Excel

Række og kolonner, celler.
(Stil kurseren i C4).

Opgave 1:

Lav en liste i kolonne A over varerne:

Citroner
Bananer
Appelsiner
Æbler
Pærer

Foretag en automatisk sortering alfabetisk

Skriv priserne i kolonne B:
Citroner koster 3 kr., bananer koster 2 kr., appelsiner koster 2,50 kr., æbler koster 2,50 kr., pærer koster 3 kr.

Sorter hele arket, så den billigste frugt står øverst.

Vi har 30 af hver af frugterne.  Antallet af frugter skal stå i kolonne C. Skriv 30 en gang og kopier til de øvrige celler.

I kolonne D skal den samlede pris for hver frugt stå. Derfor skal antallet af frugter ganges med stykprisen.

Nederst i kolonne D skal vi have vist værdien af alle frugterne tilsammen. Sammentæl ved hjælp af sum-funktionsknappen.

Lav et anderledes design af prislisten:

 • Indsæt overskrift: Prisliste
 • Formatter overskriften, så den får en farve, skriften bliver større og skråtstillet
 • Sæt ramme rundt om selve prislisten
 • Farv felt A4 gult

Kopier prislisten til et andet ark i projektmappen.

I kopien skal du:

 1. Hæve priserne med 20% ved at indsætte en formel
 2. Beregne en indkøbspris. Indkøbsprisen er halvdelen af udsalgsprisen (efter at priserne er hævet)
 3. Beregne, hvor mange æbler, du kan købe, hvis du har 100 kr. i kontantkassen.

Praktisk at vide:

•    Alle formler og udregninger skal starte med et lig-med tegn = eller et plus +
•    Hvis du vil dividere, skal du bruge en skråstreg /
•    Hvis du vil gange skal du bruge en stjerne *
•    Når du er færdig med at skrive i en celle, skal du trykke på Enter eller klikke med musen udenfor cellen.

Opgave 2:

Hent filen med oplysninger om besøgende på en hjemmeside i et helt år:

365data

Ã…bn filen.

Diskuter, hvordan man hurtigst finder ud af:

 1. Hvilken dag var der flest besøgende?
 2. Hvilken måned var der flest besøgende?
 3. Hvilken ugedag er der gennemsnitligt flest besøgende?
 4. Hvor mange besøgende har der i alt været på siden i 2015?

– og lav beregningerne for at finde svaret.