasse: Omdanne IVS til ApS – hvordan med kapitalen?

SpørgsmålHej Anette

Jeg har et IVS som jeg dannede for et par år siden, det burde have været som APS men tingene skulle bare gå lidt hurtigt dengang. Nu er sagen den at jeg gerne vil omdanne til APS og har efter dette regnskabsår en egenkapital på 80.000,-. Så burde omdannelsen være en formsag. Men det er det iflg. min revisor ikke. Men skal så åbenbart kigge på det efterfølgende kvartal også, og da jeg kun har 4% af min omsætning i dette kvartal er der på papiret et stort underskud og derfor kan man ikke omdanne selskabet. Kan det virkeligt være rigtigt?

Så nu er den nye lov at alle ivs selskaber skal omdannes til APS inden for to år. Så hvis jeg om to år har en egenkapital på lad os sige 150.000 i årsregnskabet men til gengæld et budgetteret underskud i 1. kvartal på 111.000, bliver mit selskab så tvangsopløst? Det virker jo helt vanvittigt når man har overskud hvert år. Er godt klar over jeg kan skyde de 40.000 ind som anpartskapital men kapitalen er jo til stede i selskabet.

Mvh
Jesper

SvarHej Jesper

Jeg har rådført mig med statsaut. revisor Søren Revsbæk, og han svarer:

“Det korte svar er ja, man skal også se på det efterfølgende kvartal. Det lange svar er:

Vil man omregistrere sit IVS til et ApS, skal der nu være kr. 40.000 i egenkapital, og det skal dokumenteres. Det kan man nu fremover gøre på to måder.

Enten så lader man sit regnskab revidere (altså rigtig revision). Hvis revisor laver en påtegning uden bemærkninger, og der samlet er de kr. 40.000, så kan man beslutte at omdanne selskabet på den ordinære generalforsamling. Det har man 5 måneder til. Så, hvis selskabet slutter regnskabsår pr. 31.12., og der er der er de kr. 40.000, så kan man altså beslutte det hele frem til 31/5. Det står i den ny lovs § 5, stk. 1.

Men, det er nok de færreste som lader deres IVS revidere, så vi er ovre i den anden mulighed: En vurderingsmandserklæring.

En vurderingsmandserklæring vil sige, at revisor laver en erklæring om, at nu er der de kr. 40.000, og man kan omregistrere til ApS. I sådan en erklæring skal man se på om “kapitalen er til stede på beslutningstidspunktet”, og den må maksimalt være 4 uger gammel. Det vil sige, at vil man fejre Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag ved at omregistrere sit IVS til ApS den 16. april 2019, så skal der laves en erklæring om, at de kr. 40.000 er på plads nu. Regnskabet pr. 31.12.18. kan ikke bruges, for det er mere end 4 uger gammelt.

I praksis vil man nok se på bogføringen, f.eks. pr. 31.3.19., og bruge den til at se, om kapitalen er der. En revisorerklæring om omregistrering af IVS til ApS har det man kalder “høj grad af sikkerhed.” Det vil sige, at revisor skal lave et grundigt kontrolarbejde – revisionsarbejde – for at tjekke værdierne. Det er ikke som at opstille et regnskab, hvor man bare læser tallene igennem. Så, man skal også være forberedt på at det kan tage tid at lave erklæringen.”

Søren kan kontaktes via Revsbæk Revision.

Dbh.
Anette


Søren Revsbæk er forfatter til bogen Skat for selvstændige – med virksomhedsordningen. Den finder du i Regnskabsskolens bogshop her:

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan jeg ændre på opsætningen vedr. egenkapital og årets resultat i SummaSummarum?

SpørgsmålHej.

Jeg bogfører i version 3 for en forening. Jeg har ikke selv været med til at starte regnskabet op. Så der er en ting der irriterer mig.

Når årsregnskabet bliver skrevet ud er der i balancen en tekst der hedder egenkapital primo. Der står ingenting. Der vil jeg jo mene at egenkapitalen ultimo fra året før skulle stå. I stedet står der et beløb i årets resultat og overført fra tidligere år.

Disse to tal tilsammen giver den nye egenkapital. Men tallet der står i overført fra tidligere år er bare det samme der bliver ført over fra år til år? Så det er Årets resultat der ændrer sig, men er et mærkeligt beløb den står. Det passer ikke med “årets resultat”, men når det bliver lagt sammen med ovf. fra sidste år, så stemmer det?

Kan man selv styre teksten eller hvordan systemet henter tallene i passiver??

Med venlig hilsen
Rikke

SvarHej Rikke

Du kan ikke lave en automatisk opsætning, som styrer det, du gerne vil. Men du kan

1. Ændre kontienes navne, så de passer til virkeligheden eller (hellere)
2. Lave en manuel ompostering en gang årligt.

Du kan se et eksempel på det under side 2 i min vejledning om årsafslutning i SummaSummarum: https://anettesand.dk/bogfoering-med-summasummarum/nyt-regnskabsar-i-summasummarum-2/

Dbh.
Anette

Kommentarer { 1 }

Underskud og angrebet egenkapital

Vi får ofte situationsrapporter fra erhvervslivet: Hvordan har de danske virksomheder det egentlig? Desværre er det ikke altid, at det er klart og præcist eller let og overskueligt.

Derfor var det rigtig fint at få Danske Revisorer FSRs rapport om udvikling i underskud og egenkapital frem til 3. kvartal 2013 i hånden. Det er en lille, klar analyse, som viser, at det går bedre for virksomheden end det har gjort i lang tid.

I rapporten interesserer man sig for to ting:

– Antallet af virksomheder, som genererer et underskud
– Antallet af virksomheder, som har en egenkapital mindre end mindstekravet

Begge dele er interessant – og hvis man kombinerer de to og dermed ser på de hårdest ramte virksomheder, får man følgende billede:

virksomhedsstatistik

 

 

 

 

 

 

Vi ser, at selvom vi ikke er nede på niveauet før finanskrisen, er virksomhederne dog på rette vej.

Rapporten indeholder også en brancheopdelt oversigt, hvor det fremgår, at hotel- og restaurationsbranchen klarer sig dårligst mens det går helt udmærket for kategorien “landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri”.

Selvom tallene viser bedringer synes jeg dog stadig, at det er tankevækkende, at 36% af virksomhederne kører med underskud i øjeblikket. Du kan se alle tallene selv:  Link til pdf.

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Hvilken posteringstekst ved overførsel af kapital?

SpørgsmålHej Anette,

Jeg har fulgt din blog længe. Må sige du ellers er aktiv i de sociale medier og Amino :) Jeg vil høre om du kan svare på et kort bogføringsspørgsmål, som andre af dine læsere måske også kan få noget ud af?

Hvis man skal oprette et Holdingselskab med tilhørende driftselskab, og så først overfører indskudskapitalen til holdingselskabet, får banken til at kvittere for den, hvorefter man så overfører samme kapital til driftsselskabet, som banken så kvitterer for igen. Er der så en særlig tekst man skal bruge til at bogføre kapital overførslen på hhv. afsender og modtager kontiene?

Mange hilsner

Anders

SvarHej Anders

Det skal være en retvisende tekst, f.eks. “overført egenkapital” eller “indskudt fra xxx holding ApS” – men ellers er der ikke nogen regler om teksten på posteringslinjerne, så længe det bliver registreret under Egenkapital i regnskabet.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 3 }

Brevkasse: Kan SummaSummarum løbende opdatere egenkapitalen?

Spørgsmål  Hej Anette

Kan SummaSummarum løbende overføre indeværende års resultat til konto “årets resultat” under egenkapitalen, således at egenkapitalen hele tiden er opdateret?

Mvh Eva

 

Svar  Hej Eva

Nej, SummaSummarum kan ikke overføre årets resultat løbende, selvom det ville være en dejlig funktion. Måske kan vi få Visma til at lave en rapport, som viser resultatopgørelse og balance inkl. årets resultat pr. en bestemt dato. Det ville faktisk være en dejlig funktion, og jeg skriver til dem for at høre, om det kunne komme på “ønskelisten”.

Dbh
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Er mellemregningen en skraldespand?

Min revisor stiller mit regnskab op med de tal jeg kommer med. Under “passiver” optræder posten “hævet privat” og jeg kan ikke fatte, hvordan det tal fremkommer? Har prøvet at regne baglæns for at se, om jeg kan finde ud af det, men nej. Det må jo kunne uddrages af de tal, han har fået fra mig? Eller er det bare det tal, som er nødvendigt for at kompensere for et beløb, som der ikke kan gøres rede for på anden måde?

Du skriver ikke noget om, hvordan du afleverer tallene. Hvis du har bogført i et rigtigt regnskabsprogram, bør man kunne se på kontoen linje for linje, hvordan beløbet på Hævet privat er fremkommet i løbet af året, og herfra kan man så finde ud af, hvor meget revisoren selv har reguleret.

Hvis du har afleveret tallene som oversigtstal, måske lavet i et regneark eller almindelige sammentællinger, er det højst sandsynligt, at revisoren har haft nogle store differencer, fordi der ikke er foregået et egentligt dobbelt bogholderi.

Der kan være nogle oplagte fejlmuligheder: Har du medtaget regninger vedrørende 2008, som ikke er betalt i 2009 – og ved revisoren, hvilke der er betalte, og hvilke der ikke er? Og fakturaer til kunder – er der styr på, hvem der måtte skylde hvad?  Der kan også være nogle store udsving, hvis der er tale om et ikke-korrekt opgjort varelager.

Regnskabet skal opfylde følgende krav: Når årets resultat lægges til (eller trækkes fra) Egenkapitalen, hvoraf Private hævninger kan være en del af det, skal aktiver og passiver være lige store.  Hvis alt andet er veldokumenteret, er der kun Egenkapitalen at regulere i, og det er måske det, revisoren har gjort. Jeg kan ikke komme det nærmere uden at se materialet, men du er velkommen til at booke en times individuel undervisning i Regnskabsskolen, hvis vi skal gennemgå det sammen.

Kommentarer { 0 }