Oversigt | brugtmoms

Brugtmoms – køber og sælger du brugte varer?

Sælger du brugte varer, findes der særlige momsregler, som det er frivilligt at benytte. Reglerne er til virksomhedernes fordel, fordi man ikke betaler salgsmoms af hele salget, men kun af avancen.

Især for antikvariater og andre virksomheder, som hovedsageligt køber og sælger brugte varer, er reglerne meget vigtige at kende.

For de brugte varer, sker der en regulering af salgsmomsen. Salgsmomsen beregnes som:

Salgspris
– købspris for de brugte varer
= avancen

Der beregnes 25% salgsmoms af 80% af avancen.

Hvis man køber varer på en auktion, medregnes hele udgiften inklusive salær i brugtprisen. Det samme gælder ved salg. Det er det beløb, der afregnes til slut, der er salgsprisen i forhold til beregning af brugtmomsen.

For at bruge brugtmomsordningen skal varen købes fra en sælger, som ikke beregner almindelig salgsmoms af salget. Det er typisk privatpersoner og virksomheder, som driver momsfrie aktiviteter (f.eks. uddannelsesinstitutioner eller virksomheder i sundhedssektoren).

Varen skal, for at kunne komme ind under ordningen, være “brugt” og købt til samme formål som den sælges til. Varen skal altså bevare sin identitet. En maskine, som sælges til skrot, kan ikke komme ind under brugtmomsordningen, fordi maskinen ikke længere kan og skal bevare sin identitet.

I virkeligheden skal varen ikke som sådan være brugt, men den skal bare have været handlet med moms på et tidligere tidspunkt af en, som ikke har kunnet trække momsen fra. Eksempelvis vil vin, der købes fra private, sagtens kunne indgå i brugtmomsordningen, også selvom at den ikke er “brugt”. Det er værd at bemærke, at hvis der er beregnet brugtmoms på en vare, kan turister fra lande uden for EU ikke få momsen refunderet ved udrejse.

Hvis du skal købe og sælge biler over landegrænserne, skal du sætte dig præcist ind i reglerne. Brugte biler er f.eks. brugte i Danmark, når de ikke er nye. Hvis de derimod skal sælges til et andet EU-land, er de først brugte, når de er seks måneder gamle og har kørt 6.000 km.

Der findes to beregningsmåder for brugtmoms, den individuelle og samlemetoden. Du kan læse mere om de to ordninger i Skat og moms – får du dine fradrag?

Skat og moms - får du dine fradrag

Kommentarer { 5 }

Brevkasse: Hvilket regnskabsprogram til brugtmoms?

SpørgsmålHej Anette.

Min man driver en enkeltmandsfirma (loppemarked). Vi benytter os af en statsautoriseret revisor, men jeg planerer at overtage regnskabet. Vi bruger brugtmomsordningen, kan du muligvis rekommandere et regnskabsprogram for lige denne ordning.

På forhand tak.
Med venlig hilsen
Birgitta

SvarHej Birgitta

Ingen programmer er særlig gode til brugtmoms, men alle kan bruges. Jeg foreslår, at I tjekker SummaSummarum og e-conomic ud, for der er god hjælp at hente, bl.a. på bloggen her.

Jeg kan anbefale dig at kigge på Regnskabsskolens kurser, som du finder en liste over her, og måske kunne det være en ide med noget individuel undervisning, særligt omkring årsafslutningen. Det kan du læse mere om her: Individuel undervisning i Regnskabsskolen. Bemærk at det også kan klares som fjernundervisning hvis I ikke bor i nærheden af København.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Moms ved køb af brugte maskiner

Spørgsmål4Hej Anette

Jeg kunne ikke finde ud af at oprette et spørgsmål på din hjemmeside. Flovt…. – særligt når jeg kan se, at mange andre har fundet ud af at stille spørgsmål på din virkelig gode side.

Følgende er mit “problem”, som jeg håber, at du kan hjælpe mig med:

Jeg er for nylig startet i en virksomhed, hvor vi både køber og sælger nye samt brugte maskiner. Min tvivl går på, hvordan jeg skal håndtere og kontere momsen, når vi køber en brugt maskine af privatpersoner,  foreninger, klubber (f.eks. golfbaner) mv. Dvs. i de situationer, hvor jeg sidder med et købsbilag, hvorpå der IKKE er angivet nogen moms.

Salgsfakturaen laver jeg altid på almindelig vis (med 25 % moms) til både erhverv og privatpersoner.

Håber, at du kan hjælpe mig til at få “ro i sjælen” i forbindelse med at jeg skal momsafregne, og at jeg ikke behøver at være i tvivl mht. om jeg gør det rigtigt.

Nogle af mine spørgsmål er:
1.   Skal jeg selv udregne samt kontere den indg. moms, når vi modtager købsfakturaer uden moms (se evt. faktura nr. K1 nedenfor)?

2.   Og hvis “ja” til spørgsmål nr. 1, hvad udgør så momsen af denne faktura (kr. 25,- eller 20,-)? Jeg formoder 20,-? Men kommer i tvivl, da man jo på EU import fakturaer tager 25 % af købet, dvs. 25 kr.

3.   Kan der være fordele/ulemper ved salg af brugte maskiner at skifte til brugtmomsordningen (metode 1)?

4.   Skal jeg have oprettet ekstra/nye konti, såfremt vi beslutter os for at bruge brugtmomsordningen?

5.   Hvad hvis der er moms angivet på købsfaktura i forbindelse med køb af brugt maskine, dvs. maskinen er købt af en momsregistreret leverandør, som ikke bruger brugtmomsordningen . Kan man så også som køber vælge at bruge brugtmomsordningen (og af hvilket beløb (før/efter moms), skal man udregne sin brugtmoms?

6.   Skal der på salgsfakturaen stå momsbeløb, såfremt man sælger under brugtmomsordningen?

KØBSFAKTURA NR. K1:
Køb af brugt maskine1 af golfklub Kr. 100,-
Moms 0% Kr. 0,-
Købspris i alt Kr. 100,-

Håber, at du kan hjælpe. På forhånd tak

Med venlig hilsen
Dorthe

SvarKære Dorthe

Tak for dit indlæg/spørgsmål, som er lidt for omfangsrigt til, at jeg kan svare på det hele her på bloggen. Imidlertid kan jeg forklare den vigtigste ting omkring moms ved køb af brugte varer, og så kan jeg foreslå, at du køber Bogen om moms, som jeg linker til nederst.

Når man køber brugte varer uden moms af privatpersoner og sælger dem videre, skal momsen beregnes efter en af brugtmomsordningerne. Der er to ordninger, og i dit tilfælde er det “ordning 1”, vi skal bruge – fordi maskinerne er så store, at de håndteres enkeltvis. (Ordning 2 handler om køb af f.eks. brugte bøger i kasser og den slags, hvor vi ikke kan følge sporet for hver enkelt lille genstand.)

Når du køber maskinen, skal du registrere, hvor meget, du har købt den for. Når du så senere sælger maskinen, skal momsen ikke beregnes af salgsprisen, men af salgsprisen minus købsprisen. Det kaldes “salgsmomsgrundlaget”. Har du f.eks. købt en maskine til 2.000 kr., som du sælger videre til 5.000 kr., ser det sådan ud:

Salg: 5.000 kr.
Køb: 2.000 kr.
Salgsmomsgrundlag: 3.000 kr.
(Salgsmoms: 600 kr.)

Når du bruger denne ordning, skal salgsbilaget være påført en oplysning om, at der er beregnet brugtmoms. Du kan f.eks. skrive: “Varen i denne faktura sælges efter de særlige regler for brugte varer. Køber kan ikke fradrage købsmoms”.

Link til Bogen om moms i Danmark .

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Vinkøb af private

Hej Anette

Min mand og jeg er ved at åbne en vinbutik. Vi vil i den forbindelse købe vin af private samlere, men hvordan gør vi rent bogholderimæssigt? Hvis vi ikke får en
faktura/kvittering, hvordan bogfører vi så købet? Og hvad med SKAT? Kan vi købe vinen til os selv og derefter sælge den til virksomheden?

 Ser frem til dit svar.

I skal beregne moms efter brugtmomsmetoden (også selvom vinen ikke er brugt :)).

Det vil sige, at jeres salgsmoms skal reduceres, sådan at salgsmomsen beregnes af  salget minus de brugte varer. SKAT har lavet en vejledning om emnet, den linker jeg til her.

Når I køber varerne, skal sælgeren lave en kvittering. Hvis det er praktisk umuligt, må I selv have en kvitteringsblok med, hvor de skriver under på, hvad de har solgt jer. I er nødt til at have bilag, for at kunne trække udgiften fra. Herefter bogfører I så købet ind på en almindelig (momsfri) varekøbskonto.

Inloco Regnskab kan tilbyde jer en times individuel undervisning i bogføring og beregning af brugtmoms, hvis I synes, SKATs vejledning ikke er tilstrækkelig. Kontakt os på tlf. 3333 0102, hvis det er aktuelt.

Dbh
Anette

Kommentarer { 0 }