Oversigt | diæter

Rejseafregningsskema 2022

Rejseafregningsskemaet for 2022 er nu klar. Kilometergodtgørelse og diætsatser er ændret i forhold til 2021. Du kan downloade skemaet her (Excel-fil):

Rejseafregningsskema 2022

 

OBS! Kørselstaksterne er steget fra maj, så her er et skema med de opdaterede takster:

Rejseafregningsskema 2022 gældende fra maj

 

 


Få styr på fradragene – køb Skat og moms – får du dine fradrag? her:

Skat og moms - får du dine fradrag?

Kommentarer { 0 }

Takster og satser 2022

SKAT har offentliggjort de nye beløbsgrænser for 2022. Ændringerne i forhold til 2021 har jeg fremhævet med fed skrift.

2022 2021
Bundskat 12,10 pct. 12,09 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat (efter at AM-bidrag er trukket) 552.500 kr. 544.800 kr.
Skatteloft, personlig indkomst 52,07 pct. 52,06 pct.
Gaver til velgørende formål 17.200 kr. 17.000 kr.
Værdi af fri bil:
Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) til 300.000 kr. 24 pct. 25 pct.
Over 300.000 kr. 21 pct. 20 pct.
Straksafskrivning af småaktiver 31.000 kr. 30.700 kr.
Diæter & rejsegodtgørelse:
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn 539 kr. 532 kr.
Tillæg, særlige lande 168 kr. 166 kr.
Logigodtgørelse 231 kr. 228 kr.
Befordringsfradrag:
Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage) 1,98 kr.

2,16 fra maj

1,90 kr.
Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km) 0,99 kr.

1,08 fra maj

0,95 kr.
Kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil):
Skattefri kørselsgodtgørelse for de første 20.000 km 3,51 kr.

3,70 fra maj

3,44 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km 1,98 kr.

2,17 fra maj

1,90 kr.
Pensionsbeskatning:
Maks. Indskud på ratepension og ophørende livrenter, PBL § 16 59.200 kr. 58.500 kr.
Personalegoder:
Bagatelgrænse for personalegoder med forbindelse til arbejdet 6.600 kr. 6.500 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder uden forbindelse til arbejdet 1.200 kr. 1.200 kr.
Bagatelgrænse for julegaver 900 kr. 900 kr.
Værdien af fri telefon, computer og internet 3.000 kr. 3.000 kr.

 

Du kan også slå de gældende skattesatser op her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568


Hvis du vil have styr på fradragsreglerne, så læs Skat og moms – får du dine fradrag?

Skat og moms - får du dine fradrag?

 


Grundkursus i bogføring – klik her, og tag Regnskabsskolens store kursus. Kan også tages som e-kursus.

Kommentarer { 0 }

Rejseafregningsskema 2021

Rejseafregningsskemaet for 2021 er nu klar. Kilometergodtgørelse og diætsatser er ændret i forhold til 2020. Du kan downloade skemaet her (Excel-fil):

Rejseafregningsskema 2021

 


Få styr på fradragene – køb Skat og moms – får du dine fradrag? her:

Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 0 }

Takster og satser 2021

SKAT har offentliggjort de nye beløbsgrænser for 2021. Ændringerne i forhold til 2020 har jeg fremhævet med fed skrift.

2020 2021
Bundskat 12,11 pct. 12,09 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat (efter at AM-bidrag er trukket) 531.000 kr. 544.800 kr.
Skatteloft, personlig indkomst 52,06 pct. 52,06 pct.
Gaver til velgørende formål 16.600 kr. 17.000 kr.
Værdi af fri bil:
Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) til 300.000 kr. 25 pct. 25 pct.
Over 300.000 kr. 20 pct. 20 pct.
Straksafskrivning af småaktiver 14.100 kr. (fra 23/11: 30.700 kr.) 30.700 kr.
Diæter & rejsegodtgørelse:
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn 521 kr. 532 kr.
Tillæg, særlige lande 163 kr. 166 kr.
Logigodtgørelse 223 kr. 228 kr.
Befordringsfradrag:
Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage) 1,96 kr. 1,90 kr.
Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km) 0,98 kr. 0,95 kr.
Kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil):
Skattefri kørselsgodtgørelse for de første 20.000 km 3,52 kr. 3,44 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km 1,96 kr. 1,90 kr.
Pensionsbeskatning:
Maks. Indskud på ratepension og ophørende livrenter, PBL § 16 57.200 kr. 58.500 kr.
Personalegoder:
Bagatelgrænse for personalegoder med forbindelse til arbejdet 6.300 kr. 6.500 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder uden forbindelse til arbejdet 1.200 kr. 1.200 kr.
Bagatelgrænse for julegaver 900 kr. 900 kr.
Værdien af fri telefon, computer og internet 2.900 kr. 3.000 kr.
 

Hvis du vil have styr på skatten, så læs Skat for selvstændige – med virksomhedsordningen

 


Grundkursus i bogføring – klik her, og tag Regnskabsskolens store kursus. Kan også tages som e-kursus.

Kommentarer { 0 }

Rejseafregningsskema 2020

Rejseafregningsskemaet for 2020 er nu klar. Kilometergodtgørelse og diætsatser er ændret i forhold til 2019. Du kan downloade skemaet her (Excel-fil):

Rejseafregningsskema 2020

 


Få styr på fradragene – køb Skat og moms – får du dine fradrag? her:

Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 0 }

Rejseafregningsskema 2019

Rejseafregningsskemaet for 2019 er nu klar. Kilometergodtgørelse og diætsatser er ændret i forhold til 2018. Du kan downloade skemaet her (Excel-fil):

Rejseafregningsskema 2019

 

Endnu engang har Vilhelm fra Tantraværkstedet været så rar at lave en Mac-udgave, og den kan du hente her:

Rejseafregningsskema 2019 til Mac

 


Få styr på fradragene – køb Skat og moms – får du dine fradrag? her:

Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 7 }

Brevkasse: Må jeg udbetale mig selv diæter?

Spørgsmål

Hej Anette

Jeg har læst utallige af dine indlæg ang. diæter.

Jeg er ejer af en enkeltmandsvirksomhed. Er det rigtigt forstået at jeg kun kan give mine ansatte diæter på en rejseopgave, og ikke mig selv?
Eller kan jeg udbetale diæter til mig selv på samme vilkår som mine ansatte?

Har muligvis fået en opgave som varer i en 6 måneders tid. Ville mene at det vil være ærgerligt hvis jeg ikke selv ville kunne modtage disse diæter. Kunden betaler ikke diæterne.

Vh Jonas

SvarHej Jonas

Du kan godt udbetale diæter til dig selv som selvstændig, men der er et max beløb på godt 27.000 kr./år.

Se mere i denne BDO-artikel: https://www.bdo.dk/getmedia/ea124c5c-879a-4217-9944-adb5008a82b0/skattefrie-diaeter-2016.pdf.aspx

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Rejseafregningsskema 2018

Rejseafregningsskemaet for 2018 er nu klar. Kilometergodtgørelse og diætsatser er ændret i forhold til 2017. Du kan downloade skemaet her (Excel-fil):

Rejseafregningsskema 2018

 


Få styr på fradragene – køb Bogen om fradrag her:

Kommentarer { 0 }

Rejseafregningsskema 2017

Rejseafregningsskemaet for 2017 er nu klar. Kilometergodtgørelse og diætsatser er ændret i forhold til 2016. Du kan downloade skemaet her (Excel-fil):

Rejseafregningsskema 2017

 


Få styr på fradragene – køb Bogen om fradrag her:

Kommentarer { 6 }

Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2017

Som bekendt foregår arbejdet i en virksomhed ikke altid i selve virksomheden. Nogle gange er det nødvendigt at rejse, og de nødvendige udgifter, som opstår i forbindelse med rejsen, betales som regel af arbejdsgiveren.

Når vi her taler rejseudgifter, så drejer det sig om rejser, som varer mindst 24 timer, og her omfatter rejseudgifterne befordring frem og tilbage, selve udgiften til overnatning samt bespisning på rejsen.

Der er 2 måder, rejseudgifterne kan betales på:

 • Arbejdsgiver betaler alle udgifter, som er fradragsberettigede, og bilagene bogføres i bogholderiet
 • Der udbetales diæter efter statens takster til den rejsende. Ved udbetaling af diæter får virksomheden fradrag for diætudbetalingen, og den rejsende bliver ikke beskattet af beløbet.

De satser, som diæter udbetales efter, er maksimumsatser pr. døgn. Satserne fremgår af skemaet, og som du kan se, er der særlige regler for turistchauffører:

Satser

2016

2017

Logi pr. døgn

205 kr.

209 kr.

Kost pr. døgn

477 kr.

487 kr.

Kost for turistchauffører pr. døgn ved rejse i Danmark 

75 kr.

75 kr.

Kost for turistchauffører pr. døgn ved rejse i udlandet

150 kr.

150 kr.

Hvis rejsen varer mere end et døgn, beregnes fradraget med 1/24 af satserne pr. påbegyndt time. Her finder du rejseafregningsskema med 2016-satserne. Rejser under et døgn er ikke omfattet af rejseafregningsreglerne.

Særlige regler for selvstændige og lønmodtagere, som får diæter som fradrag

Man skal være opmærksom på, at der er en øvre grænse for selvstændigt erhvervsdrivende (og for lønmodtagere, som ikke får diæterne udbetalt af arbejdsgiveren, men i stedet for tager dem som et fradrag). Loftet er på 26.800 kr. i 2017 (26.200 kr. i 2016). Det betyder, at alle rejseaktiviteter ud over dette beløb ikke kan betales med skattefri diæter, men kun efter regning, hvor de faktiske udgifter bogføres.

Til gengæld er det tilladt at “plukke”. Man kan derfor vælge, at firmaet betaler for hotellet (de 209 kr. til logi rækker ikke langt), og at man får diætbeløbet udbetalt. Husk, at hvis hotellet inkluderer morgenmad, skal kosttaksten nedsættes. Det samme gælder, hvis man får betalt frokost af en samarbejdspartner, eller firmaet betaler for middagen, hvis rejsen har noget repræsentation inkluderet.

De nedenstående satser skal nedsættes med procenter for hvert måltid, som den rejsende ikke skal betale af sine diætpenge:

Fri kost 75 procent
Fri morgenmad 15 procent
Fri frokost 30 procent
Fri aftensmad 30 procent

 

Hvis du lægger procenterne sammen (eller kikker på “fri kost”), giver det kun 75 % af det samlede kostbeløb. De resterende 25 % er til “småfornødenheder”, såsom en kop kaffe, mens du venter på toget, eller en avis til at læse på hotelværelset.

Samlet set er det altså en glimrende og fleksibel ordning, som er let at administrere for alle – også de af os, som har svært ved at huske at gemme alle småbilagene undervejs på en rejse.


Læs mere om fradrag i Skat og moms – får du dine fradrag?

Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 6 }

Rejseafregningsskemaet 2016 – nu også til Mac

En venlig læser, Vilhelm fra Tantraværkstedet, har været så rar at lave en udgave af rejseafregningsskemaet, som også virker i Numbers på Mac, hvor der åbenbart er problemer med pc-udgaven. Det er jeg rigtig glad for, og jeg skynder mig at dele det her på bloggen.

Du får links til begge udgaver her:

Download Mac-udgaven af rejseafregningsskemaet her

Download pc-udgaven af rejseafregningsskemaet her

Kommentarer { 0 }

Rejseafregningsskemaet 2016

Så er rejseafregningsskemaet for 2016 klar. Diætsatserne og kilometergodtgørelsen er ændret i forhold til 2015. Du kan downloade skemaet her – det er en Excel-fil:

Rejseafregningsskemaet 2016

Du kan downloade en udgave til Mac her: Rejseafregningsskema til Mac 2016

Kommentarer { 1 }

Rejseafregningsskema 2015

Så er rejseafregningsskemaet for 2015 klar. Diætsatserne og kilometergodtgørelsen er ændret i forhold til 2014.

Hent rejseafregningsskemaet for 2015 her (Excel-fil)

Læs mere om Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse her

 

Bogen om fradrag - Regnskabsskolen

Har du styr på dine fradrag? Køb Bogen om fradrag her

Kommentarer { 2 }

Diæter: Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2015

Arbejdet i en virksomhed foregår, som vi alle ved, ikke altid i selve virksomheden. Nogle gange er det nødvendigt at rejse og de nødvendige udgifter, som opstår i forbindelse med rejsen, betales som regel af arbejdsgiveren.

Når vi her taler rejseudgifter, så drejer det sig om rejser, som varer mindst 24 timer og her omfatter rejseudgifterne befordring frem og tilbage, selve udgiften til overnatning samt bespisning på rejsen.

Rejseudgifterne kan betales på 2 måder:

 • Arbejdsgiver betaler alle udgifter, som er fradragsberettigede og bilagene bogføres i bogholderiet, eller
 • Der udbetales diæter efter statens takster til den rejsende. Ved udbetaling af diæter får virksomheden fradrag for diætudbetalingen og den rejsende bliver ikke beskattet af beløbet.

De satser, som diæter udbetales efter, er maximumsatser pr. døgn. Satserne fremgår af skemaet og der er, som du kan se, særlige regler for turistchauffører:

Satser

2015

2014

Logi pr. døgn

202 kr.

199 kr.

Kost pr. døgn

471 kr.

464 kr.

Kost for turistchauffører pr. døgn ved rejse i Danmark 

75 kr.

75 kr.

Kost for turistchauffører pr. døgn ved rejse i udlandet

150 kr.

150 kr.

Hvis rejsen varer mere end et døgn, beregnes fradraget med 1/24 af satserne pr. påbegyndt time. Her finder du rejseafregningsskema med 2014-satserne. Rejser under et døgn er ikke omfattet af rejseafregningsreglerne.

Særlige regler for selvstændige og lønmodtagere, som får diæter som fradrag

Man skal være opmærksom på, at der er en øvre grænse for selvstændigt erhvervsdrivende (og for lønmodtagere, som ikke får diæterne udbetalt af arbejdsgiveren, men i stedet for tager dem som et fradrag). Loftet er på 25.900 kr. i 2015 (25.500 kr. i 2014). Det betyder, at alle rejseaktiviteter ud over dette beløb, som i 2015 svarer til godt 38 rejsedøgn, ikke kan betales med skattefri diæter men kun efter regning, hvor de faktiske udgifter bogføres.

Til gengæld er det tilladt at “plukke”. Man kan derfor vælge, at firmaet betaler for hotellet (de 202 kr. til logi rækker ikke langt) og at man får diætbeløbet udbetalt. Husk at kosttaksten skal nedsættes, hvis hotellet inkluderer morgenmad. Det samme gælder, hvis man får betalt frokost af en samarbejdspartner eller firmaet betaler for middagen, hvis rejsen har noget repræsentation inkluderet.

Den nedestående satser skal nedsættes med procenter for hvert måltid, som den rejsende ikke skal betale af sine diætpenge:

Fri kost 75 procent
Fri morgenmad 15 procent
Fri frokost 30 procent
Fri aftensmad 30 procent

 

Hvis du lægger procenterne sammen (eller kikker på “fri kost”) giver det kun 75% af det samlede kostbeløb. De resterende 25% er til “småfornødenheder”, såsom en kop kaffe, mens du venter på toget eller en avis til at læse på hotelværelset.

Samlet set er det altså en glimrende og fleksibel ordning, som er let at administrere for alle – også de af os, som har svært ved at huske at gemme alle småbilagene undervejs på en rejse.

Kommentarer { 40 }

Diæter til bestyrelsesmedlemmer m.fl. i foreninger

Når man modtager honorar, betragtes det som et vederlag for et stykke arbejde, som er udført uden for et tjenesteforhold eller selvstændig erhvervsvirksomhed. Det vil sige, at der skal skelnes mellem at være lønmodtager (i et tjenesteforhold) og honorarmodtager – og så selvfølgelig den tredje gruppe: Selvstændigt erhvervsdrivende. Men lige nu handler det om honorarmodtagerne.

Hvem er omfattet

Personer, som modtager et honorar for udført arbejde og hvor der ikke er udstedt faktura, er honorarmodtagere. Eksempler på honorarmodtagere kan være konsulenter og fordragsholdere.

Skattepligtige godtgørelser

Som honorarmodtager kan man ikke få udbetalt skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Sådanne godtgørelser skal indberettes som honorar og beskattes som B-indkomst. (Reglen gælder dog ikke for ulønnede medlemmer af fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse, som får udbetalt befordringsgodtgørelse efter en reduceret sats.)

Indberetningspligt

Udbetaling af godtgørelser til honorarmodtagere skal indberettes som honorar (B-indkomst) i felt 36 i eIndkomst. Af arbejdsgiveren – eller rettere: Udbetaleren af honoraret. Men hvis udbetalingen sker efter Skatterådets satser, altså at man i stedet for et egentligt honorar betaler, hvad der svarer f.eks. til rejsegodtgørelsen, indberettes det særskilt i felt 38 (uden AM-bidrag).

Som honorarmodtager kan man fradrage:

 • faktiske rejseudgifter, som er medgået til at udføre jobbet
 • dokumenteret erhvervsmæssig kørsel i egen bil med den høje takst (kilometerpenge)

Fradraget tages i det indberettede honorar og nettobeløbet selvangives som personlig indkomst. Der kan derfor komme noget “rod” på selvangivelsen, hvis udbetaleren af honoraret har indberettet hele udbetalingen, mens det beløb, der skal beskattes er lavere, fordi der har været afholdt udgifter.

Der er ikke indberetningspligt, når der findes faktura inkl. moms for udført arbejde. Men så er det heller ikke efter honorarreglerne – men selvstændig erhvervsdrivende virksomhed.

Godtgørelse til ulønnede

En forening kan udbetale skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere.

Det er en forudsætning, at godtgørelsen dækker udgifter afholdt på foreningens vegne og at de ikke overstiger satserne fastsat af Skatterådet (populært kaldet Statens satser – tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du vil opdateres, når der kommer nye satser..)

Hvem?

 1. Foreninger, som udøver skattefri virksomhed og som ikke er omfattet af fondsbeskatningslov
 2. Foreninger, som er nævnt i fondsbeskatningsloven.

Som udgangspunkt er ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige, ulønnede medhjælpere omfattet, hvis der udføres arbejde for nedenstående foreninger og arbejdet sker i forbindelse med foreningens skattefri aktiviteter:

 • foreninger på arbejdspladsen (firmaidræt og kunstforeninger)
 • teaterforeninger og andre kulturelle foreninger
 • politiske forninger og partier
 • grundejer- ejer-, have- og andelsboligforeninger
 • almennytige boligforeninger og boligselskaber.

Faglige organisationer er ikke omfattet af de særlige regler.

Skattefrie godtgørelser

Der kan udbetales skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige ulønnede medhjælpere til foreningens skattefri virksomhed.

Alternativt kan foreningen refundere faktiske udgifter mod dokumentation.

De 2 alternativer kan ikke benyttes inden for samme indkomstår (gælder pr. person).

Indberetningspligt

Foreninger skal ikke indberette udbetalinger til Skat, når udbetalingerne sker efter reglerne i ligningslovens §7.

Foreninger skal ikke indberette vederlag til en person, hvis det ikke overstiger 1.500 kr./år. Det er personen selv, som skal angive beløbet til skat.


Bogen om bogføring for begyndere

Kommentarer { 0 }

Rejseafregningsskemaet 2014

En af de mest hentede filer her på bloggen er rejseafregningsskemaet, og det får du her i en opdateret 2014-udgave. Alle takster på skemaet er ændret, som du også har kunnet se i tidligere indlæg om kørselstakster og øvrige takster og satser for 2014.

Hent rejseafregningsskemaet for 2014 her (Excel-fil)

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan jeg fratrække diæter og logi?

SpørgsmålJeg har ind i mellem noget løsarbejde på Bornholm og i Sverige (jeg bor i Kbh) – og får billetterne betalt af arbejdsgiveren. Men kan jeg fratrække diæter (455) og logi (195) for de dage jeg er på arbejde så langt fra hjemme og hvor jeg ikke sender en regning fra mit firma, men bliver aflønnet som løsarbejder?

Tusind tak for hjælpen!

Christina

SvarHej Christina

Om du kan fratrække diæter og logi, afhænger bl.a. af, hvor længe du er væk ad gangen. Når det er så konkret og vedrører lønmodtagerforhold, synes jeg du skal tjekke med SKAT.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Rejseafregningsskema for 2013

Så har jeg et nyt rejseafregningsskema klar for 2013. Ændringen i forhold til 2012 ligger i kilometergodtgørelsen der er steget til 3,82 kr.

Klik her for at hente rejseafregningsskemaet (Excel-fil)

Kommentarer { 17 }

Takster og satser 2013

Så er der nye takster og satser for 2013. Ændringerne i forhold til 2012 ligger i bundskatten, bundgrænsen for topskat og skatteloftet for den personlige indkomst.

2012 2013
Bundskat 5,64 pct. 5,83 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse
for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket)
389.900 kr. 421.000 kr.
Skatteloft,
personlig indkomst
51,5 pct. 51,7 pct.
Bagatelgrænse
for visse personalegoder
5.500 kr. 5.500 kr.
Værdi af
fri bil
Fra
160.000 kr. (minimumsbeløb) – 300.000 kr.
25 pct. 25 pct.
Over
300.000 kr.
20 pct. 20 pct.
Straksafskrivning
af småaktiver
12.300 12.300
Diæter
– rejsegodtgørelse:
Kostgodtgørelse
for andre lønmodtagere pr. døgn
455 kr. 455 kr.
Logigodtgørelse
pr. døgn
195 kr. 195 kr.

 

Har du styr på dine fradrag? Køb Bogen om fradrag her

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Diæter – kan det betale sig at omdanne til ApS?

SpørgsmålHej Anette, jeg vil høre om du kan give mig et godt råd?

Jeg har et enmandsfirma (certifikatsvejser/montør/smed) hvor jeg lejer mig selv ud på timeløn. Jeg har rejst som montør rundt i dk. Jeg kæmper med udlændinge på prisen og har derfor været nødt til at leve af diæter, men nu er de så godt som væk! Jeg overvejer at lave firmaet om til ApS så jeg kan give mig selv diæter igen. Jeg rejser omkring 220 dage om året og bor i min campingvogn. Kan det betale sig for en som mig at lave firmaet om?

Svar

Hej Kim

Der skal flere overvejelser ind over end lige, diæterne: Et ApS er (ca. 12.000 kr) dyrere at administrere pr. år, og der er en række krav, der skal opfyldes, f.eks. kan man ikke hæve penge fra firmaet, uden de bliver beskattet løbede (=lønsystem), årsrapport skal indsendes og offentliggøres mv.

Hvis du har mulighed for det, så kom til et af Regnskabsskolen informationsmøder – så ville vi kunne tage emnet “omdannelse – evt. skattefrit” op netop på det møde.

Med hensyn til diæterne: Du vil som arbejdsgiver kunne udbetale diæter skattefrit med fuld fradrag i firmaet, også ud over de 50.000 kr., som er max-grænsen nu. Så set fra den vinkel, kan det måske være en løsning med et ApS frem for en personligt ejet virksomhed.

Dbh
Anette

Kommentarer { 2 }