Oversigt | barsel

Nye barselsregler: Husk at opdatere ansættelseskontrakten

Folketinget har vedtaget en ny barselsmodel, som bl.a. betyder, at orloven efter fødslen deles ligeligt mellem begge forældre, så begge kan holde 24 ugers orlov med ydelser. 11 af hver forælders uger er øremærket, og det betyder, at de bortfalder, hvis den pågældende forælder ikke ønsker at holde dem.

Desuden vil andre også kunne gøre brug af orloven, som af solo-forældre og LGBTQ-familier fra 2024 vil kunne deles med barnets sociale forældre (dem, der tager vare på barnet i hverdagen), bedsteforældre eller andre nærtstående familiemedlemmer.

Det er alt sammen noget, der betyder, at virksomhedernes ansættelseskontrakter og personalepolitikker skal opdateres, så de passer med den nye lovgivning. Hvis de indeholder ukorrekte oplysninger, risikerer virksomheden nemlig at skulle betale medarbejderne godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, og det kan blive en rigtig dyr fornøjelse.

Læs mere i Vismas pressemeddelelse her: https://media.visma.dk/pressreleases/nye-barselsregler-kan-kraeve-opdatering-af-ansaettelseskontrakter-3170903

Far med barn


Vil du vide mere om reglerne for ansættelseskontrakter, så læs Bogen er udgået, men en nyere version kan bestilles her..

Kommentarer { 0 }

Barsel.dk – satsen er steget pr. 1.10.17

Jeg fik brev fra Samlet Betaling for et par uger siden:

Brev fra Samlet Betaling

Pr. 1.10. er betalingen til barsel.dk altså steget fra 750 kr. om året til 950 kr. pr. fuldtidsmedarbejder om året.

Selv om det selvfølgelig altid er kedeligt at skulle af med flere penge som arbejdsgiver, må jeg indrømme at jeg ærgrede mig særligt meget over netop denne stigning: Regnskabsskolens nye og møjsommeligt opdaterede udgave af Håndbog for nye chefer var lige udkommet, og så var en af satserne allerede forældet. Det er altså surt!

Vi har nu løst det sådan, at vi har fået det rettet i pdf-udgaven, og så får alle, der køber den trykte udgave indtil 1/1-18, automatisk bogen tilsendt som pdf også. Bedre kan vi ikke gøre det.

Håndbog for nye chefer kan du købe her: Bogen er udgået, men en nyere version kan bestilles her.

Bogen er udgået, men en nyere version kan bestilles her.

Kommentarer { 0 }

Udbetalinger fra barsel.dk er steget

Stort set alle virksomheder med ansatte betaler til barsel.dk. Til gengæld får virksomheden refusion af den løn, der udbetales til medarbejderen, mens hun (eller han) er på barsel. Pr. 1.7. er udbetalingerne steget fra 142 kr. til 144,33 kr. pr. time

En anden ændring er at fællesorloven er forlænget med 14 dage.

Du kan altså nu få refusion ved fødsel for:

  • 4 uger før forventet fødsel til mor
  • 2 uger efter fødsel til mor
  • 2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 14 uger)
  • 23 ugers fællesorlov, der kan deles mellem far og mor. Tidligere var det 21 uger.

Det koster 187,50 kr. i kvartalet pr. fuldtidsansat. Da ordningen blev indført, var det en stor fordel for mindre og nystartede virksomheder – og for de kvinder, som de indtil da havde undladt at ansætte, i hvert fald mens de var i den fødedygtige alder. Langt hen ad vejen betyder barselsordningen, at vi kan udbetale funktionærer en bedre løn under barsel end loven angiver som minimumskrav – uden at det koster virksomheden noget.

Du kan læse mere om ansatte, lønninger, bidrag – og en hel masse andet – herunder hvorfor du IKKE må spørge, om en ansøger overvejer at få børn –  i “Håndbog for nye chefer”.

 

 

Kommentarer { 0 }

Ligeløn – også på barsel

Jeg læser Bech-Bruuns arbejdsretslige nyhedsbrev, fordi de har fingeren på pulsen angående retspraksis og også er gode til at fortælle historier. Samtidig er det et af de nyhedsbreve, som ikke kommer så tit, at man føler sig spammet men kun, når de har noget virkelig interessant at fortælle. I modsætning til mange andre nyhedsbreve, som jeg efterhånden har afmeldt.

I dag kom der et nyhedsbrev med en højesteretsdom angående løn til kvinder på barsel. En arbejdsgiver er blevet dømt til at betale i alt 151083,40 kr. Beløbet kan deles op i flere dele

  1. I forbindelse med “MUS-samtaler med evt. lønstigning” mens kvinden var på barsel, fik medarbejderne medarbejderne lønforhøjelser i varierende grad. Kvinden kom til MUS-samtale senere, da hun var tilbage fra barsel, og fik der tilbudt en lønforhøjelse. Men det var ikke godt nok, hun skulle have været indkaldt til samtale under barselsorloven. Så hun fik tilkendt en regulering af løn og feriepenge tilbage til det tidspunkt, hvor de øvrige medarbejdere fik lønstigning.
  2. Og en kompensation på 10.000 kr., fordi hun var blevet forbigået i første omgang.
  3. Herudover en erstatning, fordi arbejdsgiveren ikke kunne bevise, at hun blev fyret seks måneder efter tilbagevenden til arbejdspladsen på grund af samarbejdsproblemer og ikke på grund af, at hun havde krævet ligeløn. (Der er omvendt bevisbyrde i den slags sager).

Hent dommen her: https://anettesand.dk/wp-content/dombarsel.pdf

Himlen skal vide, at jeg synes, det er OK at beskytte barslende kvinder mod uberettiget fyring. Men reglerne er meget omfattende og komplicerede. Vi har på et tidspunkt haft en elev, som gik på barsel og i den forbindelse fik udbetalt sine feriepenge, hvilket endte med en masse vrøvl og ballade med fagforeningen. Heldigvis er vi medlem af DI, og de hjalp os igennem sagen på eksemplarisk vis, og vi havde gjort alt efter reglerne.

I “Håndbog for nye chefer” kan du finde de grundlæggende regler om barsel (og en hel masse andet om fravær, f.eks. omsorgsdage, barns 1. sygedag, sygdom mv.). Køb den her. Som e-bog eller trykt bog, og for kun 236 kr. + moms.

Kommentarer { 3 }