Oversigt | arbejdsgiver

Barsel.dk – satsen er steget pr. 1.10.17

Jeg fik brev fra Samlet Betaling for et par uger siden:

Brev fra Samlet Betaling

Pr. 1.10. er betalingen til barsel.dk altså steget fra 750 kr. om året til 950 kr. pr. fuldtidsmedarbejder om året.

Selv om det selvfølgelig altid er kedeligt at skulle af med flere penge som arbejdsgiver, må jeg indrømme at jeg ærgrede mig særligt meget over netop denne stigning: Regnskabsskolens nye og møjsommeligt opdaterede udgave af Håndbog for nye chefer var lige udkommet, og så var en af satserne allerede forældet. Det er altså surt!

Vi har nu løst det sådan, at vi har fået det rettet i pdf-udgaven, og så får alle, der køber den trykte udgave indtil 1/1-18, automatisk bogen tilsendt som pdf også. Bedre kan vi ikke gøre det.

Håndbog for nye chefer kan du købe her: Bogen er udgået, men en nyere version kan bestilles her.

Bogen er udgået, men en nyere version kan bestilles her.

Kommentarer { 0 }

Håndbog for nye chefer – sådan bliver den

Sådan kommer den til at se ud, den nye Håndbog for nye chefer

Bogen udkommer den 25.9, samme dag, som vi har vores store løn-dag i Regnskabsskolen.

(Løndagen: Det bliver lidt af en fest med op mod 80 bogholdere og løninteresserede og besøg af tre af de nye lønprogrammer.)

Men bogen glæder jeg mig til at se, det er jo en “stor” bog med over 300 sider, hvor ansættelsen fra vugge til grav gennemgås, og du får konkrete oplysninger, gode råd og en enkelt historie i ny og næ….

Hent indholdsfortegnelsen og en læseprøve her: http://regnskabsskolen.dk/wp-content/uploads/2017/07/H%C3%A5ndbogForNyeChefer2017_LIGHT.pdf

Jeg har tidligere holdt reception i anledning af en bogudgivelse – og for at sige det som det er, var det ikke nogen større succes. Så jeg synes selv, at jeg ved at slå det sammen med et stort arrangement har fået det bedste ud af dagen – jeg glæder mig :).

Kommentarer { 0 }

Har du brug for en praktikant i bogholderiet?

parI Regnskabsskolen har vi ofte praktikanter, og det er en god hjælp: Et ekstra sæt hænder til at sortere bilag og et ekstra par ben til at løbe med, når vi har travlt. Ofte er der tale om fire ugers virksomhedspraktik, hvor praktikanten ikke får noget i løn men alene er der for at få noget erfaring inden for branchen samtidig med at han/hun stadig søger andre jobs – og det er da sket, at enkelte er blevet hængende, f.eks. som vikar, hvis det har vist sig at være en af de rigtig gode konstellationer og alt er gået op i en højere enhed. Andre gange er der tale om mere langvarige praktikker – måske i forbindelse med en revalidering eller noget tilsvarende.

Men vi kan som altovervejende hovedregel kun have en praktikant ad gangen. For selvom det er en stor hjælp, så kræver det jo også, at man i virksomheden har det nødvendige overskud til at sørge for en god introduktion, der skal være fornuftige og gode arbejdsopgaver for praktikanten at tage sig af, og der skal være en arbejdsplads til rådighed.

Vi får mange henvendelser om praktikpladser, og ofte flere, end vi kan sige ja til. Sådan er det lige i øjeblikket. Derfor: Hvis du har brug for hjælp i bogholderiet og har plads til at have en praktikant ind imellem, så send mig lige en mail på as@regnskabsskolen.dk. Så kan det være, at jeg kender nogen, som kunne være interesseret.

Kommentarer { 0 }

Nyhed: Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser

Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviserJeg har udgivet flere bøger om at ansætte sin første medarbejder. Første gang i Franciskanerserien i 2006, anden gang på Børsen Mikro i 2007 og senest i 2011 i Regnskabsskolen, hvor vi udgav Håndbog for nye chefer. Den udgår lige om lidt af sortimentet og afløses af en serie på 3 helt nye og opdaterede bøger om personaleforhold, som jeg har skrevet (eller rettere: har skrevet den første af og er i gang med nr. 2) sammen med personalejurist Rikke Lovmand Vistisen.

Den første – Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser – udkommer i dag.

Når du som virksomhedsejer skal ansætte din første medarbejder, er der mange spørgsmål, du skal tage stilling til, og mange regler, du skal sætte dig ind i. I bogen kommer vi omkring love, overenskomster, ansættelsesbeviser, ansættelsessamtaler, lønforhandlinger, papirarbejde, ansættelsesformer, ferie, frokostpauser og meget mere.

Min medforfatter kender du måske, hvis du har været på Regnskabsskolens kursus Bogen er udgået, men en nyere version kan bestilles her., hvor hun er underviser. Rikke er jurist med speciale i ansættelsesret og personalejura og hjælper mindre virksomheder med at få mere tjek på deres HR.

Du kan se bogens indholdsfortegnelse og indledning her (åbner som pdf) – og bestille bogen i Regnskabsskolens webshop her: Bogen er udgået, men en nyere version kan bestilles her.

Kommentarer { 0 }

Beregning af helligdage for deltidsansatte funktionærer (med lønnet frihed på helligdage)

Forestil dig en medarbejder, som arbejder tre dage om ugen på faste ugedage: Alt afhængig af, hvordan julen ligger, vil medarbejderen nogle gange få en masse betalte fridage og i andre år være så uheldig, at helligdagene falder sammen med de ordinære fridage. Når man så kikker på alle forårets helligdage, vil den kvikke ansatte regne ud, at det bedst kan betale sig at arbejde på mandage, torsdage og fredage, fordi ingen af de ugedags-faste helligdage ligger på tirsdage og onsdage.

Det er ikke retfærdigt. Derfor er det almindeligt, at deltidsmedarbejdere kompenseres, hvis de går glip af helligdagsfri på grund af arbejdstidens placering. Og omvendt: At medarbejderen ikke får mere helligdagsfri, end det ugentlige timetal berettiger til.

Eksempel:

Hvis en medarbejder arbejder 22 timer ugentligt og vi beregner en fuldtidsstilling til 37 timer ugentligt, har medarbejderen altså ret til 22/37 af enhver helligdag, som falder på en hverdag, uanset om medarbejderen normalt ville skulle møde på den dag eller ej. Omregnet til timer vil det sige, at enhver helligdag udløser 4,4 timers frihed (22/37*7,4 t.). Det er så uanset, om det er en dag, hvor medarbejderen normalt ville arbejde 7,4 timer eller en dag, hvor medarbejderen normalt ville have fri.

Hvis der er to helligdage i en uge (f.eks. skærtorsdag og langfredag før påske), vil medarbejderen med de 22 timer altså skulle arbejde 22 ““ 8,8 = 13,2 timer i denne uge. Han eller hun får ikke to hele fridage men en forholdsmæssig del af hver enkelt fridag, uanset hvilke dage, hun normalt arbejder.


Har du brug for praktiske og konkrete forslag til, hvordan du griber hverdagen som arbejdsgiver an, så læs Bogen er udgået, men en nyere version kan bestilles her..

Bogen er udgået, men en nyere version kan bestilles her.

Kommentarer { 12 }

Arbejdsgiver: netværksgruppe/erfa-gruppe

Netværk virker!

Har du lyst til at være med i en erfa-gruppe for ejerledere/chefer i Storkøbenhavn? Tanken er, at vi mødes ind imellem (måske 4-5 gange årligt) og taler sammen i fortrolighed om de udfordringer, der er forbundet med at være chef. Og imellem mødegangene kan holde kontakten vha. en lukket FB-gruppe eller noget lignende.  Det kan være alle mulige emner, og vi kan evt. invitere oplægsholdere ind, men hovedindholdet forestiller jeg mig skal være erfaringsudveksling.

Emnerne kunne f.eks. være (i tilfældig rækkefølge): Lønforhandlinger, administrativt bøvl, personalepolitik, medarbejderes brug af sociale medier, mobning, de svære dele af chefrollen, uddelegering, ansvar, virksomhedens økonomi, sammenblanding mellem privat og virksomhed, fyring, bortvisning osv. osv.

Hvis du er interesseret, så send en mail til mig på post@anettesand.dk. Det er en betingelse, at du allerede har ansatte – jeg vil også gerne starte en gruppe for de, som er på vej til at få ansatte, hvis der er interesse for det, men i første omgang handler det om at se, om vi kan få en god gruppe op at stå blandt os, som allerede har lidt erfaring med chefrollen.

Som udgangspunkt taler vi om noget udgiftsneutralt: Man betaler sine egne udgifter på den ene eller anden måde, men der er ikke noget gebyr eller kontingent. Men det kan den autonome og selvstændige erfa-gruppe jo selv tage stilling til hen ad vejen.

Når der er kommet tilmeldinger nok, inviterer jeg til det første møde, og så beslutter gruppen kollektivt, hvad der skal ske derfra.

Kommentarer { 0 }