Oversigt | bogføringskursus

Mistet Dankort – og mellemregning

Jubii!

Jeg har fået mit nye Dankort. Efter at have tabt mit Dankort på en gåtur, hvor jeg – for at slippe for tasker – have fyldt jakkelommerne med alle fornødenheder, stod jeg så der uden – og i disse coronatider, hvor jeg køber stort set alt på nettet, er kortet nærmest en nødvendighed.

Heldigvis har jeg et firma-Dankort. Men da firmaet er et ApS, må jeg under ingen omstændigheder låne penge af firmaet – det vil sige, at jeg ikke må bruge Dankortet til private formål med mindre firmaet skylder mig penge, jeg kan “hæve af”.

Så det første jeg gjorde, da jeg opdagede, at jeg havde mistet kortet, var at ringe til banken og få det spærret. Det næste, jeg gjorde, var at overføre et par tusinde kroner fra min private lønkonto til firmakontoen: På den måde skylder firmaet mig penge, som jeg så kan hæve af.

De penge har jeg så brugt en del af i løbet af den seneste uges tid – men de er ikke brugt op. Så der står stadig et lille beløb, firmaet skylder mig. Og det er helt fint: Firmaet må gerne skylde mig penge – men ikke omvendt. Havde der været tale om en enkeltmandsvirksomhed, ville det ikke være nødvendigt at holde så meget øje med det, men for selskaberne er det sådan, at ejerne ikke må låne penge, og selv et lille lån i en kort periode skal registreres som “ulovligt anparthaverlån” – og den slags går jeg jo slet ikke ind for at få noteret i årsrapporten, så det er bare med at vige uden om.

I regnskabet kan du aflæse mellemregningen og se, om du skylder firmaet penge eller omvendt: Hvis saldoen på mellemregning er i minus (kredit), skylder firmaet dig penge. Og det er det, vi ejere af selskaber, går ind for. I enkeltmandsvirksomhederne kan der godt være flere konti (eller under egenkapitalen), som spiller ind, og da kan saldoen helt lovligt være både i plus og minus.

Hvordan ser det ud med din mellemregning?

…..

Ved du ikke, hvordan mellemregningen ser ud? Eller hvor du skal finde ud af det henne?

Så er det måske værd at kikke på et af Regnskabsskolens e-kurser, som du kan deltage i hjemmefra og lige når det passer dig:

Regnskabsskolens e-kurser

 

Kommentarer { 0 }

Årsafslutning i bogholderiet

Et grundigt regnskabskursus må nødvendigvis også indeholde undervisning i, hvordan man laver årsafslutning i bogholderiet.

Hvordan man skal gøre, afhænger af, om vi taler om enkeltmandsvirksomheder eller selskaber, men gennemgående har vi i løbet af året bogført en masse indtægter og en masse udgifter, og når vi ser på forholdet mellem indtægter og udgifter, kan vi få en fornemmelse af, hvordan årsregnskabet kommer til at se ud.

Men i forbindelse med årsafslutningen kan der ske alt muligt. Det kan være, der er nogle anlægsaktiver, som skal afskrives; der kan være nogle medarbejdere, vi skal hensætte noget feriepengeforpligtelse for; der kan være noget varelagerregulering. Der kan være alt muligt, som gør, at billedet ændrer sig, så vi ved ikke altid, hvordan tingene kommer til at se ud. Det kommer helt an på, hvor grundige vi er med bogføringen løbende. Laver vi f.eks. månedlige afskrivninger, eller laver vi kun afskrivninger en gang om året?

Modul 4 i Diplomkursus for bogholdere handler om alle de opgaver, der skal udføres i forbindelse med, at vi afslutter et regnskab: Afskrivninger, hensættelser, periodiseringer osv. Og så handler det også om skat, og hvordan vi gør materialet klar, hvis det skal videre til en revisor, sådan at revisoren enten klapper i sine små hænder eller græder salte tårer, fordi han ikke kan skrive en ekstraregning, når materialet er så perfekt.

Modulet kan godt tages som et selvstændigt kursus, men de fleste tager det som det sidste modul inden eksamen på Diplomkursus for bogholdere.

Læs mere om modul 4, Årsafslutning, skat og lovgrundlag, her


Har du læst mine indlæg om de andre moduler?

Erhverve, sikre og vedligeholde!

Er lønafstemning svært?

Kan du styre en virksomheds økonomi?


Viden om årsafslutning i bogholderiet kan du også læse dig til – i Regnskabsskolens bog om samme emne:

Årsafslutning i bogholderiet

Kommentarer { 0 }

Er lønafstemning svært?

Der er 7 ting, du skal gøre, og 4 ting, du skal vide noget om, hvis du skal være ansvarlig for en virksomheds økonomi, og som derfor bør indgå, når du vælger regnskabsuddannelse.

Du kommer omkring det hele på Diplomkursus for bogholdere, og på modul 2 handler det om løn og lønbogføring. Og ikke mindst lønafstemning – altså: hvad gør vi, hvis det går galt?

Lønbogføring er noget af det, der bliver karakteriseret som svært, men der findes et system, som gør, at hvis man gør det på præcis den samme måde hver eneste gang, så bliver der ingen problemer, og så er det i virkeligheden supernemt at afstemme. Men man skal jo lige vide hvordan man gør, og det ved du efter modul 2.

Du ved også:

 • hvordan man opbygger en lønseddel
 • hvordan man afregner A-skat, AM-bidrag, feriepenge, pension, G-dage mv.
 • hvordan man behandler manuelle lønsedler
 • hvordan man behandler løn i et lønsystem (vi bruger Danløn).

Du kan læse alt om kurset – og resten af vores store bogføringskursus – på Regnskabsskolens hjemmeside: Løn- og personaleadministration i bogholderiet


På kurset får du bl.a. udleveret bogen Løn og lønbogføring for begyndere. Den kan du også købe ved at klikke på billedet her:

Løn og lønbogføring for begyndere

Kommentarer { 0 }

Erhverve, sikre og vedligeholde!

ERHVERVE, SIKRE OG VEDLIGEHOLDE!

Hvis du ikke har sagt de ord i kor med et helt hold, har du sandsynligvis ikke gået på regnskabskursus hos mig.

På modul 1 af vores regnskabsuddannelse lærer du grundlæggende bogføring – debet/kredit-gymnastik for begyndere.

Desuden arbejder vi med reglerne for moms- og skattefradrag, og netop reglerne for, hvad vi må trække fra i virksomhedens regnskab, er det, Statsskattelovens paragraf 6 handler om. Der står nemlig, at vi må trække de udgifter fra, som medgår til at “erhverve, sikre og vedligeholde” indtjeningen i firmaet.

Det er også på modul 1, du lærer at læse og forstå et regnskab. Der er et særligt “sprog”, du skal lære, når du skal have med regnskab at gøre, og det får du styr på her.

Vi bruger regnskabsprogrammet e-conomic hele vejen igennem, og du lærer også:

 • hvordan en kontoplan er opbygget
 • hvordan man indtaster åbningsbalancer
 • at importere data til e-conomic
 • at bogføre finansbilag
 • at oprette og vedligeholde et debitor- og kreditorkartotek
 • at oprette (og bogføre/udligne) fakturaer og kreditnotaer
 • at opbygge en bogføringskreds fra bunden.

Alt i alt får du en god generel økonomiforståelse og overblik over regnskabet.

Modul 1 har titlen “Grundkursus i bogføring” og er et supergodt bogføringskursus for begyndere, så hvis du er i tvivl om, om du vil tage hele Diplomkursus for bogholdere, så start med modul 1 – så har du dét, hvis du på et senere tidspunkt får lyst til at tage hele forløbet.

Læs alt om kurset på Regnskabsskolens side her: Grundkursus i bogføring

Kommentarer { 0 }

Billys – brug årsskiftet til at få forbedringer med

Har du brugt Billy Regnskabsprogram i et par år? Så er du jo vant til mange af de fordele, der er – herunder den super billyhead-140x140-2xpædagogiske grafiske brugerflade og fine oversigter.

Men det, du ikke har, er den nye kontoplan…

Billy har fået en ny kontoplan, som gør årsafslutningen af regnskabet meget nem, fordi opstillingen er logisk og opbygget i forhold til de krav, som vi skal opfylde, når vi udfylder den udvidede selvangivelse.

Samtidig er der kommet en superlet importfunktion, som gør, at vi kan tilrette kontoplanen, så den passer helt præcis til din virksomhed. Man kan f.eks. lave det i et regneark og så få den på plads i Billy med ganske få klik.

Regnskabsskolen er jo begyndt at undervise i bogføring med Billys. Modul 1 er et begynderkursus, modul 2 handler især om årsafslutning af bogholderiet, så du når frem til et korrekt, skattemæssigt resultat. Men der er også en demonstration af, hvordan importfunktionen virker, og som kursist får du en række kontoplaner at vælge mellem.

Hvis du allerede bruger Billy Regnskabsprogram, kan modul 2 være noget for dig.

For dig, som har brugt Billy nogle år, kan Regnskabsskolen supplerende tilbyde en times individuel undervisning, hvor du får hjælp til at skifte fra en gammel bogføringskreds i Billy til en ny – hvor du så kan vælge den helt perfekte kontoplan.

Løsningen er:

 1. Køb Bogføring med Billy modul 2-kurset
 2. Bestil herefter, f.eks. på kursusdagen en times individuel undervisning eller to, hvis det er et stort regnskab med mange kunder og leverandører, hvor du får hjælp til at overføre status.
 3. Glæd dig over, at du ikke kommer til at betale dobbelt, selvom du skal have to Billy-aftaler kørende i et par måneder. Vi har lavet en aftale med Billy om, at “det fikses”

Jeg vil foreslå, at du skifter i forbindelse med årsskiftet – men det kan også lade sig gøre på andre tidspunkter. Og regn med, at der er nogle oplysninger (kunder/leverandører) som muligvis skal genindtastes. Men fordelen er klar – årsafslutningen bliver meget lettere, og hvis du bruger en revisor, vil han elske dig for det.

Kommentarer { 2 }

Nyt i Regnskabsskolen: Kurser i Billys (og hvordan det kom i stand)

billyhead-140x140-2xKender du Billy her? Ellers kan du komme til det :).

Det er jo ikke til at komme udenom: Jeg synes, det er sjovt, når tingene går stærkt. Hurtige beslutninger er sjove at være med til. Når der er kort vej fra idé til handling.

Billys Billing – nu omdøbt til Billy Regnskabsprogram og i daglig tale bare “Billys” har jeg været i kontakt med flere gange om muligheden for at samarbejde om både det ene og det andet, men især kurser. Indtil nu er det ikke blevet til noget, fordi der var noget funktionalitet i programmet, som i den grad var mig imod: Der var både noget, som var for meget og andet, der var for lidt af. Og set med mine øjne har det taget lang tid for dem, at få de småting, jeg havde at anke over, på plads. Men de har måske også andre dagsordener end at tilpasse programmet, så det passer til Regnskabsskolens kursister.

Men nu er det sket. Og alt sammen cirka inden for den seneste måneds tid.

Hurra!

Det betyder, at vi nu kan gøre nogle væsentlige nye ting i Billys – herunder især import af vores egne kontoplaner og – ikke mindst – import af bankfiler til kassekladden. Det er to meget vigtige forbedringer, som gør programmet brugbart ikke bare for iværksættere med få bilag men også for bogholdere, som bogfører for virksomheder med større materialemængder.

…. og så rykker de ellers hurtigt, de der Billy-drenge: Lige så snart det var på plads, blev jeg kontaktet. Og i denne uge har vi holdt møde. På mødet blev de første kursusdatoer fastsat – og her i dag sidder jeg og pønser på nogle ekstra features, vi kan give kursisterne, så det bliver endnu lækrere at arbejde i programmet.

Det er sjovt, når tingene går stærkt. Så vi starter kurser allerede i oktober. Skal du have en af de første pladser, er det derfor nu, du skal tilmelde dig.

Kik på bogføring i Billys modul 1 – for begyndere – her.
Kik på årsafslutning med Billys her – dette kursus er særlig velegnet for de, som allerede bogfører i Billys og som gerne selv vil lukke hele regnskabet og udfylde den udvidede selvangivelse.

Selvfølgelig: Der er rabat, hvis du køber begge moduler samtidig. Læs om rabat på begge Billy-kurser her.

Det bliver Birger fra Regnskabsskolen, som skal undervise, og vi er allerede i fuld gang med at lave undervisningsmateriale. Vi glæder os.

Kommentarer { 0 }

Diplomkursus for bogholdere

I virkeligheden var hele formålet med Regnskabsskolen, dengang jeg lavede omdannelsen fra Inloco Regnskab til Regnskabsskolen ApS, at udbyde “Diplomkursus for bogholdere“. Vi flyttede lokaler 1. januar 2008 og straks derefter gik jeg i gang med at producere materiale og sælge det første kursus, som startede i august 2008. Dengang var der undervisning en gang ugentligt, nu er det to gange ugentligt – i alt 19 dage. Pointen er, at det er en fordel, hvis man som kursist kan blive færdig inden for et kvartal i stedet for at strække det over ½ år.

Det er ikke den eneste ændring, der er sket: Undervisningsmaterialet bliver løbende revideret og/eller udskiftet med nyere og bedre materiale. Senest har modulet om økonomistyring fået en ordentlig omgang, så både undervisningsform og indhold er blevet mere spændende. Og på materialesiden har vi også alle Regnskabsskolens bøger som (stort set allesammen) indgår på et eller andet tidspunkt i løbet af diplomkurset, så alle kursisterne får også dem med i købet.

Vi har også skåret noget væk: Den del, som handlede om personaleadministration, er skåret ned, så vi fokuserer mere på lønbogføring og lønadministration. Årsagen til det er, at de evalueringer, vi får fra kursisterne og løbende retter ind efter, ret samstemmende sagde, at den del var det mindst relevante, og at man hellere ville have mere konkret bogføring og regnskab.

Men kurset er bygget op præcist, som det altid har været: 5 moduler, hvoraf det sidste er 2 x prøveeksamen og eksamen.

Samlet ser det sådan ud:

DiplomforløbSådan lidt forenklet altså. Men klik på  billedet, så kommer du videre til Regnskabsskolens hjemmeside, hvor du kan læse mere om kurset.

Eksamen er vigtig for kursisterne. Men den er også super vigtig for os: Har vi undervist godt nok? Har kursisterne fået viden nok til at bestå? Kan de løse både den praktiske opgave og tjekspørgsmål?

Hele ideen med Diplomkurset er, at vi skal have flere dygtige bogholdere. Derfor er det et krav, at underviserne ikke bare er teoretisk dygtige men også, at de har en solid erfaring fra den virkelige verden (her forstået som “udenfor handelsskolemiljøet”).  De fleste kursister arbejder allerede med regnskab/bogholderi eller skal til at gøre det og har nogle helt konkrete spørgsmål og problemstillinger, som kan løses på flere forskellige måder – og den bedste finder man ved at sparre med erfarne bogholdere, som har indblik i mange forskellige brancher. Så den funktion har kurset også.

Hjemmearbejde? For nogle er der meget, for andre er det relativt enkelt. Især i starten, hvor den grundlæggende bogføring skal på plads, er det meget forskelligt, fordi de, som i forvejen har arbejdsopgaver i bogholderiet, kan springe flere af de bogføringstunge opgaver over, mens det netop er den type opgaver, som giver de nye bogholdere den fornødne rutine i at bruge e-conomic.

Vi har åbent for tilmeldinger til holdet, som starter i august. Skal du med? Så tilmeld dig. Er du i tvivl? Ring til Regnskabsskolen på tlf. 3333 0161 og tal med Mathias.

 

Kommentarer { 2 }

Nyt på kursusprogrammet: Bogføring med Dinero

Jeg har fulgt udviklingen af økonomisystemet Dinero, som blandt andet Martin Thorborg står bag, tæt, og selvom Regnskabsskolen normalt ikke underviser i helt nye programmer, men venter, til de har et par år på bagen, så gør vi altså nu en undtagelse. Dinero har et hurtigt voksende antal brugere, og der vil være en del af dem, som har brug for at vide, hvordan man bogfører, og lidt om rammerne og lovgivningen, så der ikke bare bliver bogført, men bogført korrekt.

Dinero er karakteriseret ved at have en meget skarp profil på deres brugere. De ved præcis, hvem de laver regnskabsprogrammet til, og derfor er udviklingen målrettet. I stedet for at flagre frem og tilbage og prøve at opfylde alles behov, arbejder de for de helt små virksomheder, som skal have et billigt økonomisystem, der er til at forstå. Ingen lagerstyring, intet projektregnskab – bogføring og fakturering, gjort så let, som de kan komme af sted med.

Vi holder kurserne i 2 moduler, som dog kan tages uafhængigt af hinanden:

Modul 1: Kom godt i gang med Dinero
Modul 2: Årsafslutning i bogholderiet

Modul 1 kræver ingen forudsætninger – du kan være med, selvom du aldrig har prøvet at bogføre før. Vil du tage begge moduler, er der penge at spare. Du kan læse mere og tilmelde dig et kursus i Dinero her: Bogføring med Dinero.

Kommentarer { 2 }

SummaSummarum-kurser – det samlede udbud

Jeg – og andre i Regnskabsskolen – har undervist i brugen af SummaSummarum i rigtig lang tid. Personligt har jeg gennem årene undervist mere end 1.500 iværksættere og selvstændige i at bruge programmet.

Efterhånden har vi et ret bredt udbud af SummaSummarum-undervisning. Både for begyndere og viderekommende, både på kurser og individuel undervisning og både på Sjælland og i Jylland. Og for noget tid siden bredte vi mulighederne endnu længere ud – fordi Regnskabsskolen introducerede individuel fjernundervisning. Du kan læse om den individuelle fjernundervisning her.

Så her kommer en samlet oversigt over Regnskabsskolens undervisning i SummaSummarum:

Traditionelle kurser (4-10 personer pr. hold):
Bogføring med SummaSummarum, Modul 1: Kom godt i gang med SummaSummarum (København og Randers)
Bogføring med SummaSummarum, Modul 2: Moms og løn (København og Randers)
Bogføring med SummaSummarum, Modul 3: Årsafslutning i bogholderiet (København og Randers)

Individuel undervisning i Regnskabsskolen
(hverdage, dagtimer, København)
1:1-undervisning, dig og en underviser, super effektivt i forhold til dine konkrete spørgsmål

Individuel fjernundervisning
(dagtimer, aftentimer, hverdage og weekends, “et sted med internetforbindelse”)
Korte kurser (2-6 timer):
Bogføring for begyndere ““ et grundkursus i bogføring med SummaSummarum
Opstart af eget regnskab i SummaSummarum (kursus med dine egne bilag)
Import at data (debitorer og bankposteringer) til og design af fakturaer i SummaSummarum
Årsafslutning (inkl. løn og debitorafstemning) med SummaSummarum
Årsafslutning-MIKRO (små firmaer, ingen ansatte) med SummaSummarum
Flytte fra Kurts kassekladde til SummaSummarum
Længerevarende kursus (5 dage a 3 timer):
Grundlæggende bogholderi med SummaSummarum

Herudover har vi nogle kurser i årsafslutning og andre emner, som er tilrettelagt, så man kan deltage, uanset hvilket program, der er bogført i. Se mere her.

Så alt i alt er det et rimelig godt udvalg. Det er dejligt, at vi med den individuelle fjernundervisning kan nå ud til alle kroge i landet – også der, hvor der ikke er nok brugere til et helt kursus.

Kommentarer { 0 }

Diplombogholder – nu på 11 uger

Jeg giver op! I får ret!

Regnskabsskolen har gennem det seneste års tid haft rigtig mange henvendelser om Diplomkursus for bogholdere, hvor der har været et ønske om at gennemføre kurset på kortere tid end det knap halve år, vi ellers har lagt op til.  Heldigvis har det i de fleste tilfælde kunnet lade sig gøre at strikke noget sammen, så hver enkelt kursist har fået opfyldt sine ønsker. Men det skaber lidt uro på holdene, at folk hopper ud og ind, og flertallet mener, at det vil være fint, at vi underviser to dage om ugen.

Derfor kan du fra januar 2013 tage Diplombogholderkurset på bare 11 uger. Der er i alt 20 undervisningsdage, og kurset slutter med fire timers skriftlig eksamen.

Kurset er stadig modulopdelt:

Modul 1: Grundkursus i bogføring – seks dage med debet/kredit, moms, regnskabsforståelse, åbningsbalancer, import- og eksportfunktioner i økonomisystemet.

Modul 2: Løn- og personaleadministration i bogholderiet – fire dage med lønsedler, lønbehandling, lønbogføring, fejlrettelser i bogholderiet og personaleadministration for bogholdere.

Modul 3: Årsafslutning, skat og lovgrundlag – fem dage, hvor vi har fokus på regler og love, og hvor vi gennemgår årsafslutningen – herunder periodiseringer, hensættelser, anlægskartoteker og afskrivninger, samarbejdet med revisor og skat for selvstændigt erhvervsdrivende.

Modul 4: Økonomistyring – to dage om budgettering, ledelsesrapportering, regnskabsanalyse og nøgletal.

Modul 5: Test, prøveeksamen og eksamen. Det kan jeg ikke linke til lige nu, men tro mig: De er der :).

Det bliver spændende, hvordan den nye plan kommer til at virke, for vi har samtidig strammet op på materialet, så kurset forhåbentlig bliver bedre end nogensinde. I det hele taget glæder jeg mig svært til alt det, der skal ske i 2013.

 

Kommentarer { 0 }

Kurser i SummaSummarum (København og Kolding)

Jeg har i tidens løb undervist langt over 1.000 iværksættere i bogføring med SummaSummarum. Nu er vi flere i Regnskabsskolen, som underviser i brugen af det meget populære økonomisystem, som er særligt velegnet til iværksættere, fordi det er meget let at lære at bruge og billigt i drift.

Ud over Regnskabsskolens korte aftenkurser, intensivkurser og kurser for viderekomne, er det også Regnskabsskolens medarbejdere i København og Kolding, som underviser på VISMAs – Stones Softwares – kurser, som du kan finde her. Regnskabsskolen har fået ny medarbejder, som tager sig af kurserne og den eventuelt supplerende individuelle undervisning i Kolding og omegn.

Og vi rejser gerne ud! Har du brug for et kursus i Skagen eller på Bornholm, kommer vi gerne til dig. Der skal bare være otte deltagere. Ring til Regnskabsskolen på 3333 0161 eller send en mail til post@regnskabsskolen.dk for at høre nærmere om priser og vilkår, hvis det har interesse.

Lige nu er vi midt i årsafslutningerne, og der har været rigtig mange kurser i årsafslutning med SummaSummarum. I Regnskabsskolens eget kursusprogram er det slut for i år, men på VISMAs kurser kan du komme på i juni måned (hvis du har skævt regnskabsår kan det være meget aktuelt).

I Kolding er vi ved at samle sammen til en interesseliste: Hvis du er interesseret i at høre nærmere, når der kommer et fortsætterkursus (heldags), hvor alle de smarte import/eksport-funktioner mv. gennemgås, så skriv også til os, så hører du nærmere, når vi har nok til et hold.

Kommentarer { 0 }

31/5: Deadline (for nogle selskaber)

Det er den 31. maj på mandag. Og for de selskaber, som har et regnskabsår, der følger kalenderåret, er det på mandag, årsrapporten skal være afleveret til Erhvervs- og selskabsstyrelsen for at være rettidig.

For personligt ejede virksomheder er der en måneds tid endnu: Den udvidede selvangivelse skal først afleveres senest den 1. juli. Så for jer, som ikke er færdig regnskabet for 2009 er det ved at være tid til at komme i omdrejninger.

Regnskabsskolen har følgende aktiviteter i juni måned (ud over Diplomhold 10A, som er i fuld gang):

11.6:  SummaSummarum intensivkursus
16.6:  Reception: Diplomkursusterne får eksamensbevis og    
             BOGUDGIVELSE
18.6:  Grundlæggende regnskabsforståelse
21.6:  Informationsmøde for nye iværksættere
23.6:  Bogføring for begyndere med SummaSummarum
24.6:  Bogføring for begyndere med Aesiras
25.6:  Bogføring med e-conomic

Tilmeld dig nyhedsbrevet – så får du en invitaiton til vores reception og lejlighed til at høre om nogle af de interessante momsregler, der er kommet her pr. 1. januar.

Kommentarer { 0 }

Nye kurser i efteråret

Så er Regnskabskolens kursusprogram for efteråret 2010 ved at være på plads, og der er flere nyheder denne gang.

Revisormappen: Et kort kursus for de, som har brug for at vide præcist, hvordan man griber regnskabet an, så revisorregningen ikke bliver større end højst nødvendigt. Når revisorerne giver tilbud på revison, omfatter prisen som regel også årsrapport og selvangivelser – men ikke afstemning af debitorkonti og alle de andre ting, der kan gå galt, hvis ikke der er en god egenkontrol i bogholderiet. Lær det nu – og få en revisormappe med hjem, klar til årsafslutningen.

Budgetkursus: Budgettet er det vigtigste styringsredskab i din virksomhed, og de to kursusaftener med “hjemmearbejde” mellem hver gang er et rigtigt godt sted at starte, når du skal have styr på budgetterne. Vi gennemgår de mange typer budgetter men fokuserer på de vigtigste – især driftsbudgettet.

Løn og lønbogføring: Dette halvdagskursus handler kun om løn til medarbejdere. Til gengæld bliver du klædt grundigt på til at have styr på lønbogholderiet – uanset om du laver lønsedler selv, bruger Dataløn eller Danløn.

– og der er meget mere at vælge imellem. Se alle Regnskabsskolens korte kurser her.

Kommentarer { 2 }

Bliv diplombogholder i 2010

I dag har vi hold 09B til eksamen, så alle er spænde på resultatet af den 5 timer lange skriftlige prøve. Men mon ikke det er gået fint? Deltagerne har gået på kursus i 15-22 dage i løbet af efteråret 09 og januar/februar 2010, så de er mere en almindeligt godt orienteret inden for området økonomi, regnskab, løn, administration og især bogholderfaget.

Regnskabsskolens næste Diplomkursus for bogholdere oprettet. Det starter den 8.  april 2010 – altså torsdag efter påske. Skal du med? Der er stadig ledige pladser. Men ikke mange, for holdene er små, normalt max. 8 personer.

Læs om Diplomkursus for bogholdere her.

Og skulle du være interesseret, så kontakt os på tlf. 3333 0161 – jeg giver gerne en kop kaffe og svarer på alle de spørgsmål, du måtte have om Diplomkurset.

Kommentarer { 0 }

Du kan nå det inden årsregnskabet

Hvis du har de bedste intentioner om at få bogført dine bilag i god tid, men ikke rigtig kan komme i gang, har du måske brug for lidt praktisk vejledning. Regnskabsskolen kan lære dig at bogføre dine bilag, så det virker! På vores intensive SummaSummarumkursus arbejder man med sine egne bilag om eftermiddagen og får hele regnskabet med hjem på en USB-stick – så ikke et eneste tasteanslag er spildt.

Klik på banneret her:

summakursus

Kommentarer { 0 }

1. del af diplombogholderkurset = Grundkursus i bogføring

Jeg fik i dag en opringning angående om det er muligt at gå på en del Regnskabsskolens Diplomkursus for bogholdere i stedet for at tage et almindeligt grundkursus i bogføring. Kursisten har ingen tidligere erfaring med bogholderi, men vil gerne søge job som bogholderiassistent eller noget tilsvarende, hvor der kræves noget kendskab til bogføring og en grundlæggende regnskabsforståelse.

Diplomkurset for bogholdere er delt op i fire moduler (fem, hvis vi regner repetitionskurset med som et modul), hvoraf modul 0A og 0B egentlig er samme kursus men på enten to eller fem dage, alt efter tidligere erfaring med bogføring. Hvis man deltager i modul 0A og modul 1, når man omkring alt det grundlæggende vedrørende bogføring, herunder lønbogføring ud fra forskelligt materiale. Så er det muligt på et senere tidspunkt at tage de to-tre sidste moduler og eksamen.

Næste modul 0A starter den 26. maj 2009. Vi har inge ledige pladser på hold 1, der starter lige efter påske, men der er foreløbig god plads på maj-kurset.  Den samlede pris for “grundkursus for bogholdere”, som varer 10 kursusdage fordelt over nogle måneder – altså modul 0A og 1 – er kr. 16.600 + moms.

Kommentarer { 0 }

Fyraftensmøde: Regnskabets opbygning og vigtige nøgletal

Regnskabsskolen afholder sit første fyraftensmøde i 2009:

Mandag, den 26. januar 2009

Emnet er regnskaber og nøgletal.

Hvor er de interessante tal i dit regnskab? Vi ser på de færdige årsregnskabers opbygning og tjekker Experians virksomhedsdatabase på Regnskabsskolens PC-ere, så du kan se, hvad dine konkurrenter oplyser om sig selv.  Vi gennemgår herefter hvilke nøgletal, man kan aflæse fra de offentlige regnskaber, og hvilke man kun kan beregne, når man har adgang til de interne.

Læs mere og tilmeld dig her.

Kommentarer { 0 }

Nye kurser i Regnskabsskolen i 2009

Kursuskataloget er færdigt! Lidt forsinket – men dog inden nytår.

Regnskabsskolen har flere kurser end nogensinde. Vi fortsætter naturligvis med de kurser, som har været populære indtil nu, og så har vi nogle spændende nyheder:

Filer og tricks: Om at få mere ud af sin PC-er med synkronisering, fjernadgang, filimport osv.

Excel for lidt viderekommende – måske især for bogholdere og administratorer, som kan lidt men kunne trænge til ny inspiration til brug af dette fantastiske redskab.

Blogging med WordPress er egentlig ikke en nyhed, vi har gennemført det tre gange før. Men det er første gang, at det er med i det officielle program – hidtil har kurset bare været udbudt blandt de, der specifikt havde interesse for det.

Virksomhedsdatabaser med Experian er heller ikke en nyhed. Men vi har gjort kurset kortere og billigere i 2009. Tjek, hvad dine konkurrenter oplyser om sig selv, og lav helt opdaterede lister til dit b2b-salg.

Bogføring i dagligvarebutikker med SummaSummarum: Kurset er et must, hvis du skal i gang med Tips og Lotto, returblade og daglig kassekladde.

Så alt i alt er det mange nye kurser. Oven i købet sker der også en masse med Diplomkurset for bogholdere, men det kræver vist sit eget indlæg – så følg med her på bloggen.

Kommentarer { 0 }

Regnskabsskolens nye hjemmeside

Regnskabsskolen har fået ny hjemmeside i weekenden. (Lørdag er den dag, der er færrest besøgende på mine sider, så det er jo der, de store ændringer skal foretages.)

For de teknisk interesserede kan jeg fortælle, at den gamle side var lavet i Joomla, den nye i WordPress. Faktisk er der tale om tre separate indstallationer af Wordpress, som så er kædet sammen sådan, at de forhåbentlig giver indtryk af et samlet site.  Derfor har de korte kurser og iværksætterkurserne nu deres egen sektion og Diplomkurset for bogholdere en anden med forskellige menuer, for at begrænse længden af links-listerne.

Kik på den – og fortæl mig, hvad du synes!

Kommentarer { 0 }