Oversigt | crowdfunding

Brevkasse: Hvordan med moms og skat ved crowdfunding?

SpørgsmålHej Anette

Jeg har udgivet min første bog i 2016. Min 2. bog i serien er skrevet, og jeg skal nu, for at få større indflydelse på processen, udgivelsesdatoen og royaltyen, prøve denne gang selv at rejse de fleste af udgifterne. Dette tænker jeg at jeg vil gøre via crowdfunding, som jeg allerede har været inde og læse en del om også i SKAT.

Men jeg er i tvivl om hvilket beløb jeg reelt skal rejse. Mine udgifter vil være ca. kr. 40.000,-. Jeg vil bl.a. give mine bøger og onlinekurser væk som tak for støtten. Det betyder at jeg kommer til at give dem væk til en lavere pris end vejl. udsalgspris (så den støttende også får en god deal ud af at støtte mit projekt). Jeg vil også give gavekort væk som efterfølgende kan bruges til bøger, onlinekurser, foredrag, kurser og undervisning.

Hvordan skal jeg forholde mig til alt dette i forhold til skat? Moms? og ikke mindst i forhold til det beløb som jeg reelt skal søge hjælp til?

Med venlig hilsen
Karina

SvarHej Karina

Det er et stort spørgsmål – og jeg kan ikke svare præcist på det, fordi jeg mangler oplysninger. De forskellige typer donationer har nemlig forskellig “værdi” – nogle er momspligtige, nogle skal der beregnes udtagningsmoms af, nogle er momsfri.

Du kan læse mere her: https://anettesand.dk/?s=crowdfunding&submit.x=0&submit.y=0

– og så vil jeg foreslå, at du investerer i en times individuel undervisning i Regnskabsskolen, hvor jeg så kan hjælpe med en præcis beregning af økonomien i dit projekt. Kontakt os på post@regnskabsskolen.dk eller ring på 3333 0161.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Overvejer du crowdfunding?

Flere og flere finansierer deres virksomheder via crowdfunding. Crowdfunding betyder, at en gruppe privatpersoner (oftest) eller investorer – altså en “crowd” – sammen bidrager til at finansiere en ide.

Den, der har brug for kapital, opretter en profil på en af de mange crowdfunding-sider, der efterhånden er skudt op, og har de gjort et godt stykke arbejde med at overbevise læseren om deres kommende produkts fortræffeligheder, kan de være heldige at donationer eller lån begynder at rykke ind på kontoen.

Der er flere typer crowdfunding, du bør kende til, hvis det er en investeringsform, der tiltaler dig, og der er forskellige ting, du skal tage højde for i bogføringen.

Donationsbaseret crowdfunding

Her er typisk tale om, at crowden støtter en god sag, f.eks. et børnehjem i Indien, hjælp efter en naturkatastrofe, behandling af en syg person el.lign. Støtten sker uden forventning om en modydelse.

Den form for crowdfunding svarer juridisk til en offentlig indsamling og skal derfor opfylde de samme regler.

Donationerne er skattepligtige, medmindre modtageren af donationerne er skattefritaget.

Rewardbaseret crowdfunding

Det er nok den type crowdfunding, de fleste tænker på, når de hører ordet. Her er tale om at at man yder et bidrag mod at få noget igen, og modydelsen afhænger af bidragets størrelse. Det kan være en popgruppe, der søger finansiering af deres næste udgivelse. Støtter man med 5 kr., bliver man nævnt på omslaget; støtter man med 20 kr., får man en autograf; støtter man med 1000 kr., kommer man med til releaseparty, osv. Hvis modydelsen er af symbolsk værdi, skal reglerne for offentlige indsamlinger overholdes, ligesom ved den donationsbaserede crowdfunding.

Der kan også være tale om, at en virksomhed får finansieret produktionen af en ny opfindelse, og når den er produceret, sendes varen ud til dem, der har støttet. Her kan nogle også have støttet med et større beløb end produktet er værd, og så skal den overskydende værdi beskattes som donation.

I den rewardbaserede crowdfunding kan vi få momsudfordringer: Hvis donationen og det, man får tilbage, matcher hinanden, er der tale om en momspligtig aktivitetet.

Lånebaseret crowdfunding

Hvis banken ikke vil låne en penge (eller man bare ikke kan lide banker), er crowdfunding også en mulighed for at låne sig til finansiering. De lån, virksomheden får via en lånebaseret crowdfunding-side, vil skattemæssigt være sidestillet med almindelige lån, og virksomheden kan dermed trække renteudgifterne fra.

Lendino er et eksempel på en platform, hvor man kan låne penge – og i nogle tilfælde til en bedre rente end den nuværende.

Aktiebaseret crowdfunding

Aktiebaseret crowdfunding kaldes også egenkapital-crowdfunding. Her er modydelsen, at bidragyderne får en ejerandel i virksomheden. Det er en kompleks form for crowdfunding, og det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne. Du kan i øvrigt kun benytte dig af denne mulighed, hvis du har et anpartsselskab, aktieselskab eller et kommanditselskab.

Det kan virke attraktivt at få sine udviklingsaktiviteter finansieret gennem crowdfunding – men i hvert eneste tilfælde, skal du sørge for at få styr på både de moms- og skattemæssige konsekvenser, inden du går i gang.

God arbejdslyst!

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan jeg som ledig starte en crowdfunded virksomhed uden mellemværende med SKAT?

SpørgsmålHej Anette

Jeg er pt. ledig, men vil gerne starte egen virksomhed. I forbindelse med dette har jeg kigget på belønnings-baseret crowdfunding (kickstarter.com). Mit spørgsmål er om jeg kan starte et sådant projekt og få eventuelle midler udbetalt til privat konti og derefter overføre disse midler med tilhørende forpligtelser til den nystartede virksomhed uden et økonomisk mellemværende med skat?

Da jeg som sagt er ledig kan jeg ikke bare registrere en virksomhed med det formål at blive fuldtidsbeskæftiget uden at miste hele ydelsen. Registrerer jeg det som bibeskæftigelse skal jeg dokumentere at det kan foregår udenfor normal arbejdstid samt tidsforbrug, med tilsvarende tab af ydelse. Men indtil finansieringen er på plads er der ingen reel aktivitet.

MVH
Ole

SvarHej Ole

Tak for din mail. Jeg har allerede skrevet om crowfunding her: https://anettesand.dk/2012/crowdfunding-mulige-momsproblemer, og da der både er skatte- og momsmæssige udfordringer med crowdfunding, mener jeg ikke, at du kan starte med at skaffe midlerne, uden du har en virksomhed at registrere det i.

Derimod kan du godt have en virksomhed som bierhverv, hvor eneste aktivitet er “dit projekt”, hvor første del så er at skaffe midlerne, men du skal lige vende sagen med din A-kasse, inden du går i gang. Så længe du ikke laver andet end at crowdfunde i virksomheden, må det jo være et yderst begrænset timeantal, du bruger på sagen, og dermed vil dine dagpenge heller ikke blive reduceret så meget.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Crowdfunding – mulige momsproblemer

Jeg har fået en forespørgsel vedrørende crowdfunding. Altså finansiering af et projekt ved hjælp af mikrodonationer: Hvis 2.000 personer sender en 100-krone seddel hver, har vi de penge, der skal til at udvikle cykellygten, kortfilmen eller hvad det nu måtte være.

Et eksempel på crowdfunding er boomerang.dk, som har mange projekter, heriblandt en film, hvor man får ret meget mulighed for at være med, f.eks. ved at sende instruktøren gode idéer, opleve optagelserne, komme med til præmiere, få sit navn i rulleteksterne osv., hvis man sender et beløb af en given størrelse. Der er et super spændende projekt, som ud over crowdfundingen også er innovativt på andre områder. Læs om filmen her.

I sidste uge, hvor jeg blev kontaktet angående den regnskabsmæssige behandling af crowdfunding, var et et projekt med cykellygter. Der var tre muligheder:

1. Giv et lille beløb for dit gode hjertes skyld
2. Giv et lidt større beløb og få rabat, når du køber cykellygter
3. Giv mere endnu, og så sender vi dig et sæt cykellygter gratis, når de er produceret

For de, som donerer et beløb:

Private, som skænker penge med eller uden modydelser i form af produkter eller ydelser: Ingen problemer. Der er tale om donation af beskattede midler.

Virksomheder kan kun nå momsmæssigt fradrag, hvis momsen fremgår af regningen (og der er som hovedregel ikke moms på donationer). Skattemæssigt er der intet fradrag med mindre virksomheden ved at donere kan opnå en reklameværdi, som er lige så relevant for kunderne og af lige så stor effekt, som hvis de brugte deres reklamepenge andetsteds.

I casen om cykellygterne, ville man ved donationen få sit navn på en plakat, som vil blive sendt ud til alle forhandlere mv. i forbindelse med salget af cykellygten. Så måske – men kun måske – er det en fradragsberettiget udgift: Hvis dine kunder er særligt interesserede i cykler og i øvrigt opholder sig i det land, hvor produktet bliver lanceret, kan det være en relevant reklameudgift. Men hvis cykellygterne lanceres i cykelbutikker i USA og dine kunder ikke er særlig cykelinteresserede og bor i Danmark, er det ikke en reklame, der kan siges at være relevant, og dermed er der intet fradrag for udgiften skattemæssigt.

For de, som modtager donationen (virksomheder – ikke foreninger mv.):

Beløbet er under alle omstændigheder en skattepligtig indtægt og skal i bogholderiet helst føres på en særskilt indtægtskonto i resultatopgørelsen. Modtager man penge i et år som vedrører det kommende års projekter, kan der være tale om at bogføre pengene som en forudbetaling: Beskatningen skal finde sted i det år, arbejdet udføres. Tal med din bogholder/revisor.

Momsmæssigt kan der være udfordringer:

  • Hvis der er tale om en donation uden forpligtelser: Ingen moms.
  • Hvis der er tale om en donation, hvor der ydes rabat ved et senere køb: Ingen moms (men moms på det senere salg)
  • Hvis der er tale om en donation, som helt eller næsten helt modsvares af levering af varer eller ydelser, f.eks. hvis man donerer 300 kr. og får værdi for 250 kr., er der tale om et salg. Og så skal der afregnes salgsmoms.
  • Hvis der er tale om en donation, som modsvares af en levering, der har en betydeligt mindre værdi end donationens størrelse, skal der beregnes udtagningsmoms. Det vil sige moms af værdien af det, man leverer som tak for donationen.

Er du i tvivl: Spørg en ekspert. For det er super ærgerligt at tro, at man har et projekt finansieret, hvis det så viser sig, at 20% af beløbet skal afregnes ved kasse 1 hos SKAT måneden efter.

 

Kommentarer { 0 }