Oversigt | acontoskat

Har du et selskab? Så skal dit regnskab være ajour nu

Anette SandI Regnskabsskolen bogfører jeg ikke mit regnskab selv, det hjælper bl.a. Lone med. Men det betyder selvfølgelig ikke, at jeg ikke følger med – og der er også nogle opgaver, jeg selv løser.

Regnskabsskolen er et anpartsselskab, og det betyder, at vi betaler selskabsskat. Selskabsskatten er 22 % af virksomhedens overskud. Den betales i nogle aconto-rater, og så kommer en evt. regulering (både positiv og negativ), når selskabets årsopgørelse er klar.

Aconto-raterne bliver hvert år fastsat af SKAT, men det er sjældent korrekte og præcise tal, fordi SKAT jo ikke ved, hvordan det går med virksomheden i år, de er ofte for lave. Aconto selskabsskatten beregnes som halvdelen af et gennemsnit af det indbetalte i tre foregående år. Derfor kan vi som virksomhedsejere ændre raterne både op og ned.

Derfor! Derfor vil vi gerne have vores regnskab ajourført nu, her inden den 2. ordinære rate selskabsskat; det er nemlig sidste chance for at indbetale, uden at der kommer procenttillæg på beløbet.

Indbetalingstidspunkterne er:

1. ordinære rate: 20. marts
2. ordinære rate: 20. november
3. rate (frivillig “ekstra indbetalingsmulighed”): 1. februar

Når vi indbetaler frivillig acontoskat, vil indbetalingen i marts blive godskrevet med et tillæg, hvorimod der skal betales et tillæg af såvel en frivillig indbetaling i november som i februar. For indkomståret 2018 så tillæggene således ud (og afspejler det aktuelle renteniveau):

  • Indbetaling i marts: 0 %
  • Indbetaling i november: 0 %
  • Indbetaling i februar: 0,5 %

Så hvis vi indbetaler i februar (frem for i november året før), kommer vi til at betale 0,5% i renter af beløbet. Men det er betydeligt mindre, end hvis vi ikke indbetaler i februar men venter til årsopgørelsen. Betales skatten først efter årsopgørelsen, udgør restskattetillægget 2,8 % og er ikke fradragsberettiget.

Det er altså billigst at betale nu her ved november-raten. Dyrere at betale i februar og dyrest at vente til årsopgørelsen.

Selvfølgelig kan du ikke vide 100 % præcist, hvad dit overskud bliver her i 2019. Men med et ajourført bogholderi, kan du komme ret tæt på, ikke?

Kommentarer { 0 }

Frivillig indbetaling af acontoskat – kan det betale sig?

Sidste frist for frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber er d. 20. november. Det gælder indkomståret 2014. Spørgsmålet er så, om det kan betale sig for virksomheden, eller om det bedre kan betale sig at tage sig af restskatten senere. Betaler du senere, skal du naturligvis betale renter til SKAT. Men hvis du skal låne pengene i banken, og bankens rente er højere end SKATs, så kan det jo bedre betale sig at skylde SKAT pengene. Det afhænger altså af din likviditet.

Procentsatser 2014

Hvis du får en restskat og ikke har indbetalt den frivilligt, ryger der 4,6 % på i rentetillæg. Har du indbetalt restskatten frivilligt, får du en dekort på 0,3 % af det beløb, du har indbetalt.

Hvis du får indbetalt for meget, får du pengene tilbage med en rentegodtgørelse på 1,1 %.

 


Vil du vide mere om skat for de personligt ejede virksomheder? Køb Bogen om skat her.

Kommentarer { 0 }

Vær opmærksom ved betaling af frivillig acontoskat

Den nye skattekonto betyder, at selskaberne skal være ekstra opmærksomme ved betaling af frivillig acontoskat. Acontoskatten skal som altid betales senest d. 20. marts og d. 20. november. Først skal du dog huske at indberette det beløb, du ønsker at betale, via tast-selv – ellers ved SKAT ikke, hvad indbetalingen skal dække. Og som jeg tidligere har været inde på, har SKAT ikke lov at opbevare virksomhedernes penge i mere end 5 dage, så er der ikke angivet noget, pengene skal betale, fører de dem retur igen, og din indbetaling vil ikke være registreret. Du kan altså tro at du har indbetalt acontoskat rettidigt, fordi du har gjort som du plejer, men har du glemt at indberette først, tæller indbetalingen ikke.

Nu, hvor virksomheden har én skattekonto, skal du også være opmærksom på, at skylder du i forvejen SKAT penge for noget andet, så dækkes det krav først. Så indbetaler du f.eks. 100.000 kr. i frivillig acontoskat, men skylder 50.000 kr. i moms, så dækker din indbetaling momsen, mens det registreres at du har indbetalt for lidt i acontoskat.

Så altså: Husk at indberette din acontoskat før du indbetaler den – og vær opmærksom på, om du skylder SKAT penge for noget andet, som vil blive dækket først.

Kommentarer { 0 }