Oversigt | bogføring

Brevkasse: Bogføring uden omsætning eller aktivitet

SpørgsmålHej Anette

Jeg oprettede i 2017 et PMV, fordi jeg ville starte med noget nedrivning ved siden af mit arbejde.

Grundet en masse personlige hændelser, kom der aldrig noget ud af det, og jeg lukkede mit cvr et år efter.

Der har absolut ingen aktivitet været, ud over at jeg lavede et cvr nummer.

Så min bogføring består af et ark, med 0,- i debet og kredit. Men jeg er i tvivl om hvorvift dette overhovedet er korrekt, og om det overhovedet er krævet, når der nu ingenting har foregået?

Mvh J

SvarHej J

Hvis der ingen aktivitet er i din virksomhed, er der heller ingen bilag, og derfor behøver du heller ikke at bogføre.

De bedste hilsner
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Bogføring af momsrefusion

SpørgsmålHej Anette

Tak for en god brevkasse:)

Jeg har overtaget et regnskab fra en tidligere medarbejder, som har bogført fakturaer fra England med korrekt momskode (moms tilgode, fordi man kan søge om refusion).

Hun har så været i tvivl omkring dette, åbenbart, så hun har bogført alle bilagene op på en konto efterfølgende UDEN moms …

Nu er der søgt momsrefusion på alle de engelske fakturaer for 2019 og jeg har fået 135.000 kr tilbage fra England. Men jeg har ikke nogen modpostering mere nede i momskontiene, da hun jo havde bogført dem fra fra denne konto.

Skal jeg blot oprette en ny driftkonto i regnskabet, og så har vi “tjent” 135. 000 kr på momsrefusion, og så lade det være, eller skal jeg gøre noget smartere og mere bogføringsmæssigt korrekt?

Det store bøvl sker ved, at hun har tilbageført fakturaerne og posteret dem om, så de blev bogført uden moms refusion. Det betyder at et gammel projekt i 2019 netop har fået disse posteringer frem og tilbage og gjort projektet 135.000 kr dyrere.

Jeg skal bare have en “nem” og rigtig løsning til at bogføre de penge, vi har fået indbetalt i banken fra England, så jeg ikke skal ramme ind i problemer til årsluk 2020:)

Med venlig hilsen
Janne

SvarHej Janne

Når man skal søge om momsrefusion, skal bogføringen slet ikke ramme de danske momskonti…

Almindeligvis bogfører man på en konto i aktiverne, som oprettes til formålet “momsrefusion”, under omsætningsaktiver, og når så pengene kommer retur, bliver de bogført på denne konto, som så nulstilles.

Derfor kan man sige, at du skal bogføre de 135.000 kr. på den konto, de blev bogført på i første omgang, da I registrerede, at I havde pengene til gode.

Giver det mening?

De bedste hilsner
Anette Sand

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan bogføres tøj i kommission?

SpørgsmålHejsa Anette

Vi er en Secondhandshop, som sælger tøj. Vi har indtil nu solgt tøj videre. Nu kunne vi godt tænke os at udvide, så vi også tager tøj i kommission. Men hvordan fungerer det regnskabsmæssigt, og hvordan bogfører man det? Har ledt forgæves overalt! Håber du kan hjælpe.

De bedste hilsner Julie

SvarHej Julie

Du skal bruge to konti (som egentlig godt kan ligge samlet øverst i kontoplanen):

Konto 1111: Kommissionssalg
Konto 1112: Kommissionskøb

Hvor du så på den første registrerer alt kommissionssalget, og på den anden det beløb, du betaler til dem, der har leveret tøjet. Det første vil være i kredit, det andet i debet, og på den måde, vil de to konti, når du lægger dem sammen, give jeres indtjening.

Kontonumrene er tilfældige … du skal selvfølgelig bare bruge de kontonumre, som passer i din kontoplan.

De bedste hilsner
Anette Sand

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Hvordan bogføres køb og salg af fersk kød?

SpørgsmålHej Anette

Min mand har startet virksomhed op for nylig. Han sælger fersk kød. Mit spørgsmål drejer som om bogføringen af salget i forhold til moms.

Som jeg ser det, vil et salg også skulle bogføres som et vareforbrug? Salget er jo reelt vareforbrug eller? Problemet er bare, at salget godt kan være i en anden måned end varerne er købt i.

Hvis han køber varer den 29.3.17 og fakturadatoen er 29.3.17 – så må man løfte momsen der. Men hvis han først sælger varen den 6.4.17 – så vil vareforbrugskontoen løfte momsen i en forkert måned ik?

Mit spørgsmål er om vi overhovedet skal bruge vareforbrugskontoen? Vil det ikke være nemmere at:

Ved køb:
Kreditere leverandør, debitere købsmoms og varelager.

Ved salg:
Debitere Kassen/Teller (de modtager kun køb på kort) kreditere varesalg og salgsmoms

Når han laver status (hver 14. dag eller 1 gang om måneden) vil varelageret i givet fald være faldet pga. salg og det skal krediteres men debiteres på vareforbrug?

Vi bruger Dinero, men vareforbrug er sat op til at trække købsmoms?

Beklager at det blev så langt, men vi vil ikke have problemer med SKAT/moms! Han skal betale moms hver 3. måned og det SKAL bare stemme :-)

På forhånd tak – og tak for et super site!

Venligst
Stina

SvarHej Stina

Jeg ville netop bruge vareforbrugskontoen:

Ved køb af kødet, debiteres varforbrugskontoen
Ved salg af kødet, kreditteres varesalgskontoen

…. og så er der sådan set ikke så meget mere i det i det daglige (Med mindre I har brug for, at økonomisystemet holder styr på lageret for jer…).

Ved årsafslutning gøres værdien af det kød, som er på lager og som kan sælges efter nytår op. På det tidspunkt

Debiteres varebeholdninger/varelager
Krediteres vareforbrugskontoen

i det første regnskabsår. Året efter skal man tage hensyn til den saldo, der i forvejen står på kontoen for varebeholdninger/varelager.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Bogføring af feriepengeforpligtelse

Virksomhedens feriepengeforpligtelse udgør det beløb, medarbejderne har til gode i form af ret til ferie med løn i det kommende ferieår. Hvis medarbejderne forlader virksomheden, skal feriepengene beregnes og overføres til Feriekonto eller en tilsvarende ordning.

Feriepengeforpligtelsen bogføres, fordi den ferie, medarbejderne har til gode med løn, er en omkostning, som vedrører det år, hvor ferien er optjent.

Beløbet skal registreres som en udgift (i driften) og som en skyldig omkostning (under gældsposter i status).

Den feriepengeforpligtelse, der skal bogføres, kan opgøres på flere måder. Beløbet

 1. kan hentes fra lønsystemets lønbilag
 2. beregnes som en procentdel af den ferieberettigede løn
 3. kan beregnes individuelt for hver medarbejder, hvor der også tages hensyn til restferie i indeværende ferieår

Det første år, virksomheden har medarbejdere ansat, som har ret til ferie med løn, skal hele feriepengeforpligtelsen registreres:

Debet: Driftskonto (hensat feriepengeforpligtelse)
Kredit: Statuskonto (skyldig feriepengeforpligtelse)

De efterfølgende år skal feriepengehensættelsen reguleres. Målet er, at den sum, der kommer til at stå som skyldig feriepengeforpligtelse, er korrekt. Det vil sige, at bogføringen skal tage højde for, hvad der i forvejen er registreret på kontoen.

Eksempel 1

Virksomheden har i indeværende regnskabsår beregnet feriepengeforpligtelsen til at være 120.000 kr. Der står allerede 90.000 kr. på kontoen for skyldig feriepengeforpligtelse i status. Beløbet er større, fordi der er ansat en yderligere medarbejder i løbet af året.

Aktuel feriepengeforpligtelse 120.000
– Allerede hensat feriepengeforpligtelse 90.000
Feriepengeforpligtelse til bogføring 30.000

Bogføring:
Konto i driften ““ debet: 30.000
Konto i status ““ kredit: 30.000

Eksempel 2

Virksomheden har i indeværende regnskabsår beregnet feriepengeforpligtelsen til at være 120.000 kr. Der står allerede 140.000 kr. på kontoen for skyldig feriepengeforpligtelse i status. Beløbet er mindre, fordi der er fratrådt en medarbejder i slutningen af året.

Aktuel feriepengeforpligtelse 120.000
– Allerede hensat feriepengeforpligtelse 140.000
Feriepengeforpligtelse til bogføring -20.000

Bogføring:
Konto i driften ““ kredit: 20.000
Konto i status ““ debet: 20.000

I dette tilfælde vil feriepengeforpligtelsen altså forbedre resultatet med 20.000 kr., idet hensættelsen skal være mindre, end den var året før.


Læs min bog om Løn og lønbogføring for begyndere – med overgangsordningen til den nye ferielov:

Løn og lønbogføring for begyndere

Kommentarer { 4 }

Brevkasse: Hvordan bogføres en faktura med to forskellige køb?

Hej Anette

Jeg er ved at indtaste et par ting i e-conomic, og jeg har et spørgsmål vedr. en af dem:

Hvis en faktura består af flere udgifter der ikke nødvendigvis passer i samme kategori, hvordan håndterer jeg det så? F.eks. har vi en faktura fra vores kontorplads som består af fotokopier (3600?) og deltagelse i kontorets gratis sommerfest.

På forhånd tak!
Rebecca

Hej Rebecca

Du deler linjerne op.

Jeg har lavet et eksempel til dig her. Vi køber kontorartikler og software og deler det op over tre linjer i e-conomic:

1. Køb af software (debet – ingen modkonto)  100 kr.
2. Køb af kontorartikler (debet – ingen modkonto) 100 kr.
3. Betaling med bank (kredit – ingen modkonto) 200 kr.
– alle momstingene går på plads, hvis momskoderne er sat korrekt op i dit regnskab.
Dbh.
Anette

Læs mere i Bogen om bogføring med e-conomic

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan bogfører jeg en årsbonus?

Spørgsmål

Hej

Jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal bogføre en årsbonus til lederen af den virksomhed, jeg bogfører for. Kan du hjælpe?

Venlig hilsen
Gitte

SvarHej Gitte

Almindeligvis bogføres bonus sådan:

I gammelt år:
Der bogføres en hensættelse som beregnes så tæt som muligt på, hvad man forventer, at bonus bliver. Den bogføres som en lønomkostning i debet og på en skyldig bonus-konto i passiverne i kredit.

I nyt år:
Når bonus endelig opgøres, bogføres udgiften som en lønomkostning og modposteres i banken. Samtidig flyttes den skydige bonus fra passiverne op i driften ved at bogføre i debet på skyldigkonto og i kredit på den lønkonto, der er blevet brugt til bogføringen. På den måde vil udgiften hovedsageligt ligge i gammelt år, men en evt. difference bliver driftsført i nye år.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Billys – brug årsskiftet til at få forbedringer med

Har du brugt Billy Regnskabsprogram i et par år? Så er du jo vant til mange af de fordele, der er – herunder den super billyhead-140x140-2xpædagogiske grafiske brugerflade og fine oversigter.

Men det, du ikke har, er den nye kontoplan…

Billy har fået en ny kontoplan, som gør årsafslutningen af regnskabet meget nem, fordi opstillingen er logisk og opbygget i forhold til de krav, som vi skal opfylde, når vi udfylder den udvidede selvangivelse.

Samtidig er der kommet en superlet importfunktion, som gør, at vi kan tilrette kontoplanen, så den passer helt præcis til din virksomhed. Man kan f.eks. lave det i et regneark og så få den på plads i Billy med ganske få klik.

Regnskabsskolen er jo begyndt at undervise i bogføring med Billys. Modul 1 er et begynderkursus, modul 2 handler især om årsafslutning af bogholderiet, så du når frem til et korrekt, skattemæssigt resultat. Men der er også en demonstration af, hvordan importfunktionen virker, og som kursist får du en række kontoplaner at vælge mellem.

Hvis du allerede bruger Billy Regnskabsprogram, kan modul 2 være noget for dig.

For dig, som har brugt Billy nogle år, kan Regnskabsskolen supplerende tilbyde en times individuel undervisning, hvor du får hjælp til at skifte fra en gammel bogføringskreds i Billy til en ny – hvor du så kan vælge den helt perfekte kontoplan.

Løsningen er:

 1. Køb Bogføring med Billy modul 2-kurset
 2. Bestil herefter, f.eks. på kursusdagen en times individuel undervisning eller to, hvis det er et stort regnskab med mange kunder og leverandører, hvor du får hjælp til at overføre status.
 3. Glæd dig over, at du ikke kommer til at betale dobbelt, selvom du skal have to Billy-aftaler kørende i et par måneder. Vi har lavet en aftale med Billy om, at “det fikses”

Jeg vil foreslå, at du skifter i forbindelse med årsskiftet – men det kan også lade sig gøre på andre tidspunkter. Og regn med, at der er nogle oplysninger (kunder/leverandører) som muligvis skal genindtastes. Men fordelen er klar – årsafslutningen bliver meget lettere, og hvis du bruger en revisor, vil han elske dig for det.

Kommentarer { 2 }

Nyt i Regnskabsskolen: Kurser i Billys (og hvordan det kom i stand)

billyhead-140x140-2xKender du Billy her? Ellers kan du komme til det :).

Det er jo ikke til at komme udenom: Jeg synes, det er sjovt, når tingene går stærkt. Hurtige beslutninger er sjove at være med til. Når der er kort vej fra idé til handling.

Billys Billing – nu omdøbt til Billy Regnskabsprogram og i daglig tale bare “Billys” har jeg været i kontakt med flere gange om muligheden for at samarbejde om både det ene og det andet, men især kurser. Indtil nu er det ikke blevet til noget, fordi der var noget funktionalitet i programmet, som i den grad var mig imod: Der var både noget, som var for meget og andet, der var for lidt af. Og set med mine øjne har det taget lang tid for dem, at få de småting, jeg havde at anke over, på plads. Men de har måske også andre dagsordener end at tilpasse programmet, så det passer til Regnskabsskolens kursister.

Men nu er det sket. Og alt sammen cirka inden for den seneste måneds tid.

Hurra!

Det betyder, at vi nu kan gøre nogle væsentlige nye ting i Billys – herunder især import af vores egne kontoplaner og – ikke mindst – import af bankfiler til kassekladden. Det er to meget vigtige forbedringer, som gør programmet brugbart ikke bare for iværksættere med få bilag men også for bogholdere, som bogfører for virksomheder med større materialemængder.

…. og så rykker de ellers hurtigt, de der Billy-drenge: Lige så snart det var på plads, blev jeg kontaktet. Og i denne uge har vi holdt møde. På mødet blev de første kursusdatoer fastsat – og her i dag sidder jeg og pønser på nogle ekstra features, vi kan give kursisterne, så det bliver endnu lækrere at arbejde i programmet.

Det er sjovt, når tingene går stærkt. Så vi starter kurser allerede i oktober. Skal du have en af de første pladser, er det derfor nu, du skal tilmelde dig.

Kik på bogføring i Billys modul 1 – for begyndere – her.
Kik på årsafslutning med Billys her – dette kursus er særlig velegnet for de, som allerede bogfører i Billys og som gerne selv vil lukke hele regnskabet og udfylde den udvidede selvangivelse.

Selvfølgelig: Der er rabat, hvis du køber begge moduler samtidig. Læs om rabat på begge Billy-kurser her.

Det bliver Birger fra Regnskabsskolen, som skal undervise, og vi er allerede i fuld gang med at lave undervisningsmateriale. Vi glæder os.

Kommentarer { 0 }

Foredrag for selvstændigt erhvervsdrivende

raimage1
Eller foredrag og foredrag: Når man kun har en halv time er det jo nærmere en peptalk, et inspirationsoplæg… eller noget. Men jeg er efterhånden blevet god til at forklare helt nye selvstændigt erhvervsdrivende, hvad virksomhedsøkonomi handler om på kort tid. Her er det et billede fra Danske Fodterapeuters arrangement for alle de kommende fodterapeuter, hvoraf 95% vil starte virksomhed, når de er færdiguddannede.

Pointen er, at regnskab og bogholderi ikke er farligt. Og jo mere, du ved om din økonomi, jo bedre bliver du til at styre din virksomhed. Men det, jeg siger og viser er praktiske eksempler på, hvad man kan og må – og hvordan man gør det. Og måske også en enkelt lille historie om, hvad man absolut ikke må – og ikke skal gøre.

I hvert fald skal de nye selvstændige:

 • Lave et (eller som regel flere) budget(ter)
 • Få styr på forskudsregistreringen hos SKAT
 • Dedikere en bankkonto til formålet, så økonomien er fint adskilt mellem privat og firma
 • Vide, hvad et bilag er og gemme alle bilag
 • Kende forløbet for afregninger og frister hos SKAT
 • Have en idé om, at visse nøgletal kan hjælpe dem med at styre virksomheden frem mod økonomisk succes

– så der er nok at tage fat på, når man kun har kort tid at levere budskabet i.

Det var en rigtig fint heldagsarrangement, Danske Fodterapeuter havde lavet, så jeg var glad for at være med.

 

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan bogfører jeg medicin til forretningsrejse

SpørgsmålHej Anette,

Tak for de fantastiske bøger jeg har fået gennem købet af ‘Den store bogpakke‘!

Hvordan bogfører jeg medicin til forretningsrejse (det handler om nødvendig malariamedicin)?

Hej,
Henrik

SvarHej Henrik

Som rejseudgifter. På samme konto, som du vil bogføre hotel, lokal befordring mv. Under forudsætning af, at forretningsrejsen – og medicinen til den – kun er business, ikke privat. For hvis du også har brug for malariamedicin i privat øjemed, er der ikke fradrag.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan regulerer jeg forkert splitmomsfordeling ved årsafslutning?

SpørgsmålHej Anette

Da jeg lavede mit årsregnskab for 2014 færdigt, kunne jeg konstatere at min splitmomsfordeling har været forkert. Jeg har kørt med 50/50 fordi jeg ikke anede hvordan det ville gå, men det viser sig nu at jeg har haft 75 % momsede aktiviteter, så jeg må jo løfte lidt mere moms af end jeg har gjort. Det er omkring 1000 kr. som jeg måske så bare kan angive mindre denne gang, men det skal vel bogføres så mine momskonti stemmer. Hvordan gør jeg det? Skal jeg have fat i hver enkelt af de konti jeg har splitmoms på, og ompostere mine køb, eller er der en nemmere måde?

Venlig hilsen
Anja

SvarHej Anja

Det vil være mest rimeligt at regulere splitmomsbeløbet med en enkelt postering. I dit tilfælde, hvor der kan løftes mere moms af end først antaget, vil bogføringen altså være:

Debet: Købsmomskontoen
Kredit: En reguleringskonto i driften, lav evt. en konto, som hedder “regulering splitmoms”, og læg den nederst i administrationen, cirka sammen med “kassedifferencer” – eller hvad du nu har dernede.

Herefter skal du lave momssatsen om i økonomisystemet, sådan at du fremover kører med den sats, 2014 viste.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan bogfører jeg kørselsgodtgørelse udbetalt til mig selv?

SpørgsmålHej Anette!
Jeg har spurgt Skat til udbetaling af kørselsgodtgørelse – og har fået at vide, at jeg ikke kan udbetale kørselsgodtgørelse til mig selv. Derimod skal jeg postere kørselsgodtgørelsen som en udgift i driften – men hvor skal jeg så modpostere?
Jeg er selvstændig bogholder og fører naturligvis kørebog.
Mvh
Annette

SvarHej Annette

Det er jo et spørgsmål om, hvordan man formulerer sig :)

Du bogfører udgiften på en konto i driften f.eks. “udbetalte kilometerpenge” i debet. Og modposterer (bogfører i kredit) på “Mellemregning” eller en anden tilsvarende konto i egenkapitalen. Brug den, som du også bruger, når du udbetaler “løn” til dig selv.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 4 }

Bilag i skyen eller bilag på bordet

mus Jeg sidder og ordner en lille bogføringssag. Det er virkelig ikke noget særligt – jeg har ca. 40 bilag at gøre med for den periode, der skal afsluttes. Lidt lønudbetalinger ganske vist… men alligevel: Hvor lang tid kan det tage.

Hvor lang tid er du om at bogføre 40 bilag?

Hvis jeg fik 40 bilag lagt i en pæn bunke på bilaget, sad ordentligt på stolen og ikke blev forstyrret, ville det ikke tage særlig lang tid. Heller ikke selvom der er lønsedler med, for det har jeg mellem os sagt en vis rutine i :).

I dette tilfælde tager det dog ca. 35% længere tid end ellers. Og det skyldes, at bilagene ikke ligger pænt i en bunke på bordet men er uploadet. Jeg arbejder derfor med at flytte elektroniske filer fra en Dropbox-mappe til et økonomisystem.

Økonomisystemerne – med e-conomic og Dinero i front – har travlt med at sælge os løsninger, hvor det hele opbevares i skyen, altså hos dem. Det skal dog sige i hvert fald til e-conomic forsvar, at de også har en metode, hvor man kan få alle bilagene ud igen hurtigt, hvis man af en eller anden årsag ikke længere skal bruge e-conomic. Jeg har ikke undersøgt, om det samme gør sig gældende for Dinero.

Det kan være smart for nogle. Især er det smart for de selvstændige, som har meget svært ved at passe på bilag: Det er tilsyneladende både lettere og sjovere at tage et foto af kvitteringen på cafeen og sende den op med det samme end det er at folde kvitteringen sammen og lægge den væk og senere finde den frem. Har du det sådan, er det en god idé med bilag i skyen, for billeder af kvitteringer, som lander rettidigt hos den, som bogfører, er meget, meget bedre end forsvundne kvitteringer og fakturaer og improviserede, hjemmelavede bilag. Man skal bare vide, at det er ikke tidsbesparende for bogholderen.

Til gengæld er det hyggeligt: Jeg kan sidde i sofaen og ordne det hele bare med min computer. Ingen hulle- eller hæftemaskiner. Ingen kuglepenne. Intet ringbind. Bare computer.

Derfor er jeg også mere tilbøjelig til at lave sådan en sag hjemmefra om aftenen frem for at skubbe den frem. Det kan jo have sine fordele.

Så bilag i skyen er mere effektivt end bilag på bordet, hvis det betyder, at en større del af bilagene bliver afleveret og bogført rettidigt og virksomhedens ejer synes, at det fungerer for ham (eller i sjældnere tilfælde: hende). Og så kan en tredjedel mere på bogholderens timeseddel nogle gange være givet godt ud.

Kommentarer { 8 }

Individuel undervisning

Vi harIndividuel undervisning både korte og lange kurser i Regnskabsskolen. Og forskellige kurser, hvor målgruppen er iværksættere og selvstændige, personer som overvejer at arbejde inden for branchen eller professionelle bogholdere. Du kan se kursuslisten her.

Men vi har også individuel undervisning: Det er typisk selvstændige, som selv vil lave deres regnskab, som bliver undervist. Enten helt fra start, f.eks. i, hvordan man organiserer bogholderiet, så det tager mindst mulig tid – herunder hvordan bankfiler kan importeres til økonomisystemet, så man slipper for indtastning. Eller når der er gået lidt tid, og der er opstået en række spørgsmål. Så kan et par timer i Regnskabsskolen, hvor emnet er “gennemgang af eget regnskab” være en rigtig god investering.

Jeg har sådan en aftale i morgen: Der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende som både bogfører sit eget regnskab og sin hustrus regnskab i e-conomic. Jeg har for nogle uger siden hjulpet med nogle spørgsmål inden årsafslutningen og fik i den anledning adgang til regnskabet. Og kunne konstatere, at han kan spare mange timer pr. år ved at lære noget om effektiv bogføring. Mit bud er, at han kommer et par timer i morgen og måske en time igen i slutningen af året eller i starten af næste. Så det er ikke en af de kunder, som vi kommer til at se så tit. Til gengæld er det virkelig en fornøjelse at kunne vise ham præcist, hvordan det hele skal organiseres, så han kan lave det samme på mindre tid.

Det er også den type arbejde, som gør at vi i Regnskabsskolen får set virkelig mange regnskaber, og det er jo super sundt, når man nu underviser i det.

 

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan bogføres sponsorgaver, og kan en takkegave trækkes fra?

SpørgsmålHej Anette, jeg har to spørgsmål:

1. Hvordan bogfører man en sponsorgave, når der er tale om en vare fra eget lager, man f.eks. donerer som præmie til en konkurrence? Skal jeg bogføre varen til dens kostpris eller dens normale salgspris? Og hvad med moms?

2. Hvis en anden person frivilligt hjælper med en opgave for virksomheden, f.eks. stå ved en messestand, og man gerne vil give vedkommende en lille gave som tak, er gaven så fradragsberettiget?

Jeg håber, du kan hjælpe.

Mette

SvarHej Mette

Tak for de gode spørgsmål.

1. Du skal bogføre omkostningen som en reklameudgift. Samtidig skal varelageret nedskrives (eller vareforbruget, hvis det ikke er et regnskab med lagerstyring løbende). Hvis du har trukket moms, da du købte varen, skal begge posteringer når du flytter til reklame være momsfri.

2. Ja, du kan godt købe en gave til frivillige medarbejdere. Den skal være “passende”, hvilket bl.a. betyder at det ikke må være så stor en gave, at det kan minde om naturalie-aflønning. F.eks. kan du ikke forære vedkommende en bærbar PC – det er over grænsen.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 3 }

Bogføring af værktøj og redskaber

toolsDagens besøgende havde spørgsmål til kontoplanen, som han ikke syntes, passede til virksomhedens aktiviteter. For eksempel var det umuligt at finde ud af, hvad det koster virksomheden pr. medarbejder pr. år i værktøj og redskaber.

I virkeligheden passer Dineros, e-conomics, SummaSummarums, Saldis og alle de andre økonomisystemers standardkontoplaner udmærket til de fleste virksomheder. Problemet er nærmere sproget. Men de er ikke specifikke nok – jeg tror, jeg må til at i gang med at lave nogle standardkontoplaner til forskellige faggrupper….  Heldigvis er der vide rammer for kontoplanens opbygning, så man kan lave præcis den kontoplan, som giver mest mening for virksomhedens ejer eller leder.

I dag var det især redskaber og værktøj, som var emnet: Hvordan bogfører vi en boremaskine til 3.000 kr.? Og hvad med alt “håndværktøjet”? En skruetrækker kan jo godt holde i nogle år, men den kan også forsvinde i løbet af ingen tid, hvis den bliver glemt hos en kunde.

Vi endte med at lave to konti: En til “småværktøj”, som vi lagde sammen med vareforbruget, simpelthen fordi det var det mest logiske for ejeren, som selv bogfører bilagene. Og en anden til de lidt større anskaffelser, som vi lagde nederst i resultatopgørelsen sammen med afskrivningerne, og lige neden under “straksafskrivning af småaktiver”.

Du kan også få din kontoplan tilpasset, så den passer præcist til din virksomhed. Tilpasningen kan sikre, at arbejdet glider lettest muligt samtidig med, at du får de tal ud fra bogføringen, som du skal bruge for at styre økonomien. Hvis du skal have hjælp til det, kan du købe en time eller to af Regnskabsskolens populære individuelle undervisning.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan bogføres privat indskud i et A/S?

SpørgsmålHej Anette.
Jeg er total nybegynder når det kommer til erhvervsøkonomi.
Jeg er igang med at skrive en opgave, det drejer sig om A/S, og har et spørgsmål der hedder sådan : “Direktøren overvejer at skyde flere penge ind i virksomheden. Lav et eksempel på hvordan et indskud skal bogføres.”

Nu er jeg så bare lidt i tvivl!
Det indskud direktøren vælger at skyde ind, er et privat indskud, er et aktiv og debiteres på egenkapitalen…ik?

Men.. hvilken konto hedder det sig, at direktøren krediterer fra? altså det er jo bare hans private konto?
Den konto der hedder privatforbrug, bruger man kun hvis man udbetaler noget til ejeren ..eller hvad?

Hilsen Nicoline

SvarHej Nicoline

Nu er det her jo en blog for selvstændigt erhvervsdrivende –  men da dit spørgsmål er relevant også for nogle af dem, svarer jeg alligevel.

Hvis direktøren låner penge til selskabet med henblik på at hæve dem ud igen, når virksomheden har råd til det, skal lånet bogføres under passiverne – men som fremmedkapital/gæld. Det skal krediteres der og debiteres på firmaets bankkonto (hvis det er der, han lægger pengene).

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Hvordan bogføres giveaways korrekt?

SpørgsmålHej Anette Sand!

Jeg skal snart til at åbne min egen webshop og for at skabe noget omtale vil jeg begynde at lave nogle giveaways/gaver i konkurrencer. Jeg ved dog ikke hvordan dette bogføres korrekt.

Flere har sagt at jeg skal debitere kontoen Annoncer og Reklamer og kreditere Varebeholdningen hvilket jo giver meget god mening – men…

Hvis jeg køber 10 t-shirts til 1000kr bogfører jeg dem således: debiterer vareforbrug og krediterer banken. Når jeg jo så giver 1 t-shirt væk så har jeg kun for 900kr nu.

Hvis jeg så vælger at debitere Annoncer og Reklamer og kreditere varebeholdningen – så går varebeholdningen i -100 og Annoncer og Reklamer i +100.

Når jeg jo så optæller mit lager engang til årsafslutningen og jeg kan se at jeg stadig har 9 t-shirts tilbage så debiterer jeg dem varelageret og krediterer vareforbruget.

Så er det her at det ikke giver mening da mit varelager jo kun siger 800kr nu da 900-100 = 800kr. Jeg kan jo sagtens se at det ikke giver mening, men hvordan gøres det så helt korrekt?

Håber du kan finde hoved og hale i mit spørgsmål. Det blev en smule langt :)

Glæder mig til at høre fra dig!

Mathias

SvarHej Mathias

Hvis du ved købet debiterer vareforbrug, er det også den, du skal kreditere, når du udtager til reklame. Ellers går varelagerkontoen helt i minus, præcis som du beskriver.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 6 }

Brevkasse: Er Billy’s Billing et godt bogføringsprogram?

SpørgsmålHej Anette

Jeg kan se I (Regnskabsskolen) afholder kurser i adskillige regnskabs/bogføringsprogrammer, men jeg er blevet nysgerrig på et program som I ikke har kursus om…. Billy’s Billing, som jeg synes lyder billigt og det er lavet specielt til Mac brugere (fungerer også på PC). Kender du/I dette program? Er det godt?

SvarHej

Billy’s Billing kender jeg udmærket. Det er et program, som er meget let at bruge for uerfarne, og det kan stort set, hvad det skal kunne. Dog vil jeg mene, at opbygningen af kontoplanen er et problem, men det er også noget, jeg har talt med Billy’s Billing om, og jeg ved, at de er ved at udarbejde en alternativ kontoplan, som vil kunne bruges uden tilretninger. Som det er nu, kan man sagtens lave sit momsregnskab og årsregnskab i Billy’s Billing – dog med lidt tilretninger til sidst, men det kan f.eks. Regnskabsskolen godt hjælpe med.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 2 }