Oversigt | arbejdsplan

En køreplan for bogholderiet

Lav en køreplan for bogholderiet! Når det en gang for alle er besluttet, hvornår de forskellige opgaver skal udføres, er der ikke så meget at snakke om. Just do it (som et ikke helt ukendt sportsmærke prædiker)!

Køreplanen er praktisk for ikke-bogholderi-erfarne iværksættere, som laver deres eget regnskab. Men det er også et vældig godt redskab, når du skal aftale med din interne eller eksterne bogholder, hvordan arbejdet skal foregå. Og meget, meget praktisk, hvis bogholderiet skal passes af en anden i en periode.

Det er ikke et stort arbejde. Jeg har lavet et eksempel – eller rettere: anonymiseret et eksempel fra en iværksættervirksomhed, som jeg har talt med om lige netop dette i den forgange uge. Brug den til inspiration, men lav din egen plan – for hver virksomhed er forskellig, og køreplanen skal afspejle virksomhedens behov.

Se et eksempel på en arbejdsplan for bogholderiet her.

Kommentarer { 3 }