Oversigt | controlling

Er du virksomhedens spåkone?

Man kan godt diskutere, hvilken rolle bogholderen spiller i virksomheden.

Bogholdere bliver tit betragtet som bagudskuende, og derfor bliver vi ikke altid inddraget når det kommer til beslutninger om virksomheders fremtid. Nogle opfatter bogholderen som en, der kun kan finde ud af at levere momstal, saldobalancer for det forgange kvartal og – hvis det går højt – hjælpe med selvangivelser. Ind imellem har de ret. Men ikke altid:

Bogholderiet ligger inde med en guldgrube af viden, som vi i høj grad kan anvende til at udvikle vores kunders eller arbejdspladsers muligheder. Dygtige bogholdere formår bringe deres indsigt og kompetencer i spil. Og lige netop den vinkel har vi talt om og arbejdet med i Regnskabsskolen igennem foråret og hen over sommeren.

Derfor lancerer vi et nyt efteruddannelsestilbud, der understøtter at du kan “™aktivere”™ din viden om virksomheden og blive sparringspartner for den økonomiske ledelse: Controlling, prognoser og budgettering. Kurset varer tre dage, og vi gennemfører første gang i september/oktober 2015.

Vil du gerne gøre din viden og kompetencer mere relevante, så overvej dette kursus, for det vil give dig metoder til at kunne:

  • Skønne fremtidens salg med baggrund i historiske salgsdata
  • Analysere og vurdere omkostninger i relation til omsætning og kapacitet
  • Implementere kontrolsystemer og udarbejde mere præcise budgetter

Kort sagt så vil kurset give dig indsigt i, hvordan bliver din arbejdsplads spåkone og talknuser. Måske er det lige det, der skal til, for at skabe mere værdi for den eller de virksomhed(er), du arbejder for?

SUCCES(2)

Kommentarer { 0 }

Tjekskema – hjælp til kontrol i bogholderiet

Det er en overvejelse værd: Hvor meget tid skal man bruge på at tjekke sit eget bogholderi?

Der er selvfølgelig en hel række rutiner i forbindelse med årsafslutningen, og dem kommer vi ikke udenom. (Og det har Regnskabsskolen selvfølgelig kurser i, både for dem af jer, som afleverer til revisor og dem, som selv afslutter regnskabet og udfylder selvangivelsen – tjek vores kursusliste: http://regnskabsskolen.dk/kurser/).

Men løbende – lad os sige hvert kvartal for de mindre firmaer, som måske ikke er helt ajour dagligt, ugentligt eller månedligt: Hvor grundig skal kontrollen være?

Der er nogle ting, som skal stemme hver gang og hele tiden:

  • De likvide konti (banken og evt. kasse)
  • Debitorer og kreditorer
  • Løn i status (hvis man har lønnede medarbejdere)

Herudover kan man få et hurtigt overblik over, om indtægter og vareforbrug er ført korrekt ved også at sammenligne disse måned for måned. Nogle virksomheder har brug for at dækningsbidraget bliver regnet ud, fordi det giver nogle vigtige oplysninger.

Jeg har lavet et regneark til formålet, og det kan du hente her. Ideen med det er, at det udfyldes hvert kvartal, så man efterhånden kan sammenligne fra kvartal til kvartal, om det hele ser fornuftigt ud.

God arbejdslyst!

Kommentarer { 0 }