Oversigt | b-skat

Har du startet virksomhed i 2013/2014 – tjek forskudsregistreringen!

På skat.dk kan alle nu tjekke forskudsregistreringen for 2015. Alle lønmodtagerne kan se, hvordan skatteprocent og fradrag arter sig, og hvad SKAT forventer, de kommer til at tjene i 2015.

Det kan alle selvstændige også. Og er du selvstændig med en stabil indkomst, har SKAT nok gættet meget rigtigt: De har nemlig taget 2013-tallene og lagt lidt procenter oveni.

Men hvis du har startet virksomhed i 2013 eller 2014 er det overvejende sandsynligt, at SKATs ide om, hvad du kommer til at tjene i 2015 ikke passer med noget-som-helst. Hvor skulle de også vide det fra?

For ikke at komme til at betale alt for meget eller (måske værre) alt for lidt i B-skat og derfor ende med alt for store restancer den ene eller anden vej, så må du hellere lige smutte herhen: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1788600 – og få det rettet.

For at gøre det, skal du jo have en idé om, hvad du forventer at få i overskud/underskud i din virksomhed i 2015. Men det er jo heller ikke noget problem – for du har da lavet et driftsbudget for din virksomhed, ikke?

Kommentarer { 0 }

Har du styr på firmabudgettet?

– eller har du måske slet ikke noget budget?

Hvis du ikke har et budget for din virksomhed, har du ingen mulighed for at spå om bundlinjen. Det betyder, at du f.eks. ikke kan betale den rigtige b-skat og derfor risikerer at ende med et gevaldigt skattesmæk, når året er omme. Du kan heller ikke vide, om du reelt har råd til at tage på kursus, købe nyt inventar, ansætte en medarbejder, flytte i nye lokaler, eller hvad du nu måtte få brug for i løbet af året. Et budget kan også give dig et overblik over, om der er noget, du bruger flere penge på en nødvendigt. Måske vil du opdage, når du tæller dine telefonudgifter sammen for hele året, at det kan betale sig at skifte teleselskab. Uden et budget opdager du det først når du ser dit årsregnskab, og der kunne pengene måske have været sparet.

Og det behøver såmænd ikke være så kompliceret. Du kan downloade en gratis budgetskabelon her og nemt komme i gang med at få overblik. Skulle du blive grebet af det og få lyst til at gå endnu mere i dybden, kan du købe Regnskabsskolens Bogen om budgetter her, og synes du, det virker helt umuligt at komme i gang, har vi selvfølgelig også i Regnskabsskolen et budgetkursus.

God fornøjelse med det. Det er nu engang sjovere at drive virksomhed, når man har helt styr på økonomien.

Kommentarer { 0 }

Skatterabat ved virksomhedsstart

I Radio24syv i fredags nævnte jeg, at man kan få skatterabat, hvis man har underskud i forbindelse med en virksomhedsstart, og nu er jeg blevet bedt om at forklare, hvad jeg egentlig mener med det.

Skatterabat er jo heller ikke det helt korrekte udtryk. Men det handler om, at hvis man driver en virksomhed og får underskud det første (og måske flere) år, så vil det underskud, virksomheden giver, blive modregnet.

For personligt ejede virksomheder (I/S og enkeltmandsvirksomheder):

Hvis man har startet en personligt ejet virksomhed, som giver underskud, vil dette underskud blive modregnet i anden personlig indkomst. Hvis virksomheden f.eks. giver 50.000 kr. i underskud, vil man få skatten tilbage af de sidste 50.000 kr., man har tjent (eller fået i dagpenge). Hvis man slet ikke har betalt skat i året men f.eks. har levet af en opsparing, bliver fradraget flyttet frem, så man kan bruge det næste år.

For selskaber, f.eks. anpartsselskaber og aktieselskaber:

Har et selskab underskud, vil underskuddet blive gemt til næste år og modreget i næste års overskud (hvis der bliver et overskud, selvfølgelig – ellers “spares det op” til året efter). Det vil sige, at hvis virksomheden har haft et underskud på 40.000 kr. i år 1 og får et overskud på 50.000 kr. i år 2, skal der ikke betales selskabsskat af de 50.000 kr. men kun af 50.000-40.000 kr.=10.000 kr.

 

Kommentarer { 4 }

Brevkasse: Skat for selvstændigt erhvervsdrivende

Hej Anette

Først tak for en god side. En af mine venner startede egen virksomhed i sommers (enkeltmandsfirma) og har spurgt mig til råds vedr. regnskab og bogføring, som han ikke har lavet noget af endnu. Han har flere ansatte og nu kommer mit
spørgsmål:

Han har også sat sig selv på lønlisten og har således betalt a-skat og ikke b-skat??? Hvad kommer det til at betyde for hans skat for 2011 ?

Det kommer an på, hvad det er for en type virksomhed, din ven har startet. Er det et selskab (f.eks. A/S eller ApS), har han gjort præcist, som han skulle, for det er nemlig ikke tilladt at hæve penge fra den type virksomheder i løbet af året, uden at de bliver beskattet. Men er der tale om en personligt ejet virksomhed, skal han lige kontakte SKAT for at få det redet ud: Det er nemlig – desværre – ikke tilladt at sætte sig selv på lønningslisten i sin egen personligt ejede virksomhed (altså I/S eller enkeltmandsfirma), selvom mange ville ønske, de kunne gøre det. Derfor skal A-skatten, der er betalt, konverteres til B-skat, og I kan lige så godt få det gjort med det samme, inden selvangivelsen kommer.

 

 

Kommentarer { 28 }

Restskat: Skal du betale eller lade være?

SKAT opfordrer os til at betale evt. restskat inden den 31.12 for at undgå deres dag-til-dag-renter. Spørgsmålet er, om det er en god idé?

I modsætning til bankerne, behandler SKAT alle borgere ens, når det gælder renteberegningen. Renten er 3,4% indtil 1. juli. Derefter kommer der procenttillæg, og så bliver det dyrt. Du kan se SKATs opgørelser af renter og procenttillæg her.

3,4% er jo ikke meget, og sammenlignet med de kassekreditter og banklån, som selvstændige tilbydes i øjeblikket, er det jo en rigtig attraktiv rente. Dog skal vi huske, at der ikke er noget skattemæssigt fradrag for renten, hvorimod der er delvist skattefradrag (i det nedenstående eksempel anslået til 34%) vedrørende bankrenterne.

Men alligevel… Med eksemplet her, kan vi konkludere at selvom du mister skattefradrag, kan det bedre betale sig at betale af på noget bankgæld, hvis renten til banken er omkring 5% eller højere. Men KUN indtil 1. juli 2012: Når procenttillægget kommer på, er de lånte penge hos SKAT meget dyre.

 

 

 

 

 

 

 

(og tak til Kasper fra Revsbæk Revision for godt samarbejde igen igen :))

Denne beregning er KUN ment som illustration – du skal selv regne på det, før du gør noget. For eksempel gælder den ikke, hvis du samlet set har en positiv kapitalindkomst men kun for personer, som har en negativ kapitalindkomst, altså betaler flere renter end de får ind på indeståender.

Kommentarer { 0 }

Forberedelse på årsskiftet i enkeltmandsvirksomhederne

De personligt ejede virksomheder har alle regnskabsår, som følger kalenderåret. Det er derfor nu – altså først i december – der skal bogføres up-to-date, så vi ud fra årets 11 første måneder kan anslå, hvordan året ender.

  1. Hvordan matcher forskudsregistreringen de realiserede tal for 2011?
    Har du forskudsregistreret dig rigtigt  for året? Hvis ikke, hvilken betydning har det så? Har du betalt for meget i B-skat, eller ser det ud som om, du kommer til at skylde penge? I givet fald: Vil du betale pengene inden 31.12 og undgå rentetillæg? Eller vil du gå videre til punkt 2:
  2. Pensionsordning! Det er sidste år i år, hvor der er fuldt fradrag for op til 30% af den selvstændigt erhvervsdrivendes overskud kr. på ratepensionen. Næste år er det 55.000 kr. (som følge af den nye finanslov).  Ved udbetalingen beskattes pensionen som almindelig personlig indkomst. Kapitalpensionen har skattemæssigt mindre værdi end ratepensionen, fordi beløbet ikke fradrages, når der beregnes topskat men kun i bundskat og kommuneskat. Ved udbetalingen betales der 40% i skat, så den samlede skattemæssige fordel ved kapitalpensionen kan være begrænset. Tal med din bank, hvis du ikke har en pensionsordning.
  3. Så vidt jeg er orienteret, er de valgløfter om “ubegrænset straksafskrivning”, vi fik serveret i valgkampen, forsvundet i løbet af finanslovsforhandlingerne – og de ville under alle omstændigheder ikke gælde for 2011. Men vi kan stadig straksafskrive anskaffelser, som koster under 12.300 kr. (+ moms, hvis indkøbet vedrører momspligtige aktiviteter), og vurderingen af, om vi skal anskaffe nu eller vente til januarudsalget kan dit forventede resultat måske give svar på.

Hvis vi (Inloco Regnskab/Regnskabsskolens bogholderi) bogfører for dig kvartalsvist eller halvårligt, kan vi godt lave en lille mellembogføring nu. Ring eller skriv. Alle I andre: Det er bare med at komme i gang – selvom vi ved så nogenlunde hvor vores årsresultat ender, er “nogenlunde” bare ikke altid godt nok.

Vi har flere forskellige tilbud i Regnskabsskolen vedr. korte kurser i årsafslutning/skat. Men som noget nyt, tilbyder vi nu et 5-dags kursus i lovgrundlaget, skat og moms for bogholdere og andre, som arbejder professionelt med årsafslutninger. Læs om kurset her.

Kommentarer { 2 }

Brevkasse: Bogføring af B-skat i SummaSummarum

Hej,

Hvordan skal betalt B-skat bogføres i sumasumarum? jeg har bogført under egenkapital med fortegn minus(-) er det korrekt? eller er fortegn ligegyldigt?

Jeg kan også se at programmet valgte ingen moms konto, jeg tror heller ikke der er noget moms men vil gerne have forklaring på. jeg mener dog at det er korrekt at der skal ikke vælges moms konto, når man bogfører B-skat under egenkapital.

B-skatten skal bogføres på en (særskilt) konto i egenkapitalen. Når B-skatten betales, skal beløbet stå i debet. Hvis du bruger den indstilling i SummaSummarum, hvor du kun har en beløbskolonne og skiver minus foran dine udgifter, skal der være minus foran her.

Ingen moms på skatter.

Du kan med fordel deltage i et af Regnskabsskolens gratis informationsmøder, hvor vi gennemgår strukturen i et regnskab, for på dine spørgsmål kan jeg fornemme, at du er lidt usikker på den bogføring, du laver i SummaSummarum.

Vælg informationsmøde her.

Kommentarer { 3 }