Oversigt | årsrapport

Hvad siger det om dig, at du indsender din årsrapport for sent?

Årsrapporter skal være indsendt til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, men den frist er der mange selskaber, der ikke overholder.

FSR har lavet en analyse, som viser, at hvis regnskaber bliver afleveret for sent, er der statistisk set en større risiko for, at firmaet er ude i noget økonomisk snavs.

Analysen kan du læse her: Hvad kendetegner de selskaber, som har afleveret regnskab mere end 14 dage for sent, juni 2018 (åbner som pdf)

Du får et resume her.

De selskaber der indberetter årsregnskabet mere end 14 dage for sent:

  • er typisk af selskabstypen Iværksætterselskaber – faktisk skete det for hver 4. IVS i 2016
  • har typisk en høj eller meget høj risikovurdering (vurdering af, hvor risikabelt det er at give selskabet kredit)
  • har typisk flere anmærkninger fra revisor
  • har ofte fravalgt revisor

Straffen for at aflevere for sent, er bøder og i værste fald tvangsopløsning, så det kan bogstavelig talt ikke betale sig at være bagud med noget så vigtigt.


Få styr på det med årsrapporter en gang for alle! Tilmeld dig vores 3-dageskursus Årsrapporter og selvangivelse for bogholdere

Årsrapporter og selvangivelse i IVS og ApS

Kommentarer { 0 }

Årsrapport og selvangivelse for selskaber – efteruddannelse i Ikast og København

Copy of Årsrapport jylland

Vi vil jo gerne rundt i landet. Og denne gang er det Kaspers tur til at komme afsted – til Ikast for at holde et tredages kursus. Kurset er målrettet bogholdere og andre, som arbejder professionelt med regnskab og bogføring, men som endnu har til gode at indrapportere deres første årsrapport selv.

Du kan læse om kurset her.

Kurset i København starter i næste uge,  kurset i Ikast om en måneds tid – så du kan godt nå at tilmelde dig.

Vi taler om små hold: Der er meget at lære, så det kan ikke nytte noget, at man sidder som nr. 19 i et stort klasselokale. 6-8 personer pr. hold er, hvad vi går efter, og hvis der er mere end 8 tilmeldte, deler vi holdet i to.

Så saml alle dine spørgsmål sammen og meld dig til tre dages inspirerende og effektiv undervisning i årsrapporter og selvangivelser for IVS og ApS.

Kommentarer { 0 }

De nye iværksætterselskaber – og deres årsrapporter

20150114_123507_1Jeg har for ganske nylig haft (endnu) et spørgsmål fra en ejer af et iværksætterselskab – IVS, som gav lidt anledning til bekymring. Spørgsmålet gik på, om man måtte udbetale løn til sig selv via lønsystem eller om man skulle hæve penge og selv afregne B-skat – hvilket spørgeren troede, var standarden.

Nu, hvor vi er kommet hen over 1. januar og de første IVS-ere så småt begynder at tænke på årsafslutning/årsrapport viser det sig, at mange har oprettet et iværksætterselskab uden at være klar over, at reglerne omkring IVS-ernes årsrapport og selvangivelse er præcis lige så komplicerede som reglerne er for anpartsselskaber. Hverken mere eller mindre: Hvis det er et lille selskab med en begrænset omsætning, antal ansatte og værdi af aktiverne, er det såmænd ikke så store krav. Men krav – det er der. Og det er ikke altid, at de rådgivere, som har hjulpet folk i gang med deres iværksætterselskaber, har gjort det helt tydeligt og klart, at der skal indrapporteres en årsrapport og selskabet får sin egen selvangivelse. Herudover er der flere, som ikke har fået fravalgt revision – men dog mange, som har.

Alt i alt har vi nu nogle små selskaber, hvoraf nogle har en ganske beskeden omsætning for slet ikke at tale om bundlinje, hvor ejerne ikke lige var klar over, at der også bliver brug for hjælp til at udarbejde årsrapport og udfylde selvangivelse.

Samtidig har en nogle bogholdere vist interesse for lige netop det emne: Udarbejdelse og indberetning af årsrapport og selvangivelse for små klasse B-virksomheder.

Så nu har vi lavet et kursus i Regnskabsskolen som handler om netop dette. I første omgang udbyder vi det til personer, som arbejder professionelt med bogholderi, fordi vi tager afsæt i en virkelig case og derfor er det nødvendigt, at kursisterne kan deres debet/kredit-gymnastik i forvejen. Det er tre kursusdage fordelt over tre uger med masser af viden og praktiske øvelser – det gælder om både at opfylde årsregnskabslovens krav og også at virksomheden får sit korrekte, skattemæssige resultat.

Det bliver super spændende at få gennemført 1. hold, og skulle du få lyst til at deltage, så kan du tilmelde dig her.

Det er vores første regulære efteruddannelsesinitiativ for bogholdere, så vi har gang i mange ting lige nu for at sikre, at det bliver en succes, hvor bogholderne virkelig får noget godt med sig hjem fra kurset. Jeg glæder mig til at se det komme op at stå.

Kommentarer { 1 }

Billige eller gratis arrangementer om regnskab og økonomi i foråret 2010

Kom og få ny inspiration til dit regnskabsarbejde – eller konkret og håndfast viden om personaleadministration og årsregnskab.

Der er en flere arrangementer med ingen eller meget lav deltagerbetaling her i foråret:

26. april: DANA-arrangement om regnskab og økonomi for selvstændige. Mit oplæg kommer til at handle meget om fradrag og at få den korrekte skattepligtige indkomst. http://dana.dk/sitecore/content/Dana/Tilbud/Kurser%20og%20seminarer/Regnskab%20Annette%20Sand.aspx

28. april: Informationsmøde om regnskab og økonomi for nye iværksættere i Regnskabsskolen. Spørg om alt vedrørende bogføring, regnskab og økonomi. http://www.regnskabsskolen.dk/ivkurser/infomode

3. maj: Fyraftensmøde om at omdanne et regnskab til en udvidet selvangivelse. Alle deltagere får også e-bogen “Årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder” tilsendt lige efter tilmelding. Pris: 290,- inklusive moms: http://regnskabsskolen.dk/fyraftensmoder

10. maj: Temaaften om at få sine første medarbejdere. Arrangeret af Københavns kommune i samarbejde med DANA, Multidata og Regnskabsskolen: https://kec.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=1760

Kommentarer { 0 }