SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) – også for selvstændige

SVU er en godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, som ansatte og selvstændige kan få, mens de går på SVU-godkendte kurser og uddannelser, hvis de opfylder nogle bestemte krav. Derfor bliver den samlede økonomi i kursusdeltagelsen lidt lettere – ellers kan kurser jo være en dyr fornøjelse, ikke mindst pga. den tabte arbejdstid.

Kravene for at få SVU til videregående uddannelser (som for eksempel de SVU-kurser Regnskabsskolen tilbyder) er, at modtageren skal

  • være fyldt 25 år (men ikke have nået folkepensionsalderen)
  • være dansk statsborger eller ligestillet hermed
  • være optaget eller fået tilsagn om optagelse på en SVU-berettiget uddannelse
  • være aktiv i studiet
  • have arbejdet i en årrække (mindst tre år ud af de seneste fem år, hvis fuldtidsbeskræftiget – læs mere her)
  • og – hvis du er lønmodtager – have aftalt det med din arbejdsgiver i forvejen :)

Herudover er det (naturligvis) et krav, at du ikke får anden offentlig støtte under uddannelsen.

Satser og beregning af SVU:

SVU-satsen er i 2013 kr. 3.204 pr. uge. Det svarer til 80% af dagpengesatsen og skal betragtes som delvis dækning af den arbejdsindtægt, man ikke har, mens man deltager i kurset.

Det er kun tilladt at søge SVU for den tid, man er fraværende fra arbejdet. Hvis du f.eks. er selvstændig erhvervsdrivende og deltager i et kursus, som indeholder 1 eller 2 dages undervisning pr. uge + forberedelse/hjemmearbejde, kan du vælge kun at søge SVU til fire dage om ugen, hvis du stadig vil kunne ekspedere sager for din virksomhed, herunder være i kontakt med kunder/medarbejdere. I så fald kan du regne satsen ud sådan for et kursus, som varer fire uger:

Dagssats for SVU (640,80 kr.) * antallet af dage, du ikke arbejder (4 dage om ugen i fire uger = 16) = 10.252,80 kr. (hvor personer, som søger om fuld SVU for alle fire uger vil få 12.816 kr.).

Hvis du har en personligt ejet virksomhed:

Beløbet bliver udbetalt til dig personligt, og der bliver trukket skat af beløbet. Denne skat indgår selvfølgelig i den almindelige skatteberegning, når din selvangivelse indsendes.

Hvis du har et selskab eller er ansat:

Hvis selskabet betaler dig løn under uddannelsen, vil selskabet få udbetalt beløbet.

Fradrag for kurset i virksomhedens regnskab:

Hvis kurset er relevant for din virksomheds drift og i øvrigt følger betingelserne (spørg kursusudbyderen, f.eks. Regnskabsskolen, når du har fundet det kursus, du vil på), er der skattemæssigt fradrag for kursusudgiften i virksomhedens driftsregnskab.

Vil du vide mere om SVU generelt, kan du klikke her.
Aktuelle kurser med SVU i Regnskabsskolen: Klik her.

Se satserne for 2014 her